Jan Guillou i Aftonbladet
Läs alla Jans kolumner 
Mejla
[email protected]

Jan Guillou

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,803180,00.html
Publicerad i
Aftonbladet: 2006-04-02

Israelerna framstår som
gravt rasistiska

Det är ett dystert men kanske inte helt överraskande besked att den israeliska befolkningsmajoritetens rasism är i tilltagande.

En mer än halvsekellång konflikt mellan israeler och palestinier gör förmodligen sådana tendenser oundvikliga.

De antijudiska känslorna bland palestinierna har säkert ökat i samma takt som de antiarabiska känslorna bland israelerna.

I en undersökning som det israeliska Centret mot rasism nyligen publicerade framstår dock en majoritet av israelerna som gravt rasistiska.

 8 procent skulle vägra att bo i ett hyreshus där det fanns en arab.

63 procent anser att araberna utgör ett "demografiskt hot" (föder för många barn, blir för många) och ett hot mot statens säkerhet.

Och 40 procent stöder tanken på en total etnisk rensning i Israel.

Siffrorna publicerades den 26 mars i Dagens Nyheter. De borde därmed inte ha undgått de bombliberala skribenterna på våra folkpartistiska ledar- och kultursidor.

Men ingen av dessa vanligtvis alerta opinionsbildare fann det tilltagande arabhatet i Israel värt en kommentar.

Bombliberalerna var nämligen just då upptagna med frågan om en påstådd tilltagande svensk antisemitism.

Ty sådan skulle ha bevisats i en undersökning gjord av en utomordentligt underlig institution som kallas Forum för levande historia, och den som huvudsakligen ansvarade för undersökningen var en viss Henrik Bachner.

Då finns lite att reda ut. Forum för levande historia kom till efter att en undermålig opinionsundersökning bland svenska skolungdomar påstods visa att de inte visste vem Adolf Hitler var.

Statsminister Göran Persson blev upprörd och bestämde att skapa en institution för statligt korrekt historieskrivning som skulle kallas Forum för levande historia.

Huvuduppgiften var från början att tala om vem Adolf Hitler var och att stärka kunskaperna om den nazistiska folkmordspolitiken.

Som chef, "överintendent", tillsattes en expert på svensk högerextremism och fascism.

Institutionen skulle årligen hålla olika sorts manifestationer till minne av Hitler och det nazistiska folkmordet.

I efterhand visade det sig, föga överraskande, att den där opinionsmätningen bland skolungdomarna var ovetenskapligt trams.

Sanningen är faktiskt den att Adolf Hitler för alltid kommer att vara mer känd i Sverige än Göran Persson.

Men skadan var redan skedd.

Forum för levande historia håller sina årliga manifestationer är araber inte välkomna.

Och vem fann nu överstelöjtnanten att undersöka den svenska antisemitismen?

Jo. Henrik Bachner.

Han är onekligen specialist i ämnet. I en doktorsavhandling som märkligt nog godkändes vid Lunds universitet för några år sedan bevisade han vetenskapligt att flertalet kolumnister och ledarskribenter i Aftonbladet är antisemiter.

Men av en särskilt illvillig typ, som inte formulerar sig antisemitiskt, varför det krävs vetenskaplig analys för att avslöja oss.

Denne Bachner har som huvudsyssla i livet att leta antisemitism och han kan finna den överallt.

Om han så letade antisemitism bland pingvinerna i Antarktis skulle han finna vad han önskade, klara bevis.

Fast pingvinerna sannolikt skulle tillhöra samma lömska variant som kolumnisterna i Aftonbladet, sådana som inte ärligt avslöjar sig själva.

Hans undersökning visade förstås att antisemitismen som vanligt är i tilltagande i Sverige och att muslimer är värst i det avseendet.

Varje annat resultat skulle vara sensationellt i en undersökning av Henrik Bachner.

Frågorna i enkäten var så listigt gjorda att enda sättet att undgå att bli antisemitdefinierad var att vägra besvara dem.

"Har judarna ett för stort inflytande i världspolitiken?"

Redan frågan är antisemitisk i sitt generaliserande av "judarna".

Oavsett hur man försöker svara på en sådan fråga åker man fast i den vetenskapliga håven.

Särskilt om man tror att frågan betyder: Har Israel ett för stort inflytande i världspolitiken?

Ett antal vetenskapsmän vid universitetet i Göteborg som sysslar mest med attitydundersökningar i Sverige riktade hård kritik mot den riggade undersökningen.

Men då var Bachner och en av hans hejdukar framme och talade om dessa vetenskapsmäns dunkla motiv och beskrev dem som en "Göteborgsgrupp" som ville "ta död" på debatten om antisemitism.

Den som kan Bachners och hans likars kodspråk inser direkt vad det handlade om.

Professorerna vid universitetet i Göteborg var också antisemiter.

Liksom alla som vågar sig på att kritisera den politiskt riggade pingvinundersökningen.

Enligt ett utlåtande från överintendenten och Bachner innebär kritik dessutom "förnekanden och bagatellisering".

Och då är man också antisemit.

Göran Perssons skapelse för lämplig historia har utlovat nya undersökningar om exempelvis vårt förhållande till muslimer.

Om man även då sätter bocken Bachner till trädgårdsmästare kommer han nog att bevisa att svenskarna tycker för mycket om muslimer.

Vilket nämligen är orättvist mot Israel.

Ty vad detta handlar om är inlägg i debatten om Israel och Palestina.

Politik är det, men inte vetenskap.