No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


--- První česká stránka proti sionismu a historickým lžím ---
 

 

DOPIS ZA E. ZUNDELA - 21. března 2004

Prof. em. Robert Faurisson


Tyto řádky nejsou určeny těm, kdo Ernsta Zündela - a jeho činy a spisy - už znají, ale těm Kanaďanům, kteří o něm ví pouze to, co si ke zveřejnění vybrala masmédia. Je na místě obava, že tito Kanaďané si o něm vytvořili špatný názor a možná ho nenávidí.  

 

 

Těmto lidem, kteří se dle mého názoru mýlí, můžu říct: Dívejte se s obezřetností na obraz tohoto muže, který se vám většina médií ve vaší zemi snaží vnutit, zatímco vám prakticky nikdy neumožní vyslechnout jeho názor. Buďte bystří. Pro začátek se mějte na pozoru před opakovanou falešnou a mlhavou povahou obvinění vznesených vůči němu. Nenechte se spoutat fanatickým používáním slov jako „nacista“ nebo „antisemita“. Tyto termíny jsou vůči němu používány často a mechanicky jako urážky. Nejsou založeny na žádném hlubším základu. Přesně naopak: používají to lidé, kteří tím jen chtějí chránit sami sebe. Tato slova se používají ke zničení těch, jimž jsou určena nebo velmi často k jejich umlčení a poslání do vězení. Nejčastěji jsou zavaleni urážkami a nenávistí. Je na ně pliváno, ale plivanec nikdy nebyl argumentem.

Zeptejte se sami sebe, místo přijímání jeho popisu jako monstra, jestli to prostě není muž oddaný zemi svého původu, Německu, jehož touhou je bránit svou zem proti hnusným pomluvám.  

 

 

Pokud slyšíte, že popírá „židovský holocaust“, zamyslete se nad tím ještě jednou. Opravdu řekl, že židé za druhé světové války netrpěli ? Odpověď zní „ne“. Opravdu tvrdí, že Německo nemělo antižidovskou politiku ? Odpověď zní opět „ne“. Opravdu tvrdil, že židé nebyli deportováni do koncentračních táborů a táborů nucených prací ? Odpověď zní zase „ne“. Obhajoval rasovou diskriminaci nebo může být v jeho minulosti nalezena nějaká známka rasistického chování vůči těm, s nimiž byl ve styku, jako například s jeho zaměstnavatelem ? Ještě jednou zní odpověď „ne“.

Ale jak je potom možné, pokud E. Zündel nikdy nezastával názory, které jsou mu falešně připisovány, že před vámi média tento fakt unisono utajila ? Zeptejte se sami sebe a zkuste najít odpověď.

Musím vám v krátkosti popsat, co si E. Zündel myslel a psal v minulosti a co si myslí dodnes ve vězení, kde je víc než rok držen jako nebezpečný kriminálník.  

 

 

Jako já a pěkná řádka ostatních revizionistů odmítá na základě silných argumentů, dokumentů a soudních posudků to, co nazývají židé jako jejich „holocaust“ nebo „shoah“. Závěr jeho výzkumů byl takový, že Adolf Hitler skutečně hledal konečné řešení věčné židovské otázky, ale jak je jasně popsáno v příslušných dokumentech, „teritoriální konečné řešení“. Také zjistil, že vyhlazení židů nikdy nebylo ani zvažováno, tím méně provedeno, ale šlo, jako častokrát v historii mnoha zemí, o přesídlení židů z Evropy: „teritoriální konečné řešení“ mělo být autonomním židovským osídlením území někde mimo Evropu kromě Palestiny. Pro podporu a lepší pochopení nálezů E. Zündela musím přejít k aktuální válce v Iráku. Museli jste slyšet, že Saddam Hussein měl „zbraně hromadného ničení“. Vy víte, že to je mrazivá lež, která umožnila válečná jatka, křížové tažení dobra proti zlu. Válka šla vždy ruku v ruce s propagandou, ve všech dobách a na všech místech. Takže abych vzal jeden příklad z tisíců ostatních, v minulém století během let 1930 až 1940 vypukla zuřivá propaganda, zvláště mezi velkými demokratickými západními zeměmi a Sovětským svazem proti silám Osy (coby „osy zla“) a zvláště proti Německu. Spojenci tím burcovali vlastní vojáky k většímu bojovému zápalu a po obrovských jatkách ospravedlnili vlastní válku a válečné zločiny příšernými obviněními vůči Německu. Zvláště se tvrdilo, že Hitler nařídil výstavbu zbraní hromadného ničení a tyto zbraně používal k metodickému zabíjení židů v průmyslových objemech. Ve skutečnosti nikdy nebyla nalezena ani stopa po nějakém takovém rozkazu a nebyla nalezena ani žádná stopa po ďábelských zbraních zvaných „(popravčí) plynové komory“ nebo „(popravčí) plynové náklaďáky“ a všechny údajné „důkazy“ existence a činnosti těchto chemických jatek se ukázaly jako falešné. To je to, co tak prudce smetl E. Zündel. To je to, co chtěl ukázat očím celého světa. Je to tento ohromující objev kolosálního podvodu, který ho vedl k boji, který povede až do posledního vydechnutí. To je ten důvod a jen proto je teď pomalu likvidován.

Všichni nám říkali, že vytrvalý boj za svou víru je vzácnou vlastností člověka: Mravním zásadám se učíme ve škole a na univerzitách; z velkých literárních děl a obrazů v knihách. To je ta odvaha obdivovaná u mnoha mužů a žen minulosti. Ale když se najednou živý příklad takové odvahy objeví v současné realitě, lidé to příliš často nepoznají. Přehlíží to nebo jsou oklamáváni. Věří pověstem, ochotně poslouchají pomluvy o vzácném člověku a jednoho krásného dne zjistí, že jsou v táboře lhářů. Věří, že milují spravedlnost a přitom se ukážou být připravení podporovat zákony lynče tváří v tvář této zkažené společnosti a módnímu způsobu myšlení.  

 

 

Můžu dodat, že kdybyste poznali Ernsta Zündela, respektovali byste ho pro jeho objektivitu, inteligenci, upřímnost a schopnost porozumět všem možným lidem. Pak, s nalezením pravé tváře Ernsta Zündela jako obyčejného člověka, umělce a myslitele, by vás nejspíš napadlo: „Mýlil jsem se o něm. Nechal jsem se zmást. Svými myšlenkami a slovy, svým chováním a ignorancí jsem odsuzoval muže, který je ve skutečnosti přínosem pro jeho národ, mou vlastní a celou lidskou rasu.“ Zeptejte se sami sebe, jak napravit křivdu, která se stala.

Mám řešení. Vezměte si z E. Zündela příklad. Pokud vás jeho myšlenky neoslovují, nechte je na něm, ale vezměte si od něj kus jeho odvahy.

Protestujte proti osudu, který mu byl vyhrazen ve „vysoce zabezpečené“ cele blízko Toronta a odsuzujte falešné soudní procesy, které proti němu justice vede.

V Kanadě organizuje s největší nezištností obranu našeho politického vězně organizace Paula Fromma. Pokud se chcete zúčastnit podpory E. Zündela, začněte pomocí Paulu Frommovi.  

Já vám děkuji.