-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 UPPROP
STÄLL UPP
FÖR
YTTRANDEFRIHETEN!

En dödlig kampanj riktas mot Ahmed Rami, Internet och mot yttrandefriheten i Sverige! Ljusskygga krafter vill tysta Ahmed Rami och Radio Islam.Bakom kampanjen ligger samma falska hycklare, som skriker högt om Salman Rushdies rätt till yttrandefrihet, när det gäller boken "Satansverserna".

Motståndet mot denna campanj kommer att bli avgörande för Sveriges framtid. Vinner yttrandefriheten kan Sverige fortsätta att vara ett land där demokratin, med en öppen och fri debatt, fortfarande är möjlig. Vinner censurens mörka krafter kommer Sverige att sjunka allt djupare ned i ett totalitärt åsiktsförtryck, där all kritik av de verkliga makthavarna har omöjliggjorts.

 De dunkla krafter, som nu vill döda friheten i Sverige, har redan en avgörande makt över massmedierna och opinionsbildningen. De har stort inflytande i kulturlivet och politiken, och söker lägga under sig den finansiella makten. Det är samma krafter, som förde diktaturen till makten i Ryssland efter 1917 och därigenom har orsakat det ryska folket sadana oerhörda lidanden. Men det är också samma krafter, som tillskansat sig ett avgörande inflytande över supermakten USA och därmed leder utplundringen av världens länder.

Vi ser hur dessa mörkrets krafter redan har inflltrerat alla betydande sektorer i samhället. Nu vill de förbjuda all kritik av dem själva och deras förehavanden, genom att stämpla sådan kritik som "Hets mot folkgrupp".

Vilken politisk opposition blir då möjlig? Nej, det politiska livet kommer, också i Sverige, att reduceras till det gatans våld, som redan är en så tragisk realitet runtom i världen.

Vi, alla vanliga enkla svenskar, måste nu resa oss till försvar av vår frihet! Från det korrumperade svenska etablissemanget har vi inget att vänta. Dessa ömkliga medlöpare är sedan länge snäijda i de mörka krafternas nät.

Nej, det är vi, vanliga svenska gräsrötter, som nu måste ta vår framtid i våra egna händer. Vi, svenskar och invandrare! För våra invandrare har väl inte flytt hit, undan terror och förtryck, bara för att bli förslavade i sitt nya land?

Ahmed Rami har gjort en fantastisk insats för att avslöja de krafter, vilka dagligen visar sitt rätta ansikte i Palestina. Det är därför han ställdes inför "rätta" i Sverige och dömdes till 6 månaders fängelse. Men det är inte en enskild person, eller än mindre en viss religion, som kampen gäller. Nej, kampanjen mot Ahmed laami gäller långt mer än så:

Den gäller allas vår rätt till ett fritt liv i ett demokratiskt samhälle!

Mot Ahmed Rami står ofantliga ekonomiska resurser. Ahmed Rami stöds bara av sina läsare. Nu måste vi alla, efter förmåga, bidra till kampen för friheten. Alla kan vi avstå 100 kronor, gärna mer. Det är en blygsam försäkringspremie för att våra barn ska kunna växa upp som fria individer. Är vi tusen har vi en bra böijan. Är vi tiotusen har vi lagt en fast grund. Ni kan också hjälpa till genom att köpa Ahmed Ramis böcker: Vad är Israel? (140:-), Israels makt i Sverige (180:-), Ett liv för frihet (100:-), Judisk Häxprocess i Sverige (180:-). Pg 488 90 62-8, tel. 0708121240, adress.Box 316, 101 26 Stockholm.


Svenskar för frihet

Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP


Ahmed Ramis böcker

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sen
t!
Skrev till Radio Islam

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami -
Box 316 - 10126 Stockholm, SwedenPhone: +46708121240


Ayatollah Mohamad Hussein Fadlallah (den andliga ledaren för Hizbollah, motståndsrörelsen mot den judiska ockupationen i Libanon) och Ahmed Rami

.

Ett palestinskt barn utövar sin rätt: motståndet mot den judiska ockupationen

 

Radio Islam - Sveriges enda riktigt anti-rasistiska hemsida - tar ställning mot den judiska ockupationen i Palestina och mot rasismen i vårt samhälle.

Den mest utövade formen av rasism är idag sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna men mot oss alla icke judar.

Denna rasism är tabu att diskutera. Dess förespråkare besitter topmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang.

Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.

 

 

En judisk soldat som utövar sin "religion" i det ockuperade Palestina!!!HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.

Radio Islams internationella sidor, på engelska, franska, tyska mm.klicka på önskad flagga:


English

Português

Francais

Deutsch


Italiano

Spanish

Arabic

Norsk


Radio Islam, E-mail

Ahmed Rami,
grundaren
av radiostationen:
RADIO ISLAM

Email


VARNING!

Finns det judiska oskrivna lagar som förbjuder vissa åsikter?

De på denna hemsida uttryckta åsikterna är förbjudna i de länder, som styrs av totalitära diktaturer. Vi är för yttrandefrihet samt politisk, intellektuell och ideologisk pluralism, och den här hemsidan delar inte nödvändigtvis alla åsikter, som publiceras på den. De uttrycks på sina författares intellektuella ansvar. Vad beträffar det juridiska ansvaret rättar sig servern för den här hemsidan (som har sin förläggningsort i Atlanta och vars innehåll är avsett för den amerikanska publiken) efter de lagar och förordningar, som gäller i USA och staten Georgia. Om gällande lagar i ett annat land är "annorlunda" och förbjuder vissa här framförda åsikter, ombedes ifrågavarande lands medborgare att omedelbart avbryta sitt besök på denna för fria länder reserverade hemsida och bege sig någon annanstans! ELLER...