Nyheter

 

Fem års fängelse för Pedro Varela

Spansk domstol dömer för 'tankebrott'

 

Mark Webber

 

En spansk domstol har dömt Pedro Varela, som driver en bokhandel i Barcelona, till fem års fängelse för "provocera fram rashat" och för "förneka eller rättfärdiga genocide".

Detta domstolsutslag som fastställdes den 16 november, 1998, är Spaniens första dom mot "Holocaust-förnekande". Den grundar sig på anti-genocide- och anti-diskriminerings-lagen som kom 1995, vilken skapar en lag med oklar tolkning, och därmed hotar yttrandefriheten för alla spanjorer.

Detta fall startade den 12 december, 1996, med att polis stormade bokhandeln "Libreria Europa" i centrala Barcelona när Pedro Varelas syster arbetade i affären och hennas dotter lekte på bakgården. Polisen beslagtog ca 20 000 böcker, tillsammans med en mängd tidsskrifter, affischer och ljud- och videoband. Varela arresterades senare i sin privata bostad.

Bland de i Spanien kända prominenta personer som protesterade offentligt mot polisens uppförande fanns Fernando Savater, en filosofi-professor vid universitetet i Madrid. I en artikel i Madrids mest inflytelserika dagstidning El Pais, så kritiserade han starkt de lagar i Europa som hotar yttrandefriheten och sin oro över att vissa såg stängandet av denna bokhandel som en "seger för utvecklingen".

Under rättegången, som ägde rum i Barcelonas kriminaldomstol den 16 och 17 oktober 1998, så citerade den allmänne åklagaren ur 30 böcker som såldes i Varelas bokhandel och som prisade det Tredje Riket i Tyskland och godtog dess politik, eller som redogjorde för de aktuella revisionistiska åsikterna om Holocaust. Med under rättegången fanns representanter för en judisk organisation i Barcelona [Jewish community organization of Barcelona (ATID)] och en grupp som kallar sig "SOS rasism".

Varelas advokat hade kallat två juridiska ombud för att bistå försvaret, och för att förklara att lagen som åberopats strider mot grundlagen.

Det tog nära två år innan rättegången startade på grund av att många av de beslagtagna böckerna var på engelska, tyska och franska, och att åklagaren insisterade på en noggrann översättning till spanska på många av böckerna, för att fastställa exakt vilka delar som bryter mot lagen.

Varela förnekade starkt anklagelserna mot honom. "Jag har aldrig provocerat fram hat", sa han till domstolen. Som historiker, förklarade han, hade han "den moraliska plikten att tala om sanningen", precis som läkare har skyldigheten att försöka bota. "Som historiker måste jag forska i det förflutna och när det inte finns plats för tvivel presentera det. Han förklarade också:

Enligt min mening så är det nödvändigt att omvärdera historien eftersom det är en öppen fråga och allt blir en fråga om revisionism… Alla historiker måste förhålla sig skeptiskt till allting och måste alltså granska det som har sagts hittills. Revisioniska frågor omfattar och tar ställning till de allierades anklagelser av Nationalsocialisterna i Tyskland.

Inte för att rättfärdiga historien, säger Varela, men även att ord som "fascist" och "revisionist" manipuleras av media och av social-politiska intressen likgiltiga för rättvisa och sanning. Termen "rasist", fortsatte han har praktiskt tagit blivit liktydigt med "mördare".

Med hänvisning till de böcker han har i sin bokhandel, fortsatte Varela, så känner han inte till och kan inte känna till hela innehållet i varenda bok som han säljer. Även om detta var möjligt, säger han, så har han inte skyldighet att känna till det. Han påpekar att han också säljer Karl Marx' Kapital och Anne Frans dagbok, tillsammans med 232 titlar som inte är relaterade till Andra Världskriget.

Varela har skrivit en broschyr om Anne Frank som ger en noggrann genomgång om att den berömda judiska tonåringen dog av tyfus och att hennes kropp inte användes som tvål. Detta är inte att förringa eller att inte beklaga hennes död, säger han.

I sitt slutanförande till domstolen säger Varela:

Det är min tur att bli syndabock som "social varning" [för att använda åklagarens utryck]… Jag bekämpar och fördömer och attackerar alla former av "genocide." Jag är inte skyldig till genocide och har aldrig dödat någon. Jag har aldrig uppmanat till eller försvarat genocide på någon, eller massmord av något slag av minoriteter.

Den 16 november, 1998 förklarade domstolen Varela skyldig till provocera fram rashat och för förnekande eller rättfärdigande av genocid, och dömde honom till fem års fängelse och böter på 720.000 pesetas (cirka 42 000 kronor). De 20 000 av polisen beslagtagna böckerna beordrades att brännas (!), även om enligt domstolen bara 30 titlar av de 200 sammanlagda bröt mot lagen.

Fallet följdes av media över hela landet, som skrev provocerande kommentarer som både sympatiserade med eller var fientligt inställda till försvaret. En grupp som kallar sig "Comite por la Libertad de Expresion" försvarade aktivt Varela. Många författare och journalister utryckte sin oenighet med domstolsutslaget, och oroades att den hotade yttrandefriheten. I brev till tidningar och radio, protesterade många privatpersoner mot domstolsutlaget.

I oktober så demonstrerade en koalition av judar, zigenare, socialister och homosexuella grupper mot Varela och bar på en symbolisk likkista i pappkartong till minnet av Holocaust offer. Som väntat så uttryckte sig den vanliga gruppen av professionella anti-rasister, marxister och andra självvalda försvarare av demokratin sin tillfredställelse med domstolutslaget.

Den 10 december, 1998, så överklagade Varelas advokat domslutet.

 

Frispråkig, artikulerande och modig

Pedro Varela, 41 år gammal, är slagfärdig, engagerad och artikulerande. När han studerade på universitetet vann han pris som enastående student i historia, en fem års kurs där han fick högsta betyg och som han klarade av på halva kurstiden. I mars 1991 talade Varela (i Tyskland) vid "Leuchter Kongress" i München, ett revisionistiskt möte som anordnades utomhus av Ernst Zündel.

(Varela kan nås med brev via: Libreria Europa, Aptdo. de Correos 9169, Barcelona 08080, Spain, och med e-mail via: [email protected].)

 

Spaniens tvetydiga 'anti-genocide' lag

Fram till 1995 var Spanien en oas av yttrandefrihet i en återhållsamhet till skillnad från flera länder som har beskurit yttrandefriheten med invändningen att bekämpa "hat" och "Holocaust-förnekande".

Detta förändrades den 11 maj, 1995, när spanska parlamentet röstade igenom en lag som gjorde det till ett brott att rättfärdiga genocide eller att främja rashat. I laga ordning signerades lagen av premiärministern Felipe Gonzalez och kung Juan Carlos. Lagen innehåller en inledning som säger:

"Spridningen i flera europeiska länder av rasistiskt och anti-semitiskt våld, som bärs upp av flaggor och symboler av nazist-ideologi, tvingar de demokratiska staterna att ta avgörande åtgärder mot dessa …

Detta uttalande är anmärkningsvärt med tanke på att Spanien har att tacka Francisco Franco för mycket av sin stabilitet och välstånd, vilkens auktoritära regim styrde landet i mer än 30 år efter att ha fört nationalisterna till seger i det blodiga inbördeskriget (1936-1939) med betydande militär hjälp från det tyska Tredje Riket och Italiens fascister. Ironiskt nog röstades denna lag igenom 1995, inte av landets socialistiska parti, som har haft makten i 13 år, utan av landets största konservativa parti, the Partido Popular, som backades upp av Francos regim.

Spaniens ohanterliga "anti-genocide"-lag gör det till ett brott att uttrycka "idéer och doktriner som upphöjer brottet [av genocide], [eller] förhärligar dess författare" eller att "förneka, banalisera eller rättfärdiga" genocide-aktioner. Den gör det till ett brott att "försöka att upprätta eller etablera en regim eller institution som i praktiken hjälper genocide-brott."

I sektionen som syftar på "ras-provokation", säger lagen:

Den som provocerar eller framkallar, direkt eller som försvar eller rättfärdigande (mediante la apología), genom kommunikations media eller genom andra publikationer, diskriminerar personer eller grupper på basis av deras ras, etniska eller nationella ursprung, eller deras ideologi, religion eller tro, kommer att straffas med mindre eller medelstort fängelsestraff eller böter på 100.000 till 1.000.000 pesetas.

Spanjorer har uttryckt sin oro över lagens opålitlighet och ofullständighet. En bokförsäljare som undrar om han nu måste agera som censurerare, säjer:

"I och med denna nya lag, är rollen som bokhandlare oklar. Vilka böcker är förbjudna? Vad ska jag gör när min distributör sänder mig kopior av Mein Kampf? Ska jag anmäla honom för myndigheterna, säga åt honom att behålla böckerna, eller kan jag sälja dem?"

Till sist, lagen är tvetydig eftersom det är svårt att definiera "genocide" med exakthet. Är det "genocide" om fem procent av en grupp dödas, eller måste det vara minst 50 eller 70 procent?

Om man tittar närmare på den politiska motiveringen av lagen ser man det faktum att lagen endast åberopas mot dem som (påstås) "förneka, banalisera, eller rättfärdiga" Andra Värdskrigets behandling av Europas judar. Den åberopas inte mot dem som "förnekar, banaliserar, eller rättfärdigar", genocide-handlingar av några andra regimer.

Enligt mitt förmenande kan lagen åberopas mot dem som "förnekar, banaliserar, eller rättfärdigar" det stora antalet genocide-handlingar som har utförts av forntida hebréer mot den bofasta befolkningen i Palestina, som nämns t.ex. i Gamla Testamentets Joshua och Femte moseboken. Lagens "ras-provocerande" sektion kan åberopas mot dem som försvarar Israel eller rättfärdigar dess politik, som har institutionaliserat diskriminering mot icke-judar i Israel/Palestina i mer än 30 år.

 

En noggrant organiserad kampanj

Lagar mot "hat" och "Holocaust-förnekande", som denna i Spanien under vilken Varela har förklarats skyldig är knappast spontana uttryck för rättfärdig indignation. De är istället ett resultat av en noggrant organiserad, utdragen och självtjänande judisk-sionistisk kampanj. För 17 år sedan så meddelade the Institute for Jewish Affairs i London, en byrå tillhörande Judiska Världskongressen, att man hade startat en världsomspännande övertalnings- och påtrycknings-kampanj mot regeringar för att kriminalisera "Holocaust-förnekande" ( Se Jewish Chronicle [London], 23 April, 1982). De anti-revisionistiska "tanke-brotts"-lagarna som därefter introducerades i flera Europeiska länder återspeglar succén av detta initiativ.

Den organiserade naturen hos denna kampanj blev nyligen tydlig i kravet från den internationella föreningen för judiska advokater och jurister [the International Association of Jewish Lawyers and Jurists] i juni 1998, om nya och hårdare lagar mot Holocaust- revisionism. (Se: "Jewish Group Demands More Anti-revisionist Laws," July-August 1998 Journal, p. 22)

 


Pedro Varela friad

Den spanske bokhandlaren Pedro Varela har blivit dömd till fem års fängelse för att ha sålt böcker i sin bokaffär som innehöll historierevisionistiska och nationalistiska budskap. Han blev bland annat dömd för ”spridande av rashat” – motsvarigheten till vår ”svenska” lag ”hets mot folkgrupp”.

Nu har högsta domstolen i den spanska delstaten Katalonien friat honom helt. Domstolen slog fast att själva lagen är ett brott mot de mänskliga rättigheterna enligt artikel 19 i FN-stadgarna. Beslutet i Kataloniens högsta domstol var enhälligt.För mer information:
På engelska se:
NATIONAL JOURNAL
och
INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW

På spanska se:
http://www.abbc.net/europa/

För mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME