Barnbok


AHMED
berberpojken
Av Ahmed Rami 
 

FÖRORD

 

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger till stor del på händelser som har ägt rum i verkligheten. När du läser den, är det bra om du vet lite om Marocko och om religionen där, islam.

Marocko hör till arabvärlden. Länder med befolkningar som talar arabiska och har islam som religion kallas med ett gemensamt namn för arabvärlden. Religionen islam grundas på den heliga boken Koranen. Den består av Guds budskap, framfört av profeten Mohamed. Islam har samma Gud som kristendomen. Den har också Jesus bland sina profeter. Mohamed är den siste av profeterna. Han levde i Arabien på 600-talet.

Ordet islam betyder hängivelse. Människan ska helt underkasta sig Guds vilja. Religionen spreds hastigt över stora områden i Afrika och Asien och nådde Marocko på 800-talet. Det islamiska imperiet blev väldigt stort och omfattade även delar av Europa under samma ledning och med Bagdad som huvudstad.

Några århundraden efter profeten Mohameds död började det islamiska imperiet bli korrumperat och förfallet. Det delades upp i olika stater, som på 1800- och 1900-talen koloniserades av europeiska stormakter, bland dem England, Frankrike och Italien. Frankrike intog Algeriet i början av 1800-talet och Tunisien i slutet av samma århundrade. Marocko, i sin tur, blev fransk koloni 1912.

Det marockanska folket gjorde hårt motstånd mot inkräktarna, och kampen för frihet växte alltmer, så att fransmännen till slut måste lämna landet. Det skedde 1956.

Efter det att Marocko befriat sig från det franska styret, har en ny och svårare kamp börjat, nämligen den för politisk och ekonomisk demokrati (mot en korrumperad och diktatorisk monarki.)

Den ursprungliga befolkningen i Marocko är berber. De tillhör ett av världens äldsta folk och är kända för att vara mycket frihetsälskande. Olika berberdialekter talas fortfarande av ca 50 procent av landets invånare, men arabiska är det officiella språket, det som alla behöver kunna. Arabiska är ju också den heliga boken Koranens språk. I Marocko har religionen stor betydelse för människorna.

På grund av det starka, franska inflytandet under kolonialtiden talas franska fortfarande av många stadsbor. Flera dagliga tidningar trycks på franska.

Nära hälften av Marockos barn får ingen skolundervisning. Städernas skolor räcker inte alls till för den barnrika befolkningen. Många barn får inte gå i skolan därför att de är tvingade att arbeta på grund av fattigdom. På landsbygden finns problemet med de stora avstånden. Barnen måste kanske gå många kilometer till fots för att komma till närmaste skola.

 

Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

FÖRORD

1. ALI ÄR ETT AFFÄRSGENI

2.
EN TUFF ARABFLICKA

3.
DE UNDERLIGA KRUMELURERNA

4.
MOSKÉBESÖKET

5.
POJKLIGAN

6.
DET ÄR SOM EN SKÖN DRÖM

7.
KAMELEN

8.
DEN VACKRA TUPPKYCKLINGEN

9.
OFFERSLANTEN

10.
EN DYSTER ÅTERKOMST

11.
OFFICEREN

12.
FARMORS MATTA

13.
BRÖLLOPET

14.
ÅSNAN OCH KARTAN

15.
DEN FARLIGA KLYFTAN

16.
UPPDRAGET

17.
SKINNPÅSEN

18.
DEN RIKE ANALFABETENEtt liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami

ZIPAhmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
Engelsk
Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPNo hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME