No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
[The following is a post by a Polish commentator at a discussion group. We at JTR cannot verify the accuracy of this list, nor the Polish source book for this. But, from our own research, the names we recognize on this list from our own research (Bronislaw Geremek, Jerzy Kosinski, Stanislaw Krajewski, Adam Michnik, Jerzy Urban, Dawid Warshawski) are indeed Jewish. But Lech Walesa?!).]


LIST OF NAME CHANGES FOR POLAND'S MOST POWERFUL/INFLUENTIAL PEOPLE IN OUR MODERN ERA.

This was a recent post to Polonian groups ... We read:

Lista osób o zmienionych nazwiskach (Or, "List of persons with name changes"). It continues: Nazwiska autentyczne nizej wymienionych osób zostaly ustalone w oparciu o... (Or, Authentic names of the folks listed below are based upon: (A) Secret catalog data of the people of Poland, according to the Central Bureau's MSW addresses [Archival numbers are as listed in the Pol. Language]; and (B) Data given by historians in their many publications.

--------------------------------------------------------------------------

A) Dane tajne kartoteki ludnosci Polski przy Centralnym Biurze. Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
(B) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
3. Stanislaw Arski - Apfelbaum
4. Stefan Arski - Artur Salman
5. Bronislaw Baczko - Gideon
6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
7. Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein
8. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
9. Boleslaw Bierut - Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
11. Michal Boni - Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
14. Marek Borowski - Szymon Berman
15. Stefan Bratkowski - Blumstejn
16. Stanislaw Brodzki - Bronstejn
17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Malachowskiego
20. August Chelkowski - Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilinska - Halpern
22. Wieslaw Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
24. Wlodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier - Kolski
26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cukerman
27. Marek Czekalski (prezydent Lodzi) - Wachter
28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dluski - Adolf Langer
30. Jan Dobraczynski (pisarz) - Gutmacher
31. Ludwik Dorn - Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler - Efroim Trusker
35. Pawel Finder - Pinkus
36. Aleksander Ford - Liwczyc
37. Wladyslaw Frasyniuk - Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
39. Bronislaw Geremek - Berele Lewartow
40. Zofia Gomulkowa - Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki - Muhlrad, "komandos" z 1968
44. Maria Górowska (sedzia) - Sand lub Berger
45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz
46. Alina Grabowska - Sara Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum
48. Ryszard Marek Gronski - Goldberger
49. Wiktor Grosz - Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall - Miron Hurman
53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
56. Józef Hubner - Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
58. Henryk Jablonski - Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska - Luba Kowienska
61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
62. Piotr Jasienica - Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
64. Mieczyslaw Jastrun - Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczyslawa - Agatstein
66. Kalina Jedrusik - Makusfeld
67. Roman Jurys - Chaim Szacht
68. Jaroslaw i Lech Kaczynscy - Kalkstein
69. Ida Kaminska - Rachel, dyr. Teatru Zyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski - Weisleder
73. adm. Piotr Kolodziejczyk - Robert Cajmer
74. Grzegorz Kolodko - Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generalowa) - Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosinski - Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbinska - Dina Steinberg, z. prof. Kotarbinskiego
80. Mikolaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
81. Helena Kozlowska - Bela Frisch
82. Stanislaw Krajewski - Abel Kaimer
83. Hanna Krall - Hajka Rejchgold
84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemien (dziennikarz GW) - Wolf
88. Kunicki - Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszunska - Goldman
91. Jacek Kuron - Icek Kordblum
92. Aleksander Kwasniewski - Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwasniewska -Konty - Kohn
94. Stanislaw Jerzy Lec - Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
96. Olga Lipinska - Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz - Sara Lankamer
98. Jan Litynski - Jakub Leman
99. Lubiejski - Zygielman
100. Lozowski - Salomon Abramowicz
101. Aleksander Luczak - Dawid Lachman
102. Helena Luczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
103. Antoni Macierewicz - Izaak Singer
104. Aleksander Malachowski - Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
107. Jacek Merkel - Samuel Nelken
108. Adam Michnik - Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski - Robert Berman
112. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski - Fischer
114. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
115. Stanislaw Nadzin - Gutman
116. Stefan Niesiolowski - Aaron Nusselbaum
117. Jerzy Robert Nowak (prof.) - Moritz Neuman
118. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
119. Róza Ochabowa - Grunbaum
120. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Lemek)
122. Jan Olszewski - Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatynski - Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska - Rachela Busch
126. Jan Parys - Haim Pufahl
127. Aleksander Paszynski - Finkelstein
128. Miroslawa Pazynska - Srula Kundelman
129. Leslaw Podkanski - Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, zona min. - Ruta Teitsch
133. Helena Radlinska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sl. Spol.
134. Mieczyslaw Rakowski - Mojzesz Rak
135. Jan Regula - Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
137. Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz
138. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
139. Jan Rulewski - Fikelman
140. Rutkowski - Botwin
141. Hanka Sawicka - Szapiro
142. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
144. Janusz Sitynski - Jakub Leman
145. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski - Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
148. Wladyslaw Slawny - Rosenberg
149. Antoni Slonimski - Stomma
150. Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska - Salome Stein
152. Marian Starownik - Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
154. Stanislaw Stomma - Szaja Sommer
155. Michal Strak - Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
158. Hanna Suchocka - Hajka Silberstein
159. Boleslaw Sulik - Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
161. Irena Szewinska (sportowiec) - I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
163. Roman Szydlowski - Szancer
164. Wieslawa Szymborska - Rottermund
165. Pawel Spiewak - Stinger
166. Boleslaw Tejkowski - Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
168. Stanislaw Tuszewski - Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) - Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban - Josek Urbach
171. Mieczyslaw Wachowski - Jakub Windman
172. Henryk Walczak - Zukerman
173. Lech Walesa - Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
175. Adam Wazyk (poeta) - Wagman
176. Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
181. Ludmila Wujec - Okrent
182. Jan Wyka - Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski - Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziólkowski - Izaak Zemler Wojskowi (Army)
187. gen. Edward Braniewski - Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki - Holzer
189. gen. Marian Graniewski - Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzebski - Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczynski - Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemien - Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski - Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski - Wasser
196. gen. St. Poplawski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Swierczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski - Tennenbaum
199. gen. Mieczyslaw Wagrowski - Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki - Wallach
201. gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
203. plk Michal Bron - Bronstein, prac. MSZ
204. plk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. plk Otto Finski - Finkenstein, szef sztabu "Sluzba Polsce"
206. plk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. plk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
208. plk Mieczyslaw Kowalski - Kohn
209. plk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
210. plk Rosinski - Rosenberg, DOW
211. plk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sl. Techn. WP
212. plk St. Sokolowski - Szabat, prac. WAP
213. plk Pawel Solski - Pinkus, szef Sl. Samoch. WP
214. plk Szulczynski - Szulcynger, d-ca pulku
215. plk Wl. Tykocinski - Tikotiner, attache wojsk.
216. plk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. plk Zarski - Silberstein, prac. WAP
218. pplk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
219. pplk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
220. pplk Adam Laski - Gutbrot, prac. ASG
221. pplk Henryk Zieman - Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
224. mjr Józef Sliwinski - Flaumenbaum, szef Wyd. "Sluzba Polsce"
225. mjr Henryk Uminski - Keff
226. Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sedzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sad Wojsk. Wroclaw
229. Maksymilian Litinski - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski - Zygielman, II Zarzad
231. Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sl. Spraw.
232. Jan Orlinski - Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski - Rajgrodzki, II Zarzad
235. Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sad Wojsk.
236. Henryk Trojan - Adler, II Zarzad
237. Henryk Walczak - Zukerman
238. Zagórski - Winter, II Zarzad
239. Arnold Zaleski - Zalkind, prac. Prok. Wojsk. Pracownicy MSW
240. gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski - Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar - Mykola Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sadowy
244. gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Rózanski - Rosenzweig
246. plk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. plk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. plk Julia Brystiger - Prajs
249. plk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX
250. plk Mieczyslaw Mietkowski - Mojzesz Borowicki, doradca MSW
251. plk Orlowski - Kugelschwanz
252. plk Marian Reniak - Marian Struzynski
253. plk Józef Rózanski - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. plk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.
255. plk Szerynski - Szhnkman, prac. MBP
256. plk Józef Swiatlo - Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. pplk Helena Wolinska-Brus - Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP Duchowni (Religion)
261. kard. Franciszek Macharski - Finkelstein
262. ks. prof. Józef Tischner - Blumstein
263. ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel - Jakub Weksler

bp Jan Chrapek, bp Bronislaw Dembowski,bp S. Gadecki,bp gen. Slawoj L. Glódz, abp Henryk Muszynski, bp Tadeusz Pieronek, bp Tadeusz Rakoczy, abp Ziólek, abp Józef Zycinski, ks. Adam Bijak, ks. Adam Boniecki, ks. Michal Czajkowski, o. Jan Góra (ten od Lednicy), k. Roman Indrzejczyk, ks. Stanislaw Musial, ks. pral. Grzegorz Pawlowski...?


RETURN TO JTR HOME PAGE

When Victims Rule. A Critique of Jewish pre-eminence in America

2,000 page scholarly work featuring approximately 10,000 citations from about 4,000 bibliographic sources.
The most thorough investigation to this day on Jewish power and influence in the USA and the world.

 "When a Jew, in America or in South Africa, talks to his Jewish companions about 'our' government, he means the government of Israel."

- David Ben-Gurion, Israeli Prime Minister


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - in English

What is this Jewish carnage really about? - The background to atrocities

Videos on Farrakhan, the Nation of Islam and Blacks and Jews  

How Jewish Films and Television Promotes bias Against Muslims

Judaism is Nobody's Friend
Judaism is the Jews' strategy to dominate non-Jews.

Jewish War Against Lebanon!

Islam and Revolution
By Ahmed Rami

Hasbara - The Jewish manual for media deceptions

Celebrities bowing to their Jewish masters

Elie Wiesel - A Prominent False Witness
By Robert Faurisson

The Gaza atrocity 2008-2009


Iraq under Jewish occupation
Iraq - war and occupation


Jewish War On Syria!

CNN's Jewish version of "diversity" - Lists the main Jewish agents

Hezbollah the Beautiful
Americans, where is your own Hezbollah?

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

"War on Terror" - on Israel's behalf!

World Jewish Congress: Billionaires, Oligarchs, Global Influencers for Israel

Interview with anti-Zionist veteran Ahmed Rami of Radio Islam - On ISIS, "Neo-Nazis", Syria, Judaism, Islam, Russia...

Britain under Jewish occupation!


Jewish World Power
West Europe    East Europe
Americas          Asia
Middle East       Africa
      U.N.              E.U.

 

The Internet and Israeli-Jewish infiltration/manipulations

Books - Important collection of titles

The Judaization of China

Israel: Jewish Supremacy in Action - By David Duke

The Power of Jews in France

Jew Goldstone appointed by UN to investigate War Crimes in Gaza

When Jews rule...
The best book on Jewish Power


The Israel Lobby - From the book

Jews and Crime - The archive

Sayanim - Israel's and Mossad's Jewish helpers abroad

Listen to Louis Farrakhan's Speech - A must hear!

The Israeli Nuclear Threat

The "Six Million" Myth

"Jewish History" - a bookreview

Putin and the Jews of Russia

Israel's attack on US warship USS Liberty - Massacre in the Mediterranean

Jewish "Religion" - What is it?

Medias in the hands of racists

Strauss-Kahn - IMF chief and member of Israel lobby group

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

The Jews behind Islamophobia

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

The Victories of Revisionism
By Professor Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

"Jews, who want to be decent human beings, have to renounce being Jewish"

Jewish War Against Iran

Jewish Manipulation of World Leaders

Al Jazeera English under Jewish infiltration

The Founding Myths of Modern Israel
Garaudy's "The Founding Myths
of Israeli Politics"


Jewish hate against Christians
By Prof. Israel Shahak

Introduction to Revisionist
Thought
- By Ernst Zündel

Karl Marx: The Jewish Question

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

"Anti-Semitism" - What is it?

Videos - Important collection 

The Jews Banished 47 Times in 1000 Years - Why?

Zionist strategies - Plotting invasions, formenting civil wars, interreligious strife, stoking racial hatreds and race war

The International Jew
By Henry Ford

Pravda interviews Ahmed Rami

The Founding Myths of Modern Israel
Shahak's "Jewish History,
Jewish Religion"


The Jewish plan to destroy the Arab countries - From the World Zionist Organization

Judaism and Zionism inseparable

Revealing photos of the Jews 

Horrors of ISIS Created by Zionist Supremacy - By David Duke

Racist Jewish Fundamentalism

The Freedom Fighters:
   Hezbollah - Lebanon
   Nation of Islam - U.S.A.

Jewish Influence in America
- Government, Media, Finance...

"Jews" from Khazaria stealing the land of Palestine

The U.S. cost of supporting Israel

Turkey, Ataturk and the Jews

Talmud unmasked
The truth about the Talmud


Israel and the Ongoing Holocaust in Congo

Jews DO control the media - a Jew brags! - Revealing Jewish article

Abbas - The Traitor

Protocols of Zion - The whole book!

Encyclopedia of the Palestine Problem
Encyclopedia of the
Palestine Problem


The "Holocaust" - 120 Questions and Answers

Quotes - On Jewish Power / Zionism

Caricatures / Cartoons 

Activism! - Join the Fight!