No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Radio Islams Nyheter på Svenska97 09 02

Palestinsk TV vågar ifrågasätta den judiska förintelse-propagandan

Palestinska Myndighetens TV: Judarna använder holocaustmyten för profitsyften

Radio Islam publicerar en glädjande nyhet: T o m den annars mot judarna så fega Palestinska Myndigheten (PA), vågar nu öppet ifrågasätta judarnas myt om "förintelsen". Vi publicerar här ett telegram, på engelska, om denna händelse:

  On August 25, 1997, the official television station of the Palestinian Authority broadcasted a cultural affairs program which hosted Palestinian author Hassan al-Agha. Following are excerpts from the program:

  "Moderator: It is well-known that every year the Jews exaggerate what the Nazis did to them. They claim there were 6 million killed, but precise scientific research demonstrates that there were no more than 400,000. Has the complex which the Jews have as a result of the Nazis' actions created within them psychological burdens which they are now releasing against the Palestinians?

  Al-Agha: The truth is I do not think so. Psychological baggage after 40 or 50 yearsÖ I am skepticalÖ But I do think that we are talking about an investment. They have profited materially, spiritually, politically and economically from the talk about the Nazi killings. This investment is favorable to them and they view it as a profitable activity so they inflate the number of victims all the time. In another ten years, I do not know what number they will reach, Last year, for the first time, a statistic appeared according to which 1 ½ million children were killed by the Nazis. This number was not previously knownÖ If this number was indeed correct, then someone would certainly have remembered itÖ In my opinion, it is an investment, and as you know, when it comes to economics and investments, the Jews have been very experienced ever since the days of the Merchant of Venice."


Radio Islams kommentar:
Detta är ännu ett exempel på att revisionismen blivit allmänt accepterad av stora delar av den arabiska världens intellektuella elit.

Nyligen ondgjorde sig Dagens Nyheters judiske Mellanösternkorrsepondent, Nathan Shachar, över att en stor del av intellektuella i Egypten ifrågasätter det judiska påståendet om att miljoner judar skulle ha mördats av nazisterna. Och tidigare har den judiske Bonnier-redaktören Otto Mannheimer också skrivit en artikel i DN där han förfärats av hur den franske författaren och filosofen Roger Garaudy, hyllats som en hjälte under sin rundresa i arabvärlden. Anledningen var att Garaudy just hade släppt sin bok "Den israeliska statens grundläggande myter", som just visar hur förintelsemyten används av sionisterna för att uppnå deras mål. Boken tar även upp de viktigaste revisionistiska argumenten (för mer läsning besök vårt Roger Garaudy-arkiv).

Det är fascinerande att en historisk skola som grundades av en person, Paul Rassinier, på 50-talet, och som sedan tack vare Robert Faurisson fått spridning, trots oerhörda förföljelser från sionistiskt håll, nu har en sådan genomslagskraft bland en så stor och global kultur-politisk sfär som den muslimska.

Om några år är det bara judarnaoch de stackars icke-judar i väst som judarna indoktrinerar med sin propaganda, som är de enda kvar som tror på dessa myter.

97 08 29

Svenska Journalistförbundet: "Bonnier hotar fria opinionen"

Följande artikel publicerades i DN, 23/8-1997:

"BONNIER HOTAR FRIA OPINIONEN
Bonniers hotar på sikt den fria opinionsbildningen. Det menar Håkan Carlsson ordförande i Svenska Journalistförbundet (SJF).

Carlssons uttalande kommer dagen efter att Bonniersdominerade Marieberg, via dotterbolaget Sydsvenska Dagbladet, köper Skånetidningarna Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda.

Familjen Bonnier äger totalt tre av landets fyra kvällstidningar och fem morgontidningar. Bonniers har också intressen i TV 4.

- Därmed har Bonniers passerat den gräns som på sikt kan hota den fria opinionsbildningen som i sin tur är grunden för ett öppet och demokratiskt samhälle, säger Håkan Carlsson i ett skriftligt uttalande.

TT "

Det är värt att märka att ovannämnda artikel trycktes på en dold plats långt inne i Bonnier-ägda Dagens Nyheters många sidor. Artikeln publicerades som en undanskymd notis och upptog inte mer än några futtiga kvadatcentimeter. Detta när innehållet i artikeln, dess budskap, egentligen borde föranleda en första-sideplats, med fet rubrik.

Ty här hävdar ju faktiskt journalistförbundets ordförande att den svenska yttrandefriheten, en av våra viktigaste och mest sakrosankta friheter, är allvarligt hotad. Han säger t o m att den gräns nu nåtts att grunderna för ett öppet och demokratiskt samhälle är i fara!

D v s en tidigare okänd diktatur, en ny form av åsiktförlikning rycker allt närmare.

Det här är samma tongångar som Aftonbladets journalist Tomas Lappalainen vädrade i Aftonbladet redan den 1/3-1994. Han skrev då apropå Bonniers uppköp av Sydsvenska Dagbladet och kvällstidningen iDAG:

"Makt vill växa. Det ända sättet att hålla makt i schack är att balansera den genom att hålla liv i konkurrerande maktcentra. Riksdagen ska värna demokratin. Därför bör den lagstifta mot ägar-koncentrationen i dagspressen... Om inget görs kommer enligt professorn i massmedieekonomi, Karl Erik Gustafsson, Bonniers att vid sekelskiftet kontrollera 40-50 procent av svensk dagspress. Vem vill bestrida att det vore katastrof?

97 08 27

En genomgång av situationen för revisionistiska forskare världen över

Följande nyhetsmeddelande på engelska kommer från Ernst Zündels Power Letter, augusti 1997:


  Jürgen Graf, the brilliant Swiss Revisionist who speaks 11 languages, has an arrest warrant out for him in Germany by the same prosecutor who had Fred Leuchter arrested and jailed when he got to Germany. If convicted, Graf is looking at 3 1/2 to 5 years imprisonment in Germany.

  Carlos Porter, an American living in exile in Belgium, is facing a jail term for more than one year. He was convicted in a Munich court because of his Holocaust Revisionist writings.

  Udo Walendy, the German historian, nearly 70 years old, has been convicted a second time for his Holocaust Revisionist views. For health reasons he has not yet been imprisoned.

  Günther Deckert, who was jailed for translating a Leuchter speech and is already serving a sentence, was convicted again recently for saying that the police used Stasi methods, i.e., East German Secret Police methods against him.

  Erhard Kemper, a German engineer and writer, has been served with yet one more subpoena for not believing in the Holocaust. Kemper has already served several prison sentences for his lack of Holocaust beliefs.

  Dr. Robert Faurisson, leader and godfather of modern Revisionism, is going on trial 25 September 1997 for something he wrote during the Abbe Pierre controversy. The judge will only allow one afternoon for the case to be dealt with. Dr. Faurisson has asked that Jean Claude Pressac be subpoenaed as a witness. That should be an interesting trial!

  Professor Roger Dommergue Polacco de Menasce, a French-Jewish Revisionist, faces a court case because he came to the defense of Jean Marie Le Pen of the Front National. Professor Dommergