"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Lars Gustafssons rasism

I en krönika publicerad på Svenska Dagbladets ledarsida 12/10-1994 skriven av den till judendomen konverterade Bonnier-redaktören Lars Gustafsson kunde man läsa följande avslöjande om Gustafssons rasism och människoförakt:
"Jag tänker ibland på hur oerhört tanklöst och slösaktigt människor förfogar över sina enda liv. Vilken avskyvärd och säkert oavsiktlig fördumningsprocess det måste innebära att vara född som irländsk katolik eller palestinier och behöva tillbringa sitt intellektuella och övriga liv med att grubbla över något så sterilt, ointressant och kontraproduktivt som den irländska eller palestinska frågan."

Här har vi det alltså svart på vitt, den Gustafssonska/judiska rasismen i all sin prakt! Att vara palestinier och slåss för sina mänskliga och medborgerliga rättigheter och för sitt folks och lands befrielse anses av denne judiske rasist vara en "fördumningsprocess", och kampen för ett Palestina befriat från förtryckare och utsugare är enligt densamme "sterilt, ointressant och kontraproduktivt". Hur är det då att vara född som jude eller "konverterad" - och behöva tillbringa sitt intellektuella och övriga liv - med att grubbla som judisk ockupant över något så sterilt som att ockupera palestiniernas land? Vad är det för produktivt (hos juden Lars Gustafsson) i att konvertera till judendomen och tillbringa sitt liv i den judiska rasismens tjänst och till stöd för den judiska ockupationen i Palestina?

Hycklande skriver Gustafsson senare i samma krönika i SvD:

"Nationalism är en i allt väsentligt skadlig tradition som förmodligen trots allt nu vid århundradets slut kommer att möta sin överman i de nya teknologierna och en allt mera sammanknuten världshandel. Dock kommer bortdöendet inte att ske utan dödsryckningar."

Och den judiska nationalismen då, manifesterad som sionismen? Nej, Gustafsson attackerar här bara icke-judarnas nationalism, vilken förstås är förfärlig eftersom den kan innebära att icke-judarna, gojerna, önskar vrida sig loss från den judiska maktens grepp. Att Gustafsson själv är en förkämpe för den sjuka judiska aggressiva ockupations-nationalismen, den sk. "sionismen", det nämner han icke. Det gäller här att inte spela med öppna kort, ty då kan maskeraden lätt avslöjas.

Avslutningsvis bör det nämnas att rasisten Gustafsson under många år var chefredaktör för Bonniers Litterära Magasin innan han åkte över till Texas och konverterade till judendomen och blev professor. 1993 ärades han i USA med den judiske kopparmagnaten Simon Guggenheim Foundations utmärkelse "Honorary Fellow", enligt medierna den förste "svensk" att få denna utmärkelse. Samma år utvaldes Gustafsson av Svenska Dagbladet till den hedersamma titeln "Årets Svensk i Världen". Opportunismens pris!

Det lönar sig att vara rasist i världssionismens upp-och-ned-vända tidevarv, det är ett som är säkert. Är Jackie Jakubowski på Judisk Krönika nästa kandidat till dylika fina utmärkelser? Han verkar i varje fall besitta de nödvändiga "kvalifikationerna".För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk