Bluffen avslutar det tjugonde århundradet
The Hoax Ends the Twentieth Century

 Arthur R. Butz

 

Tal hållit i Adelaide Institutes konferens i Australien, den 7-9 augusti, 1998.

 


Arthur R. Butz föddes och växte upp i New York. 1966 doktorerade han i styrteknik [Control Sciences] i Minnesotas universitet. 1966 började han arbeta på fakultetet i Northwestern University (Evanston, Illinois), där han nu är docent i el- och datateknik. Han är författare till ett otal tekniska verk.

 

Tack Dr. Töben, mina damer och herrar. Jag är speciellt glad att se att bland de framstående deltagarna här finns John Bennett som jag kallar "fadern till revisionismen i Austalien". Hans lilla årsbok "Your Rights", Dina rättigheter, har gjort att Australien är det enda landet där revisionistiskt material genomgående är åtkomligt för den bredare allmänheten.

Beklagligtvis finns inte Robert Faurisson med oss här av orsaker jag vill diskutera. Lyckligtvis kommer vi ha telefonkontakt med några av de som förhindrats vara med oss här.

Det finns två orsaker till att jag vill deltaga och hålla detta tal. Först min bok, The Hoax of the Twentieth Century, som först publicerades 1976, har kommit att räknas in bland revisionismens "klassiker". För det andra, som jag sa, många av de andra kandidaterna har förhindrats att komma hit på grund av att de utsatts för terror.

 

Terror

Jag blickar med lite saknad tillbaka till den tid 1979 när den enda juridiska reaktionen ägde rum mot mitt revisionistiska författarskap. I Tyskland finns en statlig byrå som gör en lista över vilken litteratur som anses "skadlig för ungdomen". Denna listning innefattar inte pornografi men däremot litteratur som anses skadlig på grund av politiska orsaker. 1979 blev den tyska översättningen av min bok upptagen på denna lista. Detta inkluderade inskränkningar på att lagligt kunna sälja boken och ledde i praktiken till en banlysning. Som jag sa, så var detta den enda lagliga aktionen mot mitt författarskap. Jag blev mycket upprörd över detta och tyckte det var ett skamlöst övergrepp. Men, som jag sa, så ser jag tillbaka till 1979 med vemod eftersom saker har förändrats till det värre, och personer har nu fått fängelsestraff för liknade arbeten som jag har gjort. Som ett minimum har de förhindrats att resa till länder som Australien.

Robert Faurisson finns inte här eftersom den Australiska regeringen har bestämt att han är av "dålig karaktär", på grund av att han dömts i Frankrike. Särskilt om man brutit mot Fabius-Gayssot- lagen som kom 1990, vilken förbjuder "brott mot mänskligheten" som fastställdes 1946 vid de stora Nürnberg-rättegångarna.

Den brittiska historiken David Irving har av liknande orsaker blivit förhindrad från att besöka Australien, för tankebrott begångna i Tyskland. Det spelar ingen roll att de inte begicks i Australien.

Jag har inte dömts eftersom vi inte har den sortens lagar i USA, så det är en av anledningarna jag håller detta tal. Även om denna anledning att hindra mig från att komma hit inte finns, så försäkrar jag er att jag är av samma dåliga karaktär som Robert Faurisson. Men jag kan inte presentera mig själv som en av australiska regeringen klassad som av dålig karaktär. Jag kan däremot presentera mig som en av den tyska regeringen klassad som olämpligt material. Så det finns nu riska att ni som lyssnar på mig också kommer att klassas som olämpligt material.

 

Underförstått medgivande

Det är uppenbart att våra fiender har underförstått gett oss sitt medgivande genom att tillgripa sådana förfaringssätt som motsätter sig de medborgliga rättigheter som har utvecklats under de senaste två århundradena. De är vettskrämda eftersom, om man ser det, revisionister säger bara att de allierade, Vatikanen, Röda Korset, osv. hade rätt, under kriget, i sin bedömning av utrotnings-historierna. Så enkelt är det. Kom ihåg det när någon säger att det går utför för oss.

Tidigare idag hörde vi om oro som uttryckts för saker som jag hört många gånger tidigare. Denna gång uttrycktes den av Deborah Lipstadt: de "överlevande" håller nu på att dö ut i en omfattning att det snart kommer att bli svårt att få revisionisterna att bli förlägna och skämmas för sitt uppförande. Bara ett framskridande av hysteri kan förklara ett sådant uttalande, vilket man indirekt medger. Ingen sansad person skräms av det faktum att alla de som överlevde det amerikanska inbördeskriget är nu döda, att det skulle innebära oro för de som möjligen skulle förneka att detta inbördeskrig verkligen har hänt. Försvararna av bluffen [av Holocaust] har förlorat sitt grepp över historiens realitet, och vad det innebär att kunna se om något verkligen har "hänt" vid en speciell tidpunkt och plats.

Sådana undertryckande aktioner är naturligtvis indirekta medgivande att Holocaust-revisionisterna inte är excentriska individer, och att legenden nu enbart kan upprätthållas med terror. Observera att det finns en massa tvivelaktiga påstående om historien som ingen försöker hindra att de sägs - t.ex. om den afrikanska historien.

 

Anti-revisionist-lagar

Lagar som tillämpas på revisionister skiljer sig mellan olika länder och kan delas upp i tre kategorier:

1. Lagar som förbjuder vissa historiska påståenden. Fabius-Gayssot-lagen som inte är direkt hycklade, har en klarare mening, och förklarar mera exakt vad lagen vill döma för.

2. Lagar som vill kriminalisera uttalanden som har en icke-önskad effekt, nämligen som "orsakar hat" eller "eggar till hat". Kanada och kanske England har sådana lagar, och Australiens svårtydliga lag "mänskliga rättigheter" (som nästan kan ses som en Orwellisk term!) är lagstiftningar i denna kategori.

3. Lagar utan klar mening. Tyskland har sådana lagar som täcker "glorifierande av nationalsocialism", "anti-konstitutionella aktiviteter", "förolämpning av de döda". Emellertid fick Tyskland 1995 en lag som kan ses under kategori ett, som kunde ge upp till fem års fängelse, och en tidigare lag av kategori två, om provocerande av rashat, tillämades på Günter Deckert 1994.

Alla tre kategorierna kännetecknas av att sanning i sig inte är ett försvar. Ett bra exempel är när Faurisson dömdes med hänvisning till Fabius-Gayssot-lagen. Ett annat exempel är när Irving dömdes i Tyskland för att han sa att "gaskamrarna" som visas för turister i Auschwitz' huvudläger inte är autentiskt - ett faktum som nu har medgivits av Auschwitz museum. Ett annat kännetecken är att syftet är irrelevant, antingen för att lagen uttryckligen utesluter den från hänsynstaganden eller det som händer under rättegången. Detta är uppenbarligen inte en traditionell bedömning av brottslighet. En sak som jag tror är att lagar under kategori två, vilken fokuserar på effekterna av uttalanden, närmar sig kategori tre, det är, lagar som saknar klar mening.

Om man tittar närmare på kategori två och den verkan man vill uppnå, så är den märklig att ha att göra med. En formulering är "orsakar hat". Nu "orsakar" är ett svårt begrepp även utanför sfären av sociala angelägenheter, men jag ska försöka vara praktisk här och undvika olösliga kunskapsteoretiska problem. Min anmärkning är att anklagelsen att orsaka hat är ovetenskaplig. Om anklagelsen är det "orsakar hat", då kommer alltså läsandet av den anstötliga texten skapa hat. Om anklagelsen är "sannolikt skapa hat", då kommer de som tidigare har läst jämförbar text ha läst text som skapar hat. Men sådana överväganden är oförskämda.


För mer information:
På engelska se:
INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW

För mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME