"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


George Soros - den svenska ekonomins baneman

"Soros, den mäktige finansmannen av ungersk-judisk börd, träffade Israels finansminister i januari, vilket satte igång rykten om stora investeringar i landet. Efteråt avfärdade Soros dessa spekulationer: ´Jag har inga direkta planerade nyheter, men jag har ju redan investerat i två israeliska företag.´"

Detta stod att läsa i den svensk-judiska tidningen Menorah, organ för Förenade Israelinsamlingarna, nummer 1, mars 1994, och man frågar sig vem är han, denne judiske storspekulant, en man som stater bävar för?

Man skall först notera att ingenstans i Menorahs artikel finns en tillstymmelse till indignation över (eller skamkämsla för) denne representant för internationell ekomomisk judisk makt, trots att det är han som på många sätt personfierar den hänsynlösa spekulation och profithunger som åtföljts av knäckta valutor, utlandsskulder som skjuter i höjden och utarmning av de vanliga arbetande människor i de länder som drabbats av Soros & Co's penningabegär.

Sionisterna hycklar ofta att det är "antisemitiskt" att hävda att det finns en judisk storfinans, trots att det finns namn som Goldmann-Sachs, Lehman Brothers och Salomon & Salomon, och nu senast George Soros. De talar ofta om att de oroar sig för en ökande "antisemitism", men skulle de verkligen "oroa" sig för att folk kan komma att börja hysa negativa känslor till judar/judendomen p.g.a. att det finns judar som Soros, borde de inte låta honom härja som han gör. Istället gör dock sionisterna tvärtom. George Soros hyllas t.o.m. som en sjusärdeles briljant affärsman i den judiska pressen för sina "klipp", en man de är stolta över, ett nytt judiskt "geni"! Att hans gärning i förlängningen leder till miljoner människors fattigdom påverkar inte bilden av honom, sett i sionisternas förvrängda perspektiv. Är det kanske för att det i huvudsak är den icke-judiska majoriteten som drabbas?

I söndagsbilagan till Aftonbladet 27/3-1994 vågar däremot journalisten Grim Berglund bryta trenden och skriver där en lång och avslöjande exposé över denne internationelle "klippare" med den talande rubriken "HAN LEKER MONOPOL MED VÅRA PENGAR". Följande citat är hämtade från denna artikel:

"George Soros, 64, har ingen kungatitel eller land - ändå är han mäktig som få, en riktig härskare... När George Soros drar i trådarna från sin skyskrapa på Manhattan går ingen säker. Inte ens en vanlig knegare... Han knäckte den svenska kronan varpå räntorna sköt i höjden. Sedan gav han sig på den franska francen."

I den internationella storfinansens hjärta på Wall Street i New York:

"Där är han en av de mest fruktade aktörerna"

"... ägare till Quantum som är världens mest framgångsrika börsfond."

"...har utnämnts till superguru inom finansvärlden av den engelska tidningen The Economist.

"...den störste enskilde operatören bakom den fallna järnridån."

""Vad ska man kalla de fallna Sovjetrepublikerna? Varför inte "the Soros Republics" har han en gång sagt och det finns en gnutta sanning i den ironiska kommentaren."

"Men till för ett år sedan var George Soros okänd utanför finansmarknadens trånga värld, han var en bland många som tjänat tillräckligt för att föda ett helt land och lite till. Så slog Soros till och namnet blev känt för att ha krossat Europas valutor. Den svenska kronan följde med i raset och George Soros döptes till "Riksbankens fiende nummer ett" eller "Mannen som knäckte den svenska kronan".

Beteckningen hade spridits som en löpeld över Europa under ett par intensiva veckor. Först dubbades han till "The man who broke the Bank of England" sedan George Soros tvingat Storbritannien att lämna det europeiska valuta samarbetet efter en hård spekulation i det engelska pundet... George Soros börsfond Quantum tjänade runt 8 miljarder kronor på den riskabla kuppen."

Soros kommentar till detta: ""Vad som hände med europeiska valutorna är ett underbart exempel på hur de europeiska ledarna är oförmögna att erkänna sina brister. De klarar inte att tänka i nya banor" säger George Soros."

Radio Islams kommentar: Är det en "brist" att försöka stå emot trycket från mäktiga utländska krafter som söker att knäcka landets valuta?

Aftonbladet fortsätter:

"...han är statsmannen och filosofen som gärna ger råd åt världens regeringar.

En liten vink, ett sparsmakat meddelande och reaktionerna kommer omedelbart.

Och om de inte lyssnar? Ja, då gör han verklighet av hoten: först genom en insändare i landets ledande tidning, sedan genom massiv spekulation."

Här beskriva alltså i artikeln hur denne jude t.o.m. hotar länders regeringar och om de inte böjer sig krossar dem ekonomiskt! Och detta kallas fräckt för "rådgivning".

Om hans judiska bakgrund nämner Aftonbladet en hel del, bl.a. att "George Soros föddes i Budapest 1930 i en välbärgad judisk familj" och att han klarade sig under den tyska ockupationen av Ungern under 2:a världskriget genom att han "uppträdde som adoptivson till en högt uppsatt regeringstjänsteman, ändrade namn till Janos Kis och bar falska identitetspapper":

""Det var en kommersiell transaktion", förklarar George Soros, men förklädnaden innebar att Soros fick resa runt i Ungern med tjänstemannen för att konfiskera egendomar som bortförda judar tvingats lämna... George Soros talar annars inte gärna om denna tid, som så många andra försöker han förtränga och hans kommentarer är snarast känslokallt sadistiska."Det var ett spännande äventyr", säger han."

Kollaboratören/förrädaren Soros lämnade sedan Ungern 1947 och installerade sig i London:

"Rent ekonomiskt överlevde George Soros genom att sälja handväskor och billiga smycken. När chansen kom att börja på en börsmäklarfirma i New York, reste han dit och började bygga sitt imperium."

"Vid sina besök i det gamla hemlandet flyger han in i ett privat plan, men han föredrar att stanna en vanlig taxi på gatan efter sina snabba besök hos presidenter och dissidenter. Skillnaden är förstås att George Soros har möjlighet att köpa hela Ungern om landet var till salu - tack vare Quantum, börsfonden som George Soros bildade 1969, efter att ha visat huggtänderna på Wall Street. Quantum spekulerar, precis som andra börsföretag, i aktier, värdepapper och allt annat som kan inbringa pengar."

"I januari köpte George Soros över 1,6 miljoner aktier i Föreningsbanken. Svenska analytiker välkomnade investeringarna. Men det kan lika väl vara som att hurra när en mjölkko förts till slaktbänken. Genom sin valutahandel har Soros sänkt den svenska kronan så att handel blir lönsam. Vid minsta vink säljer han igen. George Soros är helt befriad från moraliska skrupler över snabb spekulering. Han tror inte på långsiktiga investeringar för att stödja en ekonomisk tillväxt."

Radio Islam kan även inskjuta att George Soros börjat köpa in sig på en mängd andra företag i Sverige däribland Handelsbanken, stålkoncernen Sandvik, rederiföretaget Argonaut, det redan av juden Mikael Kamras styrda försäkringsbolaget Skandia, Bure Förvalting och Wallenbergssfärens Investor, där hans Quantum numera äger aktier för betydande belopp. Huruvida dessa företag nu förts till "slaktbänken" kommer framtiden att visa, men påståendet i Aftonbladet att "det av honom helägda Quantum är den mest framgångsrika börsfonden i världen" lämnar fältet öppet för tolkningar av vad ordet "framgångsrik" kommer att innebära för dessa företag.

Grim Berglund avslutar sedan sin artikel i Aftonbladet:

"Sedan återvänder George Soros till 34:e våningen i den nattsvarta skyskrapan på Mannhattan för att slipa om sina knivar. Och ingen vet var han hugger nästa gång."

Man får hoppas att journalisten Grim Berglund ej utpekas som "antisemit" av sionistmaffian för vad han vågat skriva om deras helgon George Soros.

Radio Islam tänkte vidare informera att den mäktiga "Bilderberger gruppen" enligt DN 3/6-1994 bestående av "västvärlden 100 mest framstående personer" skall hålla ett fyra dagars möte i Helsingfors. Som vanligt kommer det att råda total medietystnad kring dessa överläggningar. George Soros, "statsmannen utan stat" kommer också att närvara vid detta möte mellan världens mäktiga, ett möte som är helt stängt för klotets vanliga människor och där framtida strategier läggs fram. Att media alltid väljer den totala tytnaden kring Bilderbergergruppens möten, trots att de egentligen borde ha samma uppmärksamhet som exempelvis toppmötet i Rio de Janeiro häromåren, vittnar bara om att medias ägare önskar att de strategier som dessa herrar debatterar inte ska komma allmänheten till kännedom och att de har egna intressen som diskuteras under dessa möten. USA's fd. utrikesminister, juden Henry Kissinger kommer att vara en av inledningstalarna. I sammanhanget kan det även nämnas att den svenske juden Pehr Gyllenhammar under många år varit en flitig deltagare på Bilderberger gruppens möten.

I kommande nummer skall Radio Islam skriva mer om CFR, Council of Foreign Relations, en organisation bestående av USA:s absoluta toppar inom politik, finans och media, som också är omgiven med mycket sekretss och där mycket avgörs mellan samhällets toppar helt utanför de demokratiska institutionerna och där medias ägare tilldelas rollen att lägga dimridåer, förvirra, nedtysta, och driva kampanjer.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidningTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk