HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
69 

DEN JUDISKA LOBBYN I USA

 

För att förstå hur det sionistiska Israel kan bestå som det palestinska folkets förtryckare måste man förstå USAs stöd till detta Israel.

Kraftfull USA-judisk lobby för Israel styr politiker och generaler - så lyder rubriken på en synnerligen intressant artikel i Herald Tribune av den 7 juli 1987. Där avslöjas hur ofantligt mäktiga sionisterna är i USA. Svenska massmedia klarlägger sällan eller aldrig detta. Så här skriver Herald Tribune i svensk översättning: Den proisraeliska lobbyn i Washington har år för år bara blivit allt större, alltmer utstuderad och allt mäktigare. Det är den starka kraft som skapar och dirigerar USAs politik i Mellanöstern.

Denna proisraeliska lobby går under den formella benämningen American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) eller Amerikansk-Israeliska kommitten för offentliga frågor. Den bedriver sin verksamhet i ytterst välbevakade kontor strax norr om Capitolium, den amerikanska kongressbyggnaden. Organisationen har tillskansat sig makt att påverka varje presidentkandidats val av sina närmaste medarbetare och att stoppa så gott som varje amerikansk vapenförsäljning till arabiska länder. Dessutom förmedlar AIPAC de flitiga kontakterna mellan Pentagon, det amerikanska försvarshög-kvarteret, och den israeliska armén.

AIPAC konsulteras kontinuerligt av USAs utrikesdepartement och av den amerikanske presidentens rådgivare i Vita huset. Också senatorer, kongressledamöter och generaler konsulterar ständigt AIPAC - så att Israels intressen inte åsidosätts i viktiga frågor.

Det bör observeras att AIPAC är en amerikansk lobby, inte en israelisk - och det uppges från AIPAC att dess betydande ekonomiska resurser kommer från enskilda amerikanska bidragsgivare. Att denna organisation som helt verkar för Israels sak kan påräkna ett så omfattande politiskt stöd i USA beror på det reservationslösa stödet för Israel inom Reagan-administrationen, kongressen och den allmänna opinionen i USA. Därav den avund som konkurrerande lobby-grupper känner, främst de experter på Mellanösternfrågor som skulle vilja stärka banden mellan USA och provästliga araber.

"AIPAC förvränger så gott som geramgående sakfrågorna", säger en talesman för USAs utrikesdepartement. "Folk besvärar sig inte med att vilja förstå att det kan föreligga olika ståndpunkter och valmöjligheter. Har de en gång fastnat i föreställningen att Israels sak är rättfärdig, överger de inte denna ståndpunkt, även om det finns aldrig så välgrundade skäl att ifrågasätta denna inställning." En f d högre tjänsteman i Reagans rådgivarstab i Vita huset har kommit till en annan slutsats. "Även om AIPAC var en faktor att ta hänsyn till, uteslöt man inte att ta andra hänsyn innan man fattade sina beslut", menar denne. "Jag känner inte till något fall, när AIPAC fällde avgörandet, åtminstone inte i den analytiska fasen. Det större inflytandet tycks vara på högre nivå."

Den israeliska lobbyn AIPAC laddar upp för fullt inför 1988 års presidentval. Redan 16 månader före 1988 års val hade nästan alla presidentkandidater redan sammanträffat med representanter för AIPAC och blivit vederbörligen intervjuade om sin inställning till Mellanösternfrågan och försetts med en röd, vit och blå märkning, enligt denna organisations verkställande direktör Thomas A Dine: - Det är något som vi tar mycket allvarligt, säger Mr Dine i en intervju. Det är en del av det politiska mandatet, tillfogar han. Innan en presidentkandidat håller ett offentligt tal, tillfrågar han oss hur detta kan uppfattas bland judarna, som man under inga omständigheter vill stöta sig med. Några kontrollerar hur AIPAC reagerar på folk som kandiderar på befattningar inom utrikesdepartementet. Dine vill inte uppge några namn men säger att en av presidentkandidaterna ringde upp AIPAC och sade: "Jag ska snart hålla ett offentligt tal och jag är intresserad av att anställa en viss person som ledande man i min presidentkampanj, men vill först veta vad ni anser om honom, innan jag bestämmer mig för att anställa honom." "Ger ni honom klartecken?" "Ja", svarade AIPAC-chefen Dine.

Några tidigare högre regeringstjänstemän anklagar AIPAC för att föra en alltför hårdhänt taktik. En av dem (som bad att inte bli identifierad) berättade om en brevkampanj till ett universitet som inbjudit honom som talare, där AIPAC och andra judiska organisationer i USA anklagat honom som fientlig till Israel. Universitetsledningen utsattes för starka påtryckningar att förhindra honom att tala men motstod dessa censurförsök. Några personer blev illa berörda och fruktade för sina karriärmöjligheter. Och därpå fann han det vara lämpligast att avstå från att hålla sitt tal, eftersom "man ogärna vill ställa till med obehag för människor som siktar på sin framtida karriär".

Kanske överskattas AIPACs styrka och betydelse - det menar i varje fall en högre tjänsteman i Vita huset som har nära förbindelser med olika judiska organisationer. 

Många politiker har fått det bestämda intrycket att denna lobby för Israel avgör vilka presidentkandidater som är passande och vilka utrikespolitiska medarbetare de skall ha i utbyte mot de pengar som kan ställas till deras förfogande. AIPAC-direktören Dine säger att alla lobbyns medlemmar - underrättas om de olika presidentkandidaternas inställning till Israel efter en graderad skala och att de på grundval därav vet vilka presidentkandidater som är värda att ekonomiskt understödja, varvid även med AIPAC samverkande proisraeliska lobbygrupper underrättas.

AIPAC har länge haft ett rykte om att stå bakom den organiserade arbetarrörelsen och fackföreningarna i USA. Detta framhåller Bob Beckel, som var den demokratiske president-kandidaten Walter Mondales kampanjledare i 1984 års presidentval. Men samtidigt har AIPAC visat sig ha stor förmåga att få grepp om också arbetsgivarna och deras intresseorganisationer med påföljd att en majoritet av både senatens och kongressens medlemmar tar största hänsyn till AIPAC. I dag anses dess inflytande vara större än nagonsin. Under Reagans presidenttid har den amerikanska regeringsadministrationen helhjärtat stött Israel, vilket många betraktar som en stor triumf för AIPACs skickliga lobbyverksamhet: AIPACs medarbetarstab är ytterst skickliga och mycket hängivna Israels sak i välorganiserade PR-aktiviteter, framhåller en högre tjänsteman på amerikanska utrikesdepartementet. Detta har bl a lett till att USA gått miste om en jätteorder till Saudi-Arabien av de avancerade Maverick-missilerna som Saudi-Arabien ville köpa. Samtidigt har USA begärt stöd från Saudi-Arabien om skydd för trafiken av oljetankers i Persiska viken, en begäran som Saudi-Arabien visat föga intresse att tillmötesgå, eftersom USA inte vill ge Saudi-Arabien nödvändigt eget militärt försvar. Följden har blivit att USA själv får svara för det militära skyddet i Persiska viken och utsätter sig för ökade risker att komma i direkt konflikt med Iran - allt p g a den effektiva israeliska centrallobbyn AIPAC.

Israel får årligen omkring 30 miljarder kronor från USA i militär och ekonomisk hjälp, långt mer än någon annan stat - samtidigt som USA alltså går miste om stora miljardvinster genom att via främst AIPAC, rätta sig efter Israels krav och önskemål. Detta har vållat vissa bekymmer för den amerikanska administrationens Mellanösternstrateger.

Sedan 1980, då Thomas Dine blev verkställande direktör, har AIPAC samlat en mängd experter på moderna vapen och strategiska analytiker som förändrat denna proisraeliska lobby till en ytterst sofistikerad vetenskaplig institution.

AIPAC utger bl a monografier med titlar som "Israels strategiska värde" och "USAs förmedling av vapen och tjänster till Israels försvar". Enbart i Washington uppgår AIPACs expertgrupp till 58 högt kvalificerade akademiska forskare.

Redan under tidigare presidenter alltifrån Harry Truman var USAs stöd till Israel starkt, nära nog reservationslöst.

Under Reagan har detta amerikanska stöd till Israel ytterligare förstärkts och förbättrats dramatiskt. De proisraeliska lobbymakarna har sällsynt god tillgång till all officiell information genom sitt utbredda kontaktnät. AIPACs medarbetare var 1980 ungefär 9 000, i dag uppgår antalet till drygt 55 000. AIPACs årsbudget har växt från 1,4 miljoner dollar år 1980 till över 6 miljoner dollar för i år. Mellan 90 och 95% av medarbetarna är amerikanska judar och resten evangeliskt kristna fundamentalister som reservationslöst stöder Israel som det utvalda folkets land.

Till spelreglerna hör att AIPACs VD Dine bestrider att AIPAC är ett språkrör för Israels regering och att en israelisk diplomat klagar över att "de sällan rapporterar om vad de gör och att de inte bryr sig om vad vi anser". 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.