HOME

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Israel?
facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English


Israel:
Falsk Varudeklaration
Av
Ahmed Rami

Ahmed Ramis senaste bok, Israel: Falsk Varudeklaration, utgör en ingående analys av sionismens verkliga ansikte. Den, med fakta, skingrar propagandans dimridåer kring staten Israel genom att noggrant avslöja judarnas vanliga propagandamyter. På ett omfattande sätt vederläggs här den judiska statens expansionism, statsterrorism och rasism. Kunskaper om detta är oumbärliga för den som vill förstå vad sionism verkligen är och hur dess lakejer verkar för att förverkliga sina mål.2. FN-resolutionen om Palestinas delning

Vilken antogs av FN:s generalförsamling den 29 november 1947. Vid tidpunkten för detta uppgick judarna till 32% av landets befolkning och var ägare till 5,6% av marken i landet. Sioniststaten tilldelades 56% av territoriet med de mest bördiga landområdena.

Röstningen för denna resolution om delningsplan av palestiniernas land var resultatet av flera tarvliga manövrer. Den 18 december 1947 påminde en medlem av USA:s representanthus, vid namn Lawrence H. Smith, kongressen om vad som pågått:

"Låt oss ta en titt på protokollet, herr talman, och se vad som hände vid FN:s nationalförsamlings möte före omröstningen om delning. Två tredjedelar av rösterna behövdes för resolution. Vid två tillfällen var församlingen på väg att rösta och två gånger sköts röstningen upp... Under tiden finns från säkra källor uppgifter om att hård press sattes på delegaterna från tre små nationer av USA:s delegation och även av tjänstemän "på högsta nivå i Washington"... De avgörande rösterna lades av Haiti, Liberia och Filippinerna. Dessa röster var tillräckliga för att uppnå tvåtredjedels majoriteten. Tidigare hade dessa länder motsatt sig beslutet...
Påtryckningarna från våra delegater, från våra tjänstemän och från judiska privata medborgare i USA utgör ett klandervärt uppförande mot dem och mot oss."
16

Drew Pearson avslöjade i sin "karusell-spalt" den 2 december sådana detaljer som t ex följande: "Harvey Firestone, som äger gummiplantager i Liberia, ägnade sig åt Liberias regering."

President Truman utövade exempellös påtryckning på utrikesdepartementet och Sumner Weller, statssekreterare, skrev: "På direkt order från Vita Huset tog amerikanska tjänstemän till alla påtryckningsmedel både direkta och indirekta för att vara förvissade om att den nödvändiga majoriteten till slut skulle vara säkrad."17

James Forrestal, försvarsminister vid denna tidpunkt, bekräftar detta: "De metoder som användes av folk, utanför den exekutiva delen av regeringen, för att utöva tvång och hot mot andra nationer i generalförsamlingen gränsade mycket nära till skandal."18


16. US Congressional Record, 18 december 1947, sidan 1176.

17. Sumner Welles, "We Need Not Fail", Boston, 1948, sidan 63.

18. "The Forrestal Diaries", New York, 1951, sidan 363.


Nästa sida


INDEX

Introduktion

Myten om "historiska rättigheter"

Judisk mytologi grunden till Israels politik

Den judiska israeliska expansionismen
Länkar till andra texter om judendomen
från Ahmed Ramis andra böcker:


Denna bok
Israel: Falsk Varudeklaration
av Ahmed Rami
i 7 filer
för kopiering

Lättare att spara
Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Ahmed Rami,
grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

Läs:

Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Tillbaks till svenska huvudsidan
Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.