French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianDödstalen sjunker med åren
Intervju med den svenske Majoren Göran Holming:

 

Från Radio Islams tidning, Nr. 5-7, 1995

 

Holming: Ingen har hittills kunnat påvisa att det funnits någon plan för utrotning av judarna.

AR: Men Hitlers plan var kanske att driva judarna mot öst?

Holming.: Vad man vet är att det har funnits planer från Hitlers sida och för etablissemanget i det nazistiska Tyskland, att judarna skulle förflyttas från de bosättningar i gästländer där de bodde, och istället förflyttas till östra Polen och västra Ryssland, d.v.s. Vitryssland och Galizien och likande områden. En sådan plan har funnits.

AR: Är detta anledningen till att Auschwitz fanns? Alltså att judarna från Holland, Frankrike och Belgien flyttades till öst.

Holming: Detta är en del av denna plan. Och det är inte bara Auschwitz, utan Treblinka, Sobibor och Belzec. Dessa tre läger som man också talar om var, enligt min mening, transitläger som alla läger på gränsen mellan det tyska Polen och det av Sovjet tidigare besatta. Det område där spårvidder och liknande ändrade sig. Dit fördes judarna för den vidare transporten österut.

AR: Om vi nu tittar på den andra delen av den s.k. förintelsen. Har det överhuvudtaget funnits sex miljoner judar i den delen av Europa som Hitler ockuperade?

Holming: Nej. Hitlers maktsfär över judendomen rörde ett par miljoner judar, men långt ifrån sex miljoner. Och det man framför allt inte har betraktat är alla de judar, långt över hälften av Polens alla judar, som bodde i det av Sovjet ockuperade Polen samt Sovjets egna judar i Vitryssland. Dessa flydde naturligt nog med Röda armén undan de framryckande tyska trupperna vid anfallet mot Sovjet. En stor del av dem var också tvångsevakuerade och förflyttades som förberedelse för Stalins vidare krig. Man räknar med att åtminstone 80 procent av alla judar i av Stalin dominerade områden från gränstrakterna mot Tyskland, de trakter som tyskarna så småningom kom att ockupera, hade evakuerats och flyttals redan före den tyska ockupationen av dessa trakter. Kvar var endast smärre befolkningsgrupper.

AR: Har någon svensk demograf försökt forska i det här? Därför den här frågan skulle ju kunna behandlas med vanliga statistiska forskningsmetoder.

Holming: Ja, vi har ju den utomordentligt kunnige Carl Nordling, som har publicerat sig i den här frågan. Han har också kommit fram till just dessa resultat. Att det är, jämfört med sex miljoner, förvånansvärt låga siffror för den judiska befolkningen som har lidit. Detta beror på att det var så mycket färre judar i det tyskdominerade Europa än vad man har trott. Sedan finns ju också den här Walter Sanning, som har skrivit en bok om upplösningen av den östeuropeiska judendomen. Han har också kommit. fram till och oerhört detaljerat kunnat dokumentera hur många judar det i själva verket fanns inom vart och ett av de östeuropeiska länderna. Det är alltså betydligt lägre tal än vad man tidigare har trott.

AR: Hur ser siffermaterialet ut idag när det gäller antalet som påstås ha dödats i Auschwitz och andra läger? Vad sade man från början om till exempel Auschwitz?

Holming: Jag vill först säga att jag verkligen har försökt att få reda på dessa siffror. Det finns ju tretton tyska koncentrationsläger från Buchenwald, Dachau och allt vad de nu heter upp till Auschwitz och liknande. Jag har bl.a. skrivit till professor Holocaust, som han kallas, Yehuda Bauer i Jerusalem, Yad Vashem-museets forskningsanstalt och frågat honom. Hur många judar är det som har dött i dessa olika läger enligt israelisk uppfattning? Det måste ju vara en grund att stå på, menar jag. Han har svarat per brev och sagt: Det vet man inte. Och det är ju ganska remarkabelt att efter alla dessa skriverier och den långa tid som har gått, så kan man inte tala om hur många som dog i Buchenwald, i Dachau och så vidare.

Nu är det så att i de läger som jag nyss har räknat upp, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen och liknande. där dog mycket få judar. Det rör sig om enstaka tusental. Det fanns nämligen från och med slutet av 1941 och fram till slutet av 1944, överhuvudtaget inga judar i dessa koncentrationsläger som låg i det egentliga Tyskland. Alla hade förflyttats österut enligt den plan som nämnts tidigare. Judarna fanns i läger som Auschwitz, Majdanek och liknande.

I Majdanek som var det första lägret som ryssarna erövrade hösten 1944, har man påstått så sen som på 1980-talet, till exempel i Lucy Davidovitchs bok "The war against the Jews", att en miljon trehundraåttiotusen (1.380.000) judar ska ha dött. Och huvudsakligen gasats. I dag sedan rättegångar har behandlat Majdanek, säger man att i Majdanek gasades ungetär tolv tusenfemhundra (12.500) judar. Några bevis för att gasningar har ägt mm har man emellertid inte. Men man har alltså gått ner från 1.380.000 till 12.500. Det är ju en ganska remarkabel minskning av talet.

För Auschwitz gäller liknande siffror. Där har ju fyra miljoner (4.000.000) under årtionden varit den siffra som vi alla har varit tvungna att acceptera. Det har ju till och med diskuterats att det skulle vara straffbart att förneka att det var fyra miljoner i Auschwitz. Och där har också funnits, jag tror det var arton stycken stentavlor på alla möjliga olika språk, som talade om de fyra miljoner offrena i Auschwitz. Sedan har siffran successivt gått ner. År 1993 skrev fransmannen Pressac, vars siffror idag ska vara dem man fäster störst vikt vid då han har de nyaste forskningsresultaten. Han säger då att det var 800.000 som omkom Auschwitz. Men när han etl halvt år senare, i september 1993, ger ut den tyska upplagan av boken "Krematorierna i Auschwitz" i Frankrike, så har han i den upplagan minskat antalet med ytterligare 200.000.

I dag är det alltså svårt att svårt att hävda att mer än ungefär en halv miljon (500.000) människor ska ha omkommit i Auschwitz. Detta innebär en minskning, med 3.5 miljoner människor. en minskning som har skett enbart på ett par år! Detta beror givetvis mycket på revisionistiska historieforskare som framför allt Faurisson, vilka har gjort det omöjligt för dem att längre propagera för detta fullkomligt orimliga tal som fyra miljoner var.

AR: Går det att ta reda på hur många judar det fanns i t.ex. Polen före kriget respektive efter, för att på så sätt kunna se hur många judar som har dött eller flyttat!

Holming: Frågan kan inte besvaras fullständigt till alla delar. Men faktum är ju att Polen har haft en oerhörd gränsjustering. Polen i dag är ju ett helt annat land är Polen 1939. Gränsen har ju skjutits fram västerut ungefär 30,.40 mil, och gett polackerna stora tyska landområden.

Vid det tyska och sovjetiska utfallet 1939 delades ju Polen upp tämligen i mitten. Då räknade man med att det där fanns, som judarna själva ofta brukar säga, ungefär tre miljoner judar. I själva verket fanns det nog inte mer än två miljoner sjuhundrafemtiotusen (2.750.000). Det förekom en stor utflyttning av judisk befolkning, då liksom nu, ifrån de östliga länderna till USA, till Israel, till Tyskland inte minst. och till Frankrike. Av dessa 2.750.000 judar räknar man med att ungefär hälften fanns i de av tyskarna ockuperade områdena och hälften i av Sovjet ockuperade områden. Vid denna ockupation, så var det ju ganska naturligt att överklassen i Polen, som bodde i de östra områdena, om vi nu får kalla dem överklass, av typ universitetslärare. fabriksägare, industri-alister, affärsmän, officerare. domare, alltså borgerligheten, flydde undan Sovjet mot den tyska framryckningen för att få hamna i den tyskockuperade delen av landet. Kommunister, socialister och judar i de västra områdena av Polen, när tyskarna kom, föredrog att bli ockuperade av Sovjet. De drog sig alltså åt det hållet, österut.

Man räknar därför med att av de 2.750.000 judarna så kom inte mer än ungefär 800.000 under tyskt herravälde. och återstoden, 1.950.000, d.v.s. det stora flertalet, befann sig i det av Sovjet ockuperade Polen. Det var alltså högst 20 procent som fanns kvar när det tyska anfallet sedan gick in mot Polen. Sedan vet man väl någorlunda at åtminstone en tre, fyra hundratusen (3-400.000) judar i det tyskockuperade Polen, alltså av de här kanske 800.000 fanns kvar i Polen efter kriget, och de återstående är ju till en det sådana som har dukat under i samband med kriget, satts i koncentrationsläger och liknande, eller sådana som på andra sätt har undkommit både i krigets slutskede och månaderna och halvåret etter kriget.

AR: Det sägs att över 60 miljoner människor dog under andra världskriget. Att det var över 20 miljoner ryssar som dog och att majoriteten av dem som satt i koncentrationsläger, faktiskt inte var judar utan att det ska ha varit polacker, ryssar, o.s.v.

Holming: Ja. Den tämligen unge princetonprofessorn Arno Mayer, som själv är jude, har dokumenterat. i sin bok, att huvuddelen av fångarna i koncentrationslägren inte alls var judar. I Auschwitz hade man 400.000 judar registrerade. Alltså det finns minimum en sida anteckningar om var och en av dem som lägerförvaltningen upprättat. Det är uppgifter om namn, vad far och mor hette. var föräldrarna bodde och kom ifrån, vilken religiös tro man hade, och närmaste anförvanter och allt möjligt. Det fanns också uppgifter om precis vad som hände. Hur många sjukbesök man har gjort och dödsorsaker om man har dött. Det finns alltså 400 000 sådana papper. I dag räknar man med att av dessa 400.000 registrerade fångar, som är de enda man verkligen kan följa upp och vara övertygad om att de har funnits i Auschwitz, var 200.000 judar och 200.000 av andra nationaliteter, huvudsakligen polacker. Lägret låg ju också i Polen!

AR: När man talar om förintelsen, talar man då också om alla ryssar, polacker och tyskar som har dött?

Holming: Nej, det är ju det som är det märkliga, att det blivit en sådan fokusering på just denna i Europa främmande befolkningsgrupp, som judarna är, och enbart på deras öde. Vi sa ju tidigare att kanske 60 miljoner européer har dött under andra världskriget. Men det tycks vara glömt och förlåtet. Man sysslar inte mycket med alla dessa människors öden och lidanden, utan det talas bara om just den judiska befolkningsgruppens förlust-siffror, vilka man dessutom hejdlöst har överdrivit!

 


 

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME