"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


 

Den judiska tvätten av knarkpengar


Denna artikel är en direkt översättning från den israeliska tidningen Maariv, från den 2/9-1994, skriven av tidningens New York-korrespondent Ben Kaspit.

Rabbinen Yosef Crozer stupade på grund av sin lösmynthet. "Jag tvättar pengar, en massa pengar", berättade han en gång för en bekant. "Varje dag hämtar jag 300.000 dollar från 47:e gatan i Manhattan, tar dem till synagogan, lämnar ett kvitto och får ut ett arvode." Mannen, som Crozer berättade det här för, var tyvärr en hemlig agent för det statliga organet för drogbekämpning, DEA.

En månad senare arresterades Crozer av agenter på vägen från 47:e gatan till Brooklyn. Förutom bönböcker hade han på sig fem pass, och i hans bil påträffades 280.000 dollar i kontanter. Den här resan gjorde han varje dag. Han brukade anlända till guld-handlarkontoret på 47:e gatan på eftermiddagen och kort därefter ge sig av med väskor fulla med kontanter. Han brukade köra till synagogan i Brooklyn, som kallades "Hessed Ve' Tzadaka" ("Barmhärtighet och Välgörenhet") men nu förvandlats till ett tvättinstitut för miljontals dollar, inkomsten från knarklangningen i New York-området.

Det var alltså så Crozer försörjde sig. Om vi antar, att arvodet för att tvätta pengar låg mellan 2 och 6 %, kan det antas, att rabbinen Crozer inte behöver ha lidit av svält. Brottsutredarna, som förhörde honom stod inför en lätt uppgift. Crozer, en ansedd och from jude, som aldrig kunde föreställa sig, att han, sonen till en högeligen respekterad rabbin, föreståndare för en stor yeshiva-skola, skulle underkastas förhör, bröt ihop och blev villig att samarbeta.

Men hans advokat, Stanley Lupkin, argumenterade, att hans klient, en from jude, trodde att han tvättade pengar åt en judisk diamanthandlare, "som handlar med kontanter", och inte åt icke-judiska knarklangare, och att han bara tog vara på chansen att tjäna lite extra pengar åt sin synagoga. Det verkar som om det här argumentet hade en viss effekt, eftersom Crozer dömdes till fängelse i ett år och en dag. I utbyte mot en mild dom försåg han sina förhörare med värdefulla upplysningar, med vars hjälp de kunde gripa en person de länge hade efterspanat, nämligen Aharon Sharir, en annan from jude, som ägde en guldhandelsfirma på 47:e gatan och i verkligheten var en av de största hajarna, när det gällde tvätt av knarkpengar. Sharir, en cirka 45-årig israelisk jude, som vi senare skall återkomma till, erkände senare, att han hade tvättat 200 miljoner dollar åt den colombianska knark kartellen i Kali.

Knarkhandeln anses vara den mest inkomstbringande kriminella hanteringen i världen. Profitmarginalerna på området sträcker sig från 200 % för kokain och 1200 % för heroin. De penningmängder, som omsättes i branschen är större än många mindre staters hela budget. Huvudproblemet för de colombianska knarkbaronerna, som kontrollerar en stor del av världens knarkhandel, är hur de ska bli av med de svarta pengarna. Det är ett problem för de rika, men ett brännande sådant.

Två större colombianska drogkarteller opererar i USA: Kali-kartellen och Medellin-kartellen. När Pablo Escobar, huvudfiguren i Medellin-kartellen, dödades av de colombianska myndigheterna i december 1993, innebar det ett kraftigt försvagande av denna kartell, som hade kontrollerat knarkhandel i New York-området. Kali-gänget däremot upprätthåller sin kontroll över marknaderna i Los Angeles- och Miami-områdena. Det distribuerar för närvarande cirka 80 % av världens kokain och en tredjedel av heroinet och kammar varje år hem 25 miljarder dollar enbart från USA!

Pengarna måste på något sätt föras ut ur USA utan att väcka de amerikanska myndigheternas uppmärksamhet. Dessutom måste kontanterna godkännas och på ett eller annat sätt legitimeras. Kring det här problemet, att tvätta och smuggla knarkpengar, har en väldig affärsverksamhet uppstått.

Amerikanska tullspanare har hittat miljontals dollar i behållare som påståtts innehålla torkade ärter, i bensintankar med dubbla väggar eller i stålboxar som fästs vid fraktfartyg. År 1990 hittade man 14 miljoner dollar kontant i en skeppslast med kablar, som skulle ha sänts till Colombia från ett magasin på Long Island. Enligt på platsen funna papper var det här skeppning nr 234. Vad det blir, om man multiplicerar med 14 miljoner, kan var och en själv räkna ut. Samma år påträffades i ett magasin vid Kennedy Airport 26 stora behållare, som skulle ha innehållit sperma från tjurar. Den fanns nu inte, men det fanns 6,5 miljoner dollar. I maj i år gjorde amerikanska spanare en räd i en fabrik för tillverkning av bowlingklot. De tog kloten, skar itu dem och fann inne i dem 210.000 dollar i begagnade hundra-dollarsedlar.

Trots sin aktiva fantasi har drogbaronerna svårt att hänga med. 25 miljarder dollar är en massa pengar, som kräver en hel del utrymme, eftersom de flesta pengar som tjänats in på knarkaffärer kommer i tio- eller tjugodollarsedlar. Det är i det här sammanhanget som den 47:e gatan i Manhattan kommer in i bilden. Den gatan är nämligen ett världscentrum för handeln med diamanter, guld, juveler och ädla stenar. Hundratals affärer ligger sammanpackade där, mellan Femte och Sjätte avenyn, butiker, affärer och utställningshallar. I de inre rummen och på de översta våningarna, dit allmänheten inte har tillträde, händer det saker och ting. Det är där som de större handlarna sitter och uppgörelserna träffas. Diamanter, guld och juveler byter ägare, med en handskakning. Den livliga kommersen där erbjuder den idealiska täckmanteln för olagliga penning-överföringar. "I själva verket framstår till och med lagliga transaktioner på 47:e gatan som mörka och mystiska", sade en tulltjänsteman. "Varugods anländer ständigt, lådor, väskor och paket öppnas hela tiden, allt anländer i pansarbilar, under tung bevakning och stor sekretess. Försök bara att hitta de svarta pengarna!"

"Partnerskapet mellan drogbaronerna och 47:e gatan är idealiskt", sade en amerikansk tullspanare till Maariv. "Guld och diamantindustrin sätter stora mängder av kontanter i omlopp. Diamanthandlarna är vana vid att transportera en massa pengar i kontanter från den ena delstaten till den andra, effektivt och utan att lämna några spår. Stora mängder av pengar går från hand till hand på 47:e gatan, utan att väcka några misstankar. En diamanthandlare kan tvätta 5 miljoner dollar om dagen, utan att väcka någon speciell uppmärksamhet. Det är svårt att övervaka transaktionerna och lokalisera var pengarna kommer ifrån, och det är mycket svårt att infiltrera detta slutna fält, som grundar sig på personlig bekantskap och tillit." Härtill kommer att diamanthandeln på 47:e gatan under de senaste fem åren har befunnit sig i en nedgångsperiod, varigenom flera handlare tvingats i konkurs. "En sådan handlare", sade en spanare, "måste välja mellan att gå i konkurs eller tjäna lätta, snabba och relativt säkra pengar. Inte alla har styrka nog att motstå frestelsen."

Allt det här skulle inte ha varit av intresse för oss, om det inte hade varit för den massiva närvaron av israeler eller judar på 47:e gatan. "Minst 50 % av diamanthandlarna där är israeler", fick Maariv veta av en israelisk diamant-handlare, som önskar förbli anonym. "Många israeler opererar också med juveler, ädla stenar och guld. De har allihop kommit till New York för att göra snabba pengar, erövra marknaden och få sitt stora genombrott. Inte alla har lyckats, i synnerhet inte på senaste tiden." Men den judiska närvaron på 47:e gatan är mycket större än så. Experter på området har räknat ut, att 75-80 % av de aktiva handlarna på gatan är judar. En stor del av dem är mycket fromma ortodoxa judar, huvudsakligen chassider. Det finns också en ansenlig representation av judar från Iran och Syrien, vanligtvis också mycket fromma. Man kan klara sig mycket bra med hebreiska på 47:e gatan. Där finns också många fler kosher-restauranger än i hela Tel-Aviv. Det är också den största tvättinrättningen för knarkpengar i hela USA:

Det expanderande fenomenet med tvätt av knarkpengar i USA i allmänhet och på 47:e gatan i synnerhet har lett till etablerandet av en amerikansk specialstyrka för att ta itu med det. Enheten kallas Eldorado, efter den mytiska sydamerikanska guldstaden. Den omfattar 200 agenter, tjänstemän i tullverket och finansdepartementet. Eldorado, som upprättades i april 1990, undersöker penningtvätt i allmänhet. Ett femtiotal av dess agenter ägnar sig enbart åt 47:e gatan.

"Det är ett arbete, som kräver en väldig bemanning", sade Eldorado-tjänstemannen Robert Van Attan, eftersom pengarna måste bevakas kors och tvärs över kontinenten, ibland också utomlands." Det Eldorado-agenterna tar sikte på är ingenting annat än pengar. De är inte intresserad av knarkimport, knarkaffärer eller knarkhandlare. "Vi vill lägga vantarna på pengarna, slå mot deras plånböcker", säger medlemmar i enheten.

Uppgiften är svår. I USA finns det ingen lag, som förbjuder folk att inneha pengar. Men när en massa kontanter påträffas hos en tvättare, konfiskeras pengarna av agenterna. Om personen i fråga kan bevisa sin lagliga åtkomst av pengarna, får han dem tillbaka. Så sker inte i praktiken. Tvättarna är erfarna. När en av dem åker fast och han ertappas med flera miljoner dollar i sin ägo, lämnar han villigt över pengarna, men begär att få ett kvitto. "Pengarna är inte mina. Jag vill att ni ska bekräfta att ni har tagit dem", är den vanliga begäran. För övrigt beror deras liv på det kvittot.

Det är inte lätt att hänga efter dem. En typisk tvättare har hela tiden ögonen i backspegeln. Han gör plötsliga inbromsningar, byter körfil och väljer långa och krångliga vägar från en plats till en annan. Eldorado vet hur de ska göra. Spanarna följer sina mål med åtta, tio eller ibland tolv fordon. Om nödvändigt använder de en eller annan helikopter. De har också en sofistikerad utrustning, den amerikanska teknologins underverk på områdena för avlyssning, övervakning och avkodifiering.

Under de båda första åren av sin verksamhet beslagtog Eldorado 60 miljoner dollar och arresterade 120 tvättare. I jämförelse med hela den omfattande tvätten är det rena småsummor. "Det är inte det som är poängen", säger Eldorado-agenterna. "Med nuvarande lagliga restriktioner är det uppenbarligen omöjligt att stoppa fenomenet. Vår krigföring är psykologisk." Eldorado är för övrigt inte den enda agenturen, som bekämpar penningtvätten. DEA, den amerikanska organet för drogbekämpning, och FBI bedriver också en livlig verksamhet på området. Den här verksamheten är inte alltid samordnad.

De senaste månaderna har Eldorado-agenterna upptäckt ett nytt operationscentrum, som betecknats som "kokain-triangeln". Dess sidor utgörs av 1. colombianska knarkbaroner, 2. israelisk-judiska penningtvättare och 3. rysk-judiska maffiamedlemmar. Colombianerna samlar in pengarna, israelerna tvättar dem, och de rysk-judiska maffiamedlemmarna (som nyligen har vällt in massvis i New York) tillhandahåller säkerheten och styrkan. En New York-journalist berättade nyligen för Maariv: "De israeliska judarna hållar på att bli ryktbara på marknaden för penningtvätt. Man behöver bara titta på listan över gripanden och åtal under de senaste tre-fyra åren för att inse den enorma vidden av de israeliska engagemanget på området."

En anledning till judarnas växande makt på verksamhetsområdet för tvätt av knarkpengar är lagen om återvändande, som möjliggör en lätt möjlighet av flykt till Israel. I maj 1993 arresterades fem medlemmar av en judisk internationell tvättliga. Ligan avslöjades efter en specialoperation av FBI, inom ramen för vilken man kunde fastställa existensen av ett bulvanbolag kallat Prisma, som tjänade till att tvätta pengar. Under loppet av mindre än ett år tvättades genom bolaget inte mindre än 22.5 miljoner.

Ligaledaren var en israel som hette Zion Ya'akov Evenheim och gick under namnet "Nollan". Evenheim, som hade dubbelt israeliskt och colombianskt medborgarskap, vistades i Kali, varifrån han samordnade verksamheten och övervakade överföringarna av pengar. De flesta av ligans medlemmar arresterades i maj 1993. Evenheim greps av Interpol i Schweiz och utlämnades till USA. Han samarbetar med FBI. Andra israeler som häktades var Raymond Shoshana, 38, Daniella Levi, 30, Benjamin Hazon, 33, Meir Ochayon, 33, samt Alex Ajami, 34. Många andra misstänkta, som vi skall återkomma till, flydde till Israel, och det är svårigheter med att utlämna dem till USA.

Under loppet av brottsutredningen spelade FBI-agenter in hundratals timmar av samtal på hebreiska de misstänkta israelerna emellan. För att översätta materialet använde de bland andra Neil Elefant, en i New Jersey bosatt jude, som hade bott i Israel någon tid och talade hebreiska flytande. Elefant översatte och översatte, tills han en dag bland dem som talade till sin stora häpnad upptäckte en god vän, Jack Zbeida, en judisk antikhandlare från Brooklyn. Elefant hade hamnat i ett svårt dilemma.

Han sökte upp sin rabbin, Eleazar Teitz, som sade åt honom, att det var hans religiösa plikt att varna Zbeida. Han träffade då Zbeida i hemlighet och berättade för honom, att han var föremål för FBI:s uppmärksamhet. Närvarande var också Alex Ajami, en israelisk jude, som var en av ledarna för ligan. Zbeida och Ajami skyndade till FBI för att erbjuda sitt samarbete och angav samtidigt Elefant. Denne arresterades och anklagades för att ha stört lagenliga procedurer. Elefant argumenterade, att ett av skälen för hans beslut att varna Zbeida var den iver, nästan gränsande till antisemitism, som han fann bland FBI-agenterna, som försökte blanda in staten Israel i knarkhärvan.

Domaren, Kevin Duffy, dömde Elefant till 18 månaders fängelse. Under tiden tvingades FBI att skyndsamt gripa alla inblandade i affären. Trots deras skyndsamhet lyckades åtskilliga israeliska judar fly till Israel. Några få av dem som flydde vid detta tillfälle var Raymond Shoshana, Adi Tal, David Va'anunu, Yishai Vanunu och Ya'akov Cohen. De flesta av dem undkom med en massa pengar, som de också tog med sig till Israel. Amerikanerna vet, att utsikterna att få någon av dem utlämnad till USA är praktiskt taget obefintliga.

Historien om Adi Tal kan det vara värt att närmare gå in på. Det är en ståtlig ung man som ser bra ut, med goda vitsord från sin tjänstgöring i armén, son till en fin israelisk familj. Allt detta hindrade inte Tal att bli indragen i tvättning av knarkpengar redan 1988. I mars 1988 grep de amerikanska myndigheterna 11 medlemmar av tvättligan, däribland Tal och hans gode vän Nir Goldstein, också en israel.

Brottsutredarna vid den tidpunkten sade, att Tal och hans vänner hade opererat försiktigt, använt fingerade namn och kodord och levat i ständig fruktan. De skulle ta emot stora penningbelopp från colombianska kurirer, dela pengarna i summor på mindre än 10.000 dollar (varje belopp över 10.000 dollar som sätts in i en amerikansk bank måste rapporteras), sätta in summorna i banker och omvandla dem till resecheckar, vilka de med hjälp av internationella kurirer skickade till ett bulvan-bolag i Panama.

Det mest omtyckta kodordet, som användes av Tals liga, var hämtat från diamantindustrin. När information lämnades om överföringen av en diamant i 30,4 karat, betydde det summan 30.400 dollar. Tal arbetade för Kali-kartellens penningtvättare, José Satro. Colombianerna pressade honom ständigt att öka tvättens omfattning, och Tal var rädd. "Han levde i ständig fruktan, hans väskor var alltid packade, och han var beredd att fly till Israel vilken minut som helst", sade en brottsutredare.

En viktig medlem i Tals tvättliga var rabbinen Shalom Leviatan, ledare för en chassidisk filial i Seattle. Man antar, att dessa chassiders och deras rabbins betydande politiska makt utövades till förmån för ligan. "Mina avsikter var goda", sade Leviatan, när han greps. "En människa lär sig av erfarenheten", tillade han. Han påstod sig inte känna till att han tvättade knarkpengar, och han var säker på att han hjälpte iranska judar att smuggla ut sina pengar från Iran.

Leviatan kom billigt undan och dömdes till 30 dagars samhällstjänst. Tal, som erkände sig ha tvättat 10 miljoner dollar, dömdes till 52 månaders fängelse. Han avtjänade sitt straff i Danbury-fängelset i Connecticut, men tog inte lärdom av den läxan. När han släpptes, gick han med i en liga, som greps vid FBI:s specialoperation. Den gången lyckades han fly till Israel, där han uppenbarligen är kvar till dags dato.

Guld och diamantindustrin har på sistone tilldragit sig knarkbaronernas välvilliga intresse på grund av de talrika möjligheter till tvätt den erbjuder. En av de omtyckta metoderna är att tvätta med hjälp av handeln med guld. Så här går det till: Knarkpengarna omsätts till guld, som smugglas till Colombia, varifrån det exporteras till Milano, där det används för tillverkning av smycken, som sedan återsänds till 47:e gatan. "Det lustigaste i den här trafiken", säger brottsutredarna, "är att smyckena kommer hit under gynnsamma importvillkor. Guldet ser nämligen ut att härröra från Colombia, som har gynnsamma handelsvillkor med USA."

Det finns också andra metoder. Knarkpengar införs i diamanthandlarnas räkenskaper, som om det vore fråga om deras vinst, och överförs senare till Colombia. Sofistikerade diamantaffärer görs upp mellan olika parter i syfte att "frigöra" stora penningbelopp vid sidan om. Belopp på mindre än 10.000 dollar sätts in på olika bankkonton, omsätts till resecheckar och transporteras sedan till sin slutgiltiga destination.

Men trots all den här påhittigheten är tvätt av pengar genom judiska religiösa institutioner som yeshivaskolor och synagogor en av de mest omtyckta metoderna. Eftersom de flesta guld- och diamanthandlarna på 47:e gatan är religiösa judar, blir förfarandet enklare. De judiska religiösa institutionerna är i stort behov av tillgångar, och de colombianska knarkhandlarna kan vara generösa. De lämnar sina knarkpengar som "donationer" till de judiska religiösa institutionerna, som sedan lämnar tillbaka större delen av pengarna till "donatorerna". Synagogan eller yeshivaskolan behåller en anständig procentsats av beloppet för sina fromma ändamål. Alla är glada och nöjda, knarkbaronerna, som får sina pengar kvickt och effektivt tvättade, och synagogan eller yeshivaskolan, som tjänar lätta pengar.

Den första tvättoperationen, som en judisk institution var inblandad i, avslöjades redan 1984. En liga, som tvättade cirka 23 miljoner dollar, varvid de gjorde sig en förtjänst på två miljoner dollar, opererade vid den äldsta yeshivaskolan i staden, "Tifereth Yerushalayim" i Manhattan. Tvättningen utfördes åt Kali-kartellen. Kontaktman var den i samband med Prisma-affären nämnde David Va'anunu, vilken samarbetade med kartellens viktigaste tvättare, José Satro. Yeshivaskolans representant var den mycket fromme chassiden, Mendel Goldenberger, som dagligen fick kontanter från Va'anunu och förde in pengarna i yeshivaskolans räkenskaper. Goldenberger, som påstod sig inte ha känt till varifrån pengarna kom, fälldes för att ha förfalskat bankdokument och dömdes till åtta års fängelse men frisläpptes långt tidigare efter att ha blivit informatör åt DEA. Senare konstaterades, att han begått brott igen och flytt från USA. Nio personer fälldes i det sammanhanget, däribland vice föreståndaren i yeshivaskolan, rabbinen Israel Eidelman, och några av skolans ledande befattningshavare. Tifereth Yerushalayim hade ekonomiska svårigheter vid den tiden, och dess ledare försökte upprätthålla antalet elever genom att betala dem med vinsterna från tvättningen av knarkpengar.

Det här fenomenet är för övrigt mycket vanligt bland judarna i New York. Många judiska församlingar försvinner, därför att medlemmarna lämnar staden eller sina tidigare grannskap. På det viset förlorar församlingarna sina inkomstkällor och får stora skulder. I den situationen ligger det nära till hands för synagogan eller yeshivaskolan att tvätta knarkpengar som en religiös plikt, eftersom det betyder snabba pengar och stora belopp. "Att tvätta pengar är ytterst fördelaktigt för yeshivaskolorna och andra religiösa institutioner", sade en källa med nära relationer till brottsutredningen. "De befinner sig i en svår situation och blundar av det skälet för knarkproblemet. De frågar inte, varifrån pengarna kommer, som hela tiden strömmar in." Enligt samma källa är det fromma judiska samfundets inställning denna: "Knark säljs i vilket fall som helst. Så länge det inte skadar vårt eget samfund utan endast är till fördel för det, kan vi lika gärna profitera på knarkhandeln." Israelernas roll är i många fall att upprätta sambandet mellan de religiösa judiska samfunden i New York och colombianerna.

Colombianerna är mer tillfredsställda med denna metod för tvätt än varje annan, därför att det av politiska skäl är ett relativt säkert sätt, som kan förmodas inte i början bli tvångsmässigt undersökt av myndigheterna i USA. Det var först år 1990, som situationen började förändras. De federala myndigheterna återupptog en undersökning av några Satmar-chassider i Williamsburg, ägare till juvelerarbutiker på 47:e gatan och misstänkta för tvätt av knarkpengar.

Brottsutredningen inriktades på bröderna Naftali, Miklosh och Yitzhak Shlesinger och på Ya'akov Shlesinger (Naftalis son) och Milon Jakoby, hans brorson. Brottsutredarna fann bevis för nära förbindelser mellan familjen Shlesinger och bröderna Andonia, medlemmar av en colombiansk familj, som anklagats för att ha tvättat nära en miljard dollar. Familjen Shlesinger misstänktes för att tvätta pengar med hjälp av ett dotterbolag kallat Bali, genom checkar dragna från ett konto tillhörande "Camp Yereim" ("de frommas läger"), ett chassidiskt sommarläger i Catskill-bergen. Lägret nekar till att ha haft något att göra med de där checkarna.

Den 7 april i år fälldes rabbinen Abraham Lau, en framstående chassid från Magen Abraham-synagogan i Los Angeles, för konspirationer i syfte att tvätta knarkpengar. Lau är gift med brorsdottern till rabbinen Moshe Teitlebaum, som utövar ett enormt politiskt inflytande i delstaten New York. Olyckligtvis berättade Lau för en hemlig FBI-agent om ett "heligt nätverk" av chassider, som andra ortodoxa judar också deltagit i. Det "heliga nätverket", i vilket endast fromma judar fick deltaga som medlemmar, opererade i området kring 47:e gatan i New York och var kapabelt att tvätta upp till 5 miljoner dollar i veckan tack vare dess vidsträckta kontakter med judiska institutioner för välgörenhet.

Tyvärr tror inte lagens väktare i New York, att det "heliga nätverket" och de många andra judiska tvättligorna har någon helighet. Förra året ökade den federala aktiviteten beträffande israeler och judar på 47 gatan avsevärt. Brottsutredarna begagnar sig nu av många hebreiska översättares tjänster, eftersom ligorna, även om de består av infödda amerikanska judar, endast använder "det heliga språket" (det vill säga hebreiskan) för sina operationer.

Aharon Sharir är otvivelaktigt den viktigaste israeliska tvättaren. Han föddes i Irak för cirka 45 år sedan, immigrerade till Israel i sällskap med sin familj vid ett års ålder, tog examen vid ett israeliskt gymansium, tjänstgjorde med utmärkta vitsord i armén och blev expert på att uppfinna finmekaniska instrument som användes till att laga smycken av guld. År 1979 kom Sharir till New York på ett turistvisum med 6000 dollar i fickan. Han gick in i guldsmedsbranschen, inrättade en verkstad för tillverkning av guldsmycken och klarade sig bra. Genom en israelisk diamanthandlare fick han så upp ögonen för penningtvätt-branschen.

Sharir uppnådde en tvättomsättning på cirka 160.000 dollar per dag, sex dagar i veckan (tvätt är inte tillåten på sabbaten), men 1985 klippte man vingarna på honom, när han anklagades för att ha svindlat en bank i New York på 3 miljoner dollar. Han återlämnade snabbt pengarna och dömdes till böter och ett villkorligt fängelsstraff.

År 1988 nådde Sharirs tvättverksamhet otroliga höjder. Hans guldsmedsbutik på 47:e gatan blev ett av de största tvättcentra i hela USA. "Tre gånger i veckan", berättade Sharir för domstolen i en av de många rättegångar som han nu vittnar i, "fick vi kontanterna. De brukade anlända i säckar, pappaskar eller resväskor. Ibland var det en miljon dollar i en sändning." Ruy Lopez, som representerade de colombianska kartellerna, brukade speciellt anlända från Miami utrustad med ett dokument från Colombia, som innehöll detaljerade kodade instruktioner om vart man skulle skicka pengarna. "Även med automatiska maskiner för penningräkning var det svårt att räkna pengarna.", vittnade Sharir. "De anlände i sedlar på 5, 10 och 20 dollar. Sedlarna, av vilka de flesta hade använts för att sniffa kokain, hade en stark lukt av det, det riktigt stank av dem. Mina anställda kunde inte stå ut med det. Efter ett par tre timmar måste de ta rast och gå ut i friska luften för att inte bli höga."

Sharir skulle se till att pengarna transporterades ut ur USA och hamnade i de colombianska kartellernas bank konton i Panama och Colombia. För det ändamålet satte han in pengar i sina bank konton, som om det var vinster från hans butik, köpte tillgångar som knark kartellerna kunde använda, köpte och sålde guld till förhöjda priser från köpmän, som deltog i konspirationen samt dolde pengar genom olika manipulationer. Slutligen omsattes alla pengarna i checkar dragna på olika judiska religiösa institutioners konton.

Av colombianerna fick Sharir 6 % av omsättningen för sitt besvär. Inom en kort tidsperiod flyttade han med sin familj till ett lyxigt hus i Woodmere på Long Island. Han köpte en lyxbil av märket Jaguar, överöste sin fru Miryam med dyrbara juveler och donerade frikostigt pengar till judiska välgörenhetsinrättningar.

Besvärligheterna började för honom vid slutet av 1988. I december gjorde agenter från tullen och finansdepartementet en räd i hans butik, sedan de underrättats av bankerna om storleken av hans insättningar. De hade med sig knarkhundar, genomsökte noga hans kontor och bortförde billaster av dokument. Sharir förlorade inte fattningen. Medan agenterna gick omkring i hans kontorslokaler, lyckades han gömma undan 600.000 dollar, som fanns på hans bank konto just då, på en säker plats. Samtidigt blev Sharir osams med sina colombianska operatörer, som hävdade att han stulit knarkpengar av dem till ett belopp av 26 miljoner dollar. Sharir nekade till anklagelsen och hyrde en israelisk professionell brottsutredare, Lihu Ichilov, för att lösa gåtan. Ichilov blev snart Sharirs partner. Han flydde till Panama, bildade två bulvanbolag där, öppnade bank konton och hittade på bättre tvättvägar.

Sharir gav inte upp efter de federala agenternas räd mot hans kontorslokaler. Inom två veckor öppande han två andra kontor på 47:e gatan och återupptog sitt arbete. När en av hans advokater frågade honom, hur han hade tänkt undkomma lagens uppmärksamhet, svarade Sharir: "Jag ändrade mitt system och trodde att jag nu med Guds hjälp aldrig skulle åka fast." I Sharirs nya system ingick rabbinen Yosef Crozer, som vi diskuterat tidigare. Det blev Crozers lösmynthet, som fick Sharir på fall, och han arresterades i mars 1990. Crozer var också den som fick Sharir att erkänna tvätten av 200 miljoner dollar. Hans fru Miryam arresterades tillsammans med honom. Under det pressande förhöret gick Sharir med på att samarbeta i utbyte mot att hans fru släpptes och anklagelserna mot henne avskrevs. Det gick åklagarsidan med på.

Det var en mycket förmånlig uppgörelse, vad åklagarsidan beträffar. I tre månaders tid matade Sharir de federala brottsutredarna med den mest värdefulla information beträffande den judiska tvättindustrin, inklusive namn, operationsmetoder, koder och bank konton. Sharir vägledde dem till avslöjandet av vad som betecknas som den nya "kokain-triangeln". Man kunde få bindande bevis mot mer än 35 judiska tvättare, beslagta 10 miljoner dollar och slå ner på talrika judiska tvättligor. Med Sharirs hjälp fick man fram bindande bevis mot Stephan Scorkia, den största tvätthajen i USA:s historia. Sharirs vittnesmål vid rättegången mot honom ledde direkt till att han kunde fällas. Scorkia stod åtalad för att ha tvättat 300 miljoner dollar och dömdes till 660 års fängelse.

Sharir ingår nu i programmet för skydd åt vittnen i USA. Han lever under en antagen identitet, försatt på fri fot mot borgen, reser tungt bevakad mellan New York, Rhode Island, Arizona och andra stater, vittnar i brottmål, och livet går vidare. Hans hustru Miryam tog ut skilsmässa från honom kort efter smällen. Hon vägrar att kommentera saken och meddelade Daily News: "Jag har inte för avsikt att uttala mig. Jag skilde mig från Aharon för att distansera mig från honom och hans vänner, och det är just vad jag håller på med."

Sharir var direkt ansvarig för minst 35 colombianers flykt från USA tillbaka till Colombia. En av flyktingarna var Duvan Arbolda, en av de viktigaste tvättarna i Kali-kartellen. Efter Sharirs vittnesmål åtalades Arbolda i en domstol i Manhattan för tvättning i stor skala. När Sharir blir färdig med sina vittnesmål, kommer han själv att åtalas. Åklagarsidan går med på en mild dom, men det ökar inte hans chanser att överleva. "För närvarande står Aharon Sharir högst upp på Kali-kartellens lista över dem man vill ha tag på", sade en amerikansk tulltjänsteman.

Åtal har också väckts mot Lihu Ichilov, Sharirs partner. Men Ichilov flydde till Israel dagen före rättegången, i januari 1991. Det var vid tiden för Gulfkriget, och domaren, Richard Owen, som rannsakade Ichilov i hans frånvaro, sade: "Herr Ichilov föredrar tydligen att möta de förskräckliga scud-missilerna, som regnar över Israel än det amerikanska rättsväsendet."


Anmärkning:

Den Satmar-chassidiska sekten är häftiga motståndare till sionismen. Den nuvarande rabbinens farbror och företrädare, Yoel Taitelbaum, har publicerat lärda böcker, i vilka sionismen beskrevs som en uppfinning av Satan, israeliska segrar (särskilt den i sexdagarskriget) tillskrevs direkt hjälp från Satan till den israeliska armén, medan Förintelsen rättfärdigades som Guds straff mot judarna för att en del av dem blivit sionister. Den nuvarande rabbinen upprätthåller visserligen formellt sin farbrors läror, men har de mest vänskapliga relationer med den israeliska regeringen.

 


USA´S RULERS
- They Are All Jews!
 Clinton´s list:
THE JEWS IN CLINTON´S CABINET

Who Run Clinton and the USA  


The following is a list (which doesn't include lower staff levels) of Jews in the present Clinton adminstration:
(1/4/1998)


Madeleine Albright
Secretary of State
Robert Rubin
Secretary of Treasury 
William Cohen
Secretary of Defense 
Dan Glickman
Secretary of Agriculture 
George Tenet
CIA Chief  
Samuel Berger
Head National Security Council
Evelyn Lieberman
Deputy Chief of Staff  
Stuart Eizenstat
Under Secretary of State 

Charlene Barshefsky
U.S. Trade Representative
Susan Thomases
Aide to First Lady 
Joel Klein
Assistant Attorney General 
Gene Sperling
National Economic Council 
Ira Magaziner
National Health Care 
Peter Tarnoff
Deputy Secretary of State 
Alice Rivlin
Ecomomic Advisory 
Janet Yellen
Chairwoman, National Economic Council 
Rahm Emanuel
Policy Advisor
Doug Sosnik
Counsel to President 
Jim Steinberg
Deputy to National Security Chief
Jay Footlik
Special Liason to the Jewish Community
(no other group has a special liason)
Robert Nash
Personal Chief
Jane Sherburne
President's Lawyer
Mark Penn
Asia Expert to NEC
Sandy Kristoff
Health Care Chief
Robert Boorstin
Communications Aide
Keith Boykin
Communications Aide
Jeff Eller
Special Assistant to Clinton
Tom Epstein
Health Care Adviser
Judith Feder
National Security Council
Richard Feinberg
Assistant Secretary Veterans
Hershel Gober
Food and Drug Administration
Steve Kessler
White House Counsel
Ron Klein
Assistant Secretary Education 
Madeleine Kunin
Communications Aide
David Kusnet
Dept. AIDS Program
Margaret Hamburg
Dir. Press Conferences 
Many Grunwald
Liason to Jewish Leaders 
Karen Adler
Dir. State Dept. Policy 
Samuel Lewis
National Security Council 
Stanley Ross
National Security Council 
Dan Schifter
Director Peace Corps. 
Eli Segal
Deputy Chief of Staff 
Alan Greenspan
Chairman of Federal Reserve Bank
Robert Weiner
Drug Policy Coordinator
Jack Lew
Deputy Director Management and Budget

James P. Rubin
Under Secretary of State
David Lipton
Under Secretary of The Treasury
Lanny P. Breuer
Special Counsel to The President
Richard Holbrooke
Special Representative to NATO
Kenneth Apfel
Chief of Social Security
Joel Klein
Deputy Whlte Honse Counsel

Sidney Blumenthal
Speclal Advisor to Pirst Lady
David Kessler
Chief of Food & Drug Adininistration
Seth Waxman
Acting Solicitor General
Mark Penn
Presidential Pollster
Dennis Ross
Special Middle East Representative
Howard Shapiro
- General Counsel for the FBI
Lanny Davis
White House Special Counsel
Sally Katzen
Secretary of Management and Budget
Kathleen Koch
Heads FBI Equal Opportunity Office
John Podesta
Deputy Chief of Staff
Alan Blinder
Vice Chairman of Federal Reserve
Janet Yellen
Heads Council of Economlc Advisors
Ron Klain
Chief of Staff for Al Gore
The Jewish US. Ambassadors
22/04/98

The Jewish US. Ambassadors mentioned here have been chosen not because of their ethnical origin, but because of their political ideology and POLITICAL position regarding the Palestine question, as POLITICAL actors.

They are mentioned not because they are Jews, but they are mentioned because we believe that the Jewish lobby in the US has created a dangerous concentration of power which we believe is troublesome to the democracy of that country and dangerous for the peace in the Middle East.

It is a political analysis which has been made by many observers, including Israeli newspapers.

Just the fact that the jews don't agree with our political views should not allow them to deprive us of our human right of freedom of speech.

The tragic reality is this; freedom of speech is almost non-existent in many European countries.

We hope that censorship will not prevail over the content of our or any other homepages.

It is the situation in the Middle East that is very much inflamed - the parties concerned in the debate and the conflict only reflect the real polarization.

To the Palestinians and Muslims the Zionists appear to be the Nazis of today.

To the victims of Zionism this ideology is not experienced as something positive, but rather as a symbol of evil.

This jewish concentration of power in USA gives world Jewry tremendous influence to promote their "special agenda". Never before in American history have so many Jews been appointed as US Ambassadors. They are all members of powerful Jewish organizations.

These are hardened supporters of Israel and the "Jewish race". It is impossible for them to put the interests of America ahead of their Zionist state. None would hold these ambassadorships unless they were members of the ruling Jewish elite. Here is their listing which you will never see in the daily press.List of some of the Jewish US. Ambassadors:


Germany:
Ambassador John C. Kornblum
Germany has long been seen as an adversary of the Jews. Thus a Jewish Ambassador places them under direct Jewish pressure.
France:
Ambassador Felix Rohatyn
Rohatyn is a former partner in the Jewish Lazard Freres investment bank. In September the French oil company, "Total," invested $2 billion in the production of oil in Iran. Rohatyn is seeking to Veto this project due to Israel's hostility toward Iran. Rohatyn said; "Globalization doesn't carry a threat, but it carries discipline."
Poland:
Ambassador Daniel Fried
Chester Grabowski, editor of "The Polish Post Eagle", and others urged Clinton to name a Polish American. This plea was ignored. There has never been a Jew ambassador to Poland before as Jews hold an animosity toward Poles. This is considered as a gross insult. Regardless, Fried jokingly said: "I will now have to brush up on their language."
Denmark:
Ambassador Edward E. Elson
Dr. Fields attended Marist High. School in Atlanta with the Elson brothers. He learned that their family made a fortune in the textile business and are big contributors to the Democratic Party.
Hungary:
Ambassador Donald M. Blinken
This country has long been considered "anti-Semitic". Budapest has the largest Jewish population in Europe, some 125,000 Jews, only exceeded by Paris Thus Blinken can protect their financial interests.
Romania:
Ambassador Alfred H. Moses
At one time Romania was ruled by an allJewish Communist Party under Anna Pauka. Romania is closely allied with Israel. Six members of the Rumanian Senate, three of them priests, objected to Clinton's 1994 appointment of Moses stating that he was closely connected to the fallen Communist Ceausescu regime.
Belgium:
Ambassador Alan J. Blinken
Antwerp, Belgium is the diamond capital of the world next to Tel Aviv. The diamond business is totally Jew-controlled. Blinken is in a position to further protect their interests. He is related to the Blinken ambassador to Hungary.
Belarus:
Ambassador Kenneth S. Yalowitz
Belarus is located between Poland and Russia. It once had a huge Jewish population.. They still have interests there.
South Africa:
Ambassador James A. Joseph
The Jewish Oppenheimer family controls this gold mining capital of the world. The Jewish-run South African Communist Party and the ANC now control the government and loyally do the bidding of the gold interests.)
India:
Ambassador Frank G. Wisner
This economic powerhouse has long sided with the Arabs against Israel and needs more Zionist control
Turkey:
Ambassador Marc Grossman
The "Kemalist" Turkey is the only Middle East border country with a military alliance with Israel. They pose a threat to Syria and Iraq over long simmering border disputes.
Mustafa Kemal Ataturk was a secret Jewish infiltrator ! This explains the alliance between the Ataturk-influenced military regime in Turkey and the fraudulent and criminal state of Israel! This also explains the opposition of the "kémalian" junta against the rennaisance of Islam amongst the muslim people of Turkey! About the jewish Ataturk: visit the jewish home page "Famous Jews".

New Zealand:
Ambassador Josiah H. Beeman
Egypt:
Ambassador Daniel C. Kurtzer
Egypt is the recipient of the second largest amount of US foreign aid. This is to "buy off" Israel's southern front. Any hostility toward Israel would end the aid.)
Sweden:
Ambassador Thomas L. Siebert
Morocco:
Ambassador Marc C. Ginsberg
Singapore:
Ambassador Timothy A. Chorba
Zambia:
Ambassador Arlene Render
Brazil:
Ambassador Melvyn Levitsky
This is South America's largest country and economic powerhouse. Jews have huge investments here.
Bolivia:
Ambassador Curt W. Kamman
This is another mineral rich country; copper, magnesium, lead, etc.
Mexico:
Ambassador Jeffrey Davidow
Davidow was formerly Assistant Secy. Of State for South America under Albright. Mexico sends the US more immigrants and trade than any other nation.
Canada:
Ambassador Gordon Giffin
Thus Clinton has given both our border neighbors, Mexico and Canada, to Jewish operatives.
Cuba:
US Interest Head, Michael G. Kozak
One would think that this nation would have a Spanish Catholi "Interest Chief" instead of a Jew???
Norway:
Ambassador David B. Hermelin
Hermelin is a Michigan multi-millionaire real estate developer and president of the World Jewish ORT Union. Re owns Palace Sports and Entertainment, "The Palace" of Auburn Hills and the "Pine Knob Music Theater".
Switzerland:
Ambassador Madeleine M. Kunin
Kunin is the former Democratic governor of Vermont. Her four children attended a Hebrew school. The New York Times of Oct. 4, 1997 says she, "doggedly pursues the Swiss on the issue of gold for holocaust survivors."
What
George Washington
and
Benjamin Franklin
said about the Jews

George Washington
( in Maxims of George Washington by A. A. Appleton & Co.)

"They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy's armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in... It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America."

George Washington


Benjamin Franklin
(This prophecy, by Benjamin Franklin, was made in a "CHIT CHAT AROUND THE TABLE DURING INTERMISSION," at the Philadelphia Constitutional Convention of 1787. This statement was recorded in the dairy of Charles Cotesworth Pinckney, a delegate from South Carolina.)

"I fully agree with General Washington, that we must protect this young nation from an insidious influence and impenetration. The menace, gentlemen, is the Jews.
In whatever country Jews have settled in any great number, they have lowered its moral tone; depreciated its commercial integrity; have segregated themselves and have not been assimilated; have sneered at and tried to undermine the Christian religion upon which that nation is founded, by objecting to its restrictions; have built up a state within the state; and when opposed have tried to strangle that country to death financially, as in the case of Spain and Portugal.
For over 1,700 years, the Jews have been bewailing their sad fate in that they have been exiled from their homeland, as they call Palestine. But gentlemen, did the world give it to them in fee simple, they would at once find some reason for not returning. Why? Because they are vampires, and vampires do not live on vampires. They cannot live only among themselves. They must subsist on Christians and other people not of their race.
If you do not exclude them from these United States, in their Constitution, in less than 200 years they will have swarmed here in such great numbers that they will dominate and devour the land and change our form of government, for which we Americans have shed our blood, given our lives our substance and jeopardized our liberty.
If you do not exclude them, in less than 200 years our descendants will be working in the fields to furnish them substance, while they will be in the counting houses rubbing their hands. I warn you, gentlemen, if you do not exclude Jews for all time, your children will curse you in your graves.
Jews, gentlemen, are Asiatics, let them be born where they will nor how many generations they are away from Asia, they will never be otherwise. Their ideas do not conform to an American's, and will not even thou they live among us ten generations. A leopard cannot change its spots. Jews are Asiatics, are a menace to this country if permitted entrance, and should be excluded by this Constitutional Convention."

Benjamin Franklin


Peter Styvesant
( 17th century Dutch governor in America.)

"The Jews who have arrived would nearly all like to remain here, but learning that they (with their customary usury and deceitful trading with the Christians) were very repugnant to the inferior magistrates, as also to the people having the most affection for you; the Deaconry also fearing that owing to their present indigence they might become a charge in the coming winter, we have, for the benefit of this weak newly developing place and land in general, deemed it useful to require them in a friendly way to depart; praying also most seriously in this connection, for ourselves also for the general community of your worships, that the deceitful race - such hateful enemies and blasphemers of the name of Christ - not be allowed further to infect and trouble this new colony."

Peter Styvesant
(Letter to the Amsterdam Chamber of the Dutch West India Company, from New Amsterdam, September 22, 1654.)


Thomas Jefferson
(18th century American statesman)
"Dispersed as the Jews are, they still form one nation, foreign to the land they live in."

Thomas Jefferson
(D. Boorstin, THE AMERICANS)

"Those who labor in the earth are the Chosen People of God, if ever he had a chosen people."

Thomas Jefferson
(NOTES ON VIRGINIA)

 


Jewish Propaganda!

To understand Israel...
to understand the Jews...He does not
understand Radio Islam...

The Jewish "Peace" in the Mideast!A "Negotiator"...who "understands"...Mideast PeaceTalks!


The by Jews occupied USA´s policy...


Please do also read:

Even more information on the subject is available at Radio Islam´s section on Jewish Power.


För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk