-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

RECENSION
AV BOKEN
"VAD ÄR ISRAEL?"

 

Dennis Zackrisson skrev i Folket i Bild nr 16, i oktober 1988 följande:

"Ahmed Ramis Vad är Israel? hjälper oss att röja bort känslosvall och mysticism. Vi ser att apartheidstaten Israel, nationalhemmet för judar och inga andra, oupplösligt är förankrad i västerländsk kolonialism. En statsbildning, ideologiskt grundad på tusenåriga religiösa sägner och materiellt på sekelgamla ekonomiska beroendeförhållanden.

Boken innehåller direkta avskrifter från närradiosändaren Radio Islam som sänder i Stockholmsområdet. Sändningarna och flera av de medverkande har angripits av den svenska Israel-lobbyn, med Per Ahlmark i spetsen. Bland annat har JK lått en strid ström av anmälningar och förmåtts vidta den unika åtgärden att "fälla" ett programinslag för "hets mot folkgrupp" utan att väcka åtal! Och syster Marianne blev efter sin intervju portförbjuden på Folkpartiets möten.

Här finns allt detta noggrant dokumenterat, vilket gör utgivningen viktig för yttrandefriheten. En partsinlaga? Javisst! Rami pläderar sakligt, rationellt och logiskt för rättvisan gentemot den maktfullkomliga orätten. Det är tveklöst att föredra framför Grossmans antiintellektuella knep att låta tårarna skymma sikten när verkligheten ter sig outhärdlig."

Dennis Zackrisson Folket i Bild Nr 16, 7-20 oktober 1988


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME