Alla stora sanningar börjar som kätterier

HOME


DEBATT.DEBATT.DEBATT

Enkelriktad Yttrandefrihet -  Zionistisk aktivism
Demokratisk spionage?
Av: Herman Khan:Enkelriktad Yttrandefrihet

"Chena", Ahmed!
Under åttiotalet fick jag höras om diverse bilförare som roade sig med att köra på fel sida av motorvägen. Det räckte med en som körde fel för att skapa kaos i trafiken. Du tycks med din "hemska" hemsida och "barbariska" körsätt åstadkomma samma effekt på de elektroniska motorvägarna. Är det tacken för det land som har givit dig "mat" och "husrum" undan förföljelser? Låt vara att din hemsida är Sveriges mest berömda i världen. Inte nog med att våra Israelvänner inte kan sova lugnt om de inte lyssnar på dig eller hälsar på din hemsida. Nu har opinionsbildare i "världssamvetet" Sverige fått dåligt samvete. Vad ska de säga till Al Gore som leder de elektroniska järnvägarna? Och vad ska den "demokratiska opinion", som har valt att "sail with the ship of fools" ta sig till?! Yttrandefriheten i väst är en enkelriktad motorväg, som inte tål någon trafik i motsatt riktning!
 


Barbarerna emellan!

Det finns de som tror att barbarerna utnyttjar Sverige som en bas för att uppmuntra bildande av en islamisk stat runtom i världen. Medan uppståndelsen kring den s k antisionistiska konferensen pågick som bäst och hela det politiska och kulturella etablicemanget i Sverige mobiliserades till försvar för det värnlösa judiska folket mot alla rashetsande mörka krafter, inträffade ett par egendomliga händelser som är direkt pinsam för den offentliga dubbelmoralen i Sverige. Inte för att denna s k konferens var en ironisk motreaktion till de statsbärande partiernas utdelning av Tusholsky-priset till Rushdie. Att denna "rashets" väckte inga antisemitiska reaktioner, annat än mordbränder mot moskéer!

Medan fria-ordshysterin till försvar för Rushdie mot terrorregimen i Teheran pågick som bäst, läckte det i pressen att ett dussintal "oskyldiga" israeliska kommandosoldater hade omkommit i en helikopterövning i nattetid (deras helikopter hade fastat i något elnät) i södra Libanon. Övningen ingick i förberedelser för att mörda ledaren för motståndsrörelsen Hezbollah Hassan Nasrallah. En prevantiv men "spontan försvarsreaktion", för att tala i akademiledamoten Knut Ahlund, vilket natruligtvis skulle bana vägen för den fortsatta fredprocessen, får man förmoda. Någon tid efteråt berättade deporterade Hamasledaren Rantisi från sin exil i södra Libanon att han inte uteslöt tanken på bildande av en judisk stat. Han gjorde ett kort uppehåll och tillade, naturligtvis inte i Palestina men gärna i andra länder t ex i Sverige. Vad visar då denna händelsekedja? Att ditt "rashets"-experiment (Ramis experimentet med radioaktiv islam?) visade at det svenska samhället är immun mot antisemitisk rashets och sionistiska farhågor om antisemitism obefogad.

Det svenska samhällets totala likgiltighet och okänslighet inför grova brott begångna av judar, brott begångna mot muslimer i deras hemländer och grova kränkningar av muslimers yttrande- och mötesfrihet i europeiska länder, visar att den svensk demokratin har anpassats till israelisk standard. Till detta kan läggas "the westerners" anklagelser mot otacksamma muslimer som istället för att hylla överhetens yttrandefrihet kritiserar eller som Rami missbrukar den! Slutsatsen blir därmed, att den svenska "regimen" och våra fria medier genom sin politik mot vad jag ser som "radioaktiv islam" snarare skapat mycket gynnsamma förutsättningar för bildande av en judisk stat i Sverige! Varför sörja för en "demokrati" som inte finns! Är det inte det det palestinska folket vill i framtiden, en oberoende judisk stat någonstans i Europa? Nu i efterhand kan man fråga sig om Ahmed Rami verkligen gagnar den palestinska saken genom att framhärda i sitt ifrågasättande av det judiska inflytandet i Europa? Vore det inte bättre om revisionistiska aktivister övergav "revi"n och istället börjar idka ren Sionistisk aktivism med stort "Z"?! För min del blir slutsatsen att "the westerner" egentligen har helt rätt. Man borde hålla käft och tacka väst för mat och husrum. De tror nämligen att vi barbarer levde i öken innan vi fann vägen till civilisationen och nu när israelerna får våra öken att blomma, ja då ..... Dessutom tycker jag att man borde be för inte bara muslimer utan också sionister, västerlänningar och den svenska staten! Så som den "kristna" världen beter sig får man nästan lust att konvertera till kristendomen och börja älska sin fiende, om de är fiender, förstås! Hursomhelst, låt oss bedja: Herren, förlåt dem. De vet inte vad de gör!


Yttrandefrihetens gränser

Många undrar var gränsen för yttrandefrihet går i västerländska medier. Naturligtvis får man säga vad man vill i s k demokratiska länder som Sverige, men då får man ta konsekvenserna, precis som i vilken annan diktaturstat. Det finns åtminstone tre starkt sammankopplade och ytterst tabubelagda områden som under inga som helst villkor får tas upp till diskussion, åtminstone inte offentligt i medierna. Dessa "miderade" känsliga områden är 1) ifrågasättande av Israels rätt att existera och de myter på vilken den judiska statens grunder vilar (allra främst ur ett strikt juridiskt och folkrättsligt perspektiv), 2) USAs s k vitala intressen i Mellanöstern (som ytterst bestämmer ramarna för Israels handlingsfrihet i område) och naturligtvis opposition mot och ifrågasättande av legitimiteten i de diktaturstater som utgör USAs moderata "allierade". Arafats despotiska styre får kritiseras så länge den inte underminerar hans ställning till förmån för Hamas eller Jihad. 3) ställningstagande för I.R. Iran och dess islamiska revolution som inspirationskälla och förebild för frigörelseprocessen i Palestina, västasien och nordafrika och samtidigt den ledande motkraften mot amerikansk-israelisk expansion i området och liberalers genomorganiserade kamp mot den islamiska renässansen med användning av Rushdie i spetsen. Denna ledande ställning har inneburit att Iran har kommit att utgöra huvudbekymret för amerikanska-israeliska makt- och mediakretsar, som blir allt svårare att negligera. Och Rushdie-affären har omvandlats till ett ständigt trauma för det liberala kulturetablicemanget i väst och deras s k intellektuella i den muslimska världen. Samtidigt som man medger islams betydande politiska och sociala roll i dagens värld, utmålas de som driver dessa folkliga rörelser som extremister, fantaiker och terrorister. I likhet med den s k fredsprocessen söker man med ljus och lykta efter "representativa muslimer" (Arafatfigurer) i både Mellanöstern och i västrsamhällen som ska bilda en social och politisk "buffetrzon" som ska skydda korrumperade härskarskikt eller välmående demokratiska samhällen från människors rättvisekrav. Det var ingen slump att arrangörerna för den s k islamkonferensen i Stockholm öppet deklarerade att alla andra frågor än Palestina, Rushdie och persiska viken är välkomna för diskussion och detta till trots fick diskussionerna föras bakom stängda dörrar! Det var ej heller någon slump att ryktena om Ahmed Ramis s k "antisionistiska konferens" för några år sedan spred panik och ramaskri bland det politiska och kulturella etablicemanget i Sverige. Och detta land inbillar sig och andra lättsinniga att vara "världssamvete" och frihetens förlovade land. Och vem vågar påstå att kejsarens nya "fredsprocess" är stendöd och att dess kritiker alltid haft rätt om bedrägerierna bakom kulisserna? Stödet för Israel och sionism och kampen mot Iran och dess islamism har inte bara kommit att sätta gränsen för det fria ordet i länder som Sverige utan också kommit att styra den allmänt rasistiska och föraktfulla behandlingen av människor med muslimsk bakgrund i samhället och medier. En rasism och apartheid som har kommit att institutionaliseras, så nynazister behöver inte skrika sig hesa i onödan! Den allvarligaste konsekvensen för västvärlden har blivit att portalbegrepp som demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter endast gäller för de som lyder under den nya världsordningen. En sorts demokratur som går ut på att vilja det västerländska elit och opinionsbildare vill, eller en 25-öres demokrati om man så vill. Den tragikomiska slutsatsen blir att ju mer väst intensifierar sitt mordiska hat, diskriminering och förtryck mot den islamiska världen, desto trubbigare blir alla vackra portalbegrepp som västmedierna använder som batong att slå i skallen på nationer som övergivit västerländska samhällsmodeller.


Dags för zionistisk aktivism?

Barbarerna emellan! Det finns de som tror att barbarerna utnyttjar Sverige som en bas för att uppmuntra bildande av en islamisk stat runtom i världen. Medan uppståndelsen kring den s k antisionistiska konferensen pågick som bäst och hela det politiska och kulturella etablicemanget i Sverige mobiliserades till försvar för det värnlösa judiska folket mot alla rashetsande mörka krafter, inträffade ett par egendomliga händelser som är direkt pinsam för den offentliga dubbelmoralen i Sverige. Inte för att denna s k konferens var en ironisk motreaktion till de statsbärande partiernas utdelning av Tusholsky-priset till Rushdie. Att denna "rashets" väckte inga antisemitiska reaktioner, annat än mordbränder mot moskéer!

