No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Radio Islams Nyheter på Svenska97 03 14

Sionist vill upphöja "förintelsen" till "ett notoriskt faktum"

Juristen och sionisten Jesús Alcalá skriver i DN (11/3-1997) en lång artikel med angrepp på de som försvarar yttrandefriheten. Man skall veta att Alcalá är en av dem som drivit på kamanjen mot Jan Bergman och Sigbert Axelsson vid Uppsala Universitet, den sk Bergman-affären. Alcalá verkar ha skrivit artikeln i ett allmänt tillstånd av sionistisk upprördhet och förvirrad paranoia:

"Jag tänker nu inte bara på den sekelgamla antisemitism som gjorde pogromerna möjliga och som slutligen ledde till Auschwitz och Buchenwald och Theresienstadt.

Nej, jag tänker också på Henry Ford, den amerikanske biltillverkaren som byggde ett imperium på en kampanj mot vad han kallade "den farliga internationella judendomen". Jag tänker på den öppna eller illa dolda antisemitiska ton som etablerade politiker och opinionsbildare för inte länge sedan använde i kritiken mot familjen Bonniers tidningsinnehav."

Vad Alcalá verkligen menar är svårt att förstå. För är det något (den icke-judiska delen av) etablissemanget verkligen inte vågar påpeka så är det just Bonniers judiska koppling. Alcalá hittar här på uttalanden som inte gjorts. Det kan ses som en varning till alla de som kan tänkas kritisera Bonniers i framtiden: "Se upp med vad ni skriver, annars kallar vi er för antisemiter!"

Längre ner i artikeln attackerar han FN "vars generalförsamling höll tyst när delegationen för en arabisk stat 1982 uppmanade de församlade att se sig omkring i New York och lägga märke till att ´judarna ägde bankerna, tidningarna och bordellerna, att judarna fördärvade för att få makt´". Det hemska är enligt Alcalá, vad araben sade. Huruvida påståendet stämmer med verkligheten går sionisten Alcalá aldrig in på.

Han vredgas över att "flera islamiska stater fördömt och förbjudit Steven Spielbergs film "Schindlers List" såsom varande ´sionistisk propaganda´" och han påstår att den svarte ledaren Louis Farrakhan "får miljoner svarta att skriva under på antisemitismen".

Sedan attackerar han i sin artikel Faurisson och de andra revisionisterna. Han skriver: "...jag har svårt att riktigt förstå upprördheten över att en Robert Faurisson, en Ernst Zündel och andra så kallade historierevisionister ställs inför rätta".
Ty enligt Alcalá ägnar sig revisionister som Faurisson sig åt "att kränka, att förhåna, att hetsa" ty de vill "misstänkliggöra offren och göra antisemitismen salongsfähig". Alcalá vill slänga dem i fängelse och tycker att lagar mot kritisk forskning om "förintelsen" behövs.

Dock fruktar han rättegångar mot revisionisterna eftersom de kan "utvecklas till vämjeliga tillställningar". Och varför? Jo, därför att "lagstiftning leder till rättegång och rättegång i ett demokratiskt samhälle förutsätter den åtalades rätt att hävda sin ståndpunkt och sina bevekelsegrunder liksom hans rätt att kalla vittnen".

Om rättegången mot den tysk-kanadensiske revisionisten Ernst Zündel, där denne kallade in Robert Faurisson, David Irving och andra framstående revisionister som försvarsvittnen, skriver Alcalá följande:

"Det blev ett propagandanummer för revisionisterna, ytterligare en kränkning av offren. Åklagarens vittnen, överlevanden från bland annat Auschwitz, fick svara på sårande frågor allt medan den åtalade och hans vänner skrattade och gjorde sig breda. Snart fick man intrycket att det var offren som satt på de anklagades bänk."

Det stämmer också, eftersom de sk "vittnena" visade sig vara ohederliga och lögnaktiga. Rättegångarna mot Zündel var en stor framgång för revisionismen. För mer läsning om dem rekommenderar vi ett besök på vår revisionistiska sida, där bl a utdrag från rättegångsprotokollen finns publicerade.

Eftersom rättegångar tydligen ger revisionisterna "propagandamöjligheter" är juristen och sionisten Alcalás slutsats den följande:

"Ja, om det är något som emellanåt fått mig att tvivla på det riktiga i lagar som förbjuder förnekandet av Förintelsen är det just att rättegångar ger uppmärksamhet och propaganda för antisemiterna. Ändå. Det skulle inte behöva bli så. Sanningen om Förintelsen är vad jurister kallar "ett notoriskt faktum". Ett notoriskt faktum, juridiskt sett, behöver inte bevisas. Rättegångarna skulle således kunna begränsas till att klarlägga hurivida den åtalade har eller inte har förnekat Förintelsen."

"Förintelsen" är lika mycket "ett notoriskt faktum" som de påstådda häxornas riter på Blåkulla var för häxbrännarna på 1600-talet. Uttalandet kan bara tolkas som att Alcalá tillhör den ultrafundamentalistiska grenen av Holocaustsekten. Han tillhör ideologiskt/religiöst samma gäng av Holocaustteologer och överstepräster som skrev under den absurda antirevisionistiska kommunikén publicerad i "Le Monde", 21/2, 1979:

"Man får inte fråga sig hur, tekniskt sett, ett sådant massmord har varit möjligt. Det har varit tekniskt möjligt därför att det har ägt rum. (...) Man får inte och kan inte debattera om gaskamrarnas existens."

97 03 07

Radio Islam välkomnar Hizbollahs introduktion på Nätet

Den islamiska motståndsrörelsen Hizbollah som står i frontlinjen i kampen mot de judiska ockupanterna, har lanserat en egen hemsida.

Hizbollah-gerillan bekämpar dagligen den israeliska krigsmakten, med risk för sina liv. Samtidigt är de beundransvärt effektiva och tvingar den judiska ockupationsmakten på defensiven trots dess militära övermakt.

Nu har de även öppnat en front på Internet. Hemsidan befinner sig i sitt nybörjarstadium men utlovar att den bl a kommer att ta upp de senaste gerillaoperationerna mot Israel i södra Libanon.

Vi kommer härmed att lägga till Hizbollah till Radio Islams länklista och rekommenderar våra supporters att skriva e-mail till stöd för Hizbollahs kamp. Deras e-mail adress är: moqawama@cyberia.net.lb.

Besök gärna hemsidan som ligger på adressen: http://www.moqawama.org/

OBS: Moqawama är arabiska för "motstånd".

97 03 05

Jan Myrdal utsatt för judisk kampanj

Den kände svenske debattören och författaren Jan Myrdal har stått på sionisternas svarta lista allt sedan han vågat försvara Ahmed Ramis och Robert Faurissons yttrandefrihet, samtidigt som han vägrat följa den sioniststyrda massmediaorkesterns Rushdie-kampanjer.

Maffians senaste mål är att få honom utesluten ur PEN-klubben, en organisation som påstår sig just försvara författare som förtrycks för att de har "obekväma" åsikter. Men eftersom sionister som Agneta Pleijel (vald till "Årets Sionistiska Kvinna" 1993!), Per Wästberg-Hirsch, Expressen-juden Gabi Gleichmann och P1-judinnan Monica Nagler har ett avgörande inflytande över organisationen blir dess uppgift i stället den rakt motsatta. Organisationen, under sina judiska chefers ledning, ägnar sig istället åt att attackera oliktänkande författare och idkar förföljelse av dem som vågar gå emot sionismens fruktansvärda rasistiska och fascistiska ideologi.

Det är mycket talande att Monica Nagler, som nu är ordförande för svenska PEN-klubben, t o m öppet manifesterar sin judiskhet genom att samtidigt arbeta i redaktionen på tidningen Judisk Krönika! (Se exempelvis Judisk Krönika Nr 1, 1997)!

Massmedierna rapporterar nu att kampanjen intensifierats mot Myrdal. Den folkpartistiske riksdagsmannen Håkan Holmberg har även försökt förtala Myrdal och hans arbete för ökad förståelse för Islam. Man skall då veta att Holmberg är en av de mest aktiva Israel-aktivisterna i detta land som alltid skrikit på förbud när det gäller Radio Islam. Han är dessutom ordförande för den judiska kamporganisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism, som verkar i Sverige.

Dock har inga medier vågat nämna den sionistiska kopplingen till denna senaste kampanj. Det faktum att alla de som leder kampanjen är judar och/eller Israel-dyrkare nämns icke. På detta sätt döljs de riktiga orsakerna till hetsen mot Myrdal bakom en bekväm ridå av tal typ att "Myrdal inte tog tillräckligt avstånd från massakern på Himmelska Fridens Torg" och liknande påståenden som bara är svepskäl.

Vi vill härmed yttra vår sympati för Jan Myrdals kamp, och beundran över hans civilkurage och mod när han vägrar böja sig för den judiska makten.

Bra gjort Jan, stå på dig! Ty för varje dag som går blir fler och fler medvetna om sionistpackets makt i landet och deras smutsiga metoder. Utvecklingen tickar entydigt åt det hållet, och som alla ruttna diktaturer kommer även den sionistiska att falla.

97 03 04

Ny Hollywood-film riktad mot revisionisterna

I tidningen Metro den 4/3-1997 fanns följande artikel att läsa:

Susan Sarandon i film om förintelsen

FILM Susan Sarandons kommande stora roll i "Denial" kommer att orsaka flitig debatt.

Sarandon, känd från bland annat "Dead Man Walking", spelar en judisk medborgarrättsadvokat. Personen som Sarandon ska försvara är ledaren för en grupp som förnekar förintelsen, skriver FilmTidningen.

(Metro)

Hollywood har tidigare attackerat revisionisterna, uppenbarligen skrämda av revisionismens frammarsch och dess förödande verkan på den judiska propagandan. Ty när folk väl insett att de judiska ledarna ljuger om vad som hände judarna under andra världskriget, då är de också beredda att ta till sig fakta om den judiska maffians inflytande, hur deras makt tillämpas och hur judarna erövrade Palestina.

Tidigare Hollywood-filmer som handlat om "ondskefulla" revisionister har också haft kända skådespelare för att rekrytera sympati för den judiska sidan (exempelvis Leonard "Mr Spock" Nimoy och Raquel Welch). Nu är det Susan Sarandon som får spela den rollen.

Den nya filmen heter "Denial", vilket betyder "förnekande". Man antyder här att revisionisterna "förnekar" den till sanning upphöjda dogmen om de 6 miljoner gasade judarna, som om den vore ett faktum.

Läs gärna den belysande artikeln "What is Holocaust Denial" som handlar om detta trick att kalla förintelse-revisionismen för "förnekande".

Tillbaks till Radio Islams övriga nyheter på svenska


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!