"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw 

HOME


 

ETT UTTALANDE FRÅN FIB-KULTURFRONT:

ALLA FRÅGOR SKA KUNNA STÄLLAS UNDER OFFENTLIG DEBATT!

***

(avskrift)

FOLKET I BILD/KULTURFRONT

1990-06-10

UTTALANDE OM RÄTTEGÅNGEN MOT

AHMED RAMI


Föreningen Folket i Bild/Kulturfront har sedan starten 1971 haft den parollfästa ståndpunkten att försvara yttrande - och tryckfriheten.

I enlighet härmed anser vi det vara rätt att JK inte åtalade Salman Rushdie, liksom vi anser det vara fel att åtala Ahmed Rami för sändningarna i Radio Islam och för boken "Vad är Israel?", trots att de, var för sig, upplevdes som kränkande av stora grupper muslimska och judiska medborgare.

Den hårda domen för "hets mot folkgrupp" i tingsrätten är en signal om en hårdnande attityd mot misshagliga yttranden i Sverige. Samtidigt är det bra att Rami helt friades i tryckfrihetsmålet.

FIB/K hävdar med eftertryck att alla frågor - även de som bedöms olämpliga - ska kunna ställas under offentlig debatt. JK:s agerande i denna sak bör således kallas vid sitt rätta namn: Ett försök att beskära utrymmet för det tryckta och talade ordet!

 

Stockholm den 5 maj 1990

FOLKET I BILD/KULTURFRONT

STYRELSENTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk