Stina Lundberg intervjuar
Iraks vice premiärminister Tariq Azaz

Sänt bl.a. i SVT1, 8 december 2002

(
Utdrag )

(...)

Stina Lundberg: - När inspektörerna var här senast, 1991-1998 var det en massa bråk hela tiden. De ansåg att ni inte samarbetade..

T.A.: Inspektörerna som var här då ljög medvetet. De spionerade medvetet och förvanskade medvetet fakta för att förlänga sin vistelse här och ha kvar sanktionerna. De var orättvisa och partiska. Man kan inte begära hundraprocentigt samarbete i varje enskilt fall och vid varje enskilt tillfälle. Människor kan begå misstag, omständigheterna kan vara svåra.. Man måste iaktta rim och reson, låta det sunda förnuftet styra.

(...)

- Ni försöker inte dölja något?

T.A.: Vi har inget att dölja. Vi har inga massförstörelsevapen alls, därför kan vi inte dölja några. Nu har Nordkorea tillkännagivit att man besitter kärnstridsspetsa. Men Nordkorea granska man inte. "Varför?" frågade New York Times. Jag sa: "Nordkorea har ingen olja och inget Israel i sin omgivning." Det är på grund av oljan och Israel som Irak utsätts för särbehandling. En vedervärdig behandling. Och de sker under FN:s och det så kallade världssamfundets flagga.

- Hur ser ni på FN?

T.A.: I dag är FN i händerna på USA.

- Så ni har ingen tilltro till FN?

T.A.: Vi hoppas att FN ska leva upp till sin stadga och sina grundvärderingar. Men i själva verket är FN i händerna på stormakterna, främst USA, med stöd av Storbritannien. Jag har läst flera rapporter och många kommentatorers utsagor.

- De allra flesta säger att det kommer att bli krig i Irak före utgången av 2003. Tror ni också det?

T.A.: Det är möjligt.

- Och hur ser ni på det?

T.A.: Krigsbeslutet är inte i våra händer, utan i händerna på Bush och Blair. Och de återkommer ständigt till det. Än i dag, efter FN:s resolution 1441, talar de om och förbereder för krig.

- Men om ni följer resolutionen blir det inte krig.

T.A.: Jag vet inte. Jag är inte säker på att det blir så. Jag hoppas vi kan undvika krig men beslutet ligger inte i våra, utan i angriparnas händer.

- Ni har sagt att USA:s försök att byta ut regimen är influerat av Hollywood.

T.A.: Ja, det är vad jag tror. Och att döma av flera uttalanden av amerikanska kongressledamöter i stil med "Ta fast honom!", är de influerade av kända filmer. Filmer där en amerikansk hjälte åker till ett främmande land, dimper ner på palatsets tak, griper presidenten, kungen eller emiren och för honom med helikopter till ett amerikanskt krigsfartyg. Det är film, inte verklighet. De klarade det varken i Vietnam eller Afghanistan och klarar det inte här.

- Men hur kommer ett eventuellt krig att se ut?

T.A.: Vi gick genom ett krig med USA och dess allierade 1991. Det har hänt, vi har erfarit det. Vi överlevde det kriget, liksom vi kommer att överleva andra angrepp.

- Men ni kommer att förlora.

T.A.: Självfallet. Ingen föreställer sig att de kan besegra USA i en militär konflikt. Men vi kan vinna den politiska konflikten om de som angripare misslyckas med att uppnå sina politiska mål. De kan döda och förstöra, men inte ta död på det irakiska folkets vilja. De kan inte byta ut Iraks regering, för den är inte deras marionett. De låter sig inte styras med fjärrkontroll, med robotar och jaktplan. De kan bara bytas ut av Iraks folk, som kommer att kämpa emot USA.

- Jag läste häromdagen att Libyen välkomnar Saddam Husseins familj…

T.A.: Det är bara dumheter. Iraks familjer lämnar inte sitt land på grund av några hot. De stannade i Irak under den åtta år långa konflikten med Iran, de stannade i Irak 1991. Iraks ledare och deras anhöriga flyr inte landet i tider av motgång.

(...)

- Lika älskad som Saddam Hussein enligt er är här i landet lika hatad är han utomlands. I tidningar runtom i världen kallas han "ond", "grym", "allmänhetens fiende nr 1"...

T.A.: Det har sitt ursprung i USA och Storbritannien. Det kommer inte från Sverige. Ni kanske återger skriverier i New York Times, London Times etc. Och er bedömning av personen och politiken får inte avvika från deras. De anglosaxiska medierna är mycket mäktiga och inflytelserika. Folk tar till sig det de läser utan kritisk granskning. Det går inte att konkurrera med USA:s partiska medier.

(...)

- En annan händelse jag undrar över är gas angreppet på kurder i Halabja -88. jag har kontrollerat uppgifterna noga eftersom ni sagt att det aldrig hänt. Att Saddam Hussein inte var ansvarig.

T.A.: Saken blev aldrig ordentligt utredd. Iranierna kom med en massa beskyllningar vid tidpunkten. Ett institut i USA med Pentagon-anknytning gjorde en egen utredning. Enligt den sista rapporten som offentliggjordes 1989 var iranierna först med att använda gas. Nu lyfts sådant fram - de tillgriper varje tänkbar lögn mot Iraks ledning.

(...)

- Anser ni att Irak är en demokrati?

T.A.: Det har vi aldrig sagt.

- Jag frågar er.

T.A.: Irak är inte ett liberalt land. Vi tror inte på ett liberalt politiskt system. Det är en bluff. En bluff skapad av det kapitalistiska systemet, den kapitalistiska makten. Ta den amerikanska demokratin. Den är resultatet, produkten av den amerikanska världskapitalismen. Jag kan inte respektera det politiska systemet och se det som något ideal.

(...)

- Varför försvarar Irak självmordsbombare?

T.A.: De som ni kallar självmordbombare är palestinska frihetskämpar. De vill befria sitt land från den israeliska ockupationsmakten. De är hjältar i våra ögon, och vi ha ett ansvar för deras familjer. De har rätt att leva och vi tillhandahåller medel som gör att de kan leva.

(...)

- Har ni någon förståelse för att judarna, efter allt de genomlidit vill ha ett eget land?

T.A.: Araberna var inte ansvariga…

- Vi vet det.

T.A.: …för det som hände i Europa.

- Vi vet vilka det ansvariga var.

T.A.: Jag vet inte om alla de historierna stämmer eller om de är hopdiktade.

- Har ni besökt koncentrationslägren?

T.A.: Nej.

- Det har jag. Jag har sett dem med egna ögon.

T.A.: Då så. Men vi var inte ansvariga.

- Nej.

T.A.: Vi straffades för ett påstått brott utfört inte av oss, utan av européer. Varför gav de inte judarna ett land i Europa?

(...)

T.A.: Vi betraktar Israel som en fiende. Och de talar dagligen om Irak som en fiende som de vill föra krig mot. De försöker förmå USA att inleda ett krig, ju för desto bättre

(...)


Mer om Irak

"Bush har blod på sina händer"
John Pilger till attack mot USA:s president

Förstör inte våra barns framtid, herr president
Filmstjärnan Sean Penn i öppet brev till George W Bush

Hollywood för fred
Många världsstjärnor har protesterat mot krigsplanerna


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam

Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME