"Alla stora sanningar börjar som kätterier."- GB Shaw


HOME
Debatt

Virtuella

självmordsattacker

mot Radio Islam ?

Av Dr Spiegel

Varje gång en oförrätt, en illdåd, eller terrorhandling begås i den muslimska världen, passar västerländska medier på att utan vidare tillskriva den islam eller islamiska grupper. När talibanerna kom till makten i Afghanistan, hette det att det är konservativ rörelse som förespråkar renlig islam.

Plötsligt blev den störtade men ändå lagliga regeringen i Afghanistan som under ett decenium kämpat mot kommunismen och för en islamisk stat, blott den 'störtade regimen'. Och varje illgärning, så gott som samtliga direkt i klar strid mot islams lära och prakik, förklarades som baserade på Koranen i västmedier.

Att USA och övriga västländer direkt eller indirekt stödjer Talibanska fundamentalism, besvärar inte dessa medier. Ty dessa illgärningar kunde inte bara användas som i den antiislamiska propagandan, utan muslimer tvingas bära konsekvenserna av vad andra grupper tänker, tycker och gör.

Samma sak gäller de gräsligheter som begås mot en oskyldig civilbefolkning i Algeriet. Medierna insiterar på att tillskriva islamisterna alla halshuggningar och mordbränder, genom att hänvisa till den algeriska terrorregimens rapporter.

Och de cyniska makthavarna tiger eller rabblar upp samma hycklande smörja som de gjorde under Bosnienkriget och de fasansfulla grymheter som begicks mot den muslimska befolkningen där. Man förbereder opinionen med att eftersom det är fastemånaden Ramadan så kommer det blodiga våldet mot civila att tillta!

Intressant nog begås alla dessa vidrigheter i de områden där räddningsfronten FIS hade sina starkaste fästen och där många röstade på FIS i parlamentsvalet 1991. Man kan undra varför inga massaker eller angrepp inte sker mot militärer och deras familjer?

Varför har angreppen mot alla skribenter som går den algeriska regimens ärenden upphört? För övrigt påstår medierna att det islamiska revolutionen föds ur ekonomisk och social misär i korrupta och efterblivna samhällen. Man kan fråga sig varför islamister skulle ge sig på värnlösa bönder och sina samhällens sociala bottenskikt?

Skulle de få fler rekryter då genom fler blodbad under fastemånaden? Eller är det så att väst vill genom dessa folkmord bli av med denna bottenskikt och därmed slippa både befolkningstillväxten och risken för en ny "islamisk revolution"?

För övrigt kan man fråga sig varför länder med relativ hög utbildning (Palestina, Libanon, Turkiet, Algeriet och Egypten) mer mottagliga för islamisk revolution än välmående men kulturellt efterblivna länder som många konservativa arabiska gulfstater? Varför insiterar väststaterna på att till varje pris hålla dessa korrupta regimer som orsakar så mycket missnöja under armarna?

Och när sanningen tränger sig på eller 'fakta sparkar' för att citera Gunnar Myrdal, så anonymiserar man offret och tilldelar skulderna lika mellan bödel och offer, som man gjorde under Saddams krig mot Iran och serbernas krig mot bosnier.

Det heter ju som ofta förr "vi vet inte vad som pågår", "det är så komplicerat", "det finns knapphändiga rapporter", "det kan aldrig vara en parts fel"!

Försök att vända på detta och tillämpa exakt samma regel mot vad som i västpropagandan påstås om "förintelsen", t ex att påstå något så typiskt svesnkt dumt som "det fanns inga TV just då", eller "jag är inte religiös" eller "det kan knappast vara enbart tyskarnas fel".

Vilket ramaskri det skulle orsaka. Fast om det skulle vara "Georg Klein" som varit med om förintelsen (vilket Rami påstår vara ordreätt fel eftersom han omöjligen kunde vara fysisk förintad och livs levande vittna om det) så skulle han kalla det "behärskat raseri".

Låt vara att det i sig är en motsägelse, man kan inte vara rasande arg och visa behärskning på samma gång förutsatt att man inte spelar teater förstås. Men man behöver inte gå så långt.

Det skulle räcka med att inte stavar förintelsen med stor F, får att begå ett avskyvärt brott enligt dessa bokstavstrogna Israelfanatiker. Kan Förintelsen för övrigt vara ett verk, en "spontan försvarsreaktion" av Knut Ahnlund i den svenska Akademin?

Intressant nog utestänger man eller cencurerar västmedierna varje röst från islamiskt håll som fördömer den barbari som västvärlden och dess klientregimer begår mot mänskligheten.

Det visar bara att allt tal om islamisk terror är inget annat än billigt men oemotsagd förtal för att svärta ner islams anseende och att den så kallade demokratin, yttrandefriheten och mänskliga rättigheten i västländerna förutsätter diktatur, cencur och förtryck i den islamiska världen.

Men när det kommer till Israels kriminalitet och motståndet mot dess olagliga ockupation, där ser vi ett totalt trendbrott.

Om Israels armé, judiska bosättare och fundamentalister använder religiösa argument för att ruinera palestinska hem, döda småbarn som 'presumptiva terrorister' och utvidga ockupationen därför att deras Herre hade lovat dem landet, ses det egendomligt nog inte som ett uttryck för judisk relgionsutövning.

Om någon påpekar detta och lägger fram fakta, stämplas det som hets mot folkgrupp och missaktning mot den judiska befolkningen!

Om man skulle tillämpa den regel som medierna tillämpar mot muslimer (dvs tillskriver varje lagstridigt eller avskyvärt beteende islam) så ger detta Radio Islam samma rätt att tillskriva sionisternas vidriga beteende judendomen.

Fast, trots att jag inte håller med om allt som skrivs om judenheten och judendomen i Radio Islam, så har Rami ändå inte gått så långt som de djupt Israelfanatiska och eurocentriska medierna i väst har gjort.

Västmediernas reaktion mot islamiska motståndsrörleser attacker mot sionistiska ockupanter är ännu mera löjeväckande kapitel. Motståndsrörelserna betecknas som små marginaliserade grupper som varken har någon folklig eller religiös förankring i vare sig sina samhällen eller i islam.

Det bör påpekas att muslimerna tror den religionifiering västmedierna gör av Mellanösternkonflikten, inte använder religionen som ett argument för sitt motstånd, utan åberopar resolutioner från FNs säkerhetsråd (t ex 425 för att ta Libanon) och sina legala rätt att med alla till buds stående medel bekämpa en olaglig ockupationsmakt, spelar ingen roll om den är judisk eller inte.

Ifjol mitt under fastemånaden Ramadan kolliderade två israeliska helikoptrar som var på väg mot nya terroruppdrag i södra Libanon i luften och samtliga kommandosoldater omkom.

Man ville liksom inte ligga efter sina algeriska kollegor. Israeliska militärer tillsatte en utredning som inte kunde komma fram till en rationell slutsats. (Att det var den heliga fastemånaden Ramadan kunde de inte komma på eller så passade den inte som en rationell förklaring!).

Någon tid efterår hette det i pressen att den amerikanske libanonambassadören hade protesterat mot den libanesiska regeringen för att dragit på smilbandet när de mottog det för "civiliserade världssamfundet" sorgliga beskedet.

Ett intressant inslag i mediernas behandling av motståndet är deras reaktion mot självmordsattacker mot israeler betecknas som enligt dem direkt strider mot islams lära, (vilket det inte alls gör enligt Koranen och internationell rätt!).

Enligt västerländska källor kommer stympade eller söndertrasade kroppar inte till himlen! Uppenbarligen har dessa patetiska varelser rätt att utfärda fatwa om vem som kommer till himlen och vem som inte gör det.

Om man följer rapporteringen efter mordet på Yitzhak Rabin, ska han enligt västerländska källor befinna sig i himlen!

Den intensiva demoniseringen av islam och muslimer har fått ödesdigra konsekvenser för propagandamakarna. Ett särskilt intressant fall är en självmordsattack i våras som begicks av en palestinier i kafé Apropå som klädde ut sig till kvinna.

De israeliska undersökningarna visade sig att han var över 30 år, hade välordnade ekonomiska förhållanden, var välutbildad och hade ett välordnat familjeliv och inte var en ung ensam arbetslös fattiglapp som sökte lyckan i döden.

Vad svenska och andra västerländska medieobservatörer och antisemitexpeter finner så stötande, så skrämmande och så hotfullt, är inte bara den 'balanserade' bild de får av judarna utan också får en reflektion av den bild de skapar av sina medmänniskor och den smärta man varje dag tillfogar dem.

Medierna får en smärtsam påminnelse om hur det känns att smaka på sin egen medicin och få betalt i samma mynt (för att citera Irans reaktion efter mordet på Rabin som bara veckan innan lät mörda ledaren för islamiska jihad och dessförinnan mördat, stympat och ruinerat tusentals palestinska liv).

Låt oss bara hoppas att Radio Islam i sin 'sakliga', 'kritiska', 'grävande' och 'balanserade' inlägg i cyberrymden inte går så långt att det driver medierna och makthavarna till vansinne eller än värre virtuella självmordsattacker. Ingenting är omöjligt, speciellt om det är fastemånaden Ramadan.

Dr SpiegelEngelska DEBATE.DEBATE.DEBATE