"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


"Jude-tvål" - en smutsig lögn som går igen

I våras firades 50-års dagen av Auschwitz befrielse. En händelse som våra sionistiska mediamoguler självklart inte lät någon gå ovetande förbi. I The Times Saturday 28/1-1995 kunde man läsa en intressant artikel apropå denna händelse. Under rubriken "Death camp's dark secrets still emerging" stod det följande, i svensk översättning:
"Att skrapa mänskligt fett från krematoriernas skorstenar var en av de sista uppgifterna fångarna i Auschwitz utförde innan gaskamrarna sprängdes i luften. Igår förklarade Andrzej Paluch, en sociologi-professor, varför: fettet gjordes om till tvålar och såldes till polackerna i den intilliggande staden Oswiecim.

"Den kallades för RJF -"Reines Jüdisches Fett - rent judiskt fett", sade professor Paluch från Krakows Universitet som har försökt ta reda på hur mycket lokalbefolkningen från Oswiecim kände till om lägret intill. Polackerna kallade tvålen för "ryfka" och som svar på professorns fråga, ryckte de flesta på sina axlar. Ett typiskt svar var; "det var den enda tvål vi kunde få genom våra ransoneringskort. Det fanns inget val".

Det här är bara en av Auschwitz mörka hemligheter, som 50 år efter befrielsen, nu läcker ut. Tvålen och andra fruktansvärda tecken på samlevnad mellan det nazistiska lägret och den tysk-ockuperade polska staden står bakom den nuvarande sköra relationen mellan polacker och judar."

Radio Islam har sedan lång dit tillbaka avslöjat bl.a. den sionistiska krigslögnen att tyskarna skulle ha gjort tvål av judar. Denna judiska krigslögn i sionisternas tjänst har mer och mer naggats i kanten. Och till slut har judarna tvingats backa när det gäller detta tidigare "historiska faktum".

Först var det de judiska "förintelse"-historikerna Walter Laqueur och Deborah Lipstadt som i början av 80-talet erkände att ingen tvål hade gjorts på judar. Sedan erkändes det även från officiellt håll i Israel av Shmuel Krakowski, arkiv-chefen på Holocaustmuséet Yad Vashem, och 1990 av en av "förintelse"-sidans mest framstående figurer, professor Yehuda Bauer från Hebreiska Universitetet.

Allt på grund av att sionisterna känt sig pressade av revisionisternas forskningsresultat - lögnen gick inte längre att upprätthålla.

Trots det att tvål-lögnen t.o.m. från Israel är erkänd för att vara en bluff, dyker den alltjämt upp. Fortfarande tror en majoritet att tyskarna faktiskt gjorde tvål av judiska lik som de använde när de badade. Artikeln ovan är ett exempel på detta; hur en fruktansvärd krigslögn av det simplaste slag fortfarande tillåts leva vidare av politiska skäl, trots att maktens män vet att det är en lögn.

I Polen gjorde judarna i somras en stor affär av att RIF-tvål från kriget dykt upp till försäljning på en marknad i Gdansk. "Upprördheten" hos judiska kretsar var stor. Precis som artikeln i Times används tvål-lögnen för att påvisa att även polackerna med sin "okunnighet" och "passivitet" lät den påstådda förintelsen av judar genomföras och på något sätt var medskyldiga.

 

Kommentar från Radio Islam: Times källa, professor Paluch, gör ett bedrägligt fel när han kallar den tyska tvålen för RJF. Den rätta initialen var RIF och stod för den tyska förkortningen av "Reichsstelle für Industrielle Fettversorgung". I:et har avsiktligt förändrats till ett "J" för att kunna passa till den falska titeln på tvålen - Reines Jüdisches Fett - Rent Judiskt Fett.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk