"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


PLIKT ATT VITTNA  

Artikel införd i Upsala Nya Tidning den 25/4/1990

 

 

Apropå diskussionen om professor Bergmans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam, påpekar advokat Jan Axelsson att det är en medborgerlig plikt att vittna. En person får heller inte åsamkas skada eller olägenhet för att han vittnat inför domstol. 


Vem som har rätt i den religionsvetenskapliga diskussionen med anledning av professor Jan Bergmans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam och som kommit till uttryck i en anmälan av Bergman till universitetets rektorsämbete saknar jag varje kompetens att yttra mig om och jag besparar gärna UNT:s läsare mina eventuella funderingar i ämnet. Jag vill peka på en sak som ter sig naturligt för en advokat att reflektera över och som - såvitt jag vet - inte berörts i debatten.

Det är en medborgerlig plikt att vittna. Det är domstolen som bestämmer om man skall vittna. Är man kallad som vittne är man under straffansvar skyldig att efter bästa förstånd besvara ställda frågor och lämna de uppgifter som begärs. Om detta innebär att en måhända osympatisk person gynnas i processen får man inte ta hänsyn till.

Mot vittnesplikten svarar ett särskilt starkt lagligt skydd för vittnen. Det är inte tillåtet att tillfoga någon lidande, skada eller ens olägenhet för att han vittnat vid domstol. En sådan gärning kan medföra åtal och dom för övergrepp i rättssak. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Lagstiftaren har sett det som angeläget att den som vittnar inför domstol inte ens skall drabbas av "förtretligheter" av olika slag för att han vittnat.

Därför ställer jag mig mycket betänksam till den anmälan mot professor Bergman som gjorts till rektorsämbetet. Anmälan säger nämligen uttryckligen att den endast inriktar sig på vad Bergman sagt i sitt vittnesmål. Det känns därför tryggt att veta att rektorsämbetet har juridisk kompetens av yppersta slag när nu denna ytterst grannlaga fråga skall behandlas.

 

Jan AxelssonTillbaks till Jan Bergman-arkivet


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk