HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

10

HUR GAMLA TESTAMENET ANVÄNDS

 

Jerry Falwell, en av ledarna för de högerkristna i USA har sagt:

"America is the only hope for the Jews today. God promised Abraham in Genesis 12:3: 'And I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee.' God has blessed America because America blessed the Jews, His Chosen People."

Alltså, "Amerika är judarnas enda hopp i dag. Gud lovade Abraham i Första Moseboken, 12:e kapitlet, vers 3: 'Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna: Gud har välsignat Amerika därför att Amerika har välsignat judarna, Herrens utvalda folk."

Detta är i ett nötskal den gamla judiska listen att binda upp de kristna till total judaisering - med hänvisning till Gamla Testamentet som rent formellt ingår också i den kristna bibeln och att därmed få de kristna att ta avstånd från Nya Testamentet med dess klara uppbrott från den judiska bibeln, Gamla Testamentet, och att underdånigt tillbe judafolket som ett Herrens utvalda egendomsfolk och att totalt glömma att det var judarnas Stora Råd som enhälligt dömde Jesus till döden och att lika totalt glömma att det är judarna som svårt förföljde de första kristna och vad aposteln Paulus säger i Första Thessa-lonikerbrevet 2:15.

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten."

Liksom de protestantiska kristna som kryper för judarna glömmer vad Martin Luther sade i sin skrift Om judarna och deras lögner:

"Judarna är de verkliga blodhundarna och lögnarna, som inte bara har perverterat och förfalskat Den Heliga Skrift från början till slut, utan dessutom fortsatt med sina eländigt falska tolkningar därav. 1 sina Talmudskolor lär de sig att bara hata de kristna och alla andra folk."

Och dessa judaiserade kristna glömmer, särskilt i USA, att överallt där det finns en judisk minoritet sa lyckas den genom hotelser och påtryckningar förhindra kristen undervisning liksom kristen mission - annat än efter judiska anvisningar. Om detta redovisade redan Henry Ford, bilkungen, i sin bok Den internationelle juden som utkom 1920, för snart 70 år sedan - och typiskt nog har denna bok satts på index som förbju-den att fritt saluföras i kristenheten efter judiska påtryckningar!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.