RADIO ISLAM
HOME
Höjden av hyckleri !
 
En debattartikeln av två judar: Jonathan Liberman och Lisa Bjurvald i Aftonbladet var mycket dum.

Artikeln går huvudsakligen ut på att fördöma Radio Islam och Ahmed Rami. 

Men det är ett mycket långt steg från att konstatera att Ahmed Rami har fel till att begära att hans ska censureras. 

Yttrandefriheten måste värnas även för Ahmed Rami, eftersom annars kan detta avsteg från principen om yttrandefrihet användas för ytterligare inskränkningar.

Det perversa i denna artikel är att dessa censurförespråkare perverst nog använder yttrandefrihet som argument för censur (!)

Att stå upp för yttrandefriheten när det verkligen gäller är inte bara att stå upp mot "islamisterna", utan även mot såna som ni, Jonathan Liberman och Lisa Bjurwald.

"Islamisterna" hävdar ju att all slags negativ framställning av profeten Muhammed är "kränkning" av muslimer.

På samma sätt hävdar ni att Ramis texter är "kränkning" av er.

Men i ett fritt samhälle måste man tåla kritik som ni kallar "kränkning", ett begrepp som är så subjektivt att vem som helst kan potentiellt åberopa det för att tysta vem och vad de vill.

Och det är ju närmast höjden av hyckleri att i en text åberopa yttrandefrihetens vikt i syfte att undertrycka den.

HOME