Nyheter
24 april, 1999
Australisk Holocaust-skeptiker arresterad i Tyskland
Om den skandalösa arresteringen av Dr Frederick Töben i Tyskland

 Grupper för värnandet av yttrandefriheten protesterar mot arresteringen av Dr Töben.

 

Dr. Fredrick Töben, en australisk historiker och lärare har arresterats och kvarhålls i Tyskland för "eggande till hat", förolämpning av judar, förnekande av genocide-handlingar av Tredje Riket, "förtala minnet av de dödade [judar]", när han utmanat Holocaust-utrotnings påståendet i sitt från Australien baserade månliga nyhetsbrev och i sin från Australien baserade Internet-sida.

Töben, som driver Adelaide Institute historical center i södra Australien togs i förvar den 9 april, 1999, under ett privat möte i Mannheim [Tyskland] med den allmänne åklagaren Hans-Heiko Klein.

Ironiskt nog gällde mötet med Klein en diskussion om tyska lagar som strider mot den allmänna officiella synen om vad som hände under andra världkriget, speciellt vad gäller behandling av Europas judar under krigstid.

Centret i södra Australiens största stad, som finansieras via donationer, Adelaide Institute, grundades 1994 av Töben som styr dess arbete och skriver två nyhetsbrev per månad (P.O. Box 3300, Norwood 5067, Australia).

Att ifrågasätta Holocaust-utrotning är olagligt i Tyskland, Israel, Frankrike, och ytterligare några länder, men det är lagligt i de flesta länder, inkluderat Australien.

Adelaide Institute's nuvarande direktör Geoff Muirden kallar arresteringen "förledas i en fälla". Dr Töben, säger han, hade "en privat diskussion med en representant för allmän myndighet, som sedan beslutade att arrestera honom för 'tanke-brott'." "Vilken rätt har Tyskland att införa denna censur på en i Australien baserad Internet-sida?", undrade Muirden.

John Bennet, ordförande för the Australian Civil Liberties Union (ACLU), Australiens civilrättsunion, säger att Dr. Töben arresterades "med hänvisning till lagar som strider mot yttrandefriheten". ["under draconian anti-free-speech laws."] Han kallar detta för ett "klassiskt fall mot yttrandefriheten". Han ber människor att kontakta tyska ambassader och andra tyska officiella kontor för att protestera mot Töbens arrestering. Bennet har också hjälpt till att organisera en fond för att Töben och liknade historiker släpps. Donation kan sändas till: ACLU, P.O. Box 1137, Carlton, Vic. 3053, Australia. Checkar bör skrivas på "ACLU, Toben Defense Fund."

I London har historiker David Irving starkt fördömt Dr. Töbens arrestering som "kränkande övervåld". Denna best-selling historiker är själv utestängd från att besöka Tyskland på grund av sina avvikande synpunkter på andra världskrigets historia.

Electronic Frontiers Australia (EFA), en oberoende grupp för yttrandefrihet, har också talat ut mot arresteringen av Töben, och utrycker speciellt sin oro över att tyska myndigheter dömer material baserat på australiska Internet-sidor, som om de var publicerade i Tyskland. EFA-ordföranden Kimberley Heitman, som är advokat, säger att tyska staten försöker lagstifta för hela världen.

The Institute for Historical Review (IHR), ett forsknings- och publicerings-center i södra Kalifornien, protesterar starkt mot arresteringen av Töben. "Detta försök av tyska myndigheter att införa cencur-lagar i andra länder gör fallet med Töben särskilt skamlöst", säger IHR-ordföranden Mark Weber. Denna historie-revisionistiska "think tank" [IHR] varnar för denna inskränkning av yttrandefriheten på historieforskning i Tyskland och andra länder.

Bland de som har varit inspärrade i fängelse i Tyskland i många år för att ha utryckt sina skeptiska åsikter på den officiella versionen om vad som hände Europas judar under andra världskriget, finns Günter Deckert, lärare och politiskt aktiv, och Udo Walendy, en författare och förläggare.

Töben föddes i norra Tyskland 1944, men emigrerade till Australien när han var tio år. Han har levt det mesta av sitt liv i sitt nya hemland, och är australisk medborgare. Han har studerat på universitet i Australien och Tyskland, och har doktorerat i filosofi. Han har bl.a. arbetat som lärare i en skola i Victoria, Australien.

 

På AAARGH's hemsida finns denna artilkel:
The entrapment of Dr. Frederick Töben by the German neo-gestapo.

Dr Fredrick Töben, ledare för Adelaide Institute Website och redaktör för Adelaide Institute Newsletter blev arresterad i Mannheim, Tyskland den 9 april 1999 av allmänna åklagaren Hans-Heiko Klein och inspektör Mohr i säkerhetspolisen (Staatchutz) för "tankebrott".

Han är nu i fängelset i Mannheim, i väntan på rättegång.

Vi känner att denna arrestering var en gillrad fälla, då Dr Töben hade ett privatsamtal med Herr Klein, då det restes frågor kring Förintelsen den 8 april 1999. Han blev då inviterad till vidare diskussioner påföljande dag, då han inte bara mötte Klein utan också Herr Mohr som inte i början identifierade sig som tillhörande den tyska säkerhetspolisen.

Då diskussionen kom till att Töben frågade Klein om han trodde på Förintelsen, så svarade denne omedelbart ja. Fredrick Töben tillfrågades om han trodde på Förintelsen, så svarade han; "det är vad du säger". Denna replik var tillräckligt för att inspektör Mohr skulle arrestera Töben på fläcken med anklagelsen att ha "förödmjukat minnet av dom döda". Tydligtvis är endast klara och raka svar lagliga i Tyskland.


För mer information:
på franska och engelska se:
AAARGH
På engelska se:
INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
För mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME