No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Radio Islams Nyheter på Svenska97 07 07

Komplott mot Radio Islam

Med list och alla andra medel försöker Israel - och Israels agenter - ständigt att vända bort uppmärksamheten från den judiska ockupationen i Palestina och från den illegitima dominans och politiska ockupationen, som den judiska makten utövar över de västerländska staterna.

En grupp militanta sionister vid Stockholms universitet har sålunda i en av de judiska organisationerna i Sverige beställd och finansierad opinionsundersökning "avslöjat", att 34 % av högstadieeleverna i svenska skolor "betvivlar" att "Förintelsen" av judarna verkligen förekommit.

Resultatet av undersökningen, som det gjorts stort nummer av i de judekontrollerade media, vållade panik bland de styrande. Riksdagen enades omgående om ett krav på åtgärder från regeringens sida, och statsminister Göran Persson uttryckte i ett känslomättat anförande sin indignation och oro inför det faktum, att endast 66 % av de svenska högstadieleverna tror på "Förintelsen".

Eftersom ett av de viktigare målen för undervisningsväsendet och massmedia är att få folk att tro på den påstådda "Förintelsen" och uppnå det hundraprocentiga antal troende, som judemakten kräver, har Göran Persson lovat att skyndsamt vidtaga konkreta åtgärder för att intensifiera hjärntvättningen av högstadieeleverna och medborgarna i allmänhet och för att täppa till munnen på alla dem som utsår tvivel på tron på "Förintelsen".

Den svenske statsministern har vidare lovat att efter sin hemkomst till Sverige, efter sommaren, personligen distribuera en videokassett om "Förintelsen" till alla elevernas föräldrar, så att dessa tar sitt ansvar för att uppfostra sina barn i sionistisk anda och tro.

Det borde inte vara någon hemlighet, att den svenske statsministern inte själv skiver sina tal. De brukar skrivas av regeringens starke man, juden Leif Pagrotsky! "Göran Perssons anförande" inför riksdagen anslog tonen för media.

Dagen efter riksdagens sammanträde skrev den sionistiska tidningen Dagen, att "Föreningen Förintelsens överlevande" har beslutat stoppa Radio Islam och upprätta ett väldigt monument över "Förintelsen" framför synagogan i Stockholm. I en intervju i samma tidning förklarade föreningens ledare juden Jakob Ringart, att "det är en skandal att Ahmed Rami tillåts fortsätta förneka Förintelsen genom radiosändningar på svenska mark".

I en intervju samma dag i svensk radio förklarade en av ledarna för den judiska lobbyn, att resultatet av den nämnda undersökningen är frukten av årslånga sändningar från Radio Islam, och att "endast Ahmed Rami kan i dag vara glad över det".

Exakt en vecka efter statsministerns anförande beslöt Justitiekanslern i sin egenskap av högste statsåklagare att börja vidtaga "lagliga" åtgärder mot Radio Islams hemsida. Samtidigt som detta beslut tillkännagavs i media, lät man förstå att Justitiekanslern beslutat hemligstämpla hela dossiern om denna "affär"!

Eftersom hela detta "affär" totalt mörklagts och Justitiekanslern vägrar att uttala sig, vände sig TV2:s Rapport till en karriärist juridikprofessor vid Stockholms universitet, som på beställning menar att "Ahmed Rami kan befinnas skyldig till missaktning av det judiska folket, även om hans hemsida på Internet är baserad i Amerika. Ahmed Rami är svensk medborgare och skall dömas efter svensk lag".

Dagen efter beslutet om rättsliga åtgärder mot Radio Islams hemsida på Internet fick Ahmed Rami en räkning beträffande sändningarna från Radio Islam, som sänder 35 timmar i veckan. Enligt räkningen skall Radio Islam betala 6 000 kronor för sändningskostnaderna, efter en taxa på 65 kronor för en kvarts timme.

Radio Islam började sända den 3 mars 1987 och har aldrig tidigare (som alla andra närradio program) behövt betala någon avgift för själva sändaren (det finns en gemensam sändare för alla närradio-program på Stocholms city), utom för användningen av förbindelsen som förband dess studio med sändaren. Ordföranden i styrelsen för denna sändare är aktiv medlem i en sionistorganisation och undertecknaren av räkningen (också han sionist) är aktiv medlem i en homofilorganisation, som i sina publikationer ofta angripit Radio Islam.

Dessa politiska, juridiska och finansiella förföljelser av Radio Islam och dess hemsida på Internet är inte bara inriktade mot personen Ahmed Rami, som redan avtjänat sex månaders fängelse för att ha uttryckt sina åsikter, utan mot allas vår frihet. I går och idag är det Palestina, Tyskland, Schweiz... i dag är det Sverige och Rami. Vem står på tur i morgon?

Det är dags att övergå till konkreta handlingar av solidaritet utöver de geografiska, ideologiska, etniska och religiösa gränserna. Ondskans krafter agerar internationellt på den globala nivån i ett totalt krig för att lägga vår planet under judiskt herravälde. Efter att ha visat sitt rätta ansikte i Palestina flyttar de hela tiden fram sina positioner i syfte att förvandla hela världen till ett enda stort ockuperat Palestina, det vill säga till ett enda stort fängelse, bevakat av en judisk ledarklick!

Vår civilisation kan endast överleva och blomstra i ett klimat av tankefrihet och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla makter, religioner, ideologier och politiska system bör kunna hävda sig i en öppen och fri debatt och tillerkänna en opposition rätt att existera.

Den totalitära judendomen (med dess sionism) är i dag den enda ideologi, som systematiskt vill kriminalisera blotta existensen av en opposition och ropar för polisen så fort den blir emotsagd!

Innan man kan samexistera, måste man först existera. Den rätten förvägras dem som motsätter sig det judiska väldet. Denna judiska fanatism och obskurantism - direkt från antiken - som utövas idag (!) utgör ett farligt hot mot vår civilisation och mot världsfreden.

Var och en av oss bör göra någonting konkret för att försvara friheten!

Visa konkret solidaritet med Radio Islam!

Sänd ett bidrag till Radio Islams Pg 489 90 42-8
97 05 26

Jerusalem Post skryter över Tony Blairs judiska uppbackning

Den 11/5 1997 stod följande artikel att finna på hemsidan för den stora israeliska engelskspråkiga tidningen Jerusalem Post. Den avslöjar sanningen bakom vilka som stöder Tony Blair och finansierade hans kampanj för erövring av premiärministerposten i Storbritannien.

Vi återger här artikeln i något förkortad form:

British Jews set to back Blair

By DOUGLAS DAVIS

  (May 1) British Labor Party leader Tony Blair has assiduously courted the Jewish community, Douglas Davis reports from London

  British Prime Minister John Major never tires of repeating the mantra that relations between Britain and Israel are closer than ever. And he is right.

  Scientific and cultural agreements have been signed, tourism is booming, bilateral trade is burgeoning and there is a regular two-way flow of of visits by top government officials, which culminated in a formal state visit to Britain by President Weizman in February.

  But after 18 years of unremitting Conservative government - first under Margaret Thatcher and, for the past six years, under John Major - the British Jewish community appears ready to join the stampede and sweep the Labor Party's Tony Blair to power.

  They will be turning their backs on an administration that is committed to the enterprising, up-by-your- bootstraps, family-centered values which are widely perceived to characterize the Jewish community and which smelted the heart of the "Iron Lady."

  At the same time they will be embracing a largely unknown quantity in Tony Blair, who has followed Conservative leaders in assiduously courting the Jewish community, not necessarily for its votes or even its money, but for the power and influence it is perceived to exercise within the elites of the scientific, artistic, media, business and industrial communities.

  Blair has repeatedly pledged that he would "not repeat the mistakes of previous Labor leaders during the Eighties," who were regarded as insensitive, if not antipathetic, to Jewish causes, notably Israel.

  Blair has been well rewarded: When the media revealed last year that a secret fund had been set up to finance his office, it was also revealed that the architect of the fund was a prominent Jewish accounting firm in London and that the major donors included leading members of the Jewish community.


Radio Islams anmärkning: Tony Blair "belönas" för sitt tal om att inte gå emot Israel, med massivt finansiellt stöd från sionistiska judar. Blair har förstått att flörtar med världssionismen är högst lukrativt.

Till de judar som står bakom finansieringen av Tony Blairs "nya" - judaiserade - Labourparti, kan nämnas personer som Michael Levy, Bob Gavron och Paul Hamlyn, alla stora namn inom business i Storbritannien.

Man kan fråga sig: Varför sker deras finansiering av Blair i det fördolda? Varför fruktar de att allmänheten skall få reda på vilka det är som står bakom Blair? Vi återger nedan fler utdrag från artikeln:

  (...)
  They [de brittiska judarna - Radio Islams anmärkning] have become so accustomed to "Jews in high places" that they appear unmoved even when the Conservative banner is carried by such prominent figures - and "friends" - as Foreign Secretary Malcolm Rifkind and Home Secretary Michael Howard, both of whom are Jewish.
  (...)
  Sources close to Blair say the Jewish community has nothing to fear from New Labor.

  A Blair administration, they say, will focus on domestic issues, and what time is left for foreign affairs will be devoted mainly to Europe.

Radio Islams anmärkning: Underförstått att hans inte kommer att bråka med Israel och dess bosättningspolitik.

Artikeln är mycket avslöjande.

Detta är judarnas taktik, att köpa "goj"-politiker (goj = judiskt uttryck för icke-jude) och sedan använda dem som galjonsfigurer medans judarna står kvar i bakgrunden som rådgivare och finansiärer - d v s de som verkligen håller i trådarna och styr politiken. På detta sätt slipper de ta smällen om den förda politiken skulle stöta på kritik och protester, då kan de alltid byta ut gojen mot en ny.

I USA är judarna än mer självsäkra och vågar nu ta över betydande maktpositioner i politiken, och öppet visa sina ansikten. Bra exempel på detta är USA judiske försvarsministern William Cohen och den judiska utrikesminstern Madeleine Albright, som nyligen tillträdde.

Före mer läsning om judisk makt, rekommenderar vi vårt engelska arkiv "Jewish Power", där en mängd artiklar om detta högintressanta ämne finns samlade.

97 05 07

Handelsminister Leif Pagrotsky talar ut om sin judiskhet och sionism

I den prosionistiska kristna dagstidningen Dagen, 16/4-1997, finns en intervju publicerad med Sveriges judiske handelsminister, Leif Pagrotsky. Rubriken på artikeln är "Svensk sparpolitik lovordas i Israel - judiske handelsministern på konferens".

Pagrotsky hade deltagit i en internationell socialdemokratisk konferens som hållits i judestaten Israel, närmare bestämt på kibbutzen Shefayim. Arne Lapidus (judisk Israel-korrespondent för tidningen Expressen och även skribent i Judisk Krönika), som skrivit artikeln, skriver redan i början om Pagrotsky: "... för vilken ett Israelbesök är "särskilt roligt" eftersom han slår vakt om sin judiska identitet."

Den första halvan av artikeln är relativt ointressant, i den andra halvan kommer dock en rad avslöjanden om Pagrotsky:

"Pagrotsky säger att engagemanget för Israel i hans barndomshem var en av de impulser som fick honom att bli socialdemokrat i ungdomen.

- Jag växte upp i ett opolitiskt småföretagarhem. Man vi kände alla stark beundran för Israel och det israeliska arbetarpartiets väg, för kibbutzidén och strävan mot ett rättvist samhälle."

Radio Islams kommentar: Pagrotsky avslöjar alltså att han har en "stark beundran" för bandit- och rövarstaten Israel, och att denna stat, med sin sionistiska fascist-ideologi, t o m inspirerade juden Pagrotsky till att börja infiltrera det socialdemokratiska arbetarpartiet! Vad Pagrotsky sen menar med Israels "strävan mot ett rättvist samhälle", kan nog bara en sionist förklara.

Pagrotsky säger vidare i intervjun:

"- Min judiska bakgrund ger besöket i Israel en extra dimension. Judendomen är en viktig del av mitt kulturarv och mina traditioner. Jag försöker föra det vidare till mina barn, säger handelsministern.

Han är medlem i Judiska församlingen i Stockholm och hans barn går i församlingens religionsskola."

För att veta mer om vad det är för gullig "religion", denna judendom som Pagrotsky så mycket omhuldar och som han så gärna låter sina barna indoktrineras i, besök vårt arkiv med de judiska religiösa skrifterna. Där finna citat, oförvanskade och direkt från judendomens centrala skrifter, som avslöjar var det verkligen är för något det handlar om.

 Tillbaks till Radio Islams övriga nyheter på svenska


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!