"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(GB Shaw)
HOME
Göteborgs-Posten:
Kritisarad lektion i revisionism

Göteborgs-Posten publicerade (den 15 / 3 / 2000) följande nyhetsartikel:

AV PER NYGREN
031 - 631 62 41 21
[email protected]

 

STOCKHOLM 15 / 3 / 2000

En elev vägrade komma till lektionen på Frans Schartaus gymnasium i Stockholm när Ahmed Rami i går (14 - 3 - 2000 ) föreläste om sina tvivel på att Förintelsen verkligen ägt rum.

Också bland de tjugo elever som kom till Sodermalmsskolan rådde delade meningar.

- Jag och halva klassen var emot att bjuda in Ahmed Rami, sa Evelina Abrahamsson som läser c-kursen i samhällskunskap för gymnasiets vuxna elever.

Tveksamheten är kanske inte så konstig.

(...)

Hävdar att gaskamrarna i Auschwitz inte fanns

Ahmed Rami - i likhet med män som David Irving och Robert Faurisson - hävdar att det aldrig funnits några gaskamrar i Auschwitz, att nazisternas "slutliga lösning" av judefrågan inte innebar att alla judar skulle utrotas och att Hitler aldrig gett order om massmord på judar. I länder som Tyskland och Frankrike är det brottsligt att framföra sådana påståenden.

Ahmed Rami är den som gjort mest för att ge spridning åt historierevisionismens idéer i Sverige, framför allt genom Radio Islam.

- I själva sakfrågan har jag ingen fanatism, men jag tycker inte att man ska lagstifta fram historien. En regering ska inte säga vad som är sant. Skolan ska lära elever att vara kritiska, sa Ahmed Rami när han inledde sin föreläsning.

I sakfrågorna fick han mothugg av eleverna även om debatten blev förvirrad.

När nazisten Dan Berner för ett par år sedan bjöds in till Umeå universitet för att tala om vad nationalsocialismen står för ledde det till fällande domar för både Berner och arrangören Karolina Matti.

Var inte skolan rädd för att bjuda in Ahmed Rami med tanke på vad som hände i Umeå?

- JO, sa samhällskunskapsläraren Stig Thorén efteråt, men han ansåg att eleverna, som är vuxna, var väl förberedda med material och frågor. Historieläraren Elin Alnselm satt också med under lektionen för att kunna ingripa om det behövdes.

Ramis skolföreläsningar hålls alltid diskret

Det var eleverna som begärt att hon skulle vara med.

- Ahmed Rami kan ju allting och vi har inte läst lika mycket som han. Därför ville vi ha någ, från den andra sidan som var lika kunnig, sa Evelina Abrabamsson.

Halva klassen var alltså emot att bjuda in Ahmed Rami, Men lärarna var för.

- Man ska ha en debatt och tålmodigt arbeta med information. Och om nu eleverna ville bjuda in Ahmed Rami tyckte jag det var rätt spännande att träffa honom och få en personlig uppfattning, sa Stig Thorén.

Inbjudan har Inte diskuterats i lärarkollegiet.

- Nej, det här har vi skött diskret, sa Thorén.

Vid fikarummet efteråt berättade Ahmed Rami att han bjudits in till många skolor i Stockholm.

- Ja, du har varit på Östra real hörde jag, sa Stig Thorén.

Ja, jag har varit på många, många skolor. Men det har alltid varit krav på att det ska vara diskret.Radio Islams Kommentar och svar:

Historieforskning
är en vetenskap


Historieforskning är en vetenskap. Åtminstone borde det vara så, även om denna gren får nöja sig med lägre status än kemin och fysiken. Det finns t.ex inget Nobelpris i historia. Men de Nobelpris som finns markerar inte bara vilka vetenskapsgrenar som är de förnämsta. Genom valet av pristagare framhävs det år efter år att de mest förtjänta forskarna inte är de som försvarar gamla "sanningar" mot nya upptäckter och nya teorier. Det är tvärtom de forskare som har lyckats revidera vår uppfattning om vissa förhållanden som anses ha gjort mänskligheten den största nyttan.

Även historikerna sysslar med att få fram nya rön och infallsvinklar, med andra ord att revidera vår föreställning om historiska förlopp. Det är oftast svårt att snabbt avgöra om en ny historisk teori är bättre än den gamla, det brukar klarna först efter en period av kritik och diskussion (precis så var det också med relativitetsteorin). När det gäller historiska fakta är dessa ofta fullt begripliga även för lekmän som därför själva kan ta ställning till olika teorier.

Genom TV har vi fått veta att den brittiske historikern David Irving har lagt fram nya uppgifter beträffande koncentrationslägret Auschwitz. Men vad han fått fram och hur han fått fram det får vi inte veta just något om. Vår TV är en lika mäktig opinionsbildare som Hitler var för tyskarna. Och denna statliga TV låter oss veta i stort sett bara att Irving är "revisionist", vilket påstås vara detsamma som historieförfalskare. Detta är inte stort bättre än att tyskarna på sin tid fick veta att Einstein var en judisk vetenskapsman, något som påstods vara liktydigt med charlatan. Båda påståendena är naturligtvis helt orimliga. Alla historiker är ju "revisionister" mer eller mindre. Vanligare är att en historiker låter sina förutfattade åsikter påverka valet av källor så att objektiviteten går förlorad. Därför behöver all historisk forskning underkastas kritisk granskning, och sådan granskning kan i många fall också redovisas i massmedia.

David Irving och Robert Faurisson har reviderat många historiska föreställningar i sina böcker - alltid med omsorgsfull redovisning av källorna. Det borde inte vara svårt att hitta felen i hans framställning. Att bara utan vidare påstå att han saknar all grund för sina påståenden är ett hån mot tittarnas intelligens. Det är också kränkande för Irving, som väl knappast skulle sätta sitt anseende som historiker på spel genom att framföra påståenden utan åtminstone någon grund.

Det förefaller också helt misslyckat att behandla revisionisternas forskning i samma program som visar upp nynazister och skinheads. Att forska efter fakta och att skrika slagord på gatan är faktiskt två helt olika saker. De felaktigheter som finns i Irvings skrifter, liksom i Faurissons, Leuchters och Rassiniers, skall påvisas genom saklig kritik. Att Irving blivit anhållen av tysk polis, att Faurisson dömts till böter, att Nelson Mandela dömts till fängelse, att Rami dömdes till fängelsestraff bevisar ju inte att de haft fel i sak. Emile Zola blev dömd till fängelse för vad han skrivit, men han hade ändå rätt i sak. Vem som betalade Leuchters utredning, och Rassiniers eventuella tro på marxismen är också ovidkommande för frågan om de haft rätt eller fel i sina slutsatser och påståenden.

En känd historiker har alltså framfört nya rön och nya slutsatser rörande vad som hände i Auschwitz. Med största sannolikhet finns det andra rön som talar mot hans slutsatser och kanske kan även annan kritik riktas mot hans resonemang. Svenska massmedia borde se det som en angelägen uppgift att upplysa allmänheten om såväl Irvings framställning av händelserna som den sakliga kritik som har riktats mot den. Säkert kan också svenska historiker biträda på den sistnämnda punkten. Som tittare och läsare kan man inte vara tillfreds med att påstådda forskningsresultat rörande en så viktig del av andra världskrigets historia avfärdas som vore det skanderade slagord.

Radio Islam vill därför dra sitt strå till stacken för att försöka öka allmänbildningen och historiekunskapen, för att på så vis försöka motverka den ökande historielösheten. Som ett första led vill vi därför göra tillgängliga ett flertal dokument om den revisionistiska historieforskningen, däribland Leuchter-rapporten, den första kemiska undersökningen av koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau: