HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
89 

PER GAHRTON
OM YTTRANDEFRIHETEN I SVERIG, OM RADIO ISLAM, OM SYSTER MARIANNE...


"Israels uppbackare i Sverige försöker helt förneka den råa och fula sidan av sionismen och går då alltså så långt att det som sionisterna själva säger i Israel, det får man inte referera i Sverige, för då är man antisemit. Det blir givetvis absurt."

De judiska församlingarna i Sverige har anställt en "statsvetare" (Svante Hansson) som bor i Paris för att skriva en lång rapport (108 A4-sidor) mot Radio Islam, för att stoppa Radio Islam. De här församlingarna tillsammans med en judisk-amerikansk organisation, som heter Anti-Defamation League, har uppvaktat justitiekanslern (JK) och lämnat denna rapport till honom och krävt att man skall stoppa Radio Islam. I denna intevju kommenterar Per Gahrton denna "rapport".
_________________

AR: De judiska församlingarna här i Sverige har anställt en statsvetare som bor i Paris för att skriva en lång rapport (108 A4-sidor) mot Radio Islam, för att stoppa Radio Islam. De här församlingarna tillsammans med en judisk-amerikansk organisation, som heter Anti-Defamation League, har uppvaktat justitiekanslern (JK) och lämnat den här rapporten till honom och krävt att man skall stoppa Radio Islam. Vad är din kommentar till detta, Per Gahrton?

PG: Jag har läst den här rapporten, som den här kommittén - den kallar sig kommittén mot antisemitism - har lämnat in till JK med krav på att Radio Islam skall stängas. Och det är faktiskt en skandal, därför att bakom den här kommittén står inte bara de välkända sionisterna utan den här kommittén har bland sina stödmedlemmar personer som LO-ordföranden Stig Malm. Där ingår också riksdagsledamöter från samtliga partier, där finns Ingemar Ström, som är biskop numera. Där finns en rad andra personer som tillhör s a s det svenska etablissemanget och det är en ren skandal att de står bakom en rapport som betecknar all form av diskussion kring judisk religion, sionistisk-politisk ideologi och israelisk regeringspolitik i dag, all sådan diskussion betecknas som ett utslag av antisemitism. Och syster Marianne är ju ett fall. Denna kvinna som har gjort sig känd i Sverige för att hon på ett modigt sätt har ställt upp för flyktingar. Denna kvinna som nästan, höll på att kosta invandrarministern hans position, därför att han var fräck nog att anklaga henne för lögn i ett TV-program. Denna kvinna anklagas nu uttryckligen i denna rapport, som bl a LO-ordföranden har medansvar för, för antisemitism. Och vad är det hon har gjort? Jo, hon har inte sagt någonting annat än att hon utifrån sin kristna livssyn gör den bibeltolkningen att hon ifrågasätter om Gud verkligen har lovat judarna den israeliska staten. Hon tror inte på det. Det är hennes bibeltolkning. Hon skulle alltså inte få lov att göra den bibeltolkningen av vad Bibeln har menat om en judisk stat. Hon skulle inte få göra en annorlunda bibeltolkning än vad sionisterna gör utan att betecknas som antisemit, som rasistisk judehatare, att hon på något sätt skulle ha någonting gemensamt med Hitlers lakejer o s v. Det är ju fullständigt skandal. Jag är verkligen upprörd. Det är en försmutsning av debatten, som inte är klok. Om det nu bara hade varit de vanligaste sionisterna, så kunde vi strunta i dem för de är s a s trängda och desperata och använder därför alla medel. Men det här framförs i en officiell skrivelse som inlämnats av en kommitté med - som jag sade - LO-ordföranden och många andra bakom sig, i syfte att stänga en massmediaröst, nämligen denna radiostation. Alltså, i ett land som har yttrandefrihet avser man att stänga en massmediaröst och om argumentet som man använder accepteras av JK, innebär det att vi får lägga ned hela Mellanösterndebatten. Det finns inga argument och ingen kritik som kan framföras utan att det stämplas som antisemitism. Så det här måste vi gå vidare med. Här måste det på något sätt markeras ifrån dessa människor, med Stig Malm i spetsen, att de har blivit förda bakom ljuset.

AR: Jag visste inte att Stig Malm är medlem i den här organisationen.

PG: Bl a Stig Malm, och jag måste erkänna att jag också höjde på ögonbrynen när jag läste medlemslistan på den här kommitténs officiella brevpapper, men de har lyckats få en väldig massa människor att ställa upp som stöd. Där finns bl a fyra ledamöter av Svenska Akademien. Knut Ahnlund har i och för sig gjort sig känd som sionist tidigare, men där finns också Gunnel Vallquist - den senaste kvinnan som valdes in.

AR: Tror du att Stig Malm vet om den här rapporten?

PG: Nej, jag antar att det är så, att han inte vet om den och då har han en möjlighet, nämligen att omedelbart utträda ur denna kommitté och säga, att han har blivit förd bakom ljuset, att han trodde att det var en kommitté mot verklig antisemitism, men nu visar det sig att det är en kampkommitté för den sionistisk-israeliska saken mot varje form av kritik och ingenting annat.

AR: Jag har aldrig hört den här kommittén uttala sig om den verkliga rasism som finns i dag här i Sverige mot araber, som också är semiter.

PG: Nej, det är riktigt. De definierar ju antisemitism så, att det endast handlar om judar. Därför slog jag upp ordet antisemitism i den stora svenska ordboken, som är ganska nyutkommen och där står: antisemitism, det betyder fientlighet mot semiter (detta står med stora bokstäver). Sedan står det med litet mindre skrift: särskilt judar. Och det betyder ju helt enkelt att grundbetydelsen av ordet antisemitism är all rasistisk fienttighet mot alla semiter. Sedan har det då i Sverige av det enkla skälet att här tidigare ju nästan inte fanns några andra semiter än judar - om vi går 20-30 år tillbaka i tiden - i praktiken oftast kommit att betyda antijudisk rasism, men i grunden är betydelsen att det handlar om fientlighet mot alla semiter, d v s även araber och andra semiter också, inte bara judar. Och det är naturligtvis så ordet skall användas. Det är den korrekta betydelsen. Det handlar om att man diskriminerar en människa eller många människor enbart på den grundvalen att de har en viss etnisk bakgrund, det är då man är antisemit. Om jag säger till dig att jag inte vill sitta i samma rum som du för att du är semit, att du luktar illa för ait du är semit, då är jag antisemit. Men om jag säger att jag tycker att dina politiska åsikter är vansinnigt korkade, så är jag inte antisemit för det, trots att du råkar vara semit. Jag menar, det är oerhört enkelt egentligen. Men om du börjar säga till mig att jag är antisemit för att jag inte håller med dig i en debatt, ja, då skulle du gå på samma argument som sionisterna nu använder. Och därför måste vi hålla den definitionen väldigt klar. Antisemitism är om man särbehandlar, diskriminerar och förföljer människor enbart på den grundvalen att de har en viss etnisk bakgrund. Det har ingenting att göra med vilka åsikter man har om den judiska religionen. Jag måste ha rätt att vara kritisk mot den judiska religionen. Jag är personligen kritisk mot den kristna religionen. Jag skolkade från morgonbönen när jag gick i skolan, jag trädde ur statskyrkan för att jag inte accepterade den kristna religionen. Om det nu hade varit så, att jag hade råkat vara född jude, så kulle jag väl ha samma rätt att kritisera den judiska religionen. Jag har skrivit artiklar om islam och jag har tillåtit mig att ha synpunkter, även kritiska synpunkter, på inslag i islam. De kan vara föremal för debatt, men man är inte antisemit för att man diskuterar den judiska religionen. Då får vi ju stänga våra teologiska fakulteter omedelbart. De kan inte bedriva någon verksamhet. Vi får stänga delar av våra historiska fakulteter, för de kan inte diskutera Palestinas historia. Därför att om man framför åsikterna att det var tvivelaktigt eller t o m felaktigt att bilda staten Israel, att FN fattade ett felaktigt beslut i november 1947, ja, då är man antisemit. Och da bör man enligt den här kommittén inte få yttra sig, därför att det är målsättningen med deras aktioner att man skall förbjuda sådana här yttranden. Det är ju fullständigt hårresande. 

AR: Jag vill här öppna en parentes för säga (om Hanssons "rapport" till JK): bakom den står som du sade - många organisationer, bl a en som heter Anti-Defamation League, och det är en amerikansk-judisk organisation, som tränar sina medlemmar - här i Sverige också - i förtalsteknik, i hur de skall förtala antisionister, alltså människor som är mot sionismen och mot Israel.

PG: Jo, det finns många exempel på hur de jobbar. Det kom ut en bok, som den här kommittén gav ut för något år sedan och som väl lyckligtvis inte väckte någon större uppmärksamhet, men jag läste den nu eftersom den här kommittén har fortsatt på den här vägen. Och vår välkände Per Ahlmark har naturligtvis en uppsats där. Han slår ständigt, nya rekord, därför att han har upptäckt att Palestinagrupperna en gång demonstrerade för att man skulle bojkotta israeliska varor. Och det är det enda han anger att de gjorde. De ansåg att israeliska varor är stulna varor. Man bör bojkotta israeliska varor. Sedan skriver han: "Tyskarna bedrev en kampanj d v s nazisterna på 30-talet då man skulle bojkotta judiska varor. Alltså gör Palestinagrupperna en koppling mellan nazismen och sionismen." "Det är, skriver han, en semantisk aggression mot den judiska nationen." Det är en politisk åtgärd, en politisk demonstration att bojkotta. Precis som att bojkotta sydafrikanska varor, så måste man kunna få ha åsikten att man vill bojkotta israeliska varor. Det är en politisk ståndpunkt. Man kan tycka bra eller illa om den, men det är en politisk ståndpunkt. Den har ingenting med antisemitism att göra. Med den sortens argumentation så får man allting till antisemitism. Alltså, man får inte lov enligt den här rapporten, Svante Hansons rapport, att säga att israelerna skjuter ned barn på öppen gata, precis som tyskarna gjorde i Warszawagettot. Om jag säger så, det är en ren sakbeskrivning, så har jag gjort mig skyldig till ett antisemitiskt uttalande, därför att man överhuvudtaget inte får jämföra en israelisk aktion med en nazistisk. Om det sedan är sant eller inte spelar, enligt Svante Hansson, inte någon roll. Bara att jag gör jämförelsen skulle då innebära att jag har gjort mig skyldig till antisemitism. Det är fullständigt hårresande. Och jag kan nämna ett exempel till; Sigbert Axelsson, en respekterad kristen socialdemokrat och broderskapare, beskylls också i den här rapporten för att vara antisemit. Varför beskylls han för det? Jo, därför att han sagt, att det ligger i den judiska statens karaktär att den är speciellt judisk. Och det är ju en självklarhet. Det säger ju alla sionister. Det är ju det de vill. De vill ju att den judiska staten skall vara en judisk stat. Det är ju så självklart. Så säger han, att det nog finns ett samband mellan detta och att icke-judar behandlas på ett annat sätt än judar. Därmed har han gjort sig skyldig till antiesmitism, enligt den här rapporten. Men det innebär, att jag i stort sett inte kan citera någon sionistisk memoarförfattare, därför att sionisterna alltid i sina memoarer skriver att deras målsättning var att skapa en judisk stat, där judar skulle ha en särställning. Det var ju poängen med hela den judiska staten. Det finns ju inte en sionist i Israel som försöker smita undan detta att han vill ha en judisk stat, för att judarna skall ha en speciell ställning. Men om man säger detta, så gör man sig alltså skyldig till ett antisemitiskt uttalande.

AR: Det är bara de själva som får säga det?

PG: Ja, jag vet inte om ens de skulle få säga det i Sverige, därför att det avslöjar vad det handlar om. Men saken är ju att sionisterna i Israel ofta är ärliga på den punkten. De säger vad de har för avsikter. De erkänner att de diskriminerar palestinier, men de anser att de har rätt att göra det eller de struntar kanske t o m i om det är moraliskt rätt eller ej, därför att de håller på sin sak. Medan deras uppbackare i Sverige försöker helt förneka den råa och fula sidan av sionismen och går då alltså så långt att det som sionisterna själva säger i Israel, det får man inte referera i Sverige, för då är man antisemit. Det blir givetvis absurt. Jag hoppas verkligen att JK inser det, men även om JK inser det, så är det inte tillräckligt, för den här kommittén är uppbackad av så pass prominenta namn, så man får faktiskt se till att kolla upp vad deras namn utnyttjas till och ta avstånd från det och lämna den kommittén. Det finns ingen annan lösning.

AR: De sionister som lyssnar på oss blir kanske samtidigt både glada och besvikna. De blir glada därför att vi nu avleder diskussionen från sakfrågan, Palestinafrågan, för att diskutera antisemitism. Det är egentligen precis vad de vill ha. Samtidigt blir de besvikna därför att när de anklagar människor för att vara antisemiter, vill de att man skall reagera och säga: "Nej, jag är inte antisemit. Jag älskar judar. Jag älskar Israel. Jag är emot Radio Islam, men jag ifrågasätter bara den här ockupationen." Du och Syster Marianne gör dem besvikna, därför att ni inte har spelat deras spel. Ni ifrågasätter grundligt och radikalt själva den rasistiska, sionistiska ideologin.

PG: Jag tar inte åt mig ett dugg. Jag skulle aldrig ta åt mig. Jag har ännu inte - i varje fall inte nu - blivit omnämnd i de här sammanhangen som antisemit. Men det kommer kanske, vi får se.

AR: Om man tillämpar Svante Hanssons definition av antisemitism på dagens debatt i Palestinafrågan, skall man då betrakta alla som är mot sionismen och mot staten Israel som "antisemiter". Men om man ersätter ordet judar med ordet palestinier, i Hansons definition, så skulle sionismen betraktas som antisemitism, eftersom sionismen vägrar att erkänna palestinierna (som är semiter) deras mänskliga och nationella rättigheter. Sionismen är ju i sig själv rasistisk, imperialistisk och ren hets mot palestinierna och visar missaktning mot alla muslimer och kristna i Palestina.

PG: Javisst, han hade en definition där om att antisemitism är, om man förnekar judarna som folk sådant som man tillerkänner andra, d v s att bilda en stat. Man kan - som sagt var - byta ut ordet judar mot ordet palestinier, så får man en rasistisk, antipalestinsk stämning i hela den sionistiska rörelsen.

AR: Svante Hansson och Per Ahlmark definierar sionismen som en befrielserörelse. Detta är en bluff! Vilka är förtryckta i dag? Judarna eller palestinierna? Vilka är det som behöver befrielse i dag i Palestina? Judarna eller palestinierna? Vilka är förtryckarna i dag i Palestina? Det är judarna!

PG: Ja, i dag är detta absurt. Det är klart, att när Pinsker någonstans i Ukraina på 1870-talet skrev sin Autoemancipation, som handlar om självstyre för judar - alltså, redan före Herzls tid - då handlade det naturligtvis om en befrielse från de ryska tsarernas politik och det kan jag förstå att man ville befria sig ifrån. Men de gjorde ju den katastrofala felbedömningen, att de skulle kunna befria sig genom att flytta till Palestina. En del av de sionister som fanns i Östeuropa visste ju ingenting om Palestina. De trodde ju - som någon av dem skrev - att det var "att ge åt folket utan land, ett land utan folk". De trodde att det var ett folktomt land som de skulle komma till. Och så länge de fortfarande var i god tro, så tycker jag att jag kan förstå deras rörelse. Men så fort de kom dit och såg att det var ett misstag, här finns ju redan ett folk, så borde de Na insett att det var omöjligt att befolka det landet utan att det skulle bli konflikt. De borde ha insett det. Men poängen är ju att på den tiden fanns det ju ingen självständighet i Mellanöstern. Det fanns ingen självständighet i den tredje världen. Det var kolonialismens tidevarv. Engelsmän, fransmän, belgare, portugiser och spanjorer lade under sig hela Afrika och stora delar av Asien. Det fanns praktiskt taget inga självständiga länder alls i den delen av världen. Och vad sionisterna då gjorde och som de aldrig kan komma ifrån historiskt sett är, att de gick i allians med kolonialismen och imperialismen. Att de hade varit förtryckta framför allt i Östeuropa är en sak, men de gjorde det felet att de gick i allians med imperialismen och det kan man historiskt inte förneka. Och därför blev det som det blev. Det blev en kolonial rörelse, som koloniserade på precis samma sätt som fransmännen i Algeriet och holländarna i Sydafrika. Ur den infödda befolkningens synvinkel var det precis samma kolonialism. Det är ingen tvekan om det.

AR: I dag är det många amerikaner som tvärtom anser att man behöver befria USA från den sionistiska dominansen - alltså i massmedia, i ekonomin och i hela den politiska makten. Dagens verklighet är att det är judarna som är förtryckare i Palestina. Det är palestinierna som kämpar för att befria sig från judarnas erövring, ockupation, kolonialism och förtryck. Dagens dilemma är att de "förtryckta" i gårdagens Europa (för 40 år sedan) i dagens grymma och verkliga förtryckare i Palestina, men som fortfarande vill framstå som "förtryckta".

PG: Ja, det får man inte heller diskutera om man inte vill bli beskylld för att vara antisemit. Vi har ju exemplet med Dagens Nyheters mångårige utrikeskorrespondent, Åke Ringberg, som upprepade gånger av Ernst Klein blivit beskylld för att vara antisemit för att han refererar en bok av en kongressledamot i Amerika där denne kongress-ledamot berättar om hur den sionistiska lobbyn arbetar i USA. Det skall man alltså inte få göra ett journalistiskt reportage om. Men det är ju ett faktum, som i USA debatterats mycket öppnare än man får lov att göra i Sverige, att den sionistiska lobbyn verkligen sätter in alla krafter på att motarbeta de kongressledamöter som inte stöder deras intressen. Och de spelar en stor roll, det är ingen tvekan om det. Och vi har ju sett i amerikansk politik, att om en amerikansk president verkligen skall kunna göra någonting mot Israel, då finns det bara en enda tidpunkt då han kan göra detta och det är precis när han har blivit omvald. Det är alltså tyvärr för sent för Reagan nu. Han har inte mycket makt och om han genomför det nu så kan det upphävas om ett år. Utan de skall göra det precis när de är omvalda, som Eisenhower gjorde 1957, när han hade blivit omvald i november 1956. Det var ungefär precis när israelerna hade ockuperat Sinai första gången. Då dröjde det bara någon månad och sedan sade han till israelerna: "Nu får ni lägga av. Nu får ni lämna Sinai:' Då var han stark, han var omvald. Han hade fyra år kvar av sin andra period. Det är enda gången de kan göra det, för då behöver de inte ta hänsyn till dessa olika lobbygrupper, varav den sionistiska lobbyn är en.

AR: Samtidigt hade Eisenhower också den här legitimiteten från andra världskriget. Hans personlighet och karisma var så stark att han egentligen inte ens hade behövt det här lobbystödet.

PG: Ja, det är ju ett faktum som alla amerikanska politiska journalister känner till, att för att vinna ett presidentval i USA, så måste man vinna i de största staterna och New York är en av de största staterna. I New York finns det en stor s k marginalväljargrupp, som stöder sionistiska kandidater. Det är ett valsociologiskt faktum, som alla känner till. Det är inte någon antisemitism att påpeka det. Och därför är det så, att de är så oerhört känsliga för denna grupp, för att om man missar den marginalgruppen så missar man New York. Och missar man New York, så missar man ett jättestort antal elektorer. Förlorar man med en röst i New York, så förlorar man samtliga elektorer i New York. Så konstigt är det amerikanska valsystemet.

AR: Den här maffian, Anti-Defamation League, som är en judisk, amerikansk organisation, har nu uppvaktat JK för att stoppa Radio Islam. Tror du, att det här i Sverige, finns en motsvarande lobby, en motsvarande maffia -sionistisk maffia - eller att den är svagare här i Sverige än i USA? Vad är din bedömning?

PG: Den är oerhört mycket svagare i Sverige. Det är min övertygelse. Jag vet, att du ofta pratar om detta här i Radio Islam - med Jan Guillou och andra. Och jag håller med Guillou i det här fallet. Jag tycker att den lobbyn ändå är ganska svag och jämfört med USA så är den oerhört svag. Och det beror på många saker. Det har inte funnits någon stor judisk befolkning i Sverige och det är klart, att sionisterna får sitt största stöd från den judiska befolkningen, även om inte alla judar är sionister. Så är det. Det är självklart. Det är ett skäl, ett annat skäl är det svenska valsystemet. Vi har inte detta personvalsystem, där man vinner med en röst eller inte. Man vinner allt eller förlorar allt. Utan vi har proportionella partival och det är mycket svårare då för lobbygrupper att på det sättet utöva påtryckningar som ställer den enskilde kandidaten i en besvärlig ställning. De måste då påverka en hel partiapparat och det är faktiskt betydligt svårare. Så det finns flera sådana skäl till att ingen lobby, vare sig sionistisk eller någon annan, kan vara lika stark i Sverige.

AR: Efter Radio Islams senaste intervju med dig ringde många lyssnare. De tyckte att det var modigt av dig att du tar klar ställning i Palestinafrågan, men de sade, att de själva som privatpersoner aldrig skulle kunna träda fram och kritisera sionismen av rädsla (sådan kritik görs i Sverige bara i smyg). De sade, att de skulle bli trakasserade bl a på sitt arbete, om de öppet skulle kritisera sionismen så som du gör. Det beror kanske på att du inte är någon funktionär, att du är en "frilansare"?

PG: Jag är ingen funktionär och har ingen chef. Men jag tycker ändå att de är för rädda. Man behöver inte vara så rädd i Sverige. Man får utstå kritik, det är klart. Man får utstå beskyllningar, men man får ju också oerhört mycket stöd av en massa människor. Och jag vill inte påstå, att jag direkt har blivit stoppad någonstans. Det är klart, att man får en massa saker refuserade och i vissa tidningar kan man inte skriva lika mycket som vanligt, men jag tror att många människor är alldeles för rädda. 

AR: Onödigt rädda?

PG: Ja, man får ju vara beredd på, att man kan bli utsatt för fruktansvärda attacker ibland av vissa sionister och bli "avklädd" i tidningarna ett tag, men det är ju övergående. Att man verkligen skulle riskera något allvarligt i sitt arbete eller så, det har jag svårt att tro. Jag har ändå inte råkat ut för det. Jag kunde ju faktiskt t o m vara riksdagsman för Folkpartiet då som nu. Det var visserligen en debatt och jag hade många motståndare, men jag kunde vara det. Och det, tycker jag, visar ändå att man inte behöver vara så rädd. Och i dag måste det ju vara mycket lättare att stå inför de här ståndpunkterna, när stora delar av opinionen är kritisk mot Israels politik och är förstående inför palestinerna på ett helt annat sätt än tidigare. Så jag tycker, att de här som säger att de inte vågar, de skall säga vad de tycker i de dagliga nyheterna och då kommer de att upptäcka, att de får stöd av väldigt många av sina arbetskamrater. Någon måste börja. Man kan ju säga, att den här skrivelsen till JK - som vi talat om tidigare - är ett försök att strypa debatten. Det är alldeles klart. Och skulle den på något sätt få framgång, eller om de här människorna som sitter i kommitténs stödkommitté inte tar avstånd ifrån det här, då är det ju allvarligt. Det här är det grövsta exemplet på att man försöker strypa debatten och inskränka yttrandefriheten. Därför måste det verkligen med kraft avvisas. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.