BÖCKER
French
French
English
English
Svenska
Svenska
Deutsch
Deutsch
Russia
Russia
Italian
Italian
Portugais
Portug
Spanish
Spanish
Arabic
Arabic
Suomi
Suomi
Norsk
Norsk
Danish
Danish

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP

Israel
-Falsk
Varudek-
laration

Judisk myt
om rasen
Av A. Rami
.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami

ZIP
Judisk
häx-
process
i Sverige

Av A. Rami

ZIP

AHMED,
berber-
pojken

Barnbok

Ahmed Rami

Ahmed
berber-
pojken

(Barnbok)
Av A. Rami

ZIP


Ett liv
för
frihet
Självbiografi
Av A. Rami

ZIP


Min
väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIP


Sions Vises Protokoll

|Other books & References
Recommended books on everything contained in this site

Index by Author
The articles of selected authors listed in this site Authors'
Internet archives whenever availabl

I boken Judisk häxprocess i Svereige, läs om :
Varför dömdes Ahmed Rami ?! (ZIP)

 

 • Marx (själv jude) om judendomnen:
  "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." 1

 • Judendomen -värre än nazism
  "Hur är då detta märkliga folk beskaffat, som i alla tider framkallat alla folks avsky och förbittring,utan att man som rimligt skäl härtill kan ange något annat än judens egen motbjudande karaktär?" 2

 • Förbjud Gamla Testamentet !
  " Gamla Testamentet måste ovillkorligen förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling skrifter, vilka kan fresta många judiska läsare till tankar och gärningar som strider mot lagen. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig smutslitteratur och tas i beslag." (A. Rami) 3

  Judendomen=hets mot folkgrupp
  "Hela judendomen och sionismen är i sig en maffia och utgör hets mot alla icke-judiska folkgrupper, och mot hela mänskligheten. Judendomen och dess sionism i teorin och i dagens tillämpning är en kriminell ideologi som framkallar en kriminell rörelse." 4

 • Den judiska propagandan
  "De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna och om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt." 5

 • Vad är judeproblemet?
  "Den som förnekar judeproblemets existens är en humbug . Det är ett problem, som vi lika litet kan undkomma som föregående generation lyckades i sina försök härvidlag; det kommer inte att minska i betydelse genom någon slags helande inverkan av tiden; tvärtom ökar dess betydelse mitt framför våra ögon." 6

 • Om Sions Vises Protokoll
  "Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i den judiska bibeln, Gamla Testamentet där ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske "profeten" Jesaja med rubriken Sions kommande härlighet." 7

 • Den judiska fräckheten
  "Judarna tror och verkar faktiskt för det som står i deras heliga Bibel (GT): "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."...Altså ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!" 8

 • En judinna som skäms!
  "Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu." 9

 • Judendomen är pervers
  "Alla mer eller mindre perversa sexualteorier har lanserats av och drivs av övervägande judar. Eftersom den judiske sex-sektledaren Hans Scheike är mycket starkt påverkad av Freuds judiska sexualteorier, så kan vi här läsa ett citat från Freud..." 10

 • Kosherslakt: en perversitet
  "Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare. Men vid närmare känndom om judendomen är detta inte ologiskt. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en agitator. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande." 11

 • Historien: en helig Bibel?
  "Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs till den mytologiska sfären." 12


Uppslagsverk, Ej "Juderegister"!
Radio Islams Uppslagsverk
är tillbaka!

Moses Smith
"Bonniers" - lumphandlaren från ghettot
som blev Nordens guldkonung
av
Martin Brandt

Shahak avslöjar (i sin bok):
vad rabbinerna döljer!

Vad är judisk religion?
av
Elof ErikssonLatest additions:
|English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish|
No hate.No violence. Races? Only one Human race
Fakta istället för judisk propaganda!
Alla stora sanningar börjar som kätterier

Radio Islam - Sveriges enda sanna anti-rasistiska hemsida - tar ställning mot en tabu: mot den judiska rasismen och ockupationen i Palestina och mot alla former av rasism. Den mest utövade formen av rasism och apartheid är idag sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna men mot oss alla icke judar. Dess förespråkare besitter topmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang. Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe. Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240,


Upprop
Fakta

Intervjuar
Ahmed Rami


Professor Israel Shahak avslöjar den judiska rasismen


Karl Marx om judendomen Vad är judendomen?
Nytt material på hemsidan
 Our weakness
We must know that our weakness is Israel's strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice.

