"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


I en artikel i Tehran Times av den 30/11/1989:

 

JOURNALISTEN BIRGITTA GRENZ:

 

"Allt han har gjort är:

ATT SÄGA SANNINGEN"

 

[Birgitta Grenz har civilkurage att tala ut när de flesta tiger i rädsla för dem som idag har makten. Sverige hade, också, "anpassat" sig till den rådande makten under andra Världskriget i rädsla för "den starke"! Birgitta Grenz skulle ha velat publicera denna hennes åsikt i någon svensk tidning. Men tyvärr, det går inte: Sverige är "ockuperat"! Det är bara de "rätta åsikterna" som får publiceras! Och därför blir snart utländska tidningar den enda möjligheten för "politiska flyktingar" (i form av åsikter) att komma till tals! Ska svenskarna, som har vissa åsikter, snart börja söka politisk asyl i andra länder? Man kan kanske förstå varför Birgitta Grenz publicerar sin artikel i Tehran Times och inte i t ex DN eller SvD!]
 


En muslim som är svensk medborgare och som nu står åtalad inför rätta p g a att han, i sin närradiostation över Stockholmsområdet, sänt program där han citerat ur judendomens bibel, Gamla Testamentet.

Ni kanske tycker att det låter egendomligt, men situationen är i korthet följande:

Ahmed Rami (närradiostationens ansvarige utgivare) har i sina radioprogram analyserat sambandet mellan vissa texter i Gamla Testamentet och den politiska situationen i Palestina så som den är idag och har varit. Han har även i sina program informerat om den världsomfattande sionistiska rörelsen, dess makt över västerländska massmedia, vilket vi svenskar just nu genom denna rättegång på ett brutalt sätt får erfara, och dess kontroll över politik och finans. På grund av detta står Ahmed Rami nu inför rätta och riskerar att dömas till två års fängelse.

Och Ni skall veta att allt han har gjort är att säga sanningen. Han kämpar för yttrandefriheten, något som tidigare i år allmänt ansågs vara en självklar rättighet för Rushdie och hans blasfemiska bok.

Yttrandefriheten angår varje författare och journalist, men det verkar som om den inte går att tillämpa när man kommer in på ämnen som rör palestinakonflikten, dess orsaker och den långa historien bakom den!

Jag är själv journalist och anställd vid Sveriges Television sedan mer än 20 år. Jag anser, att det bör talas rent ut vad saken verkligen gäller beträffande Ramirättegången:

Ahmed Rami, med sin hängivna solidaritet med palestinierna, har "fräckheten" att våga bryta den oskrivna lagen att inte kritisera Israel och judendomen.

 

Birgitta GrenzTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk