"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Testamentera till Israel

Detta är en sida tagen från den sionistiska organisationen Keren Kajemet - Trädplanteringsfondens - tidskrift, Nr. 1, 1994. Här erbjuder man alltså sina judiska läsare ett fräckt knep för att undvika att betala arvskatt och reavinstskatt på de förmögenheter judarna på olika sätt tillförskansat sig under sitt leverne i Sverige. Istället för att bidra ekonomiskt till den stat som härbärgerat dem, d.v.s. Sverige, uppmanar man istället judarna att "Testamentera till Israel" och på så sätt skicka pengarna till den judiska rövarstaten Israel. Där kommer de överförda pengarna användas för att befästa ockupationen av palestinsk mark. Eller så som Keren Kajemet så fint uttrycker det:
"...för att kunna plantera träd, förbereda bostadsbyggande för de nya immigranterna, anlägga vattenreservoarer, nyodla, höja jordbrukets avkastning och på så sätt skapa förutsättningar för ett produktivt inlemmande av invandrare och en sund social och ekonomisk utveckling av staten Israel."

Och för att försäkra sig om att judarna verkligen kommer att skicka sina förmögenheter till Israel behöver de inte längre plågas av höga advokat-kostnader. Keren Kajemet bjussar på kvalificerad advokathjälp med äkta judiska advokater - kostnadsfritt!För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk