Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux: Levons-nous!

English  - German  - French    Italian  - Swedish

 Den 24 januari 2008:
Professor Faurisson
 i häkte för förhör och husrannsakan

Den pensionerade universitetsprofessorn Robert Faurisson bor i staden Vichy mitt i Frankrike. Klockan nio på morgonen den 24 januari besvarade han en anmodan att infinna sig på den lokala polisstationen. Omedelbart vid ankomsten dit meddelade honom tre polisbefäl, som skickats från Paris dagen innan, att han nu befann sig i häkte för förhör och att också en husrannsakan skulle genomföras i hans hem.

 

I december 2006 hade Frankrikes dåvarande president Jacques Chirac offentligen krävt en utredning om Faurissons deltagande i Teherankonferensen om Förintelsen. Denna konferens, som hade hållits den 11 och 12 december samma år, hade varit öppen för alla, också för revisionister. Robert Faurisson var brittisk undersåte innan han blev fransk medborgare och har varit professor i text- och dokumentkritik inriktad på litteratur, historia och medier. Hans föreläsning i Teheran bar titeln ”The Victories of Revisionism”. I denna föreläsning dolde han icke sin åsikt att ju mer revisionismen vinner mark, i synnerhet på internet, desto fler revisionister kommer man att förfölja, först i medierna, sedan genom polis och domstolar.

 

Frankrikes justitieminister förordnade därefter en åklagare i Paris att leda förundersökningen, som alltså hade begärts av en man som den franska televisionen kallat ”superlögnare” och som nu var angelägen om att komma till den hotade ”superlögnens” hjälp. Den 16 april 2007 sändes poliskommissarien Séverine Besse och en kollega till henne till Vichy för att förhöra professorn. Men på varje fråga de ställde skulle han envist svara: ”Inget svar”, och han bad dem sedan att till protokollet taga följande uttalande: ”Jag vägrar att samarbeta med Frankrikes polis och rättsväsen i förföljelsen av historierevisionismen.”

 

Nio månader senare, den 24 januari 2008, gjorde tankepolisen ett nytt tillslag. Under tiden hade en undersökningsdomare, Marc Sommerer, förordnats i målet. Och denne skickade samma Séverine Besse till Vichy, denna gång beledsagad av två andra befäl från kriminalpolisen (police judiciaire). Hon meddelade professorn att han från och med nu befann sig i häkte för förhör och att man efter ett dylikt, som skulle genomföras i ett rum på polisstationen, skulle göra en husrannsakan i hans hem. Därpå följde en kroppsvisitation och beslagtagande av plånbok och växelmyntbörs, penna, klocka och… livrem (fastän risken är noll för att en 79 år gammal man hänger sig på en polisstation i närvaro av tre befäl). Sannolikt var det endast förhörsledarnas sätt att försöka skrämma en erkänt motspänstig man, vilkens hustru – vilket polisen vet – på grund av en allvarlig sjukdom behöver hans ständiga närvaro. Men med en skotsk moders sons envishet framhärdade Robert Faurisson med sitt ”Inget svar” på varje fråga man ställde honom. Han upprepade sin vägran att samarbeta med polisen och rättsväsendet i deras kamp mot revisionismen.

Sedan sade man till honom att han var föremål för inte bara en utan tre anmälningar, vilka föranlett undersökningsdomaren Sommerer att inleda lika många förundersökningar. De två första riktades mot professorn personligen för hans deltagande i Teherankonferensen. Den första av dessa anmälningar härrörde från både åklagarmyndigheten och en massa organisationer av troende, och den angrep honom för att ha ”ifrågasatt brott mot mänskligheten” (enligt Fabius’ och Gayssots lag av år 1990). Den andra anmälan härrörde från LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme – Internationella förbundet mot rasism och antisemitism) anklagade honom för ”förtal”. Den tredje anmälan, som fått en tillkrånglad ordalydelse, riktades av dagstidningen Libération ”mot okända personer” för att ha ”olovligt återgivit” en av dess artiklar i tidskriften Dubitando, där enligt polisbefälen tjugo av professorns artiklar publicerats.

 

Därefter förde man Faurisson till hans hus. De tre kriminalkommissarierna och en kvinnlig polis från Vichy genomförde husrannsakan. De kammade noll. De fann varken den åtrådda datorn eller, i ett berg av dokument, de papper de sökte. Till sist, inemot klockan tre på eftermiddagen, antecknade professorn noga de tre kommissariernas namn och yttrade till dem detsamma som han haft tillfälle att göra förut inför domare i domstolar: ”Det kan visa sig att er existens kommer gå till historien endast därför att jag nämnt era namn och med de ord jag omnämnt er.”

 

Dagen efter denna sex timmar långa häktning för förhör och husrannsakan, det vill säga den 25 januari, firade professorn sin 79:e födelsedag. Därvid gick hans tanke till de av hans vänner i revisionismen som redan sitter i fängelse eller som riskerar att inom kort sättas i fängelse. Särskilt gick hans tanke till den hjältemodige Vincent Reynouard, som idag är fader till sju barn och som för tio år sedan var en matematiklärare, som älskades av sina elever men sparkades ut ur det franska statliga skolsystemet för brottet revisionism. Idag är hans livsvillkor svårare än någonsin, men han fortsätter likafullt med sin omfattande forskning och framlägger regelbundet nytt revisionistiskt material. Han infinner sig personligen i domstolarna, där domarna, väl märkande hans okuvlighet, nekar honom rätten att försvara sig på grundval av målets innehåll såsom han ser det, och dömer honom till allt strängare straff. Fängelset väntar honom.

 

Faurisson tänkte också på sina kamrater, revisionister som sitter i fängelse i Österrike eller Tyskland, till exempel Ernst Zündel, Germar Rudolf, Wolfgang Fröhlich, Gerd Honsik och Sylvia Stolz, ”den tyska Jeanne d’Arc”.

 

Under de nästan sextio år som gått har listan blivit allt längre över revisionister som med sin frid, sin hälsa, sin frihet och ibland sitt liv fått plikta för sin kärlek till tankefriheten, forskningsfriheten (som i historieskrivningen inte skall sätta sig några gränser) och slutligen yttrandefriheten.
 

 


 

 

 Redaktionens kommentar:

Med ”superlögnaren” ovan avses Frankrikes förre president Jacques Chirac, som genom sin lögnaktighet och sina bedrägerier blivit till en visa i Frankrike.
 

Våra politiska ledare och tidningsskrivare skrytljuger ständigt om hur Europa hyllar och upprätthåller ”gemensamma demokratiska värden”.

Detta gör de i synnerhet när de angriper förment ”odemokratiska länder”, och de lyfter gärna fram statliga förföljelser av kurdiska poeter i Turkiet, bloggare i Egypten och människorättsaktivister i Burma, och vill att vi avskyr dessa kränkningar av naturgivna rättigheter.

Men denna moraliska självupphöjelse är givetvis av noll och intet värde, så länge som människor i allt fler av Europas länder med staternas vilja och medel förföljs enbart för sina åsikter om sådant som hände eller icke hände i ett tidigare årtusende.


Två teckningar av den franska tecknaren "chard"
den 1 november 2006 fick denna följande teckning (av Chard) andra priset
 av den internationella karakatyr-tävlingen som har organiserats av Iran.
(Chards riktiga namn är
Françoise Pichard).

Gaskammar-myten:
- Vem fällde den?
- Faurisson


När Galelio dömdes ...

“And yet it doesn’t gas…”
[colloquial French for “it’s no good” or “it doesn’t work”]

 

 Judisk mediapropaganda...För att domptera den allmäna opinionen...
Le professeur Faurisson face au conrôle douanier juif dans les aéroports:
- "Quelles sont les idées que vous transportez ?"Le terrorisme intellectuel juif
Le pouvoir juif aux "négociationx" de paix...Enfin... Israël a trouvé un "Palestinien"
acceptable pour "négocier"...Rusé et déguisé en "catholique",
Les aventures de  Rabi Sarko en France....


"À tous les Ânes
qui m´ont élu...
"

Après sa capitulation "préventive" face aux USA,
le nouveau drapeau "vert" de  Kaddafi...Les frontières "mobiles" d´Israël


 


Le harem
de Sarko
Le juif Sarko
 devant le mur
 de lamentationSarko:
le drapeau
 juif et le
draoeau
français!Un grand
menteur


Deux grands
 menteursUn grand
 héroFaurisson sauvagement aggressé par des terroristes juifUn grand
idéalisteLe
pouvoir
juifLe juif
SarkoPrésident
juifGouvernement
 juifNous avons maintenant un président juif


-
Ségo ou
Sarko
?


Police juive
de la pensée
Histoire du brouillardRésistanceSarko dans
timbre israelien


Céline et le mensonge
du siécle


La mafia
menace
...Sarko et
son Harem


Les libertés


Bienvenue
en Sarköland

CarlaCarla


Terrorisme
juif


Générer des Kamikaz


Résistance islamique


La Tragédie


Terrorisme
juif


Bonheur juif,
larmes russes


Débat sur
Radio Islam


Kissinger conseillers
du Pape !


Pape contre
la résistance


Caricatures «danoises»


Guerres
pour Israël


Protocols
de Sion


Application
des Protocols


Le juif international


Histoire
juive


Mythes
juifs


Aux
musulmans

 de France


Guerre
totale


Maroc
occupé


Le Roi
est nu


Divers-

 SarkoJagger, amant
 de Carla


Sarkozy,
danger
majeurCarla


RésistanceKlarsfeld, le soldat
 juif israelien,

 "Amiego"
 de SarkoCarla toute nueCarlaLe juif Perez
 &Carla-Bruni


La
tyrannie
juive


La synthèse
Juive
de Sarko


Les vraies présidentielles


Larmes
de Sakro

crocodileCarla
avec un amant


Lavage de serveauxCarla nueCecilia avec son amant juif
Richard Attias


Excès de
zèle
pro-juifLes juifs
 forment le GouvernementCecilia et
Hollande...
Bons baisers
de sionEntre juifs:
avec Holland:
Je suis cocu...
je suis content...


Le vrai gouvernement
en FranceRésistance
 en exilLa France
a perdu une
batailleSarko
aggrave les problèmesCarla et son
amant PerezKouchner
jugé
par
 l'abbé
Pierre...est trop
 longue...


Trahison
de Judas
Rama YadéSarkoDati et Yadé
Carla avec...
 un autre amant...CarlaCarla Les sionistes "aiment" la "paix" !Les USA vont accoucher du
"grand Moyen Orient". Le pére est derrère!! 

-


 

-
Carla à Toulouse


Carla et certains de ses amants de son harem ...
              Deux poèmes         
1- de
Joël Bouard

  DOUBLE SONNET EN ELOGE IMPERIAL DE SARKO J,
NOTRE AUGUSTE JUDEO-DIKTATEUR!

Poème composé le 7/1/2008, à Paris, afin de sonner les cloches des Misérables Boeufs
Français décorés de Cartes de leurs Cartes d"Electeurs", et se'n allant vers l'Abattoir!

O Grand Sarco Phage,
Roi des Juifs en Gallia-Land,
Tu es Beau, Tu es Grand,
Tu es Fort, Tu es Sage.

Comme Zorro, Tu es Généreux,
Comme l'Empereur Romain le Plus Fol,
Tu es Téméraire et Ambitieux,
Et les Médiats sont à Ton Col.

Les Top Modèles Génuflexent devant Toi:
Pourraient-elles Trouver Meilleure Exposition?
Ces Biches Déclinantes S'Offrent au Roi,
En Trophées Avachis, Oeuvres en Démolition.

Tout ce Brouhaha, Illustre Caesar du Ciel,
Glorifie Ton Nom et Ton Règne,

Avec Ta Cour, Assemblée de Musaraignes,
Députés des Loges Maçonniques, et Enfants D'Israël.

Gloire à Toi, Sarko J, Roi du Mossad,
Préfet Majestueux et Maussade,
Du Grand Concile du Peuple Elu.

Tes Esclaves Décérébrés, Te Salutant Tous Emus,
Morituri en Larmes, Perlant de Sueur et de Sang.
Stoïques.Prêts à Servir et Mourir, en Chair à Canons.

O Sarko J, Grand Empereur en Gallia Judaica,

Que ton Bras, Glaive de Yahweh, Décime les Goyim!
D'Orient et D'Occident.Hisse l'Emblème et l'Hymne
De La Nation Usurière, en Gallica et en Arabica.

Commets Crimes, Massacres et Génocides,
Au Liban, en Irak, en Palestine et Afghanistan,
Avec Bush, Olmert, Blair, Chirac et Kofi Annan!
Perfides Hypocrites Onusiens, Criminels Gueux et Livides.

Répands le Sang des Goyim Innocents,
Sur l'Autel de Moloch au Pourpre Etendard,
Frappé de l'Etoile du Mythique David Triomphant,
Et Amasse l'Or Fictif du Rotschild Barbare!.

N'aie Pitié de Vieillards, ni de Femmes ou d'Enfants.
Que ton Bras Exterminateur, Servant le Grand Dessein,
Taise les Libertés, Terrasse l'Honneur, Contrôle les Jugements,

Ecrive les Constitutions, Elargisse la Police et l'Armée d'Airain,

Des Confins de l'Oural aux Rivages Atlantiques et Paimpol,

Trônant à Bruxelles sur le Traité Assasin de Lisbonne.
Fais à Jamais, Rex Judaica, Sombrer la Nation des Francs,

Sous tes Oripeaux Cathodiques, Lugubre Echo au Baptême de Soissons.

Gueux Escroc d'Israel, Ton Vain Apparat Transpire la Trahison!

Et le Peuple Franc, si Longtemps Léthargique, Projette Enfin Ta Pendaison!

Joël Bouard


2 - De Baudelaire

 

Les Grandes Horizontales
Vies et Légendes de quatre courtisanes du XIXe siècle

 

                     Un nuit que j’étais  près d’une affreuse juive

                     Comme au long d’un cadavre un cadavre étendu,

                    Je me suis mis à songer près de ce corps vendu

                     A la triste beauté dont mon désir se prive.

 

                     Je me représentais sa  majesté native,

                      Son regard de vigueur et de grâces armé,

                     Ses cheveux qui lui font un casque parfumé

                      Et dont le souvenir pour l’amour me ravive.

 

                    Car j’eusse avec ferveur baisé  son noble corps

                    Et depuis ses pieds frais jusqu’à ses noires tresses

                    Déroulé le trésor des profondes caresses.

 

                    Si, quelque soir, d’un pleur obtenu sans effort

                    Tu pouvais seulement  , ô reine des cruelles !

                     Obscurcir la splendeur de tes froides prunelles.
 

                                 Baudelaire,
                                « Les Fleurs du mal » , XXII, allusion à une prostituée juive Sarah, la louchette)


Le harem juif de Sarkozy

Le vrai gouvernement qui dirige la France au complet...

" En France: maintenant nous avons un président juif..."

Quand le CRIF
forme le Gouvernement français...

Pourquoi cet excès de zèle pro-juif ?

Bernard Kouchner jugé par l'abbé Pierre !

Quand Fillon a voulu endoctriner sur la "Shoah"

Les larmes de Sakro-crocodile !

Les vraies présidentielles en France

Après Hitler la tyrannie juive !


Le juif président Nicolas Sarkozy

Sarkozy, danger majeur

Sarkozy agraverait nos problèmes

Un policier israélien, conseiller d´un président psychopathe

L´amour du pouvoir juif 

Résistance radicale ou exil?

Bienvenue en Sarköland

La résistance

La France a perdu une bataille

"Ce sont des veaux. Ils sont bons pour le massacre."

Trahison de Judas et Jesus

Divers Sarko

On a un deuxième Israel maintenant ... en France

Les juifs fêtent l´éléction de  Sarkozy

 


HOME