HOME

Israels makt i Sverige
av
Ahmed Rami

 

12

ÖVERRABINENS FRÄCKHET

 

Inkräktar- och banditstaten Israel mobiliserar inte bara, genom sin legation, judar i Sverige och deras vänner utan också genom den judiska församlingens ledare, maskerad som religiös potentat. Detta ska jag ta upp här; nämligen vilken falsk hycklare denne överrabbin i Stockholm är -förtryckets försvarare och de skändliga övergreppens advokat.

Den från USA importerade överrabbinen Morton H Narrowe håller ett vakande öga över inte bara sin judiska fårahjord i Stockholm utan också över de kristna, i synnerhet de mer eller mindre judaiserade, frikyrkliga publikationerna i Sverige. Så fort han möter kritik av Israel skyndar han till banditstatens undsättning. I pingströrelsens organ Dagen av den 12 oktober 1988 går denne överjude till våldsamt angrepp på en frikyrkosekreterare, Marco Helles, som i en artikel i samma tidning stillsamt erinrat om det självklara faktum som åskådliggjorts för hela världen i TV-reportage, nämligen att den judiska staten Israels beväpnade soldater dagligen skjuter och svårt misshandlar vapenlösa civila palestinier och till och med tränger in på palestinska sjukhus och beskjuter personal och patienter med gasgranater, att israeliska soldater i flera fall bränt palestinier levande - och år ut och år in har den israeliska inkräktarstatens bombflyg spridit död och förödelse i palestinska flyktingläger i grannlandet Libanon. Och så har vi de judiska väpnade s k bosättarna som skjuter och härjar. Mot denna bakgrund har frikyrkosekreteraren Marco Helles framhållit - mycket försynt - att mot detta judiska barbari måste även de kristna i Sverige protestera och visa sin avsky: han säger att det är oförsvarligt att försvara Israels våldsdåd!

Överrabbinen Narrowe kokar då av ilska på äkta gammaljudiskt sätt, den gammaltestamentliga hat- och hämndlystnaden sticker fram bockfoten och spyr med slirig käft ur sig etter och galla. Den stillsamme frikyrkopastorn Helles far av överrabbinen, made in USA, veta att han - Helles - är rasist, propagandist och nidskrivare. När argumenten tryter, haglar invektiven som alltid hos överrabbinen, den judiska församlingens överhuvud och överfarisé i Stockholm! Brottets försvarsadvokat moraliserar salvelsefullt! Den medskyldige ulven iklär sig lammets fårapäls och bräker. Helles svarar i samma nummer mycket bra och jag kan helt instämma i hans svar.

Däremot är det intressant att studera denne överrabbin från USA i Stockholm, denne Morton H Narrowe. Inte därför att han som person på minsta sätt skulle vara intressant - han är en fräck och obildad person - utan därför att han är en symbol dels för hyckleriet med den judiska religionen som politiskt engagerad för någon form av rättvisa, dels avslöjar han sitt gränslösa ställningstagande för banditstaten Israel - det är ju alldeles uppenbart att denne Narrowe är Israels agent i Sverige, fast utan diplomatisk status som Israels ambassadör. Fast född i USA är han inte amerikan, fast verksam i Sverige är han inte svensk. Han är israel.

Det är dock intressant att notera att överrabbinen förklarar:

"Israels folk är Guds egendomsfolk på grond av kallelsen...", i sin artikel i tidningen Dagen av den 12:e oktober 1988.

På grund av kallelsen, säger överrabbinen. Men vad då för kallelse? Var det kanske inte Israels folk självt i ett dimmigt och avlägset förflutet som hittade på sin egen Gud eller Herren, som gav dem löfte att erövra andra folks land? Kaanans land, dvs det nuvarande Palestina, och förinta eller förslava alla detta landets invånare? Tänk bara på vad denne gud i sin profet Moses mun säger i judendomens egen lag, Torah, i femte Mosebok, 7:16:

"Alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet." Detta finner den sluge hycklaren Narrowe inte lämpligt att dra fram i ljuset. Istället säger han att, "judarna och förhoppningsvis deras frikyrkliga vänner ser det judiska folkets utvaldhet i ljuset av Amos 3:2 och 3."

Så här står det i Amos 3:2 och 3:

"Eder allena har jag utvalt bland alla släkten på jorden; därför skall jag också hemsöka på eder alla edra missgärningar. Färdas väl två tillsammans, utan att de ha blivit ense därom?"

Kan man rimligtvis tolka detta uttalande på annat sätt än att judarnas utvaldhet som Guds eller Herrens egendomsfolk är bara ett faktum som inte har något som helst med kallelse att göra? Alltså; en självvald utvaldhet! Judarna har kallat sig själva utvalda! Därtill sägs ju här, att judarna också skall straffas för sina missgärningar - och detta återkommer ju ständigt i judendomens Torah liksom i hela den judiska Bibeln, alltså Gamla Testamentet. När judarna inte lyder sin stränge Herres bud och stadgar, så straffar han dem hårt och skoningslöst. Till exempel framgår detta mycket klart och tydligt i Mose avskedssång i femte Mosebok, 32:21, 22, 23, 24 och 25:

"De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka. Därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem. Ty eld lågar fram ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup: den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag skall hopa olyckor över dem... De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter och bitter pina: jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift. Ute skall svärdet förgöra deras barn och inomhus skall förskräckelsen göra det, ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän." Detta är vad som enligt judendomens Lag, Torah, skall hända judarna när de är olydiga mot sin Herre: det straff som väntar dem då! Och detta är ju visionen av ett kämpvapenkrig!

Var då den s k Förintelsen, eller Holocaust, Guds eller Herrens straffdom för judarna i deras olydnad? Eller hur skall man tolka detta? Detta är en fråga som alltid borde ställas till påstridiga, fräcka och lögnaktigt hycklande rabbiner av typ Morton Narrowe, när de far fram med sin gudsnådelighet och sitt prat om judarna som Guds utvalda egendomsfolk av kallelse och hänvisar till Amos 3:2, 3 och även i övrigt!

Men Narrowe - liksom andra fräcka judiska rabbiner - vet mycket väl att de bland kristna folk bara möter finkänslig undfallenhet eller samtycke och att han aldrig behöver stå till svars utan alltid fräckt kan gå på med sitt hyckleri och sina gemena utfall mot vatje kritiker av banditstaten Israel.

Inte undra på att denne Narrowe kategoriskt vägrat att låta sig intervjuas hos mig i Radio lslam: han är inte dummare än att han vet att han då skulle avslöjas som den humbugmakare han är och att hela bluffen med judendomen som någon slags humanistisk och fin religion också skulle avslöjas! Den bibliska judendomen är inte bara kvinnofientlig, den är också människofientlig!

Och detta är just orsaken till att den bibliskt sanktionerade sionismen med dess stat Israel är en så grym och slugt hänsynslös inkräktar- och terrorststat under demokratisk täckmantel!

 

  Nästa sida

Index över Israels makt i Sverige:

INLEDNING

1 - Förord

2 - Hets mot folkgrupp

3 - Ljuset och mörkret

4 - Problemet och lösningen

5 - Om Israel vore en demokrati

6 - Judendomen - ett falsarium

7 - Svar från Ahmed Rami

8 - Vad är sant och vad är falskt i judendomes legender?

9 - Bör Gamla Testamenet förbjudas?

10- Hur Gamla Testamentet används

11- Svar på Narrowe

12- Överrabinens fräckhet

13- Till Israel, inte till Sverige

14- Israels politik bekräftar Sions Vises Protokolls äkthet

15- Protokoll Nr:5

16- Kommentarer till Sions Vises Protokoll nummer 5

17- Sions Vises Protokoll och Torah

18- Stanley Sjöbers kritik

19- Den judiska läran fördöms i DN 1930. Men försvaras benhårt 1989

20- Vad är sionism och vilka är sionister?

21- Måste vi förbjuda sionismen?

22- Vem är jude?

23- S Axelsson: Vissa "kristna" tror på Israel...

24- K Stendhal: Alla judar är sionister!

25- Marx och judefrågan

26- Marx och judendomen

27- Att avleda uppmärksamheten

28- Den förmenta förföljelsen av judar i Sovjet

29- Judiska "genier"

30- Israel i Sverige

31- Propagandans makt

32- Den sionistiska makten i Sverige

33- Israels makt i Sverige

34- Om judisk fräckhet

35- Klagomuren

36- Den "svenska" kommitén

37- Partiledarna och Israel

38- Den judiska "kommitén"

39- "Svenska" kommitén mot antisemitism

40- Att lura Sverige

41- Hur ett sionistisk företag opererar i Sverige

42- Proventus fräckhet

43- Maffian

44- Sionistisk infiltration

45- Ockupation av Palestinagrupperna

46- Amnesty International

47- Mitzwa

48- Terrorism

49- Sverige och Israel

50- Det makabra israeliska 40-årsjubiléet

51- Israels jubileumsskrift i Sverige

52- Ett tal som borde ha hållits

53- En sionist i den svenska regeringen

54- Gradinskis läxor från Israel

55- Massmedias inställning

56- Bara judiska korrespondenter

57- Inte bara DN

58- Svensk pressbevakning av intifadan

59- Det falska dubbelspelet

60- Sveriges Radio eller Israels?

61- Radiojournalist Inga Rexed: "Beklämmande att man backar"

62- Sionismens rätta ansikte

63- I Danmark också

64- DN, SvD och Israel

65- Enbart "en PR-fråga"?

66- Sionisternas dubbelspel

67- Svar på Gabriel Romanus

68- Judiska nazismen i rumsren förklädnad

69- I Finland om Radio Islam

70- "Juden" Lars Gustavsson

71- En användbar teoretiker

72- Israel - en skam

73- Sionisternas lögner

74- Hur länge ska Israel hyckla?

75- Ben Gurion: Vi har stulit Palestina

76- Rasismens Israel respekteras

77- Sionism och nazism

78- Fakta är inte hets

79- En bit av Ahlmarks hjärta

80- "Liberalens" kärlek

81- "Liberalens" allergi

82- Den hycklande "liberalen" vill förbjuda misshagliga åsikter

83- Vet "liberalen" vad han talar om?

84- Ahlmark - agent för främmande makt

85- Palestinerna behöver inte dödshjälp!

86- Fallet eller förfallet Jan Guillou

87- Falsk varubeteckning om boken 'Vad är Israel?'

88- Fixering vid andra världskriget

89- Frågor om Holocaust

90- Rättegång i Kanada


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.