No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Pers.

Türk.

日本語

汉语
Grzechy pierworodne przeciwko narodowi palestyńskiemu

Złamane obietnice
Przed I wojną światową Palestyna była pod panowaniem Imperium Otomańskiego.
Zniewolenie przez Turków zmusiło Arabów do walki za Turcję, sojusznika Niemiec, w pierwszej fazie wojny.
Jednak w ciągu roku 1915, do Sherifa Husseina w Mekce przesłano serię listów napisanych przez Sir Henry’ego MacMahona, wysokiego komisarza Egiptu, w imieniu brytyjskiego rządu.
MacMahon przyrzekł Arabom niepodległość, jeśli będą walczyć po stronie sojuszników.
Brytyjskie samoloty zrzucały również ulotki adresowane „Do arabskich żołnierzy w armii tureckiej w Palestynie”, wzywając ich do wygrania swojej wolności.
Ponadto gen. Allenby, szef armii brytyjskiej w Palestynie, w każdej wiosce zawieszał proklamację zapewniającą Arabów, że ich wsparcie przyzna im „władzę administracyjną”, na którą nie będzie narzucony „żaden zewnętrzny rząd”.
W wyniku tych obietnic Arabowie uciekli z armii tureckich i weszli do wojny po stronie sojuszników.
W międzyczasie w umysłach czołowych Żydów w Anglii powstawał inny plan – stary syjonistyczny plan Żydowskiej Palestyny.

Nóż w plecy
Już w 1915 roku premier Asquith zanotował w dzienniku, że Żyd Sir Herbert Samuel wyłożył przed nim plan państwa izraelskiego w formie memorandum zatytułowanego „Przyszłość Palestyny”.
Asquith uważał ten plan za „pełen powikłań” i „niepotrzebny dodatek do naszych obowiązków”. Posiadana przez Żydów prasa wzięła odwet, by przedstawiać Asquitha jako „kochanka cesarza”, zmuszając go do ustąpienia w 1916 roku. Zastąpiono go syjonistycznym pionkiem Lloydem Georgem.
Dążąc do realizacji ich programu pod nowym rządem, syjonistyczny plan został wreszcie uruchomiony w imieniu Lorda Balfoura, mianowanego przez Lloyda George’a na ministra spraw zagranicznych.
W dniu 2 listopada 1917 r. Balfour został „przekonany”, dzięki wysiłkom Barona Waltera Rothschilda i Chaima Weizmanna, aby dodać swój podpis pod niesławną deklaracją, która nosi jego imię.
Orędując za sprawą syjonizmu, Balfour zalecał „stworzenie w Palestynie państwa narodowego dla narodu żydowskiego”.
Było to niezgodne z obietnicą daną Arabom dwa lata wcześniej.
Jakkolwiek można interpretować ideę żydowskiego „państwa narodowego”, to od Palestyńczyków, wcześniej niezależnych, tak jak obiecała W. Brytania, zależało zaoferowanie tej gościnności.

Sprzeciw wobec panjudaizmowi
Najwyższym celem wczesnego syjonizmu było nie tylko stworzenie żydowskiego państwa, ale zjednoczenie rozproszonego narodu żydowskiego w ujednolicony organizm prowadzący do stworzenia panjudaizmu.
Teodor Herzl, założyciel syjonizmu, określił zamiary tego ruchu:
„Naszym celem jest konsolidacja światowego żydostwa w niezależną jednostkę polityczną, która zapewni rozwiązanie ekonomiczne i społeczne nie tylko dla Żydów, ale dla całego świata”.
Według planu Herzla, „rozwiązanie” miało nastąpić najpierw w Palestynie. Następnym krokiem byłoby przejście do ustanowienia panjudaizmu pod flagą syjonizmu, który obejmowałby świat zachodni.
Rzeczywiście, gospodarcze i społeczne rozwiązanie panjudaizmu zostało narzucone całemu Zachodowi. Jednak świat bliskowschodni odpiera podbicie przez judejski plan.
Mimo „błyskotliwości” Herzla, nie udało mu się pojąć głębi i odporności palestyńskiego nacjonalizmu, w którym rdzenny naród arabski sprzeciwiłby się zeuropeizowano-judejskiej kulturze, nienaturalnie osadzonej na ich terenie.
(Upadek judaizmu politycznego wydaje się nieunikniony. Jezus Chrystus nie potrzebuje żydowskiego państwa by powrócić. On skończył z ich judejskim państwem i kpi z niego. I antychryst może zbudować swoją własną świątynię z żydowską Jerozolimą czy bez.)

Dzień zapłaty
Do chwili obecnej, cały Bliski Wschód utrzymuje stałą kulturę arabską, niekompatybilną z imperialistycznym panjudaizmem.
Ostatnia wizyta Ahmadinejada w południowym Libanie, gdzie wiwatującym tłumom przyrzekł „chronić” naród libański przed izraelską agresją, jest wystarczającym dowodem na „głębokość i elastyczność”  transcendentnego nacjonalizmu arabskiego.
A grzechy pierworodne popełniane w stosunku do narodu arabskiego i palestyńskiego przez judejskich kolonizatorów czekają na pomstę przez wzbierającą wściekłość całego świata muzułmańskiego…


Brat Nathanael Kapner
Tłumaczyła: Ola Gordon
Źródło: realzionistnews.com/?p=564


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony


 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Shahak: "Żydowskie dzieje"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!