No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Robert Faurisson besökte Sverige


den-svenske.com


Publicerad: 06-03-2007Professor Robert Faurisson besökte Sverige för en föredragsserie mellan den 3 och den 5 mars. Detta är första gången sedan 1993 som professorn besöker Sverige och denna gång gick det betydligt lugnare till än vid tidigare möten.

Robert Faurisson föddes 1929 i England som första barnet i en barnaskara som senare skulle bestå av sju syskon. Hans mor var från Skottland och hans far var fransman. Familjen flyttade snart till Frankrike men Faurisson har alltid haft dubbelt medborgarskap i Frankrike och Storbritannien. När professor Robert Faurisson berättar för den-svenske.com om sin uppväxt är det oundvikligt att komma in på andra världskriget som bröt ut när Faurisson var tio år. Eftersom hans föräldrar hatade de tyska trupperna så gjorde den unge Robert det också. Det var först efter att tyskarna besegrats som han insåg att även de tyska soldaterna var människor och han såg med avsky på hur dessa och fransmän som haft kontakt med dem behandlades.


Professor i litteratur som älskar att granska kritiskt

Han började tidigt intressera sig för litteratur och litteraturkritik och studerade på Paris universitet, Sorbonne. Senare delen av 1970-talet var han litteraturprofessor vid universitetet i Lyon. Robert Faurisson var väl ansedd och författade flera böcker. Han har alltid försökt att kritiskt och noga granska det han läser. När han studerat latin och grekiska har han lärt sig att man måste studera och granska innehållet hårt för att kunna gå framåt i texterna. På samma sätt jobbar han med allt han läser. En bok som han fick upp ögonen för var boken Anne Franks dagbok.

Robert Faurisson började med att genomföra en djupanalys tillsammans med sina elever för att undersöka innehållet. Faurisson och hans elever kunde snabbt konstatera att många detaljer var motsägelsefulla och knappast kunde stämma med verkligheten. Därefter åkte han till Amsterdam och det museum som tidigare hade varit Anne Franks och hennes familjs gömställe. Där kunde han konstatera att detaljer i dagboken, bland annat en återkommande lönndörr, inte stämde överens med huset. Efter denna undersökning hade professor Faurisson blivit övertygad om att mycket inte stämde och han besökte Anne Franks far, Otto Frank, som ställde upp på en flera timmar lång intervju där han svarade på alla Faurissons frågor. Efter att ha haft svårigheter att förklara varför man hängde upp gardiner i sitt gömställe som skulle verka obebott, varför man hade väckarklocka trots grannar som inte fick veta att det bodde någon i rummet osv erkände Otto Frank att en del inte stämde utan att han dragit ifrån och lagt till detaljer. Robert Faurissons slutsatser var att Anne Franks dagbok är ett litterärt verk som möjligen baseras på Anne Franks riktiga dagbok men att denna dagbok främst fungerat som inspiration för det verk vi känner som Anne Franks dagbok. Otto Frank menade att Robert Faurisson hade rätt i teorin men ändå fel eftersom dagboken var sann.


Inspirerades av Paul Rassinier

Faurisson började också studera historierevisionismen och blev snart övertygad revisionist. Bland de personer som Robert Faurisson gärna nämner som inspiratör finns Paul Rassinier. Rassinier var en fransk kommunist och motståndsman under andra världskriget. Mellan 1943 och 1945 satt han fängslad i koncentrationslägret Buchenwald. När historierna om förintelse och gaskammare började spridas blev han misstänksam eftersom han visste att några sådana inte funnits i lägret där han suttit, trots att etablissemanget påstod motsatsen.

Robert Faurisson studerade dock inte endast historierevisionister utan började med sin djupanalys, som han vanligtvis använde för litteraturkritik, att studera "Förintelsen". Han studerade vittnesmål, letade efter order från Adolf Hitler om att genomföra massmord på judar, sökte efter foton på gaskammare och så vidare. Snart var han övertygad om att "Förintelsen" omöjligen kan ha ägt rum. Som en polisman i en mordutredning började han söka efter mordvapen och granska förhör.

Faurisson fick stöd från Noam Chomsky

Som respekterad litteraturprofessor kunde han komma ut i det offentliga rummet och 1974 publicerade han sin första artikel om att "Förintelsen" inte ägt rum i en fransk tidning. 1978 blev han publicerad i den mest respekterade dagstidningen Le Monde med rubriken "Problemen med 'gaskamrarna' eller 'Auschwitzryktet'". I artikeln lade Faurisson fram bevis på att någon förintelse omöjligen kunnat äga rum och påpekade att dessa slutsatser var goda nyheter för mänskligheten. Det höll inte den judiska lobbyn med om. Förföljelsen inleddes med hätska påhopp i media. 1979 fick Faurisson sluta att undervisa vid universitetet i Lyon och rättsprocesser mot honom inleddes. En debatt om yttrandefriheten blossade upp och många ställde sig på Robert Faurissons sida. Somliga för att de sympatiserade med professorns slutsatser men merparten, som inte studerat Faurissons teser, för att de ansåg att yttrandefriheten är viktig. 1980 publicerades exempelvis Robert Faurissons bok Mémoire en défense contre ceuz qui m´accusent de falsifier l´historie med förord av vänsterns kanske främsta moderna tänkare Noam Chomsky.


Bistod Ernst Zündel under rättegångarna på 1980-talet

Under 1980-talet började revisionismen blir ett allvarligt hot mot de etablerades historieskrivning och processerna började hagla. Bland annat åtalades Robert Faurisson. De mest uppmärksammade rättegångarna under 1980-talet drabbade dock Ernst Zündel som 1985 och 1988 satt på den åtalades bänk i två rättegångar, misstänkt för "falsk historieskrivning". Robert Faurisson hjälpte Ernst Zündel under rättegångarna och dessa lyckades smula sönder vittnesmål från bland andra Raul Hillberg, förintelseförespråkarnas främsta apostel. Mer om dennes vittnesmål och rättegången 1985 finns i skriften Mitt liv som revisionist av Robert Faurisson som nyligen släpptes av Logik Förlag. 1988 kallade Robert Faurisson och Ernst Zündel in Fred Leuchter, amerikansk expert på maskiner för dödsstraff, som bland annat konstruerat gaskammare. Fred Leuchter, som trodde på "Förintelsen", begav sig till Auschwitz och tog kemiska prover och genomförde mätningar. Efter noggranna undersökningar konstaterade han att de utpekade gaskamrarna omöjligen kunnat användas som gaskammare. Fred Leuchter publicerade sin undersökning under namnet Leuchterrapporten och dess innehåll har aldrig kunnat motbevisas. Istället har man försökt förringa Leuchters utbildning.


Robert Faurissons tidigare Sverigebesök

I början av 1990-talet bjöds Robert Faurisson till Sverige av Ahmed Rami. Ahmed Rami hade varit i hetluften sedan han i Stockholms närradio sänt ut bevis på att "Förintelsen" inte ägt rum. Han hade också sänt diskussioner om judendom och judar och dömts för "brottet" hets mot folkgrupp. Uppmärksamheten i Sverige kring Ahmed Rami och hans Radio Islam kombinerat med Robert Faurissons internationella uppmärksamhet fick media över hela Europa att skriva om besöket långt innan det ägde rum. Det fick också judiska terrorister tillsammans med våldsbenägna vänstergrupper att hota ta till våld och döda Faurisson om han satte sin fot på svensk mark.

När Faurisson tillsammans med Ahmed Rami kom till Mariatorget den 22 maj 1993 blev de överfallna av en grupp maskerade personer som beväpnat sig med stenar, knivar och batonger. De båda revisionisterna lyckades fly med bil från platsen och de enda skadorna som uppstod var på bilen. Fyra personer greps under dagen. En av dessa var den då 28 år gamla Léon Dulé. Dulé som tillsammans med 31 andra aktivister från den judiska gruppen Betar kommit till Sverige från Frankrike med den uttalade avsikten att stoppa Faurisson med våld. Under sin vistelse bakom galler fick brottslingen besök av en delegation från den judiska församlingen och redan den 25 maj släpptes han efter judiska påtryckningar.

Detta är långt ifrån den enda attacken som riktats mot Robert Faurisson. 1989 blev han överfallen när han var ute och rastade sin hund. Han fick först tårgas i ansiktet och slogs sedan ner. När angriparna försvann från platsen blev han liggande med skador i huvudet och brutna revben. Tack vare en förbipasserande som hjälpte professorn kunde han föras till sjukhus. Annars hade han avlidit av attacken. En judisk grupp som kallade sig "Sons of the Jewish Memory" tog på sig överfallet.


Deltog i Förintelsekonferensen i Teheran

Trots överfall som dessa och ständiga angrepp från media som utmålat honom som värre än Djävulen så har han aldrig vikit en millimeter. Senast blev Faurisson uppmärksammad när han i december 2006 deltog i den uppmärksammade konferensen om "Förintelsen" i Teheran i Iran. Till mötet hade Irans president, Mahmoud Ahmadinejad, bjudit in både historiker som tror på "Förintelsen" och historierevisionister. Detta är unikt eftersom "Förintelsen" vanligtvis bara "diskuteras" mellan människor som är troende. Detta fick media att tala om en konferens för "Förintelseförnekare", vilket alltså inte var fallet. I Teheran samlades en mängd människor från olika länder och Faurisson höll ett föredrag under namnet "Revisionismens segrar" där han berättade om olika milstolpar i revisionismens historia.


Åter på svensk mark

15 år efter det senaste besöket i Sverige välkomnades så professor Faurisson åter till Stockholm. Det första föredraget, som hölls i Alviks medborgarhus, samlade ett stort antal deltagare i alla åldrar och samhällsklasser som intresserat väntade på att få lyssna till en av världens absolut mest respekterade och välkända forskare kring den så kallade "Förintelsen" och även på de andra föredragsplatserna deltog en stor mängd personer.

Faurisson skulle i denna föredragsserie alltså inte endast tala i Stockholm utan vid detta besök hade det beslutats att hålla föredrag i anslutning till Sveriges tre största städer för att kunna samla ett stort antal besökare, något som gick över förväntan med tanke på den nödvändiga sekretessen kring mötena.

Faurissons föredrag i Sverige var baserat på det han tidigare hållit i Iran och förutom att gå igenom några av de punkter som tydligt visar omöjligheterna kring den officiellt propagerade versionen av "Förintelsen" berättade han om några av de segrar som revisionismen vunnit. Med början 1951 då juden Léon Poliakov, som deltagit vid Nürnbergrättegången 1945-1946, skrev om dokumenteringen när det gällde utrotningen av judarna att "Inga dokument finns kvar, kanske har det aldrig existerat några" berättade Faurisson om ett flertal händelser som bekräftat att revisionisternas kritik mot "Förintelsen" stämmer.

Föredragets första timme gick mycket snabbt på grund av föredragets intressanta innehåll och Faurissons rutinerade och väl upplagda sätt att presentera det på. I pausen, som först var tänkt att vara i 10 minuter, passade många på att införskaffa skriften Mitt liv som revisionist från det stora utbudet av litteratur som fanns på plats och kön blev lång när alla ville få Robert Faurissons signatur i skriften. Efter en tid som blev betydligt längre än 10 minuter vid alla tre föredragen, så stoppades dock kön för att kunna fortsätta föredraget. Under andra delen av föredraget fick åhörarna möjlighet att ställa frågor och en mängd intressanta ämnen togs upp. Faurisson gav långa och utförliga svar på varje fråga och fick bland annat berätta om hur myten om lampskärmar av judehud enkelt hade vederlagts genom att undersöka huden med ny teknik som visat att det inte handlat om människohud utan om getskinn, om hur den slutliga lösningen knappast handlade om en plan att döda människor utan att det i dokumenten kring detta tydligt står att det handlar om en territoriell slutlig lösning. Han berättade vidare om sitt möte med Anne Franks far och givetvis kom frågor om konferensen i Teheran. Vid föredraget i närheten av Malmö deltog även den danska revisionisten Christian Lindtner som berättade om vilken framgång de nått med en skrift som riktar sig till skolelever innan de besöker Auschwitz.

Efter en timmes tid med frågor avslutades sedan varje möte med att deltagarna fick en sista möjlighet för dagen att prata med Robert Faurisson och de som tidigare inte hunnit få Faurissons signatur fick nu tillfälle till det.

En inspiration för oss alla

Denna gång blev Faurissons besök i Sverige mycket lyckat och en stor mängd personer fick möjligheten att lyssna till och träffa denne kämpe. Det går knappast i ord att beskriva vilken ära det har varit att ha haft den nu 78-årige Robert Faurisson på besök i Sverige. Denne man är en otrolig inspiration för alla personer som kämpar inom olika områden med tanke på vilken styrka han uppvisar efter så många års kamp vilka inneburit svåra prövningar för honom. På den-svenske.com hoppas vi verkligen att vi i framtiden kan få hedras av ytterligare besök av professor Robert Faurisson i Sverige.

 

http://abbc.net/faurisson/sve/mitt-liv.htm
http://abbc.net/faurisson/index.htm
http://abbc.net/islam/indexsv.htm
http://abbc.net/islam/svenska/svensk.htm
http://abbc.net/

 

I skriften för Faurisson i bevis hur han dragit sina slutsatser om att den så kallade Förintelsen på sex miljoner judar är ren krigspropaganda utan förankring i verkligheten.
Mitt liv som revisionist framfördes första gången muntligt på Institute for Historical Reviews åttonde kongress 1987. Innehållet är dock fortfarande mycket aktuellt, inte minst då krafter i Europa vill införa ett europeiskt förbud mot historierevisionismen.

Bokinformation:
Titel
: Mitt liv som revisionist
Författare: Robert Faurisson
Antal sidor: 71
Utgivningsår: 2007
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-975966-5-7
Rekommenderat cirkapris: 75 kronor
Du köper boken genom att sätta in 85 kronor (75 kronor för boken + 10 kronor för porto och andra omkostnader) på plusgiro: 44 18 87 -7. Önskar du köpa många böcker så kontakta oss via [email protected] och fråga om bulkpriser. Radio Islams revisionistiska arkiv
innehåller ett stort antal relevanta dokument

 


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!