In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice.

The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. The Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time.

The military strength of the Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations. If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting.

Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

...Nos voleurs!
Il y a des problèmes extrêmes où nous nous debattons et que nous avons trop tardé à regarder en face. A la différence des pays occidentaux, nos "pays musulmans" ne connaissent que peu de hold-up de banques. C'est que les voleurs d'envergure savent qu'aujourd'hui, dans nos pays, la source d'enrichissement la plus sûre, la plus rapide, la seule à vrai dire, est le pouvoir. À titre d´exemple : le systeme féodal (makhzen) - qui n´a rien à voir avec l´Islam - que Hassan II a pérpétué anachroniquement au Maroc en plein XXe siècle - fait de la corruption généralisée un systhème de gouvernement.

Le régime de Hassan II constitue, pour notre pays, pour notre peuple et pour notre avenir un danger mortel réel.
Face à ce danger et à son défi, il n y a, devant nous, qu´une seule alternative et une seule réponse: une révolution islamique radicale, éclairée, intelligente, tolérante et liberatrce!
En Islam, la liberté est la régle et l´interdit est l´exception.

Il s´impose donc urgence et nécessité vitale de créer un Front Islamique uni pour la Liberation du Maroc.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous!

Ahmed Rami

 Ahmed Rami,
fondateur
de RADIO ISLAM

Ahmed Rami, founder of the radio station: RADIO ISLAM  

USA´s Rulers -They Are All Jews !

Louis Farrakhan´s Speech

Ahmed Rami: about Islam and democracy

Caricatures

Germany

Farrakhan

Forum

Photos

France

Luther

Drugs

This Site

England

Shahak

When

Statistics

Morocco

Ford

Letters

Conspiracy

Sweden ?

Marx

War?

Medias

Sverige !

Faurisson

Arabic

Revisionism

Maroc ?

Rami

Links

Zionism

Maroc !

Franklin

Right !

Enemy !

Catechism

Remer

Victims

Quotes

Islam

Garaudy

Khazar

Encyclopedia

Islamism

Koestler

Talmud

Newspapers

Books

Capitol

Jews


Freedom fighter
| Rami |

Heros
| Farrakhan | Franklin |

The Jewish Marx on Jews
| English | Svenska |

Roger Garaudy: The Resistance
| English | French | Deutsch | Svenska |

Christianity: The Resistance
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug |

Did Six Million Really Die?
| English | French | Deutsch | Svenska | Danske | Russian |

Islam: The Resistance
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Portug | Russian |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian |

Judaism=racism,domination,occupation,plots,violence
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |


The Jewish war against Islam
and the Islamic Resistance

We should step up strugle against Zionism

It is not just enough to know that we are right

It is time to see the REAL enemy !

Caricatures

VARNING!

De på denna hemsida uttryckta åsikterna är förbjudna i de länder, som styrs av judiska totalitära diktaturer. Vi är för yttrandefrihet samt politisk, intellektuell och ideologisk pluralism,och den här hemsidan delar inte nödvändigtvis alla åsikter, som publiceras på den. De uttrycks på sina författares intellektuella ansvar. Denna hemsida har sin förläggningsort i Atlanta. Dess innehåll är avsett för den amerikanska publiken. Vad beträffar det juridiska ansvaret rättar sig servern för den här hemsidan efter de lagar och förordningar, som gäller i USA och staten Georgia. Om gällande lagar i ett annat land är "judiska" och förbjuder vissa här framförda åsikter, ombedes -juridiskt- ifrågavarande lands medborgare att omedelbart avbryta sitt besök på denna för fria länder reserverade hemsida och bege sig någon annanstans eller till andra uttryckssätt som framkallas av diktaturen.© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.

HOME