No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Celosvetové revizionistické publikácie

Robert Faurisson

 

Garaudy zasahuje japonských čitateľov

V zmysle globálneho dosahu, predovšetkým vo Francúzsku a arabsko-moslimskom svete, je jednou nedávno sa objaviacou významnou revizionistickou prácou Les mythes fondateurs de la politique israélienne ("Základné mýty izraelskej politiky"), dobre zdokumentovaná práca známeho francúzskeho autora a intelektuála Rogera Garaudyho.

Vo značne medializovanom súdnom procese bol Garaudy 27. februára 1998 odsúdený na pokutu 240 tisíc frankov za vyjadrenia vo svojej knihe z roku 1996. Garaudy bol uznaný vinným z "popierania zločinov proti ľudskosti" vyjadrením skepticizmu ohľadom vyhladzovacej verzie holokaustu, a pre "rasistické ohováranie" uvedením zreteľnej židovskej úlohy v západných médiách. Konvertita na islam si pre svoj boj získal pozoruhodnú podporu v arabskom a moslimskom svete, kde bol prípad považovaný za ďalší príklad pokrytectva, ktoré prevažuje v Európe a USA ohľadom otázok, týkajúcich sa židovských a sionistických záujmov.

Garaudyho "Základné mýty" sa rýchlo objavili v niekoľkých jazykoch. Teraz je k dostaniu japonská verzia v peknej pevnej väzbe, s bibliografiou, zdrojovými odkazmi a indexom. Za vydanie je zodpovedný revizionistický aktivista Aiji Kimura, tokijský novinár, autor niekoľkých kníh, vrátanie kritického pojednania o americko-japonskej úlohe vo vojne v Zálive. V novembri 1994 navštívil kanceláriu IHR v južnej Kalifornii, kde poskytol Markovi Weberovi video-interview.

Atraktívny booklet pre českých čitateľov

Na širokú čitateľskú verejnosť je zameraný pekne vytvorený, dobre ilustrovaný, 52-stranový booklet v českom jazyku "Osvětim: Fakta versus fikce", autora Rudolfa Seidla. Napriek svojmu názvu zahŕňa viac, než iba Auschwitz. Naplnený grafmi, diagramami a mnohými kvalitnými fotografiami, z toho niektoré farebné, tento booklet z roku 1998 je efektívnym úvodom k revizionistickému názoru vyhladzovacej verzie holokaustu. Tento booklet stojí 60 českých korún a dá sa získať na adrese: VHO, Postbus 60, 2600 Berchem 2, Belgium.

Predčiac svoju dobu

Všeobecne uznávaným zakladateľom historického revizionizmu bol Paul Rassinier, francúzsky učiteľ a undergroudový aktivista La Resistance, ktorý bol v roku 1943 zatknutý gestapom a internovaný až do skončenia vojny v koncentračných táboroch Buchenwald a Dora. Jeho odvaha a utrpenie boli neskôr ocenené najvyšším francúzskym vyznamenaním a ako zástupca Socialistickej strany bol neskôr zvolený do francúzskeho Národného zhromaždenia. Jeho memoáre táborových zážitkov Passage de la Ligne ("Prekračujúc líniu") a Le Mensonge d'Ulysse ("Odyseova lož") sa stretli s odmietnutím.

V roku 1950 napísal nadaný francúzsky autor Albert Paraz úvod k vydaniu "Odysovej lži". V tomto pozoruhodnom diele sa Paraz odvážne a elegantne pripojil k Rassinierovmu skepticizmu ohľadom tvrdení o plynových komorách, žiadajúc dokonca medzinárodnú komisiu nezávislých historikov na dôkladné prešetrenie tejto emocionálne ladenej otázky.

Parazov úvod, mimo tlače po mnoho rokov, je znovu k dostaniu v booklete z januára 1999 Préface a Mensonge d'Ulysse de Paul Rassinier ("Úvod k "Ulyssovým lžiam" od Paula Rassiniera"). V predhovore k tomuto novému vydaniu Robert Faurisson odporúča Paraza za "odvahu svojho myslenia a slobodu svojho vyjadrovania." Porovnávajúc ho so Céline, Faurisson taktiež vyzdvihuje Paraza za "jeho ušľachtilosť, honosnosť, jeho štýl." Tento 60-stranový booklet v cene 80 frankov/ks je k dostaniu u: Éditions Akribeia, 45/3 route de Vourles, 69230 St.-Genis-Laval, France.

Detailná štúdia o Majdanku

Na veľkom norimberskom súdnom tribunáli 1945-1946 Spojenci obvinili Nemcov, že v koncentračnom tábore Majdanek (pri poľskom Lubline) zavraždili 1,5 milióna ľudí. V posledných desaťročiach však bol Majdanek len o čosi viac ako poznámka v histórii holokaustu a dnes žiaden seriózny historik neakceptuje kedysi údajne dokázané tvrdenia o tunajších tisícoch obetí. Detailných, vedeckých prác bolo navyše poskromne.

Na zaplnenie tejto medzery napísali dvaja z vedúcich európskych revizionistických vedcov - Jürgen Graf zo Švajčiarska a Carlo Mattogno z Talianska -- KL Majdanek: Eine historische und technische Studie ("Koncentračný tábor Majdanek: Historická a technická štúdia"). Táto nová detailná práca je plodom dvoch rokov usilovnej práce v archívoch a intenzívnych štúdií pôvodných dokumentov z východoeurópskych archívov. Autori, medzi iným, skúmajú a odhaľujú legendu o "plynových komorách" Majdanku.

Táto softcoverová 300-stranová práca v nemeckom jazyku bola vydaná v roku 1998 a obsahuje mapy, diagramy, faksimile reprodukcie originálnych dokumentov a vzdušné fotografie z obdobia počas vojny. Práca obsahuje 30 fotografií (z toho 8 farebných), rovnako ako bibliografiu, početné zdrojové odkazy a index. Kniha je k dostaniu za 45 DM u vydavateľa: Castle Hill, P.O. Box 118, Hastings, E. Sussex, TN34 3ZQ, England - UK.

Osvienčimský ústredný stavebný úrad

Taliansky vedec Carlo Mattogno napísal detailnú štúdiu ústredného stavebného úradu SS "Zentralbauleitung" osvienčimského táborového komplexu. Táto agentúra bola zodpovedaná za všetky stavby v Auschwitz-Birkenau, vrátane známych budov krematórií (s ich údajnými vyhladzovacími "plynovými komorami").

La "Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz," vydaná v roku 1998, je založená na dlho utajovaných nemeckých dokumentoch, predovšetkým záznamov, zhabaných Sovietmi v roku 1945 a desaťročia ukrkytých v moskovských štátnych archívoch.

Približne polovica tejto 215-stranovej práce pozostáva z faksimile reprodukcií pôvodných dokumentov, vrátane, vrátane pracovných rozkazov, zoznamov pracovníkov, máp a diagramov, taktiež zdrojové odkazy a menný register. K dostaniu u: Libreria Ar, largo Dogana Regia, 84121 Salerno, Italy.