För inspektörer i Israel ...

 " Vad vi vill är att skapa demokrati över hela världen, så att vi kan bygga en värld som är trygg för våra barn och barnbarn. Det är vad det handlar om.
Om det ska vara inspektörer i Irak, skulle jag vilja se inspektörer i Israel, inspektörer i Storbritannien, inspektörer i Amerika …"

Tony Benn, före detta engelsk Labour minister ( i ett tal i London, i demonstationen mot kriget, den 15 februari 2003. Sänt i BBC-News (realplayer) samma dag. )


 
  


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy
Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish d domination. Ahmed Rami,, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis|

Latest additions:
|English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
HOME