Israels ideologiska grund:
Några citat om Bibeln

 

Citat från P1, Sveriges Radio 5 juli, 2002

 

Sommarserien Stafetten med samtal mellan kultur och vetenskap går vidare. I detta tredje program fortsätter samtalet mellan Kerstin Ekman och Bertil Albrektson, som i 25 år arbetade med den nya översättningen av Gamla Testamentet. Är det i dag överhuvudtaget möjligt att förstå vad som egentligen står i de skrifter som författades för flera tusen år sedan?

Kerstin Ekman fortsätter sitt samtal med Bertil Albrektson om hebreiskan i Gamla Testamentet. Samtalet spelades in i Vitterhetsakademiens fantastiska lokaler mitt i Stockholm.

 

Kerstin Wixe, Sveriges Radio: Samtalet som ska föras mellan Kerstin Ekman, författare och Bertil Albrektson, Exeget, men jag ska överlåta till dig Bertil och förklara vad det betyder.

Albrektson: Ja, det syftar väl på en som tolkar texter och oftast används det om folk som arbetar med Bibeln. Ett bra svenskt ord tror jag är bibelforskare.

Wixe: Och bibelöversättare som du har varit nu i väldigt många år. Den nya bibelöversättningen.

Albrektson: Det stämmer. Jag kom med när man började med Gamla Testamentet. Det var i ett kvartsekel. Mellan 1975 och 2000.

Wixe: Du är verkligen en man som har gått till källorna och till ursprungen i ordens begynnelse.

 

(...)

Ekman: "Det finns en väldig kroppslighet i deras sätt att tänka och det här som vi har att skilja kroppen från själen efter grekisk påverkan det tycks vara främmande för hebreiska skalder."

Albrektson: "Det är främmande för dem. De hade en helt annan syn på människan än många av oss har under inverkan delas av Nya Testamentet och dels naturligtvis av grekisk tänkande som har betytt så mycket för hela det västerländska sättet att se på detta. I den klassiska israelitiska synen så finns det ingen egentligen skillnad mellan själ och kropp, inte en sån tudelning alls. Och det visas i deras syn på döden. Förseställning om en inviduell odödlighet finns ju egentligen inte i den klassiska gammaltestamentiska texten. Utan när människan dör så dör hon. Det finns inte någon okroppslig själ som flyger hem till himlen på något vis."

"Så den här förställningen om ett liv efter döden den kommer väldigt sent. Man kan skymta den i Daniels bok och sen är den ju väldigt tydlig i Nya Testamentet. Men det är ett sent inslag i de bibliska regionerna."

(...)

Albrektson: "När man översatte 1917 års version så utgick man från det som man brukar kalla för den hebreiska standradtexten. Det är alltså en version som har fastställts på medeltiden av judiska lärde. Och den är mycket noggrannt gjord, men eftersom den ligger så väldigt långt efter den tid då de ursprungliga texterna kom till så finns där naturligtvis en hel del avskrivningsfel och konstigheter. De här texterna har ju skrivits av under århundrade efter århundrade och hur noggranna och omsorgsfulla de här gamla skrivarna än var så finns det ingen människa som är felfri och det blir fel. Och är man sen väldigt noggran så skriver man av ett gammalt fel. Och då finns det vissa möjlighet att komma lite närmare de ursprungla formulerningarna. Att korrigera sådana här sksrivfel som det har blivit ibland. Och det är dels t.ex. dödahavsrullarna som man hittade i slutet på 40-talet och framåt. Och där det finns en hel massa både fragmet och lite större rullar som innehåller de här gamla bibeltexterna. Och de var ju inte tillgängliga för våra föregångare eftersom det är 1900-tals fynd.

Men sen finns det också översättningar som är gjorda på ett mycket tidigt stadium. Det finns framförallt en gammal översättning till grekiska som man brukar kalla för Septuaginta. Det är ett ord för sjuttio. Den kallas så därför att enligt legenden så var det 72 egentligen personer som gjorde översättningen, men man rundade av det till 70. Och denna grekiska översättning, den är gjord ett par århundraden före kristi födelse. D.v.s. den går tillbaka på hebreiska handskrifter som är tusen år äldre än de här medeltida handskriterna som man använde när man gjorde 1917 års översättning.

Och ibland kan man mycket tydligt bakom den grekiska texten se var det har stått i deras hebreiska förlaga. Och om det då har blivit något tokigt i den hebreiska texten men vi kan se att det fortfarande var rätt när man översatte till grekiska så har vi naturligtvis tagit en sådan del och använt den."

"Det ligger, det ska man komma ihåg, hundra års intesivt forskningsarbete mellan den tid då den gamla översättningen kom till och vårt arbete."

Ekman: "Har du sett några gamla sådana här skrifter?"

Albrektson: "Innan jag kopplade in på detta arbete så har jag arbetat en hel del med den gamla syriska översättningen. Och syriska handskrifter har jag suttit med i original men de är lite yngre."

Ekman: "Det finns ju inte heller så mycket som har klarat sig undan förstörelse. Det finns inte så mycket kvar som är skrivet på hebreiska. Det hebreiska språket är spillran av ett språk som fanns har du skrivit."

Albrektson: "Där jag citerade en engelsk forskare som har skrivit en spännande uppsats som heter 'Is Biblical Hebrew a language?', Är bibelhebreiskan ett språk? Och han säger där, med rätta naturligtvis, att det är egentligen bara resterna av ett språk. Allt vi har kvar utav den gamla klassiska hebreiskan det är ju i stort sett Gamla Testamentet. Och så finns det finns några inskrifter också från den tiden. Men de är väldigt fåtaliga. Och det är en grunläggande skillnad detta mellan att arbeta med Gamla Testamentet och att arbeta med Nya Testamentet. Våra nytestamentliga kolegor, när de arbetar med den grekiska originaltexten till Nya Testamentet, så har de alltså en stor omfattande samtida grekisk litteratur. Och om det är ett svårt ord eller en egendomlig konstrukton i Nya Testamentet så kan man alltid nästan hos andra grekiska författare hitta paraleller till detta så att man kan få kläm på vad det faktiskt betyder.

Men vi har nästan inget sådant material alls när det gäller Gamla Testamentet. Och det betyder att det finns massor utav ord där som förekommer bara en enda gång och där man ibland helt enkelt inte vet säkert vad ordet betyder."

Ekman: "De här bokstavstecknen i hebreiskan de står ju för konsonanter, konsonantljud. Och vokalerna började väl skrivas ut mycket senare och markeras med en sorts prickar tror jag."

Albrektson: "Ja, man skrev länge bara konsonanterna. Och det är vanligt i alla semitiska språk. Om man tittar på en arabisk text idag, t.ex. en arabisk tidning så skrivs den ju med konsonanter. Och det är bara för, ska vi säga för nybörjare eller speciellt viktiga texter som man sätter ut vokalerna. För annars, man klarar sig med konsonanter. Det betyder ju inte att det inte finns vokaler i språket men man har det inte i texten. Man skriver inte ut dem."

(...)

Albrektson: "Folk har sagt att när vi nu får en ny och begriplig översättning på modern svenska så ska vi komma så mycket närmare de här gamla texterna. Men i själva verket så fungerar det ibland åtminstone precis tvärt om. När man nu ser vad det faktiskt står och detta inte är övertäckt med någon slags vördnasvärd patina utan man rakt fram och lite rått ibland ser vad de faktisk säger och tänker så känner man ett större främlingsskap och distansen blir mera markerad. Det blir svårare ibland och hantera Gamla Testamentet när man har en ny översättning."

(...)

Ekman: 'I begynnelsen skapade gud himmel och jord, jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.' Jag undrar om du skulle vilja vara snäll och läsa det på grundtexten hebreiska så kan jag ställa en fråga om det sen.

Albrektson: Jag bör kanske först säga att när jag nu läser det så finns det inga garantier för att det låter som det lät en gång. Hur det utalades från början vet vi ju inte riktigt och som du själv nämde så är de här vokaltecknena tillsatta mycket sent. Kanske tusen år efter det att texterna kom till. Och sen finns det inom judendomen olika uttalstraditioner. Så att när jag nu stapplande försöker läsa detta så är det en svensk akademisk uttalstration och lite granna påverkade av utalet i det moderna Israel. Men de två första verserna i första mosebok skulle lyda ungefär sä här...

 


För mer information:Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240

Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME