David Duke:
Före detta medlem i USAs representanthuset för det republikan patiet

Detta sionistiska anti-amerikanska krig mot Irak ...
En myt som många tagit till sig är att kriget beror på oljan.
I denna följande artikeln bevisar den amerikanska p
olitikern David Duke att så inte alls är fallet.

 

Kriget mot Irak:

Det handlar inte om olja din dumbom!

Jag återvände just från Bahrain och Qatar. I Qatar framträdde jag i en av världens mest sedda TV-sattelitkanaler, Al-Jazeera. Över 70 miljoner tittare såg och lyssnade på när jag berättade om de judiska högförrädarna i den amerikanska regeringen som har sålt ut USA till Israel.

I en överträdelse mot Förenta staternas konstitution protesterade det judiskdominerade statsdepartementet mot och försökte stoppa min frihet att tala som en amerikansk medborgare. Jag återkommer till det senare men först vill jag gå in på en av de största lögnerna kring det kommande kriget mot Irak; lögnen att det är de stora oljeintressena, snarare än sionisterna, som ligger bakom det planerade kriget.

Sionisterna är illusionernas mästare. Likt de hetsande försäljningstaktikerna hos de amerikanska detaljhandelsjättarna har vissa element från den judiskdominerade median i Amerika lanserat idén att det kommande kriget i Irak handlar om olja. Då det låter som en ståndpunkt för en genuin dissident så har vissa patrioter hjälpt till att sprida myten. En antikrigsexpert adopterade nyligen denna teori och ropade ut: "Det handlar om oljan, din dumbom!"

Dessa påståenden uppstod helt enkelt för att skjuta undan skulden för kriget från Israel och femtekolonnarna i Amerika. Krigshetsarna är angelägna om att det inte ska framgå att detta krig är ett resultat av att de israeliska femtekolonnarna försöker slå ner Israels fiender en efter en. Genom att sprida idén om att kriget handlar om olja, en nödvändig resurs för Amerika och Europa, insinuerar man att det ligger i Amerikas och Europas ekonomiska intresse att invadera Irak. Slutsatsen blir att kriget mot Irak på något sätt gör det möjligt för oss att ta oljan, vilket kommer bli positivt för ekonomin och gemene man. Självklart är föreställningen att vi bara ska kunna ta oljan helt enkelt befängt. Oavsett vilket ny regim som styr i Irak så kommer de sälja oljan för det normala världsmarknadspriset!

En del goda antikrigsmänniskor har blivit vilseledda genom denna taktik och upprepar föreställningen att det i själva verket är stora oljemagnater som ligger bakom detta krig. Familjen Bush´s band till oljeindustrin åberopas ofta i detta scenario. Och uppriktigt sagt, det är tusen gånger enklare i Amerika att tala om konspirationer kring de onda oljeföretagen än att tala om de mer öppna och uppenbara judiska konspirationerna. Tala om stora oljekonspirationer och någon kommer säga att du har fel, men ingen kommer anklaga dig för den största hädelsen i vår tid, den mest ondskefulla av alla irrläror: Så kallad "antisemitism".

Men har de stora oljeintressena eller Amerika verkligen stark ekonomisk motivation för detta krig? Några uppenbara fakta förenat med osmyckat, hederligt bondförnuft kommer visa dig att kriget mot Irak inte ger några fördelar åt den stora oljeindustrin, faktum är istället att det orsakar dem stora risker. Beträffande amerikanska och europeiska ekonomiska intressen i stort så kommer kriget i Irak få ödeläggande konsekvenser, för att inte säga något om att det kommer orsaka plötslig och fasansfull antiamerikansk terrorismen. Idag vill jag klargöra de ekonomiska konsekvenserna av det irakiska kriget. Den första frågan är: "Måste vi gå i krig mot Irak för att få landets olja?" Svaret är: "Självklart inte." Vi köpte olja från Saddam Hussein före Gulfkriget, och vi kan köpa den nu. Om Amerika, genom krig, genomför ett regimbyte i Irak, så kommer den amerikanska regeringen inte plötsligt kunna börja pumpa ut oljan och föra över avkastningen till vårt finansdepartement. De som har den politiska makten i Irak kommer även fortsättningsvis kontrollera oljan och även fortsättningsvis sälja det till världen för internationella marknadspriser.

Låt mig göra detta mycket klart, Irak har den näst största oljereserven i världen. Efter krigstidens oro och höjda oljepriser så sjunker oljepriserna till följd av att de lättare får tillträde till världsmarknaden. Vad innebär det för de stora amerikanska och europeiska oljeföretagen som har stora volymer olja i Förenta Staterna (till exempel i Texas, Lousiana och Alaska), i Nordsjön, i Ryssland och i Sydamerika? En öppning av den irakiska marknaden (Irak måste sälja stora kvantiteter efter krigsdepressionerna) kommer automatiskt innebära botten, pressade priser för oljereserverna som de stora oljebolagen faktiskt äger! Kriget kommer inte hjälpa deras affärer men på lång sikt skada dem. Det är därför Ryssland, en nation med stora oljereserver men mindre judiska influenser, totalt motsätter sig kriget med vetskapen att det i det yttersta kommer skada deras oljeaffärer.

Så, i en slutlig analys kan vi konstatera att de stora oljebolagen inte har några långsiktiga intressen i att störta Saddam. Och det bör tilläggas att de stora oljebolagen inte har några starka intressen av normala relationer med Irak heller. För om Amerika normaliserar relationerna med den sittande irakiska regimen så kommer oljan flöda fritt, precis som det skulle om sanktionerna släpptes efter ett så kallat regimbyte. Oavsett regimbyte eller normaliserade relationer så skulle det knappast gynna de stora oljebolagen.

Mer olja på marknaden resulterar i lägre priser vilket inte på något sätt skulle vara bra för den amerikanska och europeiska ekonomin.

Energikostnader är en av de största kostnaderna för vår ekonomi och civilisation. Lägre energikostnader innebär lägre priser, mer pengar för löner, skolor och andra behov i samhället. Om 30% av ett företags utgifter är energirelaterade och energikostnaderna sjunker en tredjedel så tjänar företaget in 20%. Det blir mer pengar till löner, lägre priser hjälper också alla till en högre levnadsstandard.

Föreställ er att vi erbjöd oss att avsluta kriget och sanktionerna samt normaliserade relationerna till Saddam i utbyte mot särskilt låga oljepriser det kommande decenniet. Otvivelaktigt så skulle Saddam anamma det omedelbart.

Så, om Europa och Amerika vill ha irakisk olja till bra priser så kan vi lätt få det genom att avsluta sanktionerna mot Irak och återvända till det enkla trivsamma samarbete som vi hade innan Gulfkriget. Och om vi krävde FN-inspektioner och avväpning av massförstörelsevapen av både Irak och Israel så hade de israeliska femtekolonnarna med ens tystnat i sina krav mot Irak, för Israel har betydligt mer illegala massförstörelsevapen än Irak. Irak har nu accepterat inspektioner. Jag kan inte ens föreställa mig att Israel någonsin skulle göra det!

Å andra sidan, ett regimbyte skulle naturligtvis öppna upp oljekanalerna, men efter bytet skulle det inte finnas motivation till att förhandla fram lika bra oljepriser som med Saddams regering. Irak har stora anledningar till att göra mycket bra oljeaffärer med oss just nu. När väl regimen är borta så försvinner möjligheten. Titta på den moderna historien. Vi kan och ska naturligtvis inte tvinga den nya regimen att ge oss en uppgörelse som ger oss låga oljepriser. Som alltid kommer olja i normala tider säljas på den internationella

oljemarknaden. Men nu är det förstås ett väldigt speciellt fall, Amerika har stor makt att göra affärer med Saddam Hussein: Affärer som han inte kan tacka nej till!

Det kan bli katastrof för den europeiska och amerikanska ekonomin om vi går i krig mot Irak. Just nu är vår ekonomi svag och ansträngd. De tillfälliga oljepriserna och de enorma utgifterna från ett krig kan förstöra vår bräckliga ekonomi och driva oss till en hemsk världsdepression. Men kanske ännu mer viktigt är att en amerikansk invasion kan underblåsa den redan glödande terrorismen i Mellanöstern. Vi har redan lärt oss läxan att terrorism kan ge fasansfulla effekter, inte bara på våra liv utan också på vår ekonomi. Titta på vad den har gjort mot vår transport- och turistindustri och den efterkommande vågen mot hela vår ekonomi.

En annan anmärkning; om Västs ekonomier och affärer plågas då blir de största konsumenterna av oljerelaterad energi också lidande. Därför minskar efterfrågan på oljan om ekonomin faller, och om mindre olja konsumeras så faller priserna fortare igen och de stora oljebolagen skadas. Och glöm inte att de stora oljebolagen idag är väldigt varierande. De har stora investeringar i alla typer av affärer i Europa och Amerika. Dessa kommer också härjas av en härjad ekonomi.

Innan du citerar tidningsankan om att de stora oljebolagen behöver detta krig, tänk på alla dessa fakta. Om vår attack mot Irak orsakar fundamentala revolutioner runt om i arabvärlden, vad händer då med de åtskilliga miljarder som de stora oljebolagen för närvarande investerat i Mellanöstern, samt i Saudi-Arabien där Västvärldens oljebolag har enorma investeringar? Gagnar det dem att deras affärer eventuellt tas över av radikala anti-amerikanska regeringar? Nej, det är inte oljan, dumbom! Det är Israel! Det är Israel och de judiska "övermänniskorna"* runt om i världen som är den verkliga kraften bakom detta krig.

Det är förrädarna i Förenta Staternas regering och i media som vill offra amerikanska liv, säkerhet och ekonomisk välfärd för att stödja Israels kriminella aktiviteter och dess massmördare, premiärminister Ariel Sharon.

Som jag upprepade gånger visat i the Duke Report så har också Israel begått terroristdåd mot Amerika. Även Israels regering har medgett detta i Lavor-affären! Självklart berättar inte de judiska medierna om israelisk terrorism mot Amerika, de tillåter inte att amerikanarna ska känna ilska över det och de opponerar sig inte heller emot att amerikanska pengar flödar till Israel även efter de attackerade USS Liberty och mördade och lemlästade amerikanska sjömän. Detta trots att vår utrikesminister sa att attacken mot USS Liberty var en tydlig och överlagd aktion mot Förenta Staterna!

Efter israeliska terroristattacker mot Amerika och efter att israeliska spioner som Jonathan Pollard härjade i spionnätverk i östra Europa så har miljarder och åter miljarder amerikanska dollar flödat in i Israel!

Vår judisk-kontrollerade regering och media riktar sig inte heller mot de kopiösa vittnesmål som visar Israels medbrottslighet i attackerna den 11:e september 2001. World trade center hade en israelisk delägare och var centrum för världsjudisk finans och affärsverksamhet, men oförklarligt nog varken dog eller skadades en enda israel. Dessa häpnadsväckande fakta bör beaktas mot det faktum att Jerusalem Post dagen efter den 11:e september påstod att omkring 4000 israeliska medborgare troligen hade funnits i World trade center. Vi måste nog tro på ett modernt judiskt mirakel av samma storlek som delandet av Röda havet. Vi måste nog tro att det var en slump och inte en varning som gjorde att de stannade hemma. Alla som seriöst tänker på betydelsen och granskar vittnesmålen kommer förstå det israeliska förräderiet i 11:e september-tragedin. Men, åter, de judiskkontrollerade medierna och regeringen låter aldrig allmänheten få fokusera kring dessa saker.

Den 25:e november nedvärderade Newsweek magazine min föreläsningsturné i Bahrain och mitt framträdande i det arabiska sattelitnätverket Al-Jazeera. Här följer ett citat från den judiska journalisten:

Men Förenta Staternas officiella tjänstemän håller ett öga på Al-Jazeeras program vilka ibland inkluderar anti-amerikansk retorik och konspirationsteorier förpackade som nyheter. Ett exempel: Den 13:e november visade en talkshow den före detta Ku Klux Klan-ledaren David Duke, vilken betecknades som en tidigare representant för republikanerna i Louisiana (Duke har en gång ställt upp i Louisiana). Duke använde sändningstiden till att ge utlopp för antisemitiska uttalanden, bland annat att Israel blivit varnade inför 11:e september, och att israelerna i tvillingtornen blivit varnade att evakuera byggnaderna två timmar före attackerna. Statsdepartementet har framfört en protest till Al-Jazeera mot David Dukes sändning.

För det första antyder artikeln att jag inte varit en officiell representant för republikanerna. Här vill jag påpeka att jag är en före detta representant för republikanerna. Efter att jag arbetat för representanthuset så valdes jag till chefskommittén i det största republikanska distriktet i Louisiana och valdes enhälligt av de andra medlemmarna i republikanernas valkommitté till ordförande för St. Tammany församling från 1996 till 2000.

Vidare erkänner artikeln de otroliga faktumet att den amerikanska regeringen protesterade mot mitt framträdande i det arabiska sattelitnätverket. Min fråga är: Vem gav utrikesdepartementet makt att officiellt protestera mot att en amerikansk medborgare kritiserar Israel i en internationell TV-talkshow? Sedan när har den amerikanska regeringen makten eller rätten att inkräkta mot amerikanska medborgares rätt till det fria ordet? Är inte detta försök från den amerikanska regeringen att undertrycka min rätt att tala en klar och tydlig kränkning mot Förenta Staternas rättighetspropositioner?

Om d kan försöka inkräkta på min rätt att tala så kan de göra så mot alla amerikanska medborgare. De kan göra det mot alla som vågar avslöja Israels brott. Självklart, vad de judiska övermänniskorna verkligen är rädda för är min exponering av det antiamerikanska förräderiet som pågår i Förenta Staternas regering! När det amerikanska folket insett sanningen om detta öppna förräderi så kommer helvetet bryta löst.

Newsweek skrev också att mina fakta som blottar det israeliska förräderiet kring 11:e september-händelserna är "en antisemitisk tidningsanka". Självklart vill judiska "övermänniskor" i de amerikanska medierna antyda en officiell saudisk inblandning i 11:e september-attackerna, det är inga problem. Faktum är att det nu pågår en massiv attack från den judiska pressen i Amerika mot Saudi-Arabien på grund av att en saudisk prinsessa hjälpte en skadad arabisk kvinna med utgifter för medicinsk vård. Det kom ut att hon var hustru till en saudisk man som pekats ut för att ha varit inblandad i kapningarna. Trots att detta inte det minsta visar att Saudi-Arabien officiellt skulle vara inblandade i attackerna så har inga medier direkt refererat till uttalanden från saudiska regeringen om inblandning i attackerna som en "anti-arabisk" eller som "anti-semitisk tidningsanka" (araber är som vi vet semiter). Men om du vågar framlägga klara bevis över israelisk terrorism mot Amerika och Israels uppenbara förhandskännedom om attackerna den 11:e september så blir du automatiskt klassificerad som "antisemit", antagligen den mest hatfulla och betungande titeln som kan tilldelas en människa.

Den sionistiska makten är unik och enorm. Dessa femtekolonnare till förrädare i Amerika orsakade slutligen attacken mot World Trade Center genom att leda Amerika till att blint stödja den kriminella och mördande regimen under Ariel Sharon och Israel. Sen, den 11:e september, efter att ha varnat ett antal israeliska medborgare för den nära förestående attacken, lät de israeliska agenterna förrädiskt den fasansfulla attacken äga rum för att tjäna för deras egna mördande mål i Mellanöstern. Israeliska Mossad-agenter blev dessutom gripna och arresterade kort efter då de glatt skrattandnde stod och filmade medan attackerna mot World Trade Center pågick!

Och nu så ställer sig dessa förrädare bakom och kämpar för en massiv upptrappning i kriget mot Irak. Det är ett krig som endast kan skada Amerika på alla tänkbara sätt. Det kommer härja vår ekonomi, vår säkerhet och vår frihet. Kriget i Irak ligger inte i amerikanska intressen, inte ens i den mäktiga oljebranschens intresse. Det är inte oljan, dumbom!!! Det är sionisterna! De enda som verkligen har intresse i detta krig är de judiska "övermänniskorna" och deras välavlönade tjänare, så som George Bush!

Vi måste fortsätta att informera vårt folk kring denna väsentliga fråga. Den viktigaste frågan i vår tid är den judiska makten över en betydande del av vår media, vår regering, vår ekonomi, vår kultur och vår framtid. De leder oss mot ruinens brant. Det är inte bara Palestina som är ockuperat av judiska "övermänniskor"; det är likadant i New York och Washington DC. Det är inte bara floden Jordan i Västbanken som ockuperas, det är också floden Potomac i Östbanken! Jag berättade i arabisk TV att den huvudsakliga skillnaden mellan Västankens palestinier och den genomsnittliga amerikanen är att den genomsnittliga amerikanen inte vet att hans nation är ockuperad.

Om du verkligen tror på frihet och rättvisa så anslut dig till mig i oppositionen mot deras makt. Jag kommer fortsätta berätta sanningen om detta oavsett hur mycket regeringen försöker misskreditera och förlöjliga mig. Jag, lika mycket som alla andra, inser att det finns stora risker i att opponera sig mot deras makt, men jag kommer inte vila förrän jag gjort min lilla del i att stoppa det totala förräderiet mot det amerikanska folket. Och, som en sann patriotisk amerikan tänker jag inte acceptera att mitt land blir omoraliskt utnyttjat för att stödja den kriminella och mördande politiken som Israel för. Medan vi ännu kan: Låt oss förhindra detta anti-amerikanska krig, ett krig som bara kan skada Amerika, detta sionistiska krig mot Irak.

Reser du dig inte upp med mig för sanning och rättvisa? Då står du inte upp med mig för Amerika!

David Duke


*) Med Judiska "övermänniskor" syftar Duke på de judar som ser sig själva som övermänniskor, något de anser har stöd i olika judiska "heliga" skrifter däribland Torahn.

(Från "Den-svenske")


ACT NOW TO STOP BUSH, THE MAD BOMBER

 


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Rams kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam

Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME