No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Information om Radio Islam:

 

 


Vad vill Radio Islam?
I media fälls ofta kommentarer om Radio Islam, som har liten eller ingen beröring alls med verkligheten. Därför är det viktigt att framhålla följande:
 • Radio Islam, bakom vilken står Svensk-Islamiska Förbundet (SIF), är ekonomiskt och partipolitiskt oberoende. Radio Islam står helt fri från alla bindningar till statsmakter, ekonomiska föreningar, korporationer, företag, religiösa och profana organisationer.
 • Radio Islam vill genom saklig information och fri debatt värna om yttrandefriheten och verka för ökad förståelse mellan muslimer och svenskar.
 • Radio Islam försvarar de grundläggande demokratiska rättigheterna enligt FN-stadgan mot rasism, kolonialism och åsiktsförtryck, vare sig detta sker genom statligt maktspråk eller genom politisk, ideologisk eller religiös fanatism.
 • Radio Islam hävdar alla folks och staters rätt till självbestämmande.
 • Radio Islam ansluter sig till den FN-resolution från 1975 där sionismen fördöms som en rasistisk ideologi och politik, jämställd med den politik som utövades av den Sydafrikanska apartheid-regimen.
Klicka här för att läsa vad Radio Islam anser; om sionismen, judendomen, Israel, antisemitismen och Palestinafrågan.
Klicka här för kommentarer och åsikter om Radio Islam.



Vad är rasism?
Rasism är, enligt gängse definition, föreställningen att en viss "ras" eller ett visst folk anser sig vara överlägsen andra "raser" eller folk. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna - eller Israels folk - är ett av Herren eller Gud utvalt folk (i Torah, judendomens lag och lära, 2 Mos. 19:5), med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem (5 Mos 6:10-19; 7:1-3, 16-24; 20:10-17).

Klicka här för att läsa exempel på den judiska rasismen mot icke-judar.



Vad är sionism?
Sionismen är judendomens förlängda arm. Den är en religiös nationalism där religionen används som ursäkt för terrorism, ockupation och brott mot mänskliga rättigheter. Utan judendomen skulle ingen sionism finnas och judendomen idag skulle inte finnas utan Israel. Judendomen och dess nationalism, sionismen, är idag symbolen för dagliga övergrepp i Mellanöstern, för flyganfall mot flyktingläger, och ständig ockupation. För 50 år sedan besegrades nazismen och utgör i dag ingen maktfaktor. Sionismen och Israel med dess 200 atombomer är dagens förtryckare och sionismen är dagens "nynazism".

Klicka här för mer information om sionismen.

 

En judisk soldat

som utövar sin "religion i den ockuperade Palestina



Vad är revisionism?
Revisionismen är en historieforskningsskola som, i ljuset av nya eller förbisedda fakta, omprövar vedertagna uppfattningar. Efter vetenskapliga historieforskningar har man kommit fram till att den officiella versionen av andra världskrigets historia är en fortsättning av de allierades krigspropaganda mot Tyskland och även en del av den sionistiska propagandan för att legitimera en ockupation av Palestina.
Revisionismen anser att tyskarna försökte finna en definitiv lösning på "judefrågan" genom emigration och att det aldrig funnits en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor.
Revisionismen förnekar inte vare sig koncentrationslägren eller judeförföljelserna.

Klicka här för mer information om revisionismen.



Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?
Ahmed Rami dömdes till fängelse för "missaktning av folkgrupp". Han dömdes bl.a. för att ha citerat Karl Marxs år 1844 publicerade uppsats Om judefrågan där Karl Marx, som själv var jude och son till en Rabbin (ung. judisk präst) starkt krititiserar judendomen. Detta trots att både Judisk Krönika och tidskriften Clarté tidigare publicerat samma citat. Rami dömdes även för att ha citerat den judiska bibeln, Gamla Testamentet, och dess grymheter mot icke-judar.
Klicka här för att läsa om rättegången mot Ahmed Rami, 1989.
Klicka här för olika texter om yttrandefriheten.



Vad är Radio Islams flygblad?
Radio Islams flygblad delades ut i svenska skolor över hela landet på våren 1993 och rönte stor uppmärksamhet. Välskrivet och med vacker och lättläst utformning blev det mycket uppskattat bland eleverna. I maj 1993 anmäldes och frikändes det av den judiske Justitiekanslern Johan Hirschfeldt.

Klicka här för att läsa flygbladet.



Vad är Sions Vises Protokoll?
Sions Vises Protokoll utger sig för att vara ett hemligt protokoll vid Sionistiska Världsorganisationens första kongress i Basel i Schweiz år 1897. De beskriver hur ett judiskt världsherravälde ska skapas och hur alla andra folk ska underkuvas, detta i enlighet med den judiska Bibeln, Gamla Testamentet, Jesaja 60:10-12.
I den judiska propagandan omnämns ständigt att protokollen förklarades för en förfalskning vid en rättegång i Bern, år 1934 till 1935. Men redan 1937 förklarade högre rätt det tidigare domslutet som ogiltligt och att inget bevis på en förfalskning fanns.

För att läsa protokollen i sin helhet och dessutom mer information om deras tillkomst och rättegången mot dem, klicka här.



Vem är Israel Shahak?
Professor Israel Shahak är en oliktänkande jude i Israel, som uttalar sig ganska frispråkigt. Han är dessutom en "överlevande" från nazisternas koncentrationsläger och ordförande i förbundet för mänskliga rättigheter i Israel.
Han framhåller, att Israels makt till stor del beror på utnyttjande av den judiska makten i USA, vilken grundar sig på dominans i mediavärlden och därav följande stort politiskt inflytande. Professor Shahak översätter artiklar i den hebreiska pressen till engelska för att informera de amerikanska judarna om hur israelerna uppfattar förhållandena.

Klicka här för att läsa mer om Prof. Israel Shahak och den judiska rasismen.



Vem är Roger Garaudy?
Fransk författare, filosof och politiker. Har bl.a. varit ideolog för Frankrikes kommunistiska parti, suttit med i dess ledning samt varit vicetalman för det franska parlamentet. 1995-96 släpptes hans bok "Les myhes fondateurs de la politique israélienne", där han på ett elegant sätt avlivar myterna om Israels tillkomst, sionismen, den sk. "förintelsen" och tar upp den internationella judiska Israel-lobbyn. Garaudy är numera troende muslim.

Klicka här för att läsa mer om Roger Garaudy och hans uppmärksammade bok.



Vem är Jan Bergman?
Jan Bergman var den professor från Uppsala Universitet som kallades in som försvarets expertvittne i samband med rättegången mot Ahmed Rami 1989. Prof. Bergman tog där upp judendomens mörkare sidor, och det blev upptakten till den s.k. "Bergman-affären". Med en kampanj sökte svenska och utländska sionister kväsa denna obekvämma röst.
Klicka här för att läsa mer om Bergmans vittnesmål och den s.k. "Bergman-affären".



Vad är Radio Islams tidning?
Radio Islams tidning gavs ut under en två-års period. De viktigaste artiklarna finns nu samlade i ett arkiv. De tar upp ämnen som Louis Farrakhan, olika svenska sionisters göranden, Israels politik, revisionismen, Sigvard Marjasins sionistiska koppling, "Schindlers list", Koscherslakt, etc.

Klicka här för att läsa valda artiklar.



Vilka böcker har Radio Islam?
På Kultur Förlag har följande böcker getts ut:
 • Vad är Israel?
 • Israels makt i Sverige
 • Min väg
 • Ett liv för frihet
 • Judisk Häxprocess
 • Israel: Falsk Varudeklaration
Klicka här för att se vilka böcker som finns för nedhämtning.





För mer information om vad Radio Islam står för, läs filen: Vad Radio Islam anser; om sionismen, judendomen, Israel, antisemitismen och Palestinafrågan.


"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."
ARTICLE 19. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly

Ahmed Rami,

Grundaren av radiostationen Radio Islam

HOME


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse Wilhelmson















Israels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"



Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!