French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianRyssland och den judiska makten

Intervju med den ryska f.d. militären och redaktören Shikatichin

 

 

Avskrift från en intervju som sändes i Radio Islam den 24/8, 1997. Det är en rysk f.d. militär (som nu ger ut en tidning som heter "Vårt fosterland") som intervjuas på ryska av en medarbetare till Radio Islam och som sedan översätter till svenska.

Radio Islam: Tidningen heter Nasje Otetjestvå (Vårt Fosterland). Chefsredaktören för denna tidning heter Shikatichin. Han börjar med en hälsning på arabiska: "salamu alaikum" och sen fortsätter han:

Shikatichin: Jag heter Shikatichin. Jag är pensionerad överste, före detta stridspilot. Jag är 63 år gammal. År 1984, vid 50 års ålder, avslutade jag min militärtjänstgöring i den sovjetiska armén. Jag har varit chef för sovjetiska stridspiloter i Tyskland. Jag har familj, fyra döttrar och fyra barnbarn. Och jag vill inte att mina barn och barnbarn ska bli slavar under sionismen. Därför har jag ägnat mitt liv åt kampen mot sionismen. Jag anser att alla förnuftiga människor måste förena sig i kampen mot sionismen, ty sionismen är det största hotet mot hela världen. Det är sionismen som hetsar olika folk mot varandra, skapar konflikter mellan religioner och länder. Och allt detta sker för att gojer, icke judar, ska förinta varandra. Sionismen strävar efter världsherravälde och vill förvandla alla folk till sina slavar. Speciellt lyckas de att hetsa kristna och muslimer mot varandra. Ett bra exempel på det är kriget i Tjetjenien och Bosnien. Man kan ge många många andra exempel. Den verkliga judiska fascismen blomstrar i Palestina där man förtrycker palestinier. Sionisterna har uppfunnit ett ord, "antisemitism", samtidigt som de riktiga semiterna förintas av sionister. De största antisemiterna i hela världen är sionisterna och Israel är en antisemitisk stat. Därför skulle jag bli mycket glad om Radio Islams lyssnare skulle förstå mig och förstå att det är bara en allians mellan kristna och muslimer som kan leda till en seger över den största ondska i modern tid. Jag menar den judiska fascismen som kallas för sionism.

Radio Islam: Hur är det konkret med sionisternas makt i Ryssland?

Shikatichin: Vår tidning skriver ständigt om det. I vårt nummer 68 detta år t.ex. har jag skrivit på första sidan om den judiska ockupationen av Ryssland. Det är så många judar som har makten att det blir lättare att nämna ickejudar som har makten, eftersom de nästan inte finns. Jeltsin är halvjude, Tjernomyrdin jude, alla ministrarna är judar, juden Tjobais och juden Nemtsov är Jeltsins närmaste medarbetare. Den ryska armégeneralen Gromov ,"Afghanistans hjälte". Hans fru är judinna. De som har makt i Ryssland är antingen själva judar eller har judiska fruar. Men det är ännu värre eftersom "shabes-gojer", d.v.s. ickejudar som sålt sig till judar är mycket ivriga att bevisa sin tillgivenhet till sionisterna och de är ännu värre. I praktiken finns det inga ryssar som har makt i Ryssland och det gäller inte bara den centrala regeringen utan också alla andra regioner i Ryssland. Därför kan man ta listan över vilket ministerium som helst. I Ryssland så ser man att vi har judiskt herravälde överallt. Detta har pågått från och med Lenins tid. Dvs efter den bolsjevistiska kuppen år 1917. Eter år 1917 har vi alltså fått ett judiskt herravälde. Då tog sionisterna makten och det är de som regerar i Ryssland idag. Bresjnevs fru var judinna. Chrusjtjevs fru var judinna och hans son är gift med en judinna. Andropov var jude.

Radio Islam: Lenins dekret om antisemitism, dess innehåll?

Shikatichin: Lenins dekret började gälla från år 1918. Enligt denna lag, får man tio års fängelsestraff om man kallade någon för jude. Meningen med ett sådant dekret var att skrämma folk och förbjuda all diskussion om den judiska makten och det judiska herraväldet i Ryssland, eftersom folket hatade den judiska makten. T.ex. bolsjeviken och juden Sverdlov blev mördad av arbetare på en fabrik. Sverdlov var ordförande i det Högsta Sovjet, ordförande i en rysk central verkställande kommitté. Lenin var halvjude. Så det judiska herraväldet började i Ryssland år 1917 och i praktiken fortsätter den än idag. Hela processen går i vågor. Judarna har maken en viss tid sen lyckades man hålla dem lite i schack , men så småningom har de tagit makten igen. Deras makt ökade periodvis eller minskade, men från år 1905 har sionisternas inflytande aldrig avbrutits helt. Vi har fått denna "present" ,under Jekaterina II, när man delade Polen för andra gången och då fick vi fyra miljoner judar. Och tio år senare ökade deras antal till sex miljoner. Och då var revolutionens tid nära. År 1905 organiserade judarna den första kuppen i Ryssland. Judarna började erövra banker, handel. De lyckades också komma in i den kejserliga familjen. Judarna levererade diamanter till kejsaren Nikolaj II och hans familj. Judarna ville att Rasputin skulle dricka så mycket alkohol som möjligt. De betalade honom pengar eftersom han stod den kejserliga familjen mycket nära. Så det var det judiska herraväldet, det judiska inflytande som ledde till den bolsjevikiska kuppen som kallas den ryska "revolutionen", till det rituella mordet på den kejserliga familjen av Nikolaj II, till det judiska herraväldet i Ryssland i modern tid. I praktiken befinner sig Ryssland i ett judiskt slaveri sedan hundra år.

Radio Islam: Är det tillåtet i Ryssland att förneka förintelsen av judar under andra världskriget? Förmodligen vet ni om att i västerländska länder, så kallade fria länder, får människor fängelsestraff om de tvivlar på förintelsen av judar andra världskriget. Hur står det till med det i Ryssland? Får man tvivla?

Shikatichin: Min tidning har tvivlat på det sedan tre år. Jag kan inte säga att man här får göra det eftersom man ständigt förföljer mig. Sedan sex år befinner jag mig antingen i process inför domstol eller inleder åklagarna förundersökningar. Man försökte stänga min tidningen två gånger. Just nu pågår en förundersökning mot mig enligt brottsbalken nummer 74, dvs för hets mot folkgrupp. Å ena sidan kan jag inte med säkerhet säga att jag får förneka "förintelsen" eftersom jag är förföljd för det. Men å andra sidan kan jag inte säga att man inte får göra det eftersom jag regelbundet publicerar material om det. När det gäller den så kallade "Holocaust", jag tror inte på någon "Holocaust". Gaskamrar där man påstår att Hitler förintade judar, var byggda efter kriget. Det finns många böcker om detta. Det är bevisat. Det var fysiskt omöjligt att förinta så många judar. Den där siffran, att det var 6 miljoner förintade judar är en påhittad siffra. Jag kan ge er ett exempel. Enligt statistiken fanns det 6 miljoner judar i Europa. Enligt den första statistiska undersökningen efter kriget år 1949 så fanns det, tio år efter kriget, 6 100 000 judar. Då kan man ställa frågan: Kunde man verkligen under en tio års period av de 6 miljonerna levande judar förintat 6 miljoner, och sen få 6 100 000 igen? Det är allmänt känt att Churchill och andra halvjudar avsiktligt skapade Israel och skickade 100 000-tals judar till Palestina. Man skickade 100 000-tals judar från Österrike, Tyskland till Palestina. Det finns judar som påstår att de deltagit i kriget på Amerikas och Sovjetunionens sida. Då kan man fråga sig. Var är de 6 miljoner förintade? När det gäller folktillväxt även med judisk fruktsamhet kan man inte växa från noll till 6 100 000 inom så kort tid. Det är omöjligt. Bara de två folkräkningar från år 1939 och år 1949 bevisar att så kallad nazistisk förintelse av 6 miljoner judar är en bluff och en oförskämd lögn.

Och nu försöker judarna roffa åt sig guld ifrån alla länder. Redan nu frågar jag i min tidning hur mycket kostar nu en gammal sionistisk gubbjävel, hur mycket måste man betala till honom? Jag har redan skrivit i min tidning att snart kan vi hamna i en följande situation: Kan ni föreställa er att ni åker tunnelbana eller buss och så kommer det in en man och säger: "Jag är jude. Ni måste betala mig." Och alla skulle vara tvungna att omedelbart tömma sina plånböcker bara för att han är jude. Är det möjligt att vi förnuftiga människor från hela världen, kristna, muslimer, buddister ska tolerera allt detta? Sionisterna är mänsklighetens avskum, tjuvar, bedragare och lögnare. Man måste inse detta.

Radio Islam: Vad säger ni om de krafter som stod bakom Lenins dekret om antisemitism, dvs när man kastade ryssar i fängelse bara om de sade ordet jude. Är det samma krafter som idag kastar människor i fängelse i västerländska länder om man tvivlar på "förintelsen" av judar under andra världskriget?

Shikatichin: Man kan bevisa det mycket lätt. År 1992 och -93 publicerade jag i min tidning ett stort vetenskapligt arbete som heter "Alogenez av sionism". Alogenez, det är en biologisk term som betyder organismens förmåga att ändra färg för att anpassa sig till miljön. Sionisterna ändrar alltid färg för att anpassa sig till de länder där de bor, för att senare förstöra landet. Det är därför jag till min artikel valde rubriken "Alogenez av sionism". I min artikel har jag bevisat med hjälp av olika dokument att sionismen, marxismen och frimurarna, alla dessa tre politiska rörelserna har kommit ut ur judendom. Här har ni direkt koppling mellan de sionistiska krafter i öst och väst. Det ryska socialdemokratiska partiet bildades år 1898. Samma år bildades också den Världsionistiska kongressen. Det var samma människor som skapade det ena och det andra. Hur konstigt det än låter men det var nio judar som bildade det ryska socialdemokratiska "arbetarpartiet". Dessa judar hade ingeting gemensamt med arbetarklassen. Denna judiska manipulering pågår fram till idag. Alltså alla dessa judar i Ryssland är politiska arvtagare till sion-massoniska loger. Och dessa loger har bara ett mål. Nämligen erövringen av makten i staten och förintelse av befolkningen som består av gojer, ickejudar. Allt enligt det som Solomon och som Talmud lovade till dem: Att slutligen fram till år 2000 ska judarna ha världsherravälde. Varje sionist ska ha 3000 gojer som sina slavar men alla andra ska förintas. Sionister strävar efter att förverkliga denna plan. Det är därför de har erövrat banker, pressen, handel, världsgud. Här ser ni kopplingen mellan de sionistiska krafterna både i öst och väst.

Radio Islam: Nu i Duman, det ryska parlamentet, försöker man stifta en lag "om fascism". Mot vem ska denna lag rikta sig emot och vad kan ni säga om den judiska fascismen i Ryssland?

Shikatichin: För det första finns det ingen tvivel om att Duman är till hälften judisk, till hälften av shabes-gojer dvs judarnas hantlangare. "Duman" är parlamentet i fickformat som vi säger. Vi menar att Jeltsin bestämmer helt över Duman. "Duma" är ett gammalt ryskt ord. Men i massmedia använder man ett utländskt ord, parlamentet. Man kan beskriva vår Duma så här: För det första är den icke-rysk. För det andra de ryssar som finns där det är kommunister som har sålt sig för att få olika poster. Kommunister är t.ex. Zuganov, ledare för det kommunistiska partiet, Rutskoj, före detta vise premiärminister, Rybkin, sekreterare i Rysslands säkerhetsråd och många andra. Därför är det klart att en sådan lag om fascism ska riktas i första hand mot ryska patrioter. Det är en annan fråga att det är inte så lätt att utarbeta en sådan lag. För ett och ett halvt år sedan gav Jeltsin order till den ryska Vetenskapsakademin om att utarbeta en definition om vad fascismen är för någonting. Jeltsin gav dem två månader för att klara det. Det har gått nu ett och ett halv år. Man har ännu inte lyckats finna någon bra definition. Samma sak händer med lagen om fascism. Man försöker utarbeta den och lagen skulle vara klar fram till hösten. Men jag tvivlar på att den blir färdig. Både lagen och definitionen om fascismen görs för den allmänna opinionens skull. För att utfärda en lag måste man ha en formulering, en definition på vad det är som kallas "fascism". För den allmänna opinionens skull måste man objektivt definiera fascism. Fascism är rasism. D.v.s att påstå sig eller sin grupp vara överlägsen andra folk. D.v.s en krigslysten strävan om att förklara sin nation till den högsta nation och vilja förslava alla andra nationer. Men idag kan man tillämpa denna definition bara på judar som påstår sig utgöra de utvalda, enligt den sionstiska ideologin. Det betyder att om man ska objektivt utfärda en sådan lag, om man ska ge en objektiv definition till ordet fascism, då måste man komma fram till samma definition av sionismen som en rasistisk ideologi som Förenta Nationerna hade en gång i tiden. Då definierade man sionism som en rasdiskriminerande politisk rörelse.

Varje dag möter man fascismen i Ryssland. För det första är det en genocid av det ryska folket som pågår. Livslängden sjunker dramatiskt och man skriver ständigt om det i tidningarna. Vårt fosterland förvandlades till en soptipp för kärnkraftsavfall för Österrike, Tyskland etc. Ekologiskt är situationen så dålig att folk dör. Folk uppmuntras att dricka alkohol. Om ni skulle jämföra priser före perestrojkan och efter, då ska ni se att sprit är den billigaste produkten som finns idag. Om alla andra priser ökade i genomsnitt med 10 till 15 tusen gånger, så blev sprit bara 3 till 5 tusen gånger dyrare. Alltså prishöjningen på sprit blev 3 gånger mindre än på alla andra varor, inklusive bröd. Man tvingar alkoholism på folk. Det säljs alkoholdrycker av mycket dålig kvalité. Ofta innehåller de giftiga ämnen. Det är många människor som dör av sådana drycker. Regeringen låtsas att den vill bekämpa alkoholism och försäljning av giftiga drycker. Men i själva verket stöder man allt detta. Kriminaliteten ökar. Miljoner människor dör på grund av det. Varje år förlorar Ryssland en miljon av befolkningen eftersom den Bilderbergska klubben och masoniska loger har bestämt att fram till år 2010 ska det vara bara 30 miljoner ryssar. Nu är vi 140 miljoner. Och om vi inte hade haft ett helt sekel av judiskt herravälde, då fram till år 2000 skulle vi ha blivit 500 miljoner, enligt beräkningen av den stora vetenskapsmanen Mendeleev. Vi skulle ha levt i det blomstrande ryska imperiet. Vi har förlorat mer än 35 miljoner människor i inbördeskriget och under andra världskriget. Men denna förintelse, denna genocid fortsätter än i dag.

Är det inte bevis nog för den judiska fascismen? Man ser detta judiska herravälde överallt: I pressen, på TV, i staten, i handel, i banker, överallt. Den ryska företagsamheten kvävs. Ryska företagare och ryska banker går i konkurs. Alla försök till den nationella återuppståndelsen kvävs. Är inte detta ett bevis nog för den judiska fascismen? Allt som sker i Ryssland idag är den verkliga judiska fascismen. I min tidning nr 68 har jag publicerat en artikel som heter "Den judiska ockupationen av Ryssland." All privatisering har genomförts till förmån för judar. Hela folket är bestulet. Alla statliga företag har köpts av judar för ringa pengar.

Radio Islam: Kan ni nämna konkreta namn?

Shikatichin: Judarna Berezovskij och Gusinskij äger televisionen och industrin. Juden sångaren Josef Kobzon äger oljan, sprit och läkemedel. Juden Nemtsov är Tjubajs närmaste medarbetare. Det finns enorma listor och alla dessa publiceras i min tidning. Alla chefsredaktörer av stora tidningar och tidsskrifter är judar. T.ex. Golimibeovskij.

Det är alldeles onödigt att räkna upp eftersom judarna finns överallt. Ni kan ta vilket stor tidning som helst, förutom patriotiska som har liten upplaga. Ni kan titta på vilken TV kanal som helst. Det finns bara judar där. Det finns vissa unga ryssar där. I bästa fall kan man se människor från Kaukasus. Men även det är bara en tillfällig företeelse. Även ickeryssar blir förslavade så småningom. Men nu fungerar de som motvikt mot ryssar.

Jag har publicerat i min tidning ett mycket intressant judiskt dokument som heter "En lagsamling för en jude i Sovjetunionen." Detta dokument är utgivet i Israel år 1959, och detta dokument är ett läromedel för judar hur de ska bete sig i Sovjetunionen. Det står så här i "En lagsamling för en jude i Sovjetunionen" att varje ledande post ska vara upptagen av en jude. Om det inte finns en jude, ta någon från annat minoritets folk. Men bara inte ryss, inte ukrainska, inte vitryss.

Men vi fortsätter om den judiska fascismen. Jag vill tillägga följande: Det finns en judinna som heter Valeria Novodvorskaja. Hon är ordförande i ett parti som heter D.C. - Den demokratiska unionen. Den centrala tidskriften som heter Ogonök publicerade följande uttalande av Valeria Novodiorskaja. Hon säger: Sionisterna är primater. Det betyder en högre grupp av däggdjur. Och ryssarna är antidelurianska. Det betyder efterblivna. Därför måste sionisterna förinta ryssarna. Hon säger att hon är CIA-agent och hon vill att NATO skulle genomföra liknande miltära operationer i Ryssland som den genomförde mot Irak. Man kallade då operationen "Storm i öknen". Och nu skulle man kalla den "Storm på slätten."

Och hon får säga allt detta! Men när jag står upp för det ryska folkets försvar, jag påpekar ordet "försvar", och jag uppmanar inte att döda judar. Jag uppmanar det ryska folket att ta makten ifrån dem med parlamentariska medel. Man säger att jag håller på med "hets mot folkgrupp". Och under en sex års period har man dragit mig inför domstolar och åklagarmyndigheter. Är det inte bevis nog för den judiska fascismen? Titta bara på hur vår judiska regering beter sig. Av misstag har jag sagt ordet "vår" regering. Det är deras regering. Inte vår. Judarna kallar inte Ryssland för "vårt land". Vårt land är främmande för dem eftersom ofta är sionisterna medborgare i minst tre olika länder: Amerika, Israel och Ryssland. Ryssland har varit en stormakt. Men observera nu vad dessa sionistiska fähundar har gjort med Ryssland! Man förnedrar vårt land hur som helst.

Det är en skam att skriva under ett sådant dokument som Jeltzin och Primakov har skrivit under i Paris. Genom att skriva under ett sådant dokument lade de Ryssland vid NATO's fötter. Primakov är utrikesminister. Hans riktiga efternamn är Kirshblat. Han är jude, f.d. journalist. Med hjälp av sionistiska kontakter blev Primakov akademiker. Trots att han har inte gjort några vetenskapliga rönn. Efter perestrojka blev han plötsligt en ledare för vår utrikes underrättelse tjänst. Primakov sålde hela vår underrättelse tjänst till väst, Amerika och Israel. Han förstörde hela vår underrättelse tjänst. Och nu, denne man är utrikesminister och han fortsätter att sälja Ryssland. Det är så här: Tre månader innan man skrivit under ett dokument i Paris, det gällde NATO, då ljög Jeltzin för oss att Ryssland ska ha vetorätt. Redan i februari månad har Primakov fått ett förslag att Ryssland ska ha vetorätt. Men han själv vägrade. Det betyder total kapitulation för landet.

Landets ledare, president Jeltzin, i berusat tillstånd dirigerar orkester i Tyskland. Jeltzin har varit med om mycket annat också. En gång har han blivit slagen och kastades i floden. Det hände när han i berusat tillstånd besökte sin f.d. älskarinna och där fanns hennes nya älskare. På så sätt blev Jeltzin slagen och kastades ut. Det är en skam att ha en sådan president. Nu har han åkt till Denver och han tilläts inte fatta några som helst beslut. De bara fotograferade åtta presidenter. Men den där siffran skulle aldrig förvandlas till åtta. Siffran sju, den är judendomens symbol, ljusstake - menora, har sju grenar. Men åttan betyder det ortodoxa korset. De sju EU länderna skulle aldrig acceptera Ryssland som en åttonde stat, eftersom det strider emot judendomens regler. Och jag har sagt tidigare att judendomen ligger till grund till sionismen. Sionisterna följer alla dessa judendomens lagar. Till exempel juden Berezovskij ägare till den första TV kanalen som heter ORT, har ett nummer på sin bil, 666. Det är satans siffra.

Sionisterna säger att de har hittat kvarlevorna av den kejserliga familjen. Det fattas två kroppar. De har bara hittat 5 skelett. Men de struntar i det eftersom de vet att trots allt ska de bevisa att det är den kejserliga familjen. Sionisterna har plockat upp vetenskapsmän från England och Ryssland. Och dessa vetenskapsmän intygar falskt att det är kvarlevorna av den kejserliga familjen.

Förra året har man inlett en förundersökning angående morden på den kejserliga familjen. Det är känt att det var ett rituellt sionistiskt mord. På väggen i ett hus där den kejserliga familjen mördades har man hittat en kabbalistisk skrift, precis i det rum där mordet har skett. Huset heter "Ipatjevskij dom". Namnet kommer från f.d. ägare till huset. Mordet har skett i en stad som heter Sverdlovsk. Namnet kommer från en jude, sionisten Sverdlov. Förresten huset har blivit sprängt på order av förste sekreterare av den regionala kommunistiska partiets kommitté i Staden Sverdlovsk. Sekreteraren heter Boris Jeltzin.

Radio Islam: Vilka är judarna som har deltagit i mordet på den ryska tsaren?

Shikatichin: Juden Jurovskij är en av dem. Förutom han var det tre eller fyra människor till. Det var sionisten Jakov Sverdlov som gav order om att utföra mordet. Sen, efter att ha mördat tsaren, har man skurit av hans huvud och hämtade det till Moskva, till Kremlj som bevis. Och Sverdlov, Lenin och andra började dansa runt huvudet. Man har nu alltså inlett en förundersökning angående mordet på den ryska tsaren. Av någon anledning har man preskriberat ärendet. Men det som är intressant är att ärendet hade ett nummer. Numret var nio eller åtta siffrigt. Jag minns inte, men de tre sista siffrorna var de judiska 666. Är det inte en hädelse över det ryska folket? Här har vi den judiska fascismen. Allt som händer i Ryssland nu, allt som Rysslands regering gör, är judisk fascism.

Radio Islam: Förmodligen är det inte alla av våra lyssnare som vet betydelsen av den mystiska siffran "666". Kan ni förklara?

Shikatichin: Alla religiösa inom islam, kristendom och buddismen vet att siffran "666", är djävulens siffra. Sionisterna dyrkar djävulen. De kallar honom för Jehova, för Barfalomet eller Velzevul, men det är samma sak. De tror inte på Gud. Siffran 666 både i mystiken och kabbalistiken definierar djävulen. Och det är därför de använder de tre siffrorna 666, som djävulens symbol. Nu i modern tid, när hela världen är fri från vidskepelser, så fortsätter de att göra det. I senaste numret av min tidning har jag publicerat en utskrift ur en judisk bok som används som läromedel för judiska fascister. Boken heter "Shulhan Aruh". I den här boken finns alla judiska lagar från 40 volymer av Talmud är förkortade till 100 lagar. Där står det att sonen kan gifta sig med sin mor. Kan ni säga till mig någon islamitisk, buddistisk eller kristet folk som skulle tillåta sådant?

Radio Islam: Eftersom både radio och TV i Ryssland finns i judiska händer: Finns plats för den ryska kulturen i medierna?

Shikatichin: Jo, sent på natten när alla sover. På vardagar efter klockan 24 på natten när ryssarna sover kan man lyssna t.ex. på en rysk sångerska som heter Valentina Tolkunova. Man sänder alla ryska program på mycket obekväm tid. Men den bästa tiden när alla människor sätter sig vid TV apparaten på kvällarna fram till klockan 23. Den tiden är upptagen med judiska program. Alltså man visar ryska program antingen tidigt på morgonen eller sent på natten när ingen tittar på. Men även då ska det påpekas att det är en jude som är sponsor för programmet. Och man tvingar alltid en rysk skådespelare att säga något bra om judar. Till exempel om en judisk poet Josif Brodskij som är en pervers typ.

Radio Islam: Vad tycker ni om Jirinovskij och om hans uttalanden som låter så skrämmande för folk i västerländska länder?

Shikatichin: Jirinovskij är bara en bulvan. Idag har sionisterna förberett sina bulvaner till alla möjliga alternativ. Om det blir en monarki så har de en liten jude ur dynastin som heter Hohenzoller. I själva verket kommer han inte alls från denna dynasti. Han är oäkta barn. På tal om fascism så har vi en så kallad "rysk fascist" Jirinovskij som är jude. Hans riktiga efternamn är Edelman. Hans far är jude. Jirinovskij uttalar sig på så sätt som han gör för att hetsa muslimer och andra folk mot Ryssland. Jag kan ge er ett konkret exempel. Jirinovskij säger: "Jag ska skicka ryska soldater till Cypern för att köra ut turkar därifrån." Här ser ni hur han hetsar muslimer mot kristna. Jirinovskij säger att "ryska soldater ska tvätta sina fötter i den Indiska Oceanen." Det betyder konflikt med Indien. Jirinovskij är en speciell judisk figur som finns för att skrämma olika folk med en "rysk" fascism. Men i själva verket ser vi fortfarande samma judiska fascism. Jirinovskijs avsikt är att hetsa muslimer, buddister mot kristna. Han är en typisk judisk provokatör och figur med typiska judiska uttalanden. Hans så kallade "ryska" fascism är inte värd någonting. Jirinovskij är en jude som lever enligt sionistiska ritualer och han arbetar för sion. Innan Jirinovskij blev så kallad "rysk patriot" var han ledare för flera sekter i den "antisionistiska kommittén" i Sovjetunionen.

En gång i tiden har man skapat en sådan här kommitté för kamp mot sionismen. Man låtsades att sovjetiska judar kämpade mot israelisk sionism. Det var under Breznevs tid. Och då eftersom Jirinovskij är jude så var han ledare i den där antisionistiska kommittén. Konkret var han ledare för flera sektioner. Sådana som utrikes, ekonomisk och den som sysslade med konst frågor. Alltså han var ledare för tre så kallade ryska fascister och rysk patriot. Det är bara utlänningar som inte vet någonting om vårt verkliga liv som kan ta honom på allvar. Därför när ni hör namnet Jirinovskij så ska ni veta att han är en jude som avsiktligt smutskastar och förlöjligar ryssar och den ryska patriotiska rörelsen. Jirinovskij är bara en bulvan, en trojansk häst.

Radio Islam: Varför var det så att, under den sovjetisk tiden, så låtsades vissa sionister vara antisionistiska?

Shikatichin: Under Sovjets tid så fanns det även ryssar i regeringen och det är därför sionisterna handlade underjordiskt. Breznev var mycket feg. Hans fru hade ett judiskt efternamn, Goldberg. Det är självklart att han gjorde allt för judar. Men samtidigt var Breznev mycket rädd. Han var feg och han var rädd för att han skulle bli avslöjad. Och det är därför (under inflytande av ryska krafter i regeringen) sionisterna var tvungna att göra någonting. De låtsades att det pågick en kamp. Men det var bara en väldigt liten utvald elit på toppen av makten som visste alla dessa hemligheter. Men många människor som hade fått i uppdrag att genomföra denna kamp de arbetade ärligt. Och det gäller i olika områden. T.ex. i KGB. (betyder statlig säkerhetskommitté), i konst, i litteratur. Men när kompen mot sionismen hade fått allvarliga konsekvenser, och sionisterna kände sig hotade, avskedade de ryssar som verkligen kämpade mot sionismen. Man komprometterade de som kämpade. Under Sovjet tiden agerade sionisterna hemligt och det är därför man låtsades att man kämpar mot sionismen. Chruchev låtsades också att han kämpade mot sionismen. Under Chruchevs tid har man givit ut många ryska böcker. Man kunde läsa mycket rysk litteratur. Demokraterna kallade den tiden för töväder. Då kunde man se mycket av den ryska nationella kulturen både i konst och litteratur. Alltså en viss kamp mot sionismen har pågått eftersom ryska människor har inte varit helt bortkörda från makten och pressen. Det är därför det första som Gorbatjov gjorde var att ta hem från Kanada en jude lakej som heter Jakovlev i efternamn. Jakovlev är en rysk shabes-goj, dvs ickejude som arbetar för judar. Det var mycket länge sen som han blev frimurare. Han har varit ambassadör i Kanada. Det var just där i Kanada som han blev frimurare själv. Och det var just där som just Jakovlev hjälpte Gorbatjov att bekanta sig med frimureri. Då var Garbajov förste sekreterare i centralkommittén i det kommunistiska partiet. Där i Kanada träffade Gorbatjov en frimurare av mycket hög grad, Margeret Thatcher. Efter det började man flytta fram Gorbatjov till makten. Det var också juden Andropov som hjälpte Gorbatjov till den högsta makten. Andropovs riktiga namn är judiskt, Erenstein. Alltså det var därför när man började flytta fram Gorbatjov till makten när han hade fått partiets generalsekreterarpost, det första han gjorde var att kalla Jakovlev hem från förvisningen i Kanada. Han har hamnat där föresten för rysshatet. I en mycket stor tidning som heter Literaturnaja Gazeta hade Jakovlev skrivit en enorm artikel om att vår stora poet Poskin är "reaktionär". I den artikeln smutskastade Jakovlev den ryska kulturen. Den artikel upprörde ryska vetenskapsmän och den övriga ryska intelligentian. Som följd översvämmades centralkommittén med protest brev. Då blev Bresjnev rädd och skickade Jakovlev till förvisning till Kanada. Om man nu kan använda ett sådant ord som förvisning i detta sammanhang. Sen efter tio år får Gorbajov posten som förste sekreterare i centralkommittén. Och det första han gör är att han kallar till sig Jakovlev. Och Jakovlev i sin tur får posten som förste sekreterare i centralkommittén för det kommunistiska partiet beträffande ideologi. Det första som Jakovlev gör är att han byter alla chefsredaktörer för alla stora tidskrifter, tidningar, radio och television. Alla nya utnämningar blir judiska! Man tvingar ryssarna att avgå och sionisterna börjar att agera öppet. Förut dolde judarna att de var sionister. Judarna var mycket rädda när man frågade dem direkt. Är du sionist? De var rädda då. Men nu i Ryssland säger judarna med stolthet, ja, jag är sionist. Den enda lögn som de håller vid liv är att de påstår att sionism strävar bara efter att samla alla judar under ett tak. Dvs på ett ställe, Palestina. Men jag har avslöjat denna lögn i en artikel som heter Shulhan Aruh. I min tidningen nummer 72 har jag skrivit mycket noggrant om det.

Radio Islam: I väst säger man att judarna förföljs i Ryssland och att det är därför de emigrerar. Hur lever egentligen judarna i Ryssland?

Shikatichin: Det är den fräckaste lögn att påstå att judarna förföljts eller förföljs i Ryssland. Det gäller både sovjettiden och nutiden. Eftersom t.ex. judarna har det högsta indextal när det gäller högskoleutbildning. Under sovjettiden påstår judarna att de var bara 1,9 procent av Rysslands befolkning och då hade de 80 procent av ledande poster i vetenskapen, 70 procent i regeringen, mera än 60 procent i ekonomi, omkring 90 procent i konst, mera än hälften i press. Och allt detta under sovjetisk tid. Men nu allt detta ovannämnda sektioner tillhör judarna till 100 procent. De blir bara rikare och rikare. Vilka förföljelser kan man prata om? Förföljelser av judar i Ryssland är en myt, precis på samma sätt som "Holocaust" är en myt. Det är som när en tjuv skriker högre än alla andra, stoppa tjuven. Det betyder inte att han inte är tjuv längre, att han inte är en parasit på samhällets organism. Det är på samma sätt med förföljelserna av judar. Judarna emigrerar för att skaffa sig dubbelt medborgarskap, för att göra judiskt geschäft, affärer köpa och sälja. Och sen kommer de tillbaka hit. Eftersom det finns inte något annat land som skulle passa dessa judiska spekulanter bättre än Ryssland. Därför allt detta prat om förföljelser, det är struntprat. Nu när de själva förtrycker det ryska folket pratar de om förföljelse. Man kan kalla det för tårar från den eviga juden som gråter oavbrutet. Föresten har man utvisat judarna från europeiska länder flera gånger. På 1400-talet och på 1700-talet. De utvisades för att de bedrev ocker som kristendomen och islam fördömer. Och det är därför man utvisade judarna. I Koranen, finns det påbud att bedriva ocker? Nej, det finns det inte. I Nya Testamentet, finns det påbud att bedriva ocker? Nej det finns inte där heller. Förutom judendom finns det inte någon religion som tillåter ocker. I en judisk helig skrift som heter Shulman Aruh står det tydligt och klart att man får inte bedriva ocker mellan judar, men man ska bedriva ocker med gojer, dvs ickejudar. Och då ska man ta höga räntor. Det var alltså judarnas ocker som var orsaken att de utvisades. Idag när sionisterna försöker skapa en konflikt mellan oss och muslimer låtsas de att de stödjer muslimer. När sionisterna är färdiga med slaviska folk, med ryssar, då tar de hand om muslimer. Då ska de förinta även muslimerna. Föresten sionisterna gör det redan nu i Palestina och överallt. Vårt land Ryssland var det största hindret på vägen till det sionistiska världsherraväldet. Nu kan jag bara hävda att det finns inte någon som helst förföljelse av judar i Ryssland. Tvärtom det är judar som förföljer det ryska folket i Ryssland idag.

Radio Islam: Helt obeväpnade palestinier kastar stenar och gör motstånd mot de judiska ockupanterna. Varför gör ryssarna nästan inget motstånd?

Shikatichin: Det är just den frågan som oroar mig mest. Passiviteten av det ryska folket och det gränslösa tålamodet. Det finns flera orsaker till det. För det första har det ryska folket alltid varit mycket tålmodigt. Även i den ryska folkloren om sina hjältar sådana berättelser som "Bylyni". I Bylyni berättar man om en hjälte som heter Ilja Muromez. Fram till 30 års ålder sover Ilja Muromez. Men efter 30 år stiger han upp och går till att kämpa mot alla fiender. Det betyder att det tar mycket lång tid för en ryss att börja agera. Han kan tolerera mycket men sen när hans tålamod är slut, då tar han en knölpåk och börjar slå på alla krokiga näsor. En annan orsak till ryssarnas passivitet är att under "revolutionen" har man förintat de bästa genetiska typena av den ryska nationen. Man har förintat officerare, adel, prästerskapet, den bästa intelligentian, de bästa bönder och arbetare. Man har alltså förintat den bästa delen av nationen och det är därför kapaciteten av det ryska folket att göra motstånd, att stå för sin patriotism är mycket försvagat. Men trots allt, våra genetiska anlag talar för sig själv. Vi fortsätter ju att kämpa. Det betyder att man har inte lyckats att förinta allt. Men jag kan inte säga att det finns många sådana som kämpar. Det finns också en tredje orsak. Vi har redan talat om Lenins dekret om "antisemitism". Jag påminner bara om att dekretets innehåll var att människor fick fängelsestraff om de bara nämnde ordet "jude". Den ryska människan är rädd eftersom han vet att man kan inte bara arrestera honom. Man kan mörda honom. Ryssar är förskrämda. De minns hur under sovjetisk tid man förintade alla som kritiserade judar. Denna rädsla finns kvar hos det ryska folket. Alla de tre ovannämnda orsakerna hindrar det ryska folket att resa sig upp. Trots allt tror jag att allt detta är en temporär företeelse. Nu i Ryssland finns det 400 sådana tidningar som min. Om man ska tala om val, då ska ni veta att mer än hälften av människorna kommer inte till vallokalerna, eftersom de vill inte rösta. Lagen om val är speciellt skräddarsydd för judar. Man godkänner ett valresultat om bara 25 procent har röstat. Kan man kalla det för hela nationens val? Kan man kalla Jeltsin för president för hela nationen med tanke på att det är bara en fjärdedel av befolkningen som har röstat? Förutom det har man förfalskat ungefär 8 eller 9 procent av rösterna. Men trots allt tror jat att det ryska folket ska vakna precis som den ryska hjälten Ilja Muromez.

Det är därför jag ger ut min tidning. Det är därför jag kämpar. Jag tror att till slut det ryska folket ska segra. Egentligen har ryssarna redan vaknat ur sin passivitet. Idag letar ryssar efter kampens former. Hur man ska organisera sig för att göra motstånd. Jag vill att ni ska förstå hur svårt vi har det. Man har blockerat oss totalt. Min tidning har bara 10 tusen i upplaga. Samtidigt som sionistiska tidningar har miljoner i upplaga. Man släpper inte in oss på televisionenen. En gång har jag sagt så här: Ge mig bara två dygn att framträda på television. Jag ska prata i 48 timmar utan avbrott. Men jag ska berätta allt om den judiska frågan. Jag ska berätta vem som styr Ryssland och vilka mål de har. Om jag bara fick säga allt på TV, då skulle ni inte känna igen Ryssland efter mitt program. Men man släpper inte in mig på televisionen. Sista gången när jag framträdde på TV, det var 1993, avslöjade jag dåvarande borgmästare i St Petersburg och hans gäng. Borgmästaren heter Sobtjak. Jag har också avslöjat en medlem i en verkställande kommitté i St Petersburg. En jude som man försöker framställa som en ryss som är i opposition till regeringen och som "försvarare av ryska intressen". Jag var ledare för en rörelse som hette Otetjestvå. Det betyder "Fosterland". Och borgmästaren Sobtjak, Boloyrev och andra har sagt att min rörelse Otetjestvå förbereder judiska pogromer. Det var alltså då jag framträdde i TV och avslöjade dem. Allt det som jag sa i TV var så övertygande att Sobtjak och hans gäng var tvungna att hålla käft. Men efter det har sionisterna beordrat televisionens ledning att aldrig mer släppa in mig i televisionen. Sen dess när de var ivriga från televisionens sida att intervjua mig sade jag hela tiden: "Ge mig möjlighet att framträda i direktsändning. Då ska jag svara på alla era frågor." Men jag har fått nej. Den sista gången jag försökte att komma in i televisionen, det var samma år 1993, då intervjuades jag av en journalist från ett televisionsprogram som heter Telekurjer. Det var under invigning av "ryska marknaden". Då kom det en kvinnlig journalist för att intervjua mig. Och tillsammans med henne kom en jude som började provocera och förolämpa mig.

Radio Islam: Vad menas med den "ryska marknaden"?

Shikatichin: På T-bane stationen som heter Zvezdnaja har ryska företagare öppnat en "rysk marknad" för att ge de ryska bönderna en möjlighet att sälja sina varor. När man invigde marknaden var allt mycket högtidligt. Det var musik, föreställning. Man bjöd in "kosacker". Och då kom en journalist fram till mig från ett judiskt TV-program i St Petersburg. Programmet heter "Telekurjer".

Under tiden när den kvinnliga TV-journalist intervjuade mig så ställde hon en jude bredvid oss. Och den där juden höll under intervjun på hela tiden och förolämpade mig. Han upprepade hela tiden ordet "fascist", "fascist", "fascist". Och till slut blev jag så trött på honom att jag under journalistens intervju viftade med handen mot honom. Jag har inte knuffat, inte slagit honom. Bara viftade med handen och sa: "Lämna mig ifred." Det var allt. Innan journalisten ens börjat tala om marknaden så ställde hon frågan: "Vad tycker ni om judar?" Då svarade jag till den där judinnan så här: " Ja, nu ska jag svara på din fråga. Men jag vill också fråga er: Är frågan som du ställde till mig den viktigaste frågan. Varför frågar ni inte mig vad jag tycker om tjutjer, om tyskar, om turkar, om iranier? Varför frågar ni mig om judar? Och nu ska jag svara på er fråga: Till de judar som jag inte ens är bekant med är jag likgiltig. Till mina vänner som jag hade förut hyser jag kärlek. Och sionisterna hatar jag, eftersom man ska hata alla sorters fascister." Sen började vi prata om den "ryska marknaden". Men vad var det som sen kom att sändas i TV? Man sände bara en liten, liten del av intervjun där hon frågade mig om andra olika nationer ska släppas in på den "ryska marknaden". Då svarade jag att det är självklart att alla människor som producerar allt själva, de som inte stjäl från andra, det är självklart att de ska ha möjlighet att sälja här. Sen visade man hur jag viftar till mot den där juden och sa till honom att lämna mig ifred. Sen följde en monolog om hur jag hatar judar. Här ser ni vad den sionistiska televisionen är för någonting. Sen dess vill jag inte ha någonting med dem att göra. Jag ger inte längre några intervjuer till dem.

Radio Islam: I väst har man samma situation. T.ex. i Sverige är televisionen likadan.

Shikatichin: Jag är medveten om det, eftersom sedan länge alla regeringar i England, i Frankrike, i Tyskland, i Sverige osv även om de inte består bara av judar, då består de av frimurare. Det är sedan länge som alla europeiska regeringar arbetar för sionistiska frimurar-organisationer. De arbetar för Israel och USA. Annars skulle den Europeiska Unionen aldrig bli av. Vi kallar denna union för en "judisk union". Folk i de europeiska länderna är emot Maastricht avtalet och många andra judiska "överenskommelser". Folk är emot men ingen bryr sig om det. Det är på det här viset, eftersom Helmut Kohl är en jude lakej. Hans riktiga efternamn är Kohn och är gift med en judinna. Blair som nu är premiärminister i England är en jude. Clinton är en jude lakej. Det är bara judar som är makthavare i väst. Jag vet inte hur det är exakt i Sverige, men även om svenska ledare är ickejudar, då är de med säkerhet judelakejer eller frimurare. Och det är därför situationen är sådan. Det finns nationella regeringar i sådana länder som Irak eller i Kina, fast de kinesiska kommunistiska politiken, det är bara en vänstergren av en frimurarorganisation. Japan är ett mycket karaktäristiskt exempel på en nationell regering. Fast redan nu finns det 60 000 judar i den judiska församlingen i Japan. Men ni ska få se när sioniserna är färdiga med Ryssland, så ska de ta hand om Kina och Japan. Det kommer att bli så, men bara om de lyckas krossa Ryssland. Men jag tror inte att sionisterna ska lyckas att krossa Ryssland. Snarare blir det de som blir krossade. Men sionisterna har sina planer. Sen ska de rikta sig mot öst. Nu vill de att Kina och Ryssland ska kriga mot varandra, precis på samma sätt som de gjorde med Ryssland och Tyskland när båda dessa länder hade mycket ekonomiska indextal. Sionisterna lyckades med att skapa krig mellan Ryssland och Tyskland för att gojer, ickejudar, skulle förinta varandra. Det är bara Israel som blev segrare efter det andra världskriget. Och nu kallar jag det andra världskriget för "striden för Israel". Alltså det är inte längre någon hemlighet att frimurare styr i alla regeringar. Jag vet att sionisterna snackar åt höger och vänster om mänskliga rättigheter, om yttrandefrihet. De tillåter oss, min tidning och Radio Islam att existera. Men under högt tryck från de sionistiska massmedierna lyckas de att slå ut oss. Vårt arbete når inte så många människor. Men jag kommer att fortsätta att kämpa och jag uppmuntrar er också att fortsätta att kämpa. Det finns ett ryskt ordspråk som säger att "även en droppe kan urholka en sten om den håller på tillräckligt länge". Låt oss kämpa tills vi slängt ut alla dessa kräk ur makten. Varje folk ska styra sig själva i varje respektive land. Svenskarna ska styra i Sverige, ryssar i Ryssland. Finns det en enda svensk eller ryss vid makten i Israel? Varför står judarna vid makten i andra länder? Judarna ska bort från icke israeliska regeringar.

Jag önskar er i Radio Islam lycka till i kampen och det viktigaste är: Var inte rädda eftersom sionisterna är fega. När vi vågar stå för våra åsikter, då blir de rädda för oss. Så fort de ser att man är rädd eller tveksam, då sätter de sig på en. Stå på er. Sionisterna ska inte ha makten över oss. Säg rakt ut: Jag är antisionist. Avslöja sionisterna överallt. Jag är övertygad om att en allians mellan muslimer och kristna ska leda oss till en seger över satan, som sionisterna utgör.

Radio Islam: Tack så mycket för denna intervju.  

 
 


 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME