French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianAvskrift från video med föredrag
av Robert Faurisson
Från Radio Islams närradio-sändning 88 MHz Stockholm den 4/9-92, från videofilm med professor Robert Faurisson

 

Mitt namn är Robert Faurisson. Jag är 63 år gammal. Jag kommer från Frankrike. Och jag är beredd att svara på era frågor. Men först, någon frågade mig: Vad är revisionism? Revisionism är personer som tror att man måste revidera, grundläggande accepterade åsikter som: När du frågar efter en revidering av en rättegång. T.ex. någon är anklagad, någon är förklarad skyldig. Och ni tycker ni vill ha en revidering av rättegången. Och resultatet kan bli att personen inte längre är skyldig. Detta är fundamentalt, skyldig, inte skyldig.

Ett annat exempel av revisionism, före ordet ännu fanns. Man kan ta exemplet med Galileio. På den tiden trodde folk att jorden var platt och att solen snurrade runt jorden. Och personer som Copernicus och Galileio sa: Nej, detta är fel. Och kom ihåg att på den tiden trodde man att jorden var platt och att jorden inte rörde på sig. Och för att förstå det behövde man bara använda sina egna ögon. Se, man kan se att jorden är platt. Och man behövde bara använda lite förstånd, för om jorden snurrade skulle människor inte kunna stå, träd skulle inte kunna stå på grund av tyngdkraften. Och vid denna tid sa Galileio Galilei: Jag är ledsen, men faktum är att jorden inte är platt och den snurrar. Och kom ihåg de svårigheter han fick när folk svarade: Oh Galileio, ni säger detta bara för ni är emot kyrkan, ni är emot Bibeln, ni är emot kristendomen. Men detta var inte sant. Galilieo Galilei sa detta för han ansåg detta var exakt.

Och jag tycker det är samma sak med oss, åtminstone för mig, när människor säger: Oh Faurisson, ni säger detta för ni är emot judar. Jag vill vara exakt. Så vi måste revidera historien, speciellt efter något krig. Eftersom under krig finns nödvändigtvis krigspropaganda, som betyder lögner. Så efter ett krig måste man revidera, man måste kontrollera.

Och den förste som verkligen kontrollerade, sådant som var accepterat om Andra Världskriget var en fransman, Paul Rassinier. Han var en vänster-extremist. Han var en motståndsman. Han deporterades. Han led mycket i Buchenwald. När han kom tillbaka till Frankrike sa han: Nu, vad är detta. Jag har lidit mycket men jag tror människor förvanskar dessa historier, de överdriver. Och speciellt om dessa gaskammare. Är detta sant eller inte? Och han råkade i många svårigheter p.g.a. dessa frågor. Men kom ihåg det är något som kommer ifrån vänstern.

Och den förste person att ställa frågor om gaskammare var George Orwell, i maj 1945. Detta är inte så känt. Han var den förste. Han sa: Är det sant om dessa gasugnar i Polen? Han var den förste.

Så Paul Rassinier skrev en bok 1950. Titeln är mycket viktig, Ulysses lögn. Ni kan historien om Ulysses? Han råkade i många, många svårigheter. När han kom tillbaka så överdrev han mycket sitt lidande. Och Rassinier vill få oss att förstå att vem som helst av oss kan börja överdriva. I går t.ex. så blev jag mer eller mindre attackerad. Jag skulle idag kunna säga att jag blev slagen, att jag blev skadad. Det skulle vara Ulysses-komplex. Så jag försöker att undertrycka detta, eftersom det är normalt. När ni har fått lida vill man att människor ska dela ert lidande. Och för att få människor att dela det så överdriver man. Man överdriver antal, och man överdriver fakta. Och man hittar på fakta.

Så fram till 1960 så trodde jag själv på gaskamrarna. Och en dag läste jag om Dachau. Inga gasningar i Dachau. Det var fel. Och jag tänkte för mig själv, inga gasningar i Dachau. Men jag kommer ihåg filmen från Nürnberg-rättegången. De visade oss gaskamrarna i Dachau. Och man förklarade gasningarna o.s.v. Och det fanns så många, trodde jag, så många vittnen, så många bevis, så många bekännelser. Så vad är detta? Hur kan det komma sig, Dachau, inga gasningar? Och mannen som sa det, sa att det fortfarande har varit gasningar i Auschwitz. Vad är skillnaden i bevis, vittnesmål och bekännelser som gäller Auschwitz? Jag vill veta skillnaden. Jag behöver ett kriterium. Hur kan man säga att detta är sant, detta är inte sant? Och det började att mala i min stackars skalle. Och jag skrev till Rassinier o.s.v.. Men Rassinier dog 1967. 1963 åkte jag till Paris, för första gången till Center för judisk dokumentation. Och försök komma ihåg denna anekdot. Jag besökte den här platsen. Jag såg arkivarien och jag sa omedelbart som amerikanare gör: Sir, jag letar efter ett foto av en gaskammare. Och mannen svarade: Vi har många vittnesmål. Jag sa: Jag är ledsen, jag vill ha ett foto, eftersom jag är mycket materialistisk, förstår ni. Och han sa: Mrs Ambert, jag kommer ihåg namnet, denne man vill ha ett foto av en gaskammare. Och jag försäkrar damen svarade: Vi har många vittnesmål. Arikvarien sade: Nej, denna gentleman vill ha ett foto. Okej, sitt ner. Jag satt ner och väntade i 60 minuter. Och den stackars damen kom tillbaka med 3 foton. Ett visade ett badrum, inte ett duschrum, ett badrum. Det andra var ett mycket känt foto av en amerikansk soldat, som såg på en s.k. gaskammare. Men om ni åker till Dachau nu, så säger de att det är en desinfektions-gaskammare. Och det tredje kommer jag inte ihåg. Så 1963, om det var -63, blev jag för första gången mycket förvånad, eftersom tyskarna antogs ha använt ett fantastiskt vapen.

Så jag kan säga er, att jag arbetade i detta Center för judisk dokumentation i åratal, och i januari 1977 så sparkade de ut mig. Men som sagt jag blev mycket överraskad, eftersom tyskarna antogs ha uppfunnit och använt ett fantastiskt vapen. Och jag kan inte ens få fram en föreställning om detta vapen. Vad för slags vapen var det? Men då tänkte jag, mer eller mindre som de flesta människor, att vilken plats som helst kunde bli en gaskammare. Och detta är det stora misstaget. När du börjar förstå vad som behövs för att få en gaskammare, då skulle jag vilja säga är det färdigt. Låt mig förklara detta, speciellt då det gäller en gaskammare med Zyklon B. Zyklon B uppfanns 1922 och används ännu idag. Det är en cyanvätegas, mycket stark, och används till att döda löss. Och den fastnar och angriper omgivningen, marken, avloppet, överallt fastar den och man kan inte bli av med den. Det är mycket svårt. Man behöver en mycket lång tid för att ventilera en plats.

Och denna plats, som vi nu befinner oss i, skulle aldrig kunna bli en gaskammare, denna plats. För om den skulle användas för att döda människor med gas. Först har den för många fönster. De skulle slås sönder. Men anta att de inte kan slås sönder. Rummet behöver en fantastisk luftisolering. För det är det som är skillnaden mellan självmord, olyckshändelse med gas och att avrätta någon med gas. Du behöver en kraftig luftisolering. Men med cyanvätegas är den isoleringen mycket svår att få. Och det finns hela tiden risk att gasen kommer ut till omgivningen. Det är mycket farligt för människor i omgivningen.

Så jag ska kort tala om vad är Zyklon B, när man använder det för desinfektion, när man använder cyanvätegas. Och när man använder det i Förenta Staterna för att avrätta en person.

Om man vill desinficera denna plats med cyanvätegas så är det mycket komplicerat. Man behöver personer med en speciell utbildning. Man behöver en speciell gasmask med ett speciellt filter. Man har detta Zyklon B i pelletsform. Man måste lägga dem på ett slags papper, eftersom man måste hämta tillbaka dem efteråt. Om någon pellets lämnas kvar när ni tror att det är utventilerat, så kan dessa fortsätta av avge dödliga doser gas. Och man behöver mellan 6 till 35 timmar för att desinficera en plats. 6 timmar om det är hett, varmt. 35 timmar om det mycket kallt. Men det är inte det som är intressant. Den intressanta delen är när man vill ta sig in till denna plats, öppna fönstren och ventilera. Det behövs 21, 24 timmar för att ventilera denna plats. Sedan går 2 personer, med speciell utbildning, in i rummet med sina gasmasker och de öppnar fönstren. Om ett fönster skulle vara svårt att öppna, så måste de lämna det. Ingen fysisk ansträngning får förekomma. De öppnar andra fönster. Och naturligtvis så måste skyltar sättas upp för människor i omgivningen. Detta är en farlig plats. Man måste ha vakter, 2 vakter under hela dagen, och under hela natten. Och vakterna får inte befinna sig på den sida som vinden blåser åt. Det är mycket farligt, förstår ni.

Först sa ni att det är mycket farligt att döda med denna gas p.g.a. luftisoleringen som är svår att uppnå. Men å andra sidan är det farligt i alla fall, att vara i närheten av denna plats. Hur får ni det att gå ihop?

Eftersom personerna som går in till denna plats först, så har de gasmask. Och de placerar Zyklon B i pelletsform på ett slags papper. Och det är inte så farligt vid denna tidpunkt, eftersom den långsamt avger sina dödliga ångor. Förstår ni? De öppnar burken, och placerar Zyklon B i pelletsform på ett slags papper. De har gasmasker. Det är inte fullt. Förstår ni?

Fullt med vad?

Fullt med gas. Det kommer att bli fullt med gas. Och sedan efteråt, när de vill ventilera denna plats, är det mycket gas och naturligtvis mycket farligt. Så de måste röra sig genom rummet mycket, mycket långsamt. Och de har ett testpapper också, för att kontrollera när de verkligen kan ta av maskerna och säga till folk att de nu kan komma tillbaka till sina rum. Och många liknande saker.

Nu, om man vill använda denna gas för att avrätta en person. Nu, 1917 så fanns det en grupp amerikaner, humanister som sa: Elektriska stolen, detta är för grymt, skjuta människor, för grymt. Vi ska använda gas. Fången kommer att somna in och han kommer inte att vakna nästa morgon. Så det är lätt. Men när de skulle realisera gaskammaren, så började problemen. Och nu kan jag visa er bilder på gaskammare från 30-talet. Och jag ska beskriva dessa gaskammare för att döda en person. Det är en plats med mycket tjocka väggar av stål. Med mycket tjockt glas. Och bara en dörr naturligtvis, eftersom om man har 2 dörrar mångfaldigas svårigheterna med luftisoleringen. Det finns en pelare i mitten av rummet. Varför? För att gör rummet starkare. Eftersom, om man inte vill att gasen ska komma ut från rummet måste man skapa ett litet vakuum. Om man skapar ett vakuum finns det risk för implosion, att rummet trycks ihop. Så det måste vara mycket starkt. Man hämtar fången och placerar honom i stolen. Från utsidan finns ett automatiskt system för att starta förångningen av cyanvätegasen i pelletsform. Sedan börjar det. Och personen behöver mellan 30-40 sekunder, och han kommer inte att vakna till liv igen. Och den slutliga döden tar omkring 8, 9, 12 minuter. Och det är nu problemen börjar. Så dörren är mycket tjock. Så det stora problemet är för doktorn och de 2 officerarna som hjälper doktorn att ta sig in till platsen. Först måste de se om fenolstalin kopparna är lila eller röd. Som betyder för mycket cyanvätegas. För i början, ursäkta mig, jag glömde berätta, man har ett speciellt ventilationssystem. Denna gas sänds vidare till en mixer, och den måste neutraliseras och förvandlas till vad vi kallar bas, med ammoniak o.s.v.. Resten som antas, inte vara farlig, är faktiskt fortfarande mycket farlig. Och det får inte finnas någon gas vid toppen av fängelset. Det är för farligt. Detta för att döda en person. Och doktorn och de 2 assistenterna måste vänta. De tar sig in till platsen. Nu kommer nästa problem. Hur kan vi röra vid kroppen? Eftersom kroppen är mycket farlig, eftersom cyanvätegasen fastar speciellt vid allt levande. De måste tvätta denna kropp. De måste tvätta den mycket noga. Eftersom kroppen är mycket farlig. Detta för en man.

Och låt mig berätta något. När jag besökte denna amerikanska gaskammare. Det var i Baltimore, 1978. Jag kommer ihåg löjtnanten. Han förklarade för mig proceduren. Vi tog bilder o.s.v.. Och vid slutet sa han: Nu doktor, hur kommer det sig att ni är intresserad av detta? Och jag svarade: Jag är intresserad av de tyska gaskamrarna. Jag sa inte att jag inte trodde på dem. Och denna person som hade förklarat hur svårt det var att avrätta en man sa, och jag svär på att detta är sant: Förskräckligt, har ni sett Holocaust? Som betyder, man kan vara en vetenskapsman och en troende samtidigt. Denna man tyckte inte det var konstigt. Han såg i denna holocaust-film en liten byggnad med träväggar. Och en person utanför som försökte få en motor att starta. Och judarna som kom gående. Det var så dumt, men denne man trodde på det.

Så jag vill inte bli långvarig, men man har så många svårigheter. Jag brukar säga att dessa argument är: Fysiska, kemiska, topografiska, när man känner platsen i Auschwitz och omgivning, arkitektoniska, när man vet arkitekturen på krematorierna, som antas ha varit gaskammare o.s.v..

Men när jag säger fysiska argument svarar man, jag är en nazist. När jag säger kemiska argument, svarar man att jag är antisemit o.s.v.. Ni förstår det är mycket svårt att diskutera detta ämne. Eftersom när jag kommer med vetenskapliga argument och de svarar med namn.

Så 1988 så hade man i Toronto mot Zündel, ni måste komma ihåg hans namn, han är en tysk som bor i Toronto. Man hade en mamut-rättegång mot honom. Och han bad mig att hjälpa honom. Och jag hade redan hjälpt honom 1985. Och 1988 sa han: Mr Faurisson, kan ni sända mig en kopia av korrespondensen ni hade med de amerikanska företrädarna för gaskamrarna där. Och jag skickade honom svaren till de 17 frågor jag hade ställt till dessa personer, om avrättning med gas. Och han tittade på dessa och frågade om det inte gick att komma i kontakt med en specialist på amerikanska gaskammare. Eftersom i åratal har jag sagt, även till revisionister som inte har förstått det: Vi behöver en expert att undersöka dessa platser som antas ha varit gaskammare. Även en undersökning av ruiner. Ruiner är mycket viktiga. Jag vill inte ha en medicinsk expert. Jag vill inte ha en kemist. Jag vill inte ha en expert på gifter. Jag vill ha en specialist på de amerikanska gaskamrarna. Och vi hittade en. Och hans namn var Fred Leuchter. Och Zündel frågande mig: Skulle ni kunna åka till Boston, till Mr Fred Leuchter? Och jag sa, ja. Jag antar att ni har hört talas om Leuchter-rapporten. Jag kan berätta att Leuchter sa: En dag fick jag i Bosten ett telefonsamtal och en man sa: Mitt namn är Robert Faurisson. Och jag frågade denne man, jag sa till Leuchter: Jag skulle vilja träffa er för en historisk undersökning. Men jag behöver träffa er 2 gånger. En eftermiddag och en morgon, eftersom min hjärna är lite långsam. Jag behöver en natt för att sedan ställa några fler frågor, förstår ni. Och jag åkte till Boston. Jag kommer ihåg snön i Boston och Jag såg en liten man komma emot mig. Jag var i ett hotellrum, och på sängen hade jag dokument om Auschwitz o.s.v.. Jag förstod genast att denne man trodde på de tyska gaskamrarna. Men aldrig någonsin hade han undrat över hur de såg ut. Men i alla fall, han gick med på att åka till Auschwitz, Birkenau, Majdanek, och som ni vet skrev han en rapport på 192 sidor, med mycket av min dokumentation i. Och slutsatsen blev att det inte var några gaskammare i dessa läger. Och att det kan heller inte ha funnits några. Jag själv fann planritningarna i Auschwitz-museet. Och jag kan säga vad dessa utrymmen faktiskt var.

Och efter Leuchter-rapprten kom en rapport från polackerna själva. De försökte att motbevisa Leuchter. De gjorde en kemisk undersökning, och den bekräftade vad Leuchter hade sagt. Sedan kom en tredje rapport, sedan en fjärde och en femte är på väg. Och alla dessa rapporter visar att vi har rätt.

Eftersom ni ska veta något som är skandalöst. När i en rättegång som behandlar ett mord, om någon har blivit mördad med en

kniv, ingen domstol säger: Oh vi har så många vittnen av detta mord, så vi behöver ingen expert på kniven. Men i detta fall när millioner människor antas ha blivit dödade, ingen expert av vapnet för brottet har tillfrågats. Utom vid ett tillfälle. Men det har dolts eftersom resultatet blev, ingen gaskammare. Det var om Stutthof-Natzweiler, nära Strasbourg i Frankrike. Inga experter. Och sen upptäckte vi att det inte har funnits någon order från någon, från Hitler, från någon att döda judarna. Det har inte funnits någon plan, inte ens Wannsee, det har inte funnits någon budget. Man behöver pengar när man bestämmer sig för något sådant, speciellt i krigstid. Inga instruktioner.

Så ingen expert på vapnet av brottet, ingen rapport, giftrapport, som säger att någon överhuvudtaget blivit dödad med gift eller gas. Ändå fann amerikanarna många kroppar från människor som dött av tyfus, tbc o.s.v. i dessa områden. Ingen expertrapport, ingen giftrapport. Och nu ska jag säga något mycket allvarligt. Jag säger att det finns inga vittnen. Eftersom när någon kommer och säger: Mr Faurisson, se, jag var i Auschwitz. Jag kan berätta för dig om dessa hemska gaskammare. Jag kallar inte denne man för ett vittne. Jag vill att denne man ska korsförhöras. Om någon inte korsförhörs, så är han inte ett vittne. Det är någon som berättar en historia. Kanske är den sann, kanske är det en lögn. Och vet ni, inte sedan 1945 har något vittne vid Nünberg-rättegången, Eichmann-rättegången, Frankfurt-rättegången, 100-tals rättegångar. Inte en enda gång har ett vittne blivit korsförhört om fakta.

Jag menar de skulle ha gjort vad jag gjorde 1985 vid den första Zündel-rättegången. Jag hade en liten bit papper, gult papper med mina frågor, som jag gav till Zündels försvarsadvokat. Och vi korsförhörde det bästa vittnet av gasningarna, en man vid namn doktor Rudolf Vrba.

Med era frågor?

Med mina frågor på papperet, Rudolf Vrba. Det var en katastrof för denne man. Eftersom för första gången blev han korsförhörd, doktor Vrba. Detta är en planritning över Auschwitz, detta är ett flygfoto, taget av amerikanarna under kriget. Var var ni? Var fanns gaskamrarna? Vad såg ni i lägret? Beskriv. Och den stackars mannen hade redan beskrivit 1944. Det var så dumt. Det var mycket lätt att se att han ljög. Och vet ni vad? Denne man som antas säga bara sanningen och inget annat en sanningen sa: Men ni förstår det är poetiska friheter (på latin). Eftersom när ni skriver något har ni rätt att hitta på. Han hade hittat på hela berättelsen. Så för det bästa vittnet blev korsförhören en katastrof.

Och jag säger: Var vänlig, för till mig en överlevande. Och jag kan säga, att nu känner de mig. I Paris och överallt när jag säger: Menar ni att ni har sett en gasning? Okej, ni ska då tala om för mig exakt vad som hände. Och mycket snabbt svarar de: Nu, om jag har sett en gasning, så skulle jag inte vara här och tala med er nu. Vilket är ett intressant svar. Det betyder först att ni ville få mig att tro att ni var ett vittne, och nu säger ni att det kan inte finnas några vittnen o.s.v.

Jag stannar här för era frågor okej, Ni ser det hela blir mycket materialistiskt, ursäkta mig.

Varför är detta så viktigt i den stora frågan om människans överlevande på denna jord? Varför är ni så angelägen att finna sanningen i denna fråga?

Ni menar jag själv?

Ja.

Det är en mycket svår fråga att svara på. Eftersom sir, om ni vet vad en forskare är. En forskare vet för det mesta inte varför han forskar. Han kommer hela tiden med bra förklaringar som verkar intelligenta eller generösa, men man vet inte. Man vet inte varför människor forskar i någonting. Jag själv kan säga att jag blev så förvånad 1960. Jag skulle kunna säga, att det är en intellektuell nyfikenhet. Nu, intellektuell är för mycket. Det är en nyfikenhet. Som Sherlock Holmes. Jag är delvis skotte, förstår ni, Sherlock Holmes.

Men ni måste tycka att det mycket intressant även för oss. att

få fram sanningen, om denna fråga.

Nu ja, jag förstår att detta är viktigt för många människor. Men jag skulle säga att, om jag inte hade träffat på så mycket motstånd mot oss så skulle jag ha slutat mycket snabbt. Men sen så upptäckte jag all politisk och finansiell bakgrund av allt detta. Men var försiktiga, jag har aldrig sagt att det är en judisk konspiration. Jag har aldrig sagt att judarna ljuger för att tjäna pengar på detta eller något liknande, nej. Detta har jag aldrig sagt, okej. Men jag ser att för staten Israel, att om de inte längre har gaskammaren, singlar, den magiska gaskammaren. Den är centrum för Holocaust-religionen. Om de inte har den, så är det förskräckligt för dem. Som jag sa under presskonferensen igår, jag sa, gaskammaren och utrotningen av judarna är en och samma historiska lögn. Det faktum att dessa gaskammare aldrig existerade, det faktum att denna utrotning aldrig har ägt rum, är goda nyheter för mänskligheten. Speciellt för tyskarna och för judarna. Men naturligtvis är det inte goda nyheter för de som exploaterar denna historiska lögn, och speciellt inte för staten Israel.

Röda kors delegationen, doktor Rossel.

Rossel, Jag skrev till denne man.

Vad sade han i sin rapport? Jag har försökt få fram det.

Oh, det är lätt att finna.

Jag gick till Röda korsets bibliotek här i Stockholm. Kan ni berätta vad den säger?

Ja, det var vid ett besök i Auschwitz i september 1944, och om dessa historier med gaskammare, okej. I slutet av rapporten säger han att han var i Tescgin, som ligger, tror jag, 30 kilometer söder om Auschwitz. Jag kommer ihåg de franska orden i rapporten, eftersom den var på franska. Vet ni att i Auschwitz så fanns det brittiska fångar? De arbetade i kolgruvor. De tillfångatogs i Tobruk, okej. Så en representant för de brittiska fångarna sa till doktor Rossel att de hade hört talas om ett modernt duschrum. Och istället för vatten kom det gas. Sen fortsätter rapporten och doktor Rossel berättar att de åkte till Auschwitz. Själva sade de ingenting om detta. Det är mycket kort. Och det betyder att doktor Rossel hade hört något från en engelsman. Och jag tror engelsmannen även sa: Försök att finna ut sanningen om det. Så, doktor Rossel avslutade utan att kommentera det. Man kan se att han inte alls trodde på det. Och att ingen speciell undersökning gjordes. Det finns revisionister som ljuger också. De överdriver, de säger att det verkligen var en undersökning utav Röda korset. Nej, man har ingen rätt att säga det. Reaktionen från Rossel var antagligen, när han hörde berättelsen: Oh, ännu en påhittad historia.

Hittade han ingenting?

Han fann ingenting. De säger själva ingenting om detta.

Gjorde han något uttalande eller någon intervju senare?

Bara jag själv, jag skrev ett brev till denna man, men jag märkte att han inte ville ge några detaljer om detta. Detta blir lite tekniskt, ursäkta mig, men vid Nünberg-rättegången, inte den första, men den andra i Dachau faktiskt, så använde amerikanarna denna rapport och det nämnde inte detta.

Nu, ni ska veta att de första revisionisterna, faktiskt var medan kriget ännu pågick. Och speciellt personer från utrikeskontoret i London. De trodde inte på detta för en minut. Och ni ska veta att 1943 så var britterna, amerikanarna och ryssarna beredda att publicera en deklaration av tyska brott. Och vi har utdrag från den. Och i utdraget sägs att tyskarna även tog personer till gaskammare och gasade dem. Men vi vet också att telegram från Washington till ambassadören i Moskva säger: Var försiktiga, vi har klippt de delar av deklarationen om gaskamrarna. Eftersom britterna sa till oss att vi har inte tillräckligt med uppgifter.

Så även under kriget försökte man ta fram denna uppfinning av krigspropagandan, och få det publicerat. Men det var omöjligt. Det fanns ibland i New York Times, sidan 23, sedan på sidan 10, sedan sidan 7 o.s.v.. Men för att få fram den stora rubriken, gaskammare, tyskarna använde gaskammare, fick man vänta till slutet av kriget när britterna upptäckte Bergen-Belsen, vilket var något mycket hemskt. Bergen-Belsen, med alla dessa människor döende av tyfus, epidemier o.s.v.. Eller som redan var döda. Och ni måste förstå att britterna reagerade helt normalt.

Mr Faurisson, jag har 2 frågor. Den första är: Var var ni under Andra Världskriget, från 1939? Var var ni med er familj?

I Marseille och Paris.

I Marseille och Paris. Blev någon av er familj deporterad, tillfångatagen av nazi-ockupanterna i Frankrike?

Jag skulle säga personer i släkten, men ingen som jag kände. En blev dödad. Men ingen i familjen. Min far och min mor, nej. Låt mig berätta något om våra åsikter då. Jag var helt emot tyskarna, naturligtvis. Och jag kommer ihåg en dag i skolan, i juni 1942, så skrev jag på min skolbänk med en kniv: Död åt Laval. Laval var premiärminister i Pétains regering. Dagen innan hade han sagt: Jag hoppas tyskarna vinner. Och för det mesta brukar meningen klippas där, men han fortsatte: Om tyskarna besegras kommer boljevikerna, kommunisterna in i Europa. Så han fick halvt fel, halvt rätt. Men jag själv var 13, död åt Laval. Och jag fick problem med detta eftersom skolans rektor kom och sa: Ni Faurisson, med era britter som springer i öknen som kaniner. Eftersom vid den tidpunkten så retirerade britterna från Tobruk, Bengasi o.s.v.. Och han sa: Jag vill ha denna bänk återställd och du ska först visa den för din far. Så jag tog ut den, tog med den hem till min far. Jag kom inte ihåg vad han sa.

Under Första Världskriget så anklagades tyskarna, österrikarna och bulgarerna för att gasa serber, i kyrkor och i byggnader för desinfektion, och att de faktiskt hade gasats redan 1916.

Myten om gaskammare föddes i London i Daily Telegrapgh den 22 mars 1916. Sedan på 20-talet förstod människor att det var en myt och de avvisade det.

Men denna myt togs upp igen under Andra Världskriget. Istället för att tyskarna, österrikarna och bulgarerna, så var det tyskarna och österrikarna. I stället för serber så var offren judar.

Så idag vill människor få mig att äta, ursäkta, denna produkt som uppfanns 1916. En total rutten produkt. De omvandlade den och de vill att jag ska äta den. Jag äter inte detta. Detta är en avskyvärd produkt av hat. Eftersom revisionism är hälsa, förstår ni. Jag är för hälsa. Jag vill inte äta dessa saker, svälja dessa saker.

I vilket tillstånd var de nazistiska arkiven efter kriget? Är det möjligt att dessa frågor är öppna för forskning? Är det möjligt? De har inte skadats av bombningar eller liknande?

Jag skulle vilja säga, att det finns så många tyska dokument, så många, att även om några saknas eller några hålls undan i Jerusalem, t.ex. Himmlers dagbok som skulle vara mycket viktig, liknande saker, även om detta är sant, så har vi så många dokument att man inte kan dölja någonting. Tro mina erfarenheter, när man försöker dölja ett dokument, så finns det bevis på andra håll att detta dokument existerar, eller innehållet av det. Det är mycket svårt att dölja något.

Nu, låt mig berätta något från 1986. Jag åkte till Bundesarkiv coblans. Jag träffade en specialist, doktor Enke. Och sa till honom: Nu, låt oss var ärliga, har jag fel om jag säger, jag ställde denna fråga till denna man, har jag fel om jag säger att det finns milliarder, inte millioner, milliarder av sidor om de 2 tyska organisationer som antas ha begått detta brott? Dessa organisationer, jag ska inte ge er de tyska namnen, Eichmanns organisation som förde människorna till lägren, och Oswald Poles organisation som antas ha dödat människorna. Kan jag säga att det finns milliarder sidor dokumentation om dessa 2 organisationer? Och han svarade: Ja. Och han gjorde rätt att svara ja, för om han hade sagt nej, eller Mr Faurisson, ni överdriver, så skulle jag ha haft argument emot honom. Han sa ja, och jag sa: Nu doktor Enke bland dessa miljarder sidor, har ni 1 sida som bevisar att gaskammaren existerade? Och han svarade, nej.

Finns det någon risk för att de dokument som behandlar dessa frågor har förstörts?

Men, som jag sa till er, om gaskammaren har existerat så skulle man behövt millioner av sidor. Eftersom man måste förbereda detta ovanliga vapen. Man behöver doktorer, man behöver kemister, man behöver pengar. Man behöver många, många saker för att förbereda. Och så behövs många, många dokument för att bygga detta. Vet ni att i Auschwitz, för bara en skruv, så har vi det på en bit papper? Om jag hade tillräckligt med tålamod skulle jag kunna säga till er hur många skruvar som användes i Auschwitz.

Även det?

Även det, eller på tyska är ordet schloserai-dokumentation, fantastiskt, schloserai-dokumentation. Och det fanns gaskammare naturligtvis, men man kan se att det är, fur enclosen, för desinfektion.

Mr Jackson talar om tonvis med papper från Auschwitz central administration som nu finns i Moskva. Kan det komma fram något nytt ifrån dessa dokument? Och varför har dessa hemligstämplats i 50 år, av Sovjetunionen?

Sista frågan kan jag inte svara på, jag vet inte den exakta orsaken till att de hemligstämplats. Kanske är det mani från kommunisterna som gör att man hemligstämplar allting. Så jag vet inte. Nu jag skulle vara intresserad av att se dessa dokument naturligtvis, men jag är säker på att det inte skulle föra fram något nytt för oss. Jag menar att man plötsligt skulle hitta något dokument, på någon plats i Moskva, som bevisade att i Auschwitz så hade man gaskammare. Eftersom utav topografiska orsaker, materiella orsaker, så kan inte dessa gaskammare ha existerat. Det är allt. Det är som att en kvadrat inte kan bli en cirkel, och en cirkel inte kan bli en kvadrat. Det är något kemiskt, det är något fysiskt.

Den historiska kunskapen om Auschwitz, är den 100 procent eller 90 procent? Hur lägret fungerade, industrierna och det dagliga livet. Kan Moskva-dokumenten föra fram något nytt om detta?

Ja, säkert så kan man få fram många saker om det dagliga livet i Auschwitz. T.ex. nu ska man inte skoja om detta ämne, men vi vet att i Auschwitz så fanns det 6 orkestrar. Och det finns goda detaljer om 2 av dessa, men inte för de 4:a resterande. Nu om jag säger 6, så kan ni finna det i Encyklopedin om Holocaust. Vid artikeln om musik, musik i lägren, något liknande. Vi vet många, många sådana saker, och det fanns ett sjukhus. I Birkenau, det s.k. utrotningslägret, nära den plats som antas varit gaskammare, fanns en fotbollsplan. Och ibland, det vet vi, kom fotbollen in till gården av krematorie nummer 3. Och nära detta fanns 18 baracker som tillhörde sjukhuset.

Vet ni historien om Elie Wiesel? Elie Wiesel sa, jag är en överlevande. Nu, läs hans bok. Hans bok publicerades 1956, den hade skrivits först på jiddisch, tror jag. Och i denna bok kan ni inte finna något om gasningar i Auschwitz. Han säger att i Auschwitz blev människor uppeldade. Detta är myten om elden. Man har vatten, elektricitet, eld och gas o.s.v.. Och han var i Auschwitz med sin far, sin mor och 3 systrar. Vi vet att modern dog. Jag vet inte hur eller när. Jag vet inte. Vi vet att 1 av hans systrar dog. Men jag kommer inte ihåg om det var i Auschwitz eller i något annat läger. Han själv överlevde, och 2 av hans systrar. Vet ni att de finns i Förenta Staterna, de överlevde också. Men han var 15, 16 år gammal. Och en dag råkade han ut för en olyckshändelse, och han skulle genomgå en operation, i Auschwitz, i det s.k. utrotningslägret. Och han var, det förstår jag som en ung pojke, mycket rädd för denna kirurgiska operation. Och han berättar detta, men människor förstår inte hur de ska tolka detta. Han säger att doktorn, som också var jude, sa: Nu, var inte rädd, jag kommer att vara där när du opereras. Han opererades och jag tror att kirurgen också var jude. Han kläddes i, det säger han själv, i vita sjukhuskläder och han opererades. Hans egen doktor, om jag får säga så, var där och allting gick bra. Han var konvalescent. Och plötsligt, stora nyheter, ryssarna avancerar, närmar sig. Tyskarna vill att Auschwitz ska evakueras, utrymmas. Och vet ni vad? Tyskarna säger till Elie Wiesel och han far: Antingen stannar ni här bland de konvalescent, sjuka, eftersom många stannade I Auschwitz, eller så går ni med oss till Tyskland. Ni kan välja. Och Elie Wiesel säger att innan han och hans far bestämde sig, så hade de en diskussion. Och vet ni vad de bestämde? Att gå med mördarna, inte att vänta på befriarna. Vad tycker ni om det? Han skriver detta i sin bok som heter Natten, och han säger att boken är en biografi.

Hur kommer det sig att det finns så många överlevande? Det är

extra ordinärt, ursäkta mig, när en överlevande kommer och säger: Jag är ett levande bevis att Auschwitz var Auschwitz, som betyder utrotningsläger. Ursäkta mig, om han är ett levande bevis på något så är det det motsatta. Han är ett levande bevis på att det inte var ett utrotningsläger, okej.

Och se detta fysiska fenomen. Har ni hört talas om Lourdes? Känner ni till det namnet? Om man varje dag i TV, personer säger: Ännu ett mirakel i Lourdes. Måndag, okej, tisdag det är väldigt mycket, sedan onsdag, torsdag, för många mirakel.

När människor frågar mig: Vad är grunden till myten om gaskammaren. Så, som jag sa till er: den 22 mars 1916, London, Daily Telegraph. Men mellan oss, jag tror att myten om gaskamrarna är lika gammal som mänskligheten. Jag menar det. Före ordet gas, gas kommer ifrån kaos. Före uppfinningen av ordet, så tror jag människor redan trodde på gas. Vad som skulle bli gas. Eftersom folk trodde redan på osynliga vapen, som är så starka att de kan döda dig utan att ni kan se dem. Och många tänker: Oh, tänk om jag kunde döda någon utan några spår o.s.v. magiskt, förstår ni. Rena magin, är när ni dödar någon utan någon ser det. Och satan, häxkraft, liknande saker, är lika gamla som mänskligheten.

Så gaskammaren är lika gammal som, jag vet inte hur många 1000-tals år. Eftersom människor, även kemister, tror att det inte är någon skillnad mellan, som jag sa i början, att dödas genom en olyckshändelse eller självmord, och att döda någon. De tror att gas är något man kan använda överallt.

Vem vill ha kraften att få revisionismen synlig för människor?

En till bra fråga. Vad kan jag svara? Ibland säger jag: Sir, vill ni hjälpa mig, vill ni verkligen hjälpa mig att lyckas, med att få bort denna lögn? Denna lögn är en religion, Holocaust-religion. Det finns inget exempel på att en religion har försvunnit med hjälp av förnuft. Inget exempel. Man får bort en religion med en annan religion. Så var vänliga, ge mig en ny religion. Med den kan jag få bort denna.  

 

 


 

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME