No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Pers.

Türk.

日本語

汉语
DØDE VIRKELIGT SEKS MILLIONER ?

Richard E. Harwood berømte bog


 
1

 

Tysk politik mod jøderne før krigen

 

Med rette eller ej betragtede Adolf Hitlers Tyskland jøderne som et illoyalt og grisk element i det tyske samfund og som en dekadent magt i Tysklands kulturelle liv. Det blev opfattet som særligt usundt i Weimarperioden, fordi jøderne, selv om de kun udgjorde en procent af befolkningen, havde nået bemærkelsesværdig magt og indflydelse i nationen, særlig indenfor lov, finans og massemedia. Det forhold, at Karl Marx var jøde, og at Rosa Luxenbourg og Karl Liebknecht var uforholdsmæssigt dominerende i ledelsen af revolutionære bevægelser i Tyskland bidrog også til at overbevise nazisterne om de magtfulde internationale og kommunistiske tendenser hos selve det jødiske folk.

Det indgår ikke i diskussionen her om den tyske stilling til jøderne var rigtig eller forkert, eller at afgøre om de lovmæssige forholdsregler mod dem var retfærdige eller uretfærdige. Vort anliggende er ganske enkelt det faktum, at når de nu troede om jøderne, som de gjorde, var nazisternes løsning på problemet at berøve dem indflydelse indenfor nationen gennem forskellige lovmæssige beslutninger og allervigtigst at opmuntre dem til at forlade landet.

1939 havde det store flertal af tyske jøder forladt det, alle med en anselig del af deres tilhørigheder. Aldrig på noget tidspunkt havde det nazistiske lederskab så meget som overvejet mord på dem.

 

Jøderne kaldte emigration for extermination : "udryddelse"

Det er imidlertid betegnende, at visse jøder var hurtige til at tolke denne interne politik som ensbetydende med udryddelse. En antitysk propagandabog fra 1936 af Leon Feuchtwanger med flere havde titlen Die Ausrotung von 500.000 deutschen Juden (Den gule plet : udryddelsen af en halv mio. menneskelige væsener. Paris 1936.) er et typisk eksempel. Trods mangelen på fakta diskuteres udryddelsen af jøderne allerede fra de første sider - ren emigration betragtes som fysisk "udslettelse" af tysk jødedom. Nazi-koncentrationslejrene til politiske fanger ses også som et potentielt instrument for folkemord og specielt vistes der hen "til de 100 jøder, der holdes i Dachau af hvilke 60 havde været der siden 1933". Et andet eksempel er den sensationelle bog af en tysk-jødisk kommunist, Hans Beimler. Den hed "Fire uger i hænderne på Hitlers helvedeshunde : Nazi-morder lejren Dachau," som blev udgivet i New York så tidligt som 1933. Arresteret på grund af sin tilknytning til marxismen erklærede han, at Dachau var en dødslejr, skønt han selv indrømmer, at han blev sluppet fri efter kun en måned i lejren. Det nuværende regime i Østtyskland uddeler en Hans Beimler pris for tjenester til gavn for kommunismen.

Det faktum, at antinazistisk folkemordspropaganda så umuligt tidligt blev spredt af folk med racemæssige og politiske motiver, burde mane den selvstændige iagttager til yderste forsigtighed overfor tilsvarende historier fra krigstiden.

Opfordringen til jødsik emigration bør ikke blandes sammen med formålet med førkrigs-Tysklands koncentrationslejre- De blev brugt til isolering af politiske modstandere og samfundsomstyrtere - hovedsagelig liberale, socialdemokrater og kommunister af alle arter, hvoraf en del var jøder, sådan som Hans Beimler. Til forskel fra de millioner af slaver i Sovjetunionen var antallet i de tyske koncentrationslejre stadig lille : Reitlinger inrømmer at mellem 1934 og 1938 overskred tallet for hele Tyskland sjældent 20.000, og antallet af jøder var aldrig mere end 3.000. (The S.S.: Alibi of a Nation, 1956. p. 253).

Billede : Kommunistiske politiske fanger i Sachsenhausen 1933.

 

Den zionistiske politik

Det naziztiske syn på jødisk emigration var ikke begrænset til den negative politik, simpelt hen at smide dem ud. Den blev formuleret i linie med moderne zionisme. Grundlæggeren af den politiske zionisme i det 19. årh., Theodore Herzl, tænkte sig oprindelig i sit værk The Jewish State Madagaskar som nationalt hjemsted for jøderne, og denne mulighed blev alvorligt studeret af nazisterne. Den havde været en grundlæggende platform for det nationalsocialistiske parti før 1933 og blev udbredt af partiet i et specielt skrift. Det fastslog, at genoprettelse af Israel som en jødisk stat var mindre acceptabel, da den ville føre til evig krig og uro i den arabiske verden, hvilket jo også blev tilfældet. Tyskerne var ikke de første til at foreslå jødisk emigration til Madagaskar. Den polske regering havde allerede overvejet løsningen med tanke på sin egen jødiske befolkning, og i 1937 sendte den Michael Lepecki-ekspeditionen til Madagaskar ledsaget af en jødisk delegation for at undersøge problemerne derved.

De første nazistiske forslag til en Madagaskar-løsning blev fremført i forbindelse med Schacht-planen 1938. På Görings råd gik Hitler med til at sende rigsbankchefen dr. Hjalmar Schacht til London for at forhandle med jødiske repræsentanter, Lord Bearsted og Mr. Rublee fra New York (cf. Reitlinger, The Final Solution, London, 1953, p. 20) Planen var, at tysk-jødiske aktiver skulle indefryses til sikkerhed for et internationalt lån, der skulle finansiere jødisk emigration til Palæstina, og Schacht rapporterede om disse negative forhandlinger til Hitler i Brechtesgaden 2. januar 1939. Planen faldt fordi briterne nægtede at godkende de finansielle vilkår. Den var oprindelig ført frem på en konference sammenkaldt 12. november 1938 af Göring, der afslørede, at Hitler allerede overvejede en emigration af jøder til bosættelse på Madagaskar ( ibid., p. 21). Senere, i december fortalte M. Georges Bonnet fra det franske udenrigsministerium, Ribbentrop., at den franske regering planlagde evakuering af 10.000 jøder til Madagaskar.

Forud for Schachts Palæstina-forslag fra 1938, som hovedsagelig var resultatet af diskussioner, der startede så tidligt som 1935, var der gjort talrige forsøg på at sikre jødisk emigration til andre europæiske stater, og disse anstrengelser kulminerede med Evian-konferencen i juli 1938. Men i tyske kredse havde idéen om jødisk emigration til Madagaskar vundet foretræde. Det er sandt, at Helmuth Wohltat i det tyske udenrigsministerium så sent som april 1938 i London diskuterede begrænset jødisk emigration til Rhodesia og Britisk Guinea; men 24. januar, da Göring skrev til indenrigsminister Frick og gav ordre om at danne et centralt emigrationskontor for jøder og overdrog Heydrich fra Rigssikkerhedens hovedkvarter at løse det jødiske problem "ved hjælp af emigration og evakuering" blev Madagaskar-planen studeret med alvor.

I 1939 havde de stadige anstrengelser for at sikre afrejse af jøder fra Das Reich ført til at 400.000 tyske jøder ud af en samlet befolkning på omkring 600.000 var emigreret. Dertil 480.000 emigranter fra Østrig og Tjekkoslovakiet, hvilket udgjorde næsten hele den jødiske befolkning. Dette var opnået gennem de jødiske emigrationskontoerer, som af lederen af Gestapos jødiske undersøgelseskontor Adolf Eichmann var blevet oprettet i Berlin, Wien og Prag . Så ivrige var tyskerne for at sikre emigration, at Eichmann etabklerede et træningscenter i Østrig, hvor unge jøder kunne lære landbrug, medens de ventede på illegalt at blive smuglet til Palæstina (Manvell & Frankl, S.S. and Gestapo , p. 6o)

Hvis Hitler havde foretrukket en plan om at udrydde alle jøder, er det uforståeligt, at han tillod mere end 800.000 at forlade rigets territorium med en god del af deres formue - end mindre at planlægge masseemigration for sdem tilPalæstina eller Madagaskar. yderligere skal vi se, at emigration fra Europa stadig overvejedes et godt stykke vej ind i krigstiden., særligt Madagaskar-planen, som Eichmann i 1940 diskuterede med det franske koloniministerium efter at det franske nederlag havde gjort en overgivelse af kolonien til en praktisk mulighed.


Index

Forord

1.
Tysk politik mod jøderne før krigen

2.
Tysk politik mod jøderne efter krigens udbrud

3.
Befolkningstal og emigration

4.
De seks millioner : Dokumentarisk bevis

5.
Nürnberg processerne

6.
Auschwitz og de polske jøder

7.
Nogle erindringer fra koncentrationslejre

8.
Forholdene i krigstidens koncentrationslejre

9.
Jøderne og koncentrationslejrene : Kendsgerningerne i henhold til Røde Kors

10.
Endelig sandheden : Paul Rassiniers værk

Efterskrift


"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Shahak: "Jewish History"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!