"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME

B'nai B'rith och dess ADL

Stora och privilegierade judiska organisationer för spionage och sionistisk propaganda


Den judiska rasismens högkvarter för spionage och propaganda är den judiska frimurarorden B'nai B'rith och dess därtill anslutna judiska organisation Anti-Defamation League som är verksamma med lokala organisationer över hela USA och i alla länder med en judisk befolkning och skyddade av alla västerländska regeringar. I augusti 1989 höll t ex B'nai B'rith en veckolång kongress i Stockholm - i Stockholms stadshus.

När Anti-Defamation League 1963 firade sitt 50-årsjubileum kunde denna judiska propagandaorganisation med stolthet framhålla att dess högkvarter i New York hade regionala kontor i trettio amerikanska städer och förfogade över en stab på 150 heltidsanställda advokater, socialvetare, pedagoger och reklam- och PR-specialister. Dess budget enbart år 1960 uppgick till 3 940 miljoner dollar. (Thomas B Morgan: "The Fight against Prejudice", Look Magazine, juni 4, 1963.)

Trots att ADL är befriat från skatt, spelar denna judiska organisation en synnerligenbetydande politisk roll och tillägnar sig ofta polisens befogenheter. Den regionale ADL-direktören i staden New Orleans svarar för huvudparten av de pengar som FBI (den federala polisen i USA) använder för sina agenter som har till uppgift att uppspåra och gripa föregivna sabotörer mot synagogor i delstaten Missisippi. En ung kvinnlig skollärare sköts till döds när hon anhölls av polisen (FBI) som misstänkt för att spränga en synagoga i luften, men ADL kunde undslippa varje undersökning av fallet trots att så alltid är rutinen för varje enskild och varje organisation som är involverad i attentat eller mord. (Los Angeles Times, februari 13, 1970) B'nai B'rith grundades 1843 och hade 1966 inalles 205 000 manliga medlemmar i 1 350 loger i 43 länder och 130 000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. (Edward Grusd: B'nai B'rith, Appleton-Century, New York, 1966, s.283 och s. 286) Den agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen trots, att den aldrig registrerats som agentur för en främmande makts regering. (New York Times, maj 28, 1970, s. 21)


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk