INDEX

  AHMED RAMIs BÖCKER 


ON-LINE

Det skrivna ordet utgör alltid en stomme i kampen mot okunskap och lögner. På Kultur Förlag har tiotusentals exemplar av Ahmed Ramis böcker tryckts och distribuerats. Dessa böcker har väckt stor debatt, några av dem har till och med åtalats. Nu finns innehållet i dessa verk tillgängliga för "on-line"-läsning och för att Laddas hem och  för att läsas på den egna datorn utan att behöva vara kopplad mot Internet och  för att kopiera till andra intresserade. Starka sionistiska krafter gör allt för att hindra allmänhetens tillgång till dessa böcker.  Därför rekommenderar vi er att spara hem dem.  Här finns också Israels Nätverk i Sverige  upplagd som berör liknande frågor.


Ahmed Ramis böcker kan även beställas hos Kultur Förlag


Bokpaket

 
 
- Antal sidor: 1898

 
- Bindning: Häftad

  - Utgivningsår: 1988-2005

 
- Språk: Svenska
 

 


Köp alla böcker som författats av Ahmed Rami och tjäna 246 kronor.

Bokpaketet innehåller titlarna:  Ett liv för frihet, Israels makt i Sverige, Judisk häxprocess i Sverige, Vad är Israel? och Min väg. Ordinarie pris på dessa böcker är 895 kronor. Genom att köpa detta unika bokpaket får du alltså mer än en bok gratis!

På nästan 1 900 sidor fyller du din bokhylla med kunskap om hur sionismen verkar i Israel, Sverige och andra länder. Du får veta hur yttrandefriheten sätts på undantag när den sionistiska lobbyn ser något som obekvämt. Du får veta mer om "Förintelsen" utifrån revisionismens perspektiv. Du får inblick i judarnas historia i Sverige liksom information om vad som egentligen står i judarnas heliga böcker Gamla testamentet och Talmud. Allt detta och mycket mer i fem rikt illustrerade böcker.
 


Ett liv
för frihet


Vad är
Israel?


Israels makt
i Sverige


Judisk
häxprocess
i Sverige
Antal sidor: 482
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 1990
Språk:
Svenska
ISBN: 91-971094-4-4

Pris: 199 kr


 

Judisk häxprocess i Sverige
Av: Ahmed Rami
 
Ahmed Rami har dömts till 6 månades fängelse enbart för sina åsikter i  Sverige som "utvecklas" mot fler och fler förbud, åsiktsförtryck, maktkoncentration och diktatur.

Denna bok - genom en utförlig granskning av Ramirättegången - handlar om yttrandefriheten i Sverige, om den judiska rasismen, om Palestinakonflikten och om den s k "Förintelsen".

Ahmed Rami publicerar här bl.a alla de av Stockholms tingsrätt fällda uttalanden, i sina sammanhang, och professorerna Weibulls, Kleins, biskop Stendahls och överrabbinen Narrowes vittnesmål (som åklagarens vittnen). Här återges intressanta och viktiga ställningstaganden, om principfrågor beträffande yttrandefriheten, från Jan Myrdal, Hans Schöier, Cohn-Bendit, Noam Chomski, Folket i bild kulturfront och från forskare vid Stockholms och Uppsala universitet.

Detta är ett unikt dokument om den längsta rättegången på länge i Sverige, som ägde rum mellan den 4/9-1989 och 14/11-1989.

 
Antal sidor: 412
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 1988
Språk: Svenska
ISBN: 91-971094-0-1

Pris: 199 kr

 


Vad är Israel?
Av: Ahmed Rami
 

En alltid lika aktuell bok där författaren har vågat tala ut och väckt en livlig debatt om bl.a frågorna: Finns det en judisk maffia? Är Israel en bluff? Styrs USA av den judiska lobbyn och Israel? Finns det ett sionistiskt spår i Palmemordet? Hur Svenska journalister blir prosionister?

Ahmed Rami, författare till denna bok, är politisk flykting från Marocko, och har som doktorand i statskunskap forskat i Palestinakonflikten, sionismens Israel och nasserismen i Egypten. I mars 1987 startade Rami i Stockholm närradiosändaren Radio Islam som väckt debatt i massmedia och en storm av JK-anmälningar för "antisemitism" och "hets mot folkgrupp". JK har hittills friat alla Radio Islams program utom ett, dock utan att väcka åtal mot dess ansvarige utgivare Ahmed Rami, vilket torde vara unikt i svensk publicistisk historia.

Denna bok innehåller de viktigaste programinslagen i Radio Islam som ger en bred och fördjupad förklaring till den inflammerade Palestinakonflikten. Här finns bl.a det av JK fällda programmet som ingående behandlar sionismens rötter i den bibliska judendomen som är historiskt och moraliskt vägledande i det offentliga Israel.

I denna bok ingår även hela Radio Islams intervju med Syster Marianne, som ledde till att detta tidigare folkhemshelgon detroniserades i de prosionistiska massmedia till en antisemitismens häxa.

 
Antal sidor: 514
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 1989
Språk: Svenska
ISBN: 91-971094-2-8

Pris: 199 kr


 


Israels makt i Sverige
Av: Ahmed Rami

Är Israel en stark makt i Sverige? Och hur fungerar denna makt? Varför bedyrar partiledarna för alla de stora svenska riksdagspartierna sin kärlek för Israel? Finns det klara politiska och ideologiska gränser mellan Israel och Sverige? Har Israel överhuvudtaget några bestämda gränser i mellanöstern eller i världen? Är svenska massmedierna styrda av israeliska agenter? Behöver Sverige befrias från den Israeliska makten? Varför och hur...?

Detta är några viktiga frågor som behandlar i denna bok. Ahmed Rami, författaren till denna bok, är doktorand vid Stockholms universitet, ansvarig utgivare för Radio Islam och författare till böckerna
Vad är Israel?, Ett liv för frihet och Judisk häxprocess i Sverige. Han är åtalad för att i sin bok Vad är Israel? och i Radio Islam ha uttryckt missaktning mot den sionistiska judendomen och mot ockupationsmakten Israel.

Denna bok är en kritisk granskning av judendomen, dess sionism och dess judiska stat Israel.

 
Antal sidor: 290
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 1989
Språk: Svenska
ISBN: 91-971094-1-X

Pris: 149 kr

 

Ett liv för frihet
Av:  Ahmed Rami
 
Den 16 augusti 1972 genomfördes ett kuppförsök mot kung Hassan av Marocko. Det var det andra försöket inom loppet av ett år.

På ett regeringsmöte, den 18 augusti 1972, förklarade kungen att "samtliga attentatsmän nu var arresterade och ska avrättas".

Kungen hade fel. En av männen är fortfarande på fri fot.

Sedan 1973 befinner sig nämligen Ahmed Rami i Sverige där han fått politisk asyl. Han är dödsdömd i sin frånvaro. Men han är inte död för det. Han fortsätter sin kamp i Sverige mot andra "kungar".

Ahmed Rami känner ingen högaktning för makthavarna och han är åtalad i Sverige för missaktning och "hets mot folkgrupp"! Rättegången mot honom började den 5 september 1989 och höll på i 11 veckor.

Vem är Ahmed Rami? Vad är det som driver honom? Vad vill han?

Denna självbiografi svarar på dessa frågor.Antal sidor: 200
Bindning: Häftad
Utgivningsår: 2005
Språk: Svenska
ISBN: 91-975966-1-2
Pris: 150 kr

Tabubelagda tankar
Av:  Ahmed Rami

 
I TABUBELAGDA TANKAR har  Ahmed Rami samlat det bästa materialet från sina fyra tidigare utgivna böcker: Vad är Israel? (1988), Israels makt i Sverige (1989), Ett liv för frihet (1989) och Judisk häxprocess i Sverige (1990).

Detta ger läsaren en god möjlighet att få insyn i sionism, judendom och Palestinakonflikten ur Ahmed Ramis perspektiv.

Hans tidigare böcker har mötts av ömsom tystnad och ömsom anmälningar och fördömanden.

Nu har en ny generation läsare chansen att ta del av Ramis tabubelagda tankar.

Boken inleds med att den nationalistiske skribenten Björn Björkkvist intervjuar författaren. I intervjun diskuteras vad som hänt sedan Ramis tidigare böcker kommit ut.

INDEX