No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Pers.

Türk.

日本語

汉语


Radio Islam Magyar 

Zsidó hatalom
Cionizmus
Judaizmus
Revizionizmus

 Zsidó hatalom

  

 

 Judaizmus

 

 • A Talmud
  A zsidó uralkodni akarás gyűlöletetterjesztő irodalomának bemutatása.

 • A Talmud 
  Film YouTube

 • Marx Károly: A zsidókérdéshez (1843)
  (Karl Marx)

 • Luther Márton - A zsidók és hazugságaik (1543)
  (Martin Luther) Kivonatok protestáns egyház alapítójának, Luther Mártonnak a könyvéből: A zsidók és hazugságaik.

 • Mit mondtak híres emberek a zsidókról
  Churchill, Seneca, Belloc, Franklin, Washington

 • Vérfagyasztó vád
  Izrael Shamir
  Ezen a nyáron David Aranovich követte a japán példát a "The Observer" c. brit hetilapban. Annak érdekében, hogy megfagyassza a vért az angol olvasóiban, a "vérvádat" vette elo, ezt a visszatéro történetet arról, hogy zsidók keresztény gyermekeket rabolnak el, megölik oket és "a vérüket felhasználják a titkos szertartásaikban. Efféle mesék özönével rendelkezünk a 12., 13. századi Angliában, és rengeteg zsidó vesztette emiatt az életét" ­ írta. "Mit keres a vérvád az olvasott, tekintélyes egyiptomi lapban, az Al-Ahramban, a szíriai védelmi miniszter könyvében, és különbözo palesztinai mecsetekbol a rádión közvetített prédikációkban?" ­ kérdezi Aaranovich. Elmagyarázza, hogy a "szóban forgó vád az 1840-es damaszkuszi eset, amelyben néhány zsidó (köztük David Harrari) "bevallotta" ­ a kínzások hatására ­ az ottomán hatóságoknak, hogy elraboltak egy papot és kifolyatták a vérét."


 • More about Judaism, Talmud and Jewish racism in our English homepage

 • More about Khazar Jews in our English homepage

 

 Cionizmus

 

 Revizionizmus

 • A holokauszt-csalás leleplezoi - II. rész: Robert Faurisson
  Kuruc.info, 2009-12-08
  Szerkesztoségünk új sorozattal kívánja tovább rombolni a holokauszt-ipar gyengülo bástyáit, és egyúttal egyenként tisztelegni a revizionista történetírás nagyjai elott. Dossziénk bevezetojében rávilágítottunk a mítoszteremtok céljaira, végigvettük és cáfoltuk legfontosabb érveiket (a szöveg utolsó, komolyabb frissítése júniusban történt, aki még nem olvasta volna azóta, annak kiemelten ajánljuk), valamint számos kapcsolódó tanulmányban, publicisztikában mutattunk rá a holmi gázkamrákról, népirtásról sipánkozók állításainak
  tarthatatlanságára.

 • Egy hazugsággal kezdődött

 • 66 kérdés és válasz a kamukauszttal kapcsolatban
  Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelv. Változata az IHR engedélyével.

 • A revizionismus gyozelmei   
  Robert Faurisson, (The Tehran Speech - Forditotta: HEP Titusz, 2007-12-28) antidogma.hu.
  A nürnbergi perben (1945-1946) a gyoztesek bírósága azzal vádolta meg a legyozött Németországot, hogy
  1) elrendelte és kitervelte az európai zsidók kiirtását;
  2) ebbol a célból "gázkamráknak" nevezett tömegpusztító fegyvereket alkotott és használt;
  3) lényegében ezekkel a fegyverekkel, de más módszerekkel is hatmillió zsidó halálát okozta.
  E hármas vádpont alátámasztására, amelyet azóta a teljes nyugati média átvett, egyetlen olyan bizonyítékot sem produkáltak, amely kiállta volna a vizsgálódás próbáját. Robert Faurisson professzor 1980-ban megállapította, hogy az állítólagos hitleri gázkamrák és a zsidók állítólagos megsemmisítése egy és ugyanazon történelmi hazugság alkotóelemei, amely egy gigantikus politikai-pénzügyi csalást tett lehetové,
  amelynek fo haszonélvezoi Izrael Állam és a nemzetközi cionizmus, fo áldozatai pedig a német nép ­ kivéve a vezetoit ­ és az egész palesztin nép.

 • Elie Wiesel: Egy híres hamis tanú
  Robert Faurisson
  Wiesel, aki nagyon szeret Istennel beszélgetni, azt mindja Neki: 'De ezek az emberek, akiket elárultál, akiket megengedted, hogy kínozzanak, lemészároljanak, elgázosítsanak, elégessenek, mit tegyenek? Elõtted imádkoznak!' (Éjszaka, New York, Discus/Avon Books, 1969, 79 o.) Ugyanennek a könyvnek az elõszavában François Mauriac megemlítette a gázkamrákat és a krematóriumot. (8.o.) Elie Wiesel 'tanúvallomásának' négy fontos oldalát eredeti kézírásban reprodukálta Pierre Guillaume, Droit et Histoire (La Vieille Taupe, 1986),. 147-150 o. Az éjszaka német nyelvû kiadásában (Die Nacht zu begraben, Elischa [Ullstein, 1962]), 14-szer fordították a 'krematórium' szót helytelenül 'gázkamrának'.

 • Hogyan jutottak a britek Rudolf Höss, az Auschwitzi parancsnok vallomásához
  Robert Faurisson. Új ismeretek a "végsô megoldás" kérdéshez.
  Rudolf Höss volt Auschwitz három egymást követõ parancsnoka közül az elsõ. Gyakran nevezik õt "az" auschwitzi parancsnoknak, és írásai, melyeket "Az auschwitzi parancsnok" címmel nyilvánosságra hoztak, közismertek. 1946 április 15-én jelent meg az IMG (International Military Tribunal = Nemzetközi katonai törvényszék) elõtt tanúként, és a világ sajtójának képviselõi elõtt bevallotta a legszörnyûbb bûnt, melyet az emberiség valaha is megért. Azt vallotta, hogy Himmlertõl személyesen kapta a parancsot a zsidók megsemmisítésére. Becslése szerint Auschwitzban 3 000 000 embert öltek meg, ebbõl 2 500 000-t a gázkamrákban. Ezek a vallomások hamisak voltak. Kínzásokkal zsarolták ki õket tõle. 1983-ig kellett várni, hogy megtudjuk, kik voltak a kínzók és hogyan kínozták.

 • A zsidók, állítólagos "holocaustja", egyre veszélyesebb
  Robert Faurisson, Hazankert, 2006.
  A "hazugság és a hazugság elhívésének mániája éppen olyan erös késztetést jelent, mint a viszketés" (Céline). Az ember, mint köztudott, bizonyos, teljesen valószerütlen fantáziaképek rabszolgája. Odáig megy, hogy képes gyilkolni, vagy öngyilkosnak lenni, olyan eszmékért, amiket olykor felad, felfedezve, hogy teljesen tévesek voltak. A fegyverekkel, háborúkkal és keresztes hadjáratokkal kapcsolatos üzleti élet, amelynek a tömegpropaganda a központi alkotóeleme, kedvét leli ezekben a téves eszmékben. A XIX. és XX. században, a talmudisták az emberek milliárdjait ragadták magukkal és hálózták be. A freudizmus,  cionizmus, a Lenin- és Trockij-típusú kommunizmus, az Elie Wieselstílu holocaust-vallás, vagy a Soah-biznisz, a la Claude Lanzmann...

 • Válasz Jean-Claude Pressacnak a gázkamrák kérdésérõl 
  Robert Faurisson
  Kik a revizionisták? És mit állítanak? A hetvenes évek vége óta beszélnek róluk. De szinte soha nem látjuk vagyhalljuk õket, és érveik, ha egyáltalán, csak ellenzõik cáfolatából lesznekismertek. Nem szabad írásaikat olvasni. A törvény tiltja. Törvény elé állítják õket, testileg bántalmazzák õket, bezárják õket. Miért tulajdonképpen? A revizionisták ellen külön törvényt hoztak, a Fabius-Gayssot törvényt. Egymásik külön törvény van ellenük elõkészületben, a Korman-Gaubert(Goldenberg) törvény.Ezzel egyidõben kinyilatkoztatják, hogy a revizionisták halottak. Halottak, ésel vannak temetve! 1993-ban megjelent könyvében Les Crématoires d'Auschwitz. La Machinerie du meurtre de masse (Auschwitz krematóriumai, a tömeggyilkossággépezete), az gyógyszerész Jean-Claude Pressac válaszol a franciarevizionisták fõ gondolkodójának, azaz Faurisson professzornak, akit sohanem nevez nevén, de akire utal -új, tudományos és cáfolhatatlan érvekkel. Legalábbis így hangzik egy lármás, az egész világon szárnyra kapottmédiumkampány fõ szólama.

 • Revizionista fuvallat 
  Robert Faurisson, antidogma.hu, p, 2010/01/01.
  Vajon a zsidó szervezetek vezetöi öszinték az antiszemitizmus állandó emlegetésében? Okkal, ok nélkül farkast kiáltanak, vagy inkább "undorító állatot, amelynek még termékeny a hasa". Szükség esetén kitalálják ezt az antiszemita ürügyet, akár kamutámadások alkalmából, akár az antiszemitizmus számlájára írva azt, ami
  valójában csak anticionizmus.

 • A soá-biznisz krachja felé + Feigelson, un menteur d'Auschwitz (en francais)
  Robert Faurisson, antidogma.hu, 2010-01-28.
  A "soá" egy héber szó, amely katasztrófát jelent, és a megsemmisítés, a népirtás, a holokauszt szinonimájává vált. Claude Lanzmann ezt a címet adta végtelen hosszúságú filmjének. Marek Edelman, az 1943-as varsói gettófelkelés egyik vezetoje szerint a film "unalmas", "érdektelen" és "elhibázott". A média általános mozgósítása ellenére a franciák ­ beleértve a franciaországi zsidó közösséget is ­ szándékosan elszabotálták ezt a penzumot. Noha François Mitterrand, II. János Pál és a világ más nagyjai is kiálltak érte, semmi nem használt. A tévécsatornák sokáig ellenálltak a nyomásnak, de végül megtörtek, és leadták ezt a gigantikus, majdnem 9 és fél órás (!) giccset.

 • A pápa "imája" a zsidókért, avagy egy hamisítvány utóélete 
  Robert Faurisson, antidogma.hu, 1993-08-25.
  Ez az "ima", amelyet az 1963. június 3-án elhunyt XXIII. János pápának tulajdonítanak, 1964 januárjában jelent meg a Commentary nevu amerikai zsidó folyóirat "A Vatikán és a zsidók" címu "jelentésében" F. E. Cartus szignóval, amely az ökumenikus zsinat történéseit közvetlen közelrol követo római katolikus megfigyelo álneve, legalábbis a lap szerint.
  Már maga a szöveg tartalma is sejteti, hogy egy pápa, még ha annyira zsidópárti is, mint Angelo Roncalli volt, aligha fejezheti ki magát ekképpen a katolikusokról. Ez az "ima" ugyanis azt mondja, hogy a zsidók szépek, hogy ok Isten kiválasztott népe, és hogy arcukon viselik kedvenc testvéreink vonásait. Évszázadokon keresztül a zsidók vért és könnyet hullattak.

 • A történelmi tények makacs búvópatakja ­ repedezö holokauszt-hazugságtornyok 
  József Balla, kuruc.info, 2009-02-27
  Olvasom a Robert Faurisson történész professzorral 2006 decemberében, az Iránban rendezett "holokauszt konferencián" készült interjút. Faurisson azok közé tartozik, akik ­ ha már történészek ­, szeretnek utánajárni dolgoknak, foleg, ha azokat óvodás kortól a koporsóig tömi a tudatipar az agyakba. Persze ez nem jár veszély nélkül a nyugati liberális, ún. demokratikus világban, mint azt Orwell is meglátta már, no meg tapasztalja magyarok több nemzedéke.

 • A holokauszt tagadója. Gazdag István beszélgetése Robert Faurisson professzorral
  antidogma.hu, p, 1990/09/28,
  Ha létezik ember Franciaországban ­ az "elsoszámú közellenségnek" kikiáltott Jean-Marie Le Pen mellett ­, aki enyhén szólva nem élvezi a sajtó szimpátiáját, akkor az bizton Robert Faurisson. A lyoni egyetem (volt) tanára, a dokumentum-kritika és szövegelemzés specialistája egészében véve hétköznapinak mondható életpálya után ugyanis arra vetemedett, hogy kételyeinek adjon hangot a holokauszt megtörténtét illetoen. A kritikusai által csak "náci", "elmebeteg", "provokátor" és hasonló jelzokkel illetett tudós mindazonáltal valóságos iskolát teremtett a kérdésben uralkodó felfogással gyökeresen szakító téziseivel.

 • A Holocaust Tagadasa : A Faurisson-ügy 
  Tamas Ban, Fundamentum, 1999.
  Az eset következtében Chomskynak érthet? mód válaszolnia kellett az intoleráns francia értelmiség egynémely kérdésére. Itt most eltekintenék az ügy diszkrét báját kiválóan jellemz? tényt?l, hogy tudniillik Chomsky egy legálisan kinyomtatott könyv el?szavában ostoroz, kiállt szóért, veri magyarán veszettül az asztalt, hogy Faurisson szót kapjon végre. Elég lett volna kett?t lapozni, Noam, Faurisson ott beszél. Vagy elég lett volna a bibliográfiára tekinteni, hogy megnyugodhassunk, Faurisson publikált korábban is. Vagy elég lett volna a Le Monde 1978 december 29-i számát kinyitni, hogy ott tudós fejtegetéseit olvashassuk arról, hogy miért nem létez(het)tek gázkamrák.

 • Simon Wiesenthal: A csaló 'nácivadász'
  Mark Weber

 • Tényleg 6 millioan haltak meg?
  Richard Harwood

 • Odüsszeusz hazugsága
  Paul Rassinier

 • A Zündeloldal
  Ernst Zündel

 • A holokauszt háborúk  
  Paul Eisen, Shamir website, Dec. 2004.
  Ernst Zundel 1958-ban vándorolt be Kanadába, hogy a besorozást elkerülje (egész életében pacifista volt), ahol 22 évig élt. Nem úgy, mint a legtöbb holokauszt revizionista (többnyire szigorúan tudományos társaság), Zundel egy kétkezi mozgalmár ­ egy finom, jó kedélyu ember, kedves és becsületes, és olyan vonásai vannak, amelyeket gyakran a legkülönösebb helyeken lehet megtalálni: kifinomult elme és jó szív. Mivel Németországban, a Fekete Erdoben született, Zundel olykor sváb parasztnak nevezi magát, és igaz, hogy van is benne valami. Zundel érti az embereket, és ami fontosabb, érti a történelmet. Ö, hogy a saját kifejezését használjuk, egy vordenker, - olyasvalaki, aki elobbre gondolkodik, mint a tömeg, olyasvalaki, aki látja az élet tájképét.

 • Leuchter-jelentés
  Fred Leuchter

 • Holokauszt-bunözés: Anna Frank naplója is hamisítvány
  Karoly Dobsay, Kuruc.info, 2009-07-09
  Az igaz történelmet ismeroknek már rég nem újdonság, hogy a holokauszthiedelem
  egyik sarokkövének számító Anna Frank napló is úgy igaz mint a gázkamrákról, vagy az emberek zsírjából fozött szappanról, borükbol készített lámpaernyokrol kitalált legendák.
  Olvasónk Robert Faurisson revizionista professzor tanulmánya nyomán egy kiváló összeállítást készítve precízen bemutatja az iromány ellentmondásait, kíméletlenül rávilágítva a hamisra, miközben egy cseppet sem törodik a hazugságot terjesztok és abból fényuzoen megélok érzékenységével. Nekünk nem is maradt más dolgunk, mint örömmel közzétenni.

 • Amerikai orvosi folyóirat cáfolja a holohazugságot 
  http://hollokoszt.wordpress.com/, 2009,
  Karoly Dobsay, Otto Perge, Lipusz Zsolt, etc.
  Az American Journal of Emergency Medicine elnevezésu amerikai orvosi folyóirat 2000. márciusi száma cikket közölt Egy hidrogén-cianid okozta mérgezési eset címmel. A szerzok nyilván nem gondoltak arra, hogy amit leírnak, megcáfolja a holokausztvallás számos tézisét.
  /Mert ha gondoltak volna rá, nem számolnak be errol az esetrol./

 • Holocauzt-Ipar - HTML
  Norman Finkelstein

 • Holocauzt-Ipar - PDF
  Norman Finkelstein

 • Harcom - Mein Kampf
  ADOLF HITLER


 • Üdvözöllek a holokauszt revizionizmus magyar oldalán!
  Archive AAARGH - Magyar

 • More Revisionist articles, books, interviews - in our English homepage

 

 
Medias U.S. Politics Revisionism U.S. Cost
Crime Judaism Zionism Islam
Jewish Power Massacres Mossad Khazars
Iran Talmud Protocols Conspiracy
Rami England Iraq Lebanon
ADL France Islamism Intifada
Morocco Marx Luther Iraq
Maroc Garaudy WMD:s Remer
Faurisson Farrakhan Russia Hitler
Ford Internet Turkey Khamenei
Nasser Victims Wiesel Ben Bella
Shahak Myrdal Sindi Who's Who?
Photos Caricatures Videos Israels Nätverk
Books This Site Quotes Links

 

Our weakness

We must know that our weakness is Israel's strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice. In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice.

The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time. The military strength of Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the Jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations. If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting.

Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

...Nos voleurs!
Il y a des problèmes extrêmes où nous nous debattons et que nous avons trop tardé à regarder en face. A la différence des pays occidentaux, nos "pays musulmans" ne connaissent que peu de hold-up de banques. C'est que les voleurs d'envergure savent qu'aujourd'hui, dans nos pays, la source d'enrichissement la plus sûre, la plus rapide, la seule à vrai dire, est le pouvoir. À titre d´exemple : le systeme féodal (makhzen) - qui n´a rien à voir avec l´Islam - que Hassan II a pérpétué anachroniquement au Maroc en plein XXe siècle - fait de la corruption généralisée un systhème de gouvernement.

Le régime de Hassan II constitue, pour notre pays, pour notre peuple et pour notre avenir un danger mortel réel.
Face à ce danger et à son défi, il n y a, devant nous, qu´une seule alternative et une seule réponse: une révolution islamique radicale, éclairée, intelligente, tolérante et liberatrce!

En Islam, la liberté est la régle et l´interdit est l´exception.

Il s´impose donc urgence et nécessité vitale de créer un Front Islamique uni pour la Liberation du Maroc.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous!

Ahmed Rami

 Ahmed Rami,
fondateur de RADIO ISLAM

Ahmed Rami, founder of the radio station: RADIO ISLAM  

ACT NOW!
Tomorrow it will be too late

 © No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam where they are located - is mentioned.


"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." ARTICLE 19. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948,

HOME