Forum

Add New Subject

FÖRSLAG TILL AHMED

Hej Ahmed!
Jag brukar ofta läsa Radio Islams sidor och de har verkligen gett mig en helt ny insikt i palestinakonflikten. Jag inser nu också vilka olika grupperingar som kan ha intresse av en bestämd utgång i vissa världspolitiska händelser. Du är underbar! Kämpa på!!
Jag anser att du borde lägga till en sida där du ger råd för hur man ska gå till väga för att sprida upplysningen. Exempelvis genom att du uppmanar folk att diskutera det i sin bekantskapskrets, skickar insändare till tidningar osv. Det kan tyckas löjligt, men det kan vara det lilla som behövs för att starta en "revolution." Folk tänker antagligen: "Det som Rami berättar om är ju häpnandsväckande, men vad kan jag göra åt det?". Folk blir lätt "försoffade." Ge dem den där lilla kicken som behövs för att starta en skärseld.
Anders

 

 


Index Svenska
Add New Subject
HOME

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk
radioislam.org
France
This Site
Islam
Photos
Email
radioislam.net
Maroc
Morocco
A.Rami
Links
Search
Deutschland
USA?
Statistics
Sweden
News
Forum1
Caricatures
England
Arabic
A Plot
When
Forum2
Maroc Tragédie
War!
Farrakhan
Shahak
Who?
Israel

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions
Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
èÓÚÓÍÓÎ ëËÓÌÒÍË åۉˆӂ.

Latest Additions
English
Svenska
French
German
Portug
Arabic
Russian
Italian
Spanish