Medan fria-ordshysterin till försvar för Rushdie mot terrorregimen i Teheran pågick som bäst, läckte det i pressen att ett dussintal "oskyldiga" israeliska kommandosoldater hade omkommit i en helikopterövning i nattetid (deras helikopter hade fastat i något elnät) i södra Libanon. Övningen ingick i förberedelser för att mörda ledaren för motståndsrörelsen Hezbollah Hassan Nasrallah. En prevantiv men "spontan försvarsreaktion", för att tala i akademiledamoten Knut Ahnlund, vilket natruligtvis skulle bana vägen för den fortsatta fredprocessen, får man förmoda. Någon tid efteråt berättade deporterade Hamasledaren Rantisi från sin exil i södra Libanon att han inte uteslöt tanken på bildande av en judisk stat. Han gjorde ett kort uppehåll och tillade, naturligtvis inte iPalestina men gärna i andra länder t ex i Sverige. Vad visar då denna händelsekedja? Att ditt "rashets"-experiment (Ramis experimentet med radioaktiv islam?) visade at det svenska samhället är immun mot antisemitisk rashets och sionistiska farhågor om antisemitism obefogad.

Det svenska samhällets totala likgiltighet och okänslighet inför grova brott begångna av judar, brott begångna mot muslimer i deras hemländer och grova kränkningar av muslimers yttrande- och mötesfrihet i europeiska länder, visar att den svensk demokratin har anpassats till israelisk standard. Till detta kan läggas "the westerners" anklagelser mot otacksamma muslimer som istället för att hylla överhetens yttrandefrihet kritiserar eller som Rami missbrukar den! Slutsatsen blir därmed, att den svenska "regimen" och våra fria medier genom sin politik mot vad jag ser som "radioaktiv islam" snarare skapat mycket gynnsamma förutsättningar för bildande av en judisk stat i Sverige! Varför sörja för en "demokrati" som inte finns! Är det inte det det palestinska folket vill i framtiden, enoberoende judisk stat någonstans i Europa? Nu i efterhand kan man fråga sig om Ahmed Rami verkligen gagnar den palestinska saken genom att framhärda i sitt ifrågasättande av det judiska inflytandet i Europa? Vore det inte bättre om revisionistiska aktivister övergav "revi"n och istället börjar idka ren Sionistisk aktivism med stort "Z"?! För min del blir slutsatsen att "the westerner" egentligen har helt rätt. Man borde hålla käft och tacka väst för mat och husrum. De tror nämligen att vi barbarer levde i öken innan vi fann vägen till civilisationen och nu när israelerna får våra öken att blomma, ja då ..... Dessutom tycker jag att man borde be för inte bara muslimer utan också sionister, västerlänningar och den svenska staten! Så som den "kristna" världen beter sig får man nästan lust att konvertera till kristendomen och börja älska sin fiende, om de är fiender, förstås! Hursom helst, låt oss bedja: Herren, förlåt dem. De vet inte vad de gör!

 

Spionage eller demokratisk insyn?

Khena Ahmed! I en av dina analyser omdefinierade du av ordet antisemit till den judarna hatar (och ej den som judarna hatar). En gojim som fick höra talas om din defition kunde inte hejda sig av skratt. Titta vad du har gjort! Är du nöjd nu? Du har skapat ännu en antisemit. Nu senast läste jag om en ny israelisk spionaffär i USA, som Pollard-affären är en bagatell i dess jämförelse. Visserligen har den i sedvanlig ordning tystats ner för att inte störa bilden av varma obendiga relationer mellan USA och Israel. Fast jag tror inte det kan vara sant. Jag som har uppfostrats i ett demokratiskt samhälle fått veta att demokratier inte går i krig med varandra. För har Per Ahlmark sagt. Upprepade gånger. Varför ska två fullblodsdemokratier spionera på varandra? Det kan åtminstone inte vara spionage, möjligtvis vissa tendenser till nyfikenhet. Fast det begriper väl inte såna som du, som kommer från länder som saknar både demokratisk tradition och ett sofistikerat språk som återspeglar den komplicerade verkligheten! I Time Magazine hette det att ett företag som värvar yrkesmördare som legosoldater för att jaga negrer i diamantrika områden för någonting i stil med "peacemaking forces". Du som inte vill kännas vid antisemitism har äntligen chansen. Fortsätter du som nu kommer den vita "papegojimen" att förintas som art och vara ett minne blott. Ta ditt miljöansvar och kalla vad vissa vilseförda papegojimer missuppfattat som israelisk spionage för "demokratisk insyn"! //Svenska AkademinTillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk