Kort presentation av konferansen som anordnades av

The Adelaide Institute i Australien

med slogan

"The Final Intellectual Adventure of the 20th Century,"  

 

Vid veckoslutet den 7-9 august, 1998 höll the Adelaide Institute i Australien (direkt och via telefon) en konferens i Australien med några av världens mest kända revisionister. The Adelaide Institute har en web-sida med titeln "The Final Intellectual Adventure of the 20th Century."

Mötet hade ett 50-tal deltagare från Nordamerika, Europa och Australien.. Från Kanada var det Doug Collins, Ernst Zündel, Paul Fromm och John Ball. Från USA kom Mark Weber, ordförande för Institute for Historical Review, David Thomas, webmaster för "Committee for the Open Debate on the Holocaust", Hans Schmidt, ordförande för "German-American National Public Affairs Committee", Michael Hoffman, Charles Weber, ordförande för "the Committee for the Reexamination of History" och författare till "The Holocaust: 120 Questions and Answers", Ingrid Rimland, webmaster för California-baserade Zundel's "Zundelsite", Arthur Butz, (hans tal) professor och ingenjör och författare av den klassiska " "Hoax of the Twentieth Century". Från Australien Dr. Fredrick Töben, historiker och lärare, John Bennet, ordförande för the Australian Civil Liberties Union (ACLU), Australiens civilrättsunion.

Via telefonkontakt och video deltog David Irving, brittisk historiker, Robert Faurisson, professor från Frankrike, Andreas Roehler, Ahmed Rami och Germar Rudolf, tysk kemist och författare till "The Rudolf Report".


För mer information om konferensen :
på engelska se:
INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
För mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME