No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

David Irvings vittnesmål i den andra Zündelprocessen
i Toronto, i april 1988David Irving är författare till "Hitler's War", "Churchill's War", "Göring" (nyutkommen på svenska) och en rad andra högt kvalificerade verk om Tredje Riket, utgivna på Macmillan Ltd och Hutchinson Ltd, London.


I den andra Zündelprocessen - i april 1988 - tillfrågades försvarets vittne, David Irving, av försvarsadvokaten Douglas Christie varför han i sin bok Hitler's War av 1977 kunde så bestämt uttala sig om att Hitler inte kände till att judarna utrotades.
Irving:
"Det finns inga klara order om något sådant av vare sig Hitler eller av honom betrodda ledare i dokumenten. Att läsa mellan raderna och att ge vissa ord en annan betydelse, som andra historiker gör, det avvisar jag. Om dessa förbrytelser överhuvudtaget hade varit så stora, måste det också finnas skriftliga bevis i form av dokument. Dokumenten med kännetecknet "L", som användes vid Nürnbergprocessen (för att styrka förintelsetesen), var förfalskade ... Jag har aldrig någonsin funnit ett enda bevis på eller ens någon hänvisning till förekomsten av s.k 'gaskammare'."
När advokat Christie sedan frågade Irving om hans kontakter med den tyske historikern dr Martin Broszat (en av de ledande förintelseanhängarna) vid Institut für Zeitgeschichte (i München) och om hans inställning tll detta Institut (som samlar dokument från från Hitlertidens Tyskland osv) sade Irving:
"Det visade sig att jag kunde avslöja att olika dokument, som utgivits av Broszats Institut für Zeitgeschichte, var förfalskade. General Engels dagbok skrevs på papper från efterkrigstiden och var en förfalskning. Trots detta fortfor detta institut att ge ut denna förfalskning. På detta sätt förgiftades historiker (som anlitade institutet) i åratal. Himmlers omskrivna tal i Posen är också en förfalskning, där två sidor helt plötsligt är skrivna med en annan skrivmaskin och paginerade med blyerts."
Advokat Christie ställde så frågan (till Irving):
"Är det möjligt att ett så enormt stort dödsföretag skulle ha kunnat genomföras i Europa utan att efterlämna skriftliga underlag?"
Irving:
"Nej, ingalunda! Den tyska armén och civiltjänsten var starkt uppbunden till lydnadsplikt och ytterst ängslig. Aldrig skulle en operation kunna genomföras utan att vara styrkt genom skriftlig order."
Och Irving tillfogade:
"Alla Hitlers order, som inte motsvarade gällande krigsrätt (enligt Haag - och Genèvekonventionerna) är påvisbara dokumentariskt på flera ställen, t ex ordern att arkebusera tillfångatagna britter vid deras kommandoräder. Det rättfärdiga (enligt krigsrätten) i denna order kan bedömas olika. Om de brittiska kommandosoldaterna frivilligt anmält sig och avsikten var spionage eller sabotage, då var ordern om arkebusering riktig enligt gällande krigsrätt."
Christie:
"Är egentligen historiska standardverk alltid sakligt korrekta?"
Irving:
"Nej, visst inte. Alan Bullocks 'Hitler - en studie i tyranni' vimlar av sakfel, vilket inte hindrar att den ständigt trycks i nya upplagor på många olika språk. Och den gäller för många som ett standardverk."
Christie:
"I vilken omfattning är de framförda fakta i Harwoods broschyr ("Dog verkligen sex miljoner?" som Zündel stod anklagad för att ha distribuerat) sakligt riktiga?"
Irving:
"Enligt min bedömning till 90 procent."
Christie:
"Vad har ni för uppfattning om Nürnbergrättegången?"
Irving:
"Åklagarsidans vittnen bodde i uppförda lyxhotell, och de utlovades goda anställningar senare. Försvarets vittnen måste bo i trånga celler i ett tidigare fängelse, där det saknades fönster. De fick endast använda sig av dokument som iordningställts av åklagarsidan."
Christie:
"Den hemliga tyska koden sprängdes av britterna (under andra världskriget). Vad hade det för följder?"
Irving:
"Man kunde inte finna några hänvisningar till massmord eller gaskammare från dessa hemliga (tyska) meddelanden som uppfångades. Istället försökte man, utan varje substansiellt underlag, att prångla in en del av krigspropagandan som också innehöll de s k 'gaskamrarna'."
Christie:
"Vad händer den person som offentligt tvivlar på 'Förintelsen'?"
Irving:
"Porten till mitt hus krossades. Jag hämtades från min nattliga sömn i sängen av några personer som utgav sig för att vara telearbetare, men som i verkligheten var medlemmar av en militant judisk organisation i Storbritannien."
Christie:
"Vad anser ni om Lechterrapporten? Är den tillförlitlig (när den summerar att 'Förintelsen' i 'gaskammare' var tekniskt ogenomförbar)?"
Irving:
"Tveklöst är den ett viktigt dokument, som ingen framtida historiker kan förbigå. Den är exakt, vetenskapligt avfattad. När man vill tillmäta vittnen som 40 år efter krigsslutet suttit i interneringsläger intresse och uppmärksamhet, då måste man också fästa avseende vid de kemiska och fysikaliska bevis som innehåller där (i de förevisade s k 'gaskamrarna') befintligt material. Denna rapport var ett genidrag av försvaret."
Domaren Thomas förbjöd Irving, Christie och (den närvarande) pressen att omnämna Leuchterrapporten för offentligheterna och i medierna.
Christie sade (efter detta meddelande från domare Thomas) följande:
"Får jag fråga vittnet (Irving), om han anser att sådana bevis som Leuchterrappporten är av värde?"
Domare Thomas:
"Nej."

Senare började åklagaren Pearson sitt korsförhör med Irving, där Irving framhöll att hans uppfattning om Holocaust förändrats. Tidigare hade hans åsikter om Hitler något förändrats alltseftersom han under sina forskningar fördjupat sig i ämnet, medan hans åsikter om Holocaust länge hade varit oförändrade, eftersom han inte så ingående hade befattat sig med just denna fråga. Men nu måste han starkt ifrågasätta alla sina tidigare framförda uttalanden i saken, eftersom han som historiker endast vill grunda sina uppgifter och åsikter på beviskraftigt underlag och på väl bestyrkta dokument, vilka emellertid inte ger stöd åt Holocaust ("Förintelsen").
År 1977, när Irvings stora bok Hitler's War kom ut, hade Irving ännu trott på dödslägren, men idag skulle han aldrig uttala sådana uppgifter (som att Holocaust ägde rum). Israelerna är i besittning av Himmlers (äkta) dagböcker (till skillnad från de redigerade och bitvis förfalskade som först utgivits i dåvarande DDR och därifrån prånglades ut till väst), och israelerna tillåter inte historikerna någon inblick i dessa. Om det där skulle ha funnits minsta hänvisning till förekomsten av s k 'gaskammare' och till Holocaust, så skulle israelerna naturligtvis ha frigivit denna Himmlers dagbok för publicering. Men de har uppenbarligen något att dölja som inte motsvarar deras målsättningar och intressen.

 Radio Islams revisionistiska arkiv
innehåller ett stort antal relevanta dokument

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!