HOME

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Israel?
facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English


Israel:
Falsk Varudeklaration
Av
Ahmed Rami

Ahmed Ramis senaste bok, Israel: Falsk Varudeklaration, utgör en ingående analys av sionismens verkliga ansikte. Den, med fakta, skingrar propagandans dimridåer kring staten Israel genom att noggrant avslöja judarnas vanliga propagandamyter. På ett omfattande sätt vederläggs här den judiska statens expansionism, statsterrorism och rasism. Kunskaper om detta är oumbärliga för den som vill förstå vad sionism verkligen är och hur dess lakejer verkar för att förverkliga sina mål.

Avmystifiera Israel!

1. Judendomens målsättningar som de uttrycks i dess myter och "heliga" texter är rasistiska, utgör hets mot folkgruppen palestinierna och alla muslimer och kristna genom sionismens och judendomens politiska och territoriella anspråk på Palestina och genom vad detta innebär för icke-judiska folk i Mellanöstern. Judendomen och sionismen som de tillämpas idag utgör en permanent krigsförklaring mot alla folkgrupper och nationer i Mellanöstern. P g a allt detta bör sionismen bekämpas.

2. Den judiska sioniststaten Israel besitter ingen legitimitet att existera - vare sig historiskt eller juridiskt - på den plats där den grundats. Inte heller har den moralisk legitimitet: dess agerande, både internt och externt (rasism, expansionism, statsterrorism), gör den till en erövrar- och kolonialstat bland de värsta terrorstaterna. Den liknar de stater den faktiskt är mest knuten till nämligen:

I) USA, från vilket den lånar de sämsta av detta lands traditioner, nämligen deras behandling av indianerna och de färgade, för att användas mot palestinierna; och vilkens grymmaste handlingar, som Vietnamkriget, den försöker efterlikna; och vilkens "demokratiska" fantasier, kombinerade med stöd från diktaturerna i Latinamerika, den efterapar. Israel är ett anakroniskt kolonialfenomen i slutet av 20:e århundradet.

II)Apartheid-tidens Sydafrika vars apartheid och arkaiska kolonialism den utövar.

III) Latinamerikanska diktaturer (de främsta tillflyktsorterna för gamla nazi-brottslingar), till vilka Israel ger vapenstöd och hjälp med ledare som kan förtrycka deras folk.

3. Staten Israels grundläggande doktrin, politisk judisk sionism vilken inte är född i Palestina, och som förser den med kamouflage och förevändningar, utan har uppkommit ur västerländsk nationalism och kolonialism under 1800-talet. Den är en form av rasism, nationalism och kolonialism.

4. Denna stat, byggd av den judiska världsomfattande sioniströrelsen uppkommen ur denna falska ideologi och ur en serie vålds- och terroristhandlingar, skapades i namn av en illegal resolution i FN:s organisation (som vid den tiden dominerades av Västmakterna) och genom påtryckningar och korruption. Den har överlevt inte p g a egna arbetsinsatser och egen styrka utan, precis som korstågsstaterna på sin tid, genom ett inflöde av pengar och vapen från Väst och framför allt genom den villkorslösa och obegränsade uppbackningen från USA, som har utnyttjat Israel som en viktig bricka i sin världspolitiska strategi och som en kil indriven i Mellanöstern.

5. Sioniststaten Israel, då man avslöjat de myter som användes för att rättfärdiga dess grundande och den intellektuella och fysiska terrorism som används för att skydda den judiska staten, härleder nämligen sitt upphov inte genom någon "rättighet" utan från ett speciellt maktförhållande och från fullbordade fakta.

6. Det är meningslöst att begära att palestinierna och deras organisationer villkorslöst ska erkänna Israel av åtminstone tre huvudskäl:

a) Det skulle vara att kräva av palestinierna att de skulle acceptera legitimiteten i allt rövande av land samt den fördrivning de blivit offer för.

b) Genom sin målsättning (politisk judisk sionism) och sin existens (genom inkräktande och krig) är staten Israel i ständig utvidgning: efter varje aggression och varje annektering eftertraktar staten Israel nya områden för "livsrum". Det är därför omöjligt att erkänna gällandet av dess "elastiska" gränser. I vilken form och med vilka gränser förväntas PLO och araberna att "erkänna" Israel? Den som föreslogs i FN:s delningsplan 1947? Den som skapades genom stöld, erövring och intrång under 1948, och genom terror och genom Deir Yassin? Det Israel som skapades 1967, med det territorium man erhållit genom föregripande krig och invasion? Israel av 1982, med dess omfattande erövring av södra Libanon och ockupation i detta territorium? Det Israel som tog form i Herzls vansinniga judiska drömmar (från Eufrat till "Egyptens flod") eller Ben-Gurions (från Litani till Sinai)? Det Israel som planerades av Ariel Sharon, med dennes dröm om att dominera Främre Östern från Malackasundet till Suezkanalen? Eller det med en plan att uppdela alla arabstater enligt etniska och religiösa gränser?

c) Slutligen, hur kan man fräckt begära att palestinierna ska ge ett giltigt "erkännande" till någonting, när deras egen rätt att existera nekas dem? Hur kan en akt av erkännande krävas av ett folk vars egen existens förnekas?

Ska de judiska ockupanterna "förhandla" med en handfull kollaboratörer och som skulle vara för palestinierna vad Ahlmark är för svenskarna? Sanningen är att de judiska israeliska ledare, från Netanyahu till Peres, inte vill förhandla eller diskutera med någon motståndare. Trots att det i denna konflikt finns två parter så vill inte judarna debattera, förhandla eller ha någon rättvis lösning. De vill enbart tysta den andra parten i denna konflikt. Att tysta Radio Islam och spärra in dess ansvarige utgivare t ex är sionisternas "lösning" istället för att i en öppen och fri debatt diskutera och förhandla i demokratiska och civiliserade former mellan jämlika människor som kan ha olika åsikter!

7. Vad både palestinier och alla anhängare av frihet i världen kämpar emot är inte personer och ännu mindre ett helt folk, utan en rasistisk doktrin - politisk judisk sionism och en stats och dess ledares aggressiva och kolonialistiska agerande.

Endast 20% av världens judar har svarat på kallelsen att "återvända" till Israel.

Vi kan därför idag notera nederlag för den judiska politiska doktrinen och dess plan att föra alla världens judar till Israel som ett världsghetto.

Varje intervenering med våld är förstås otänkbar: men sioniststaten Israels beroende av övriga världen är sådan, ur ekonomisk, finansiell och militär synvinkel sett, att en indragning av denna externa "hjälp" skulle kunna tvinga Israels ledare, vare sig de heter Nethanyahu eller Peres, att ta reson och komma till förhandlingsbordet.

8. Radio Islams syfte och avsikt med alla sina program är att avmystifiera och avlegitimera staten Israel och den judiska ideologin på vilken den bygger och ersätta de mytiska uppfattningarna om Palestinafrågan (hos den svenska opinionen) med en objektiv verklighet uppenbarad genom fakta i avsikt att placera problemen på ett plan där de kan bli föremål för sansad saklig politisk diskussion.


Nästa sida

 
INDEX

Introduktion

Myten om "historiska rättigheter"

Judisk mytologi grunden till Israels politik

Den judiska israeliska expansionismen
Länkar till andra texter om judendomen
från Ahmed Ramis andra böcker:Denna bok
Israel: Falsk Varudeklaration
av Ahmed Rami
i 7 filer
för kopiering

Lättare att spara
Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Ahmed Rami,
grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

Läs:

Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Tillbaks till svenska huvudsidan
Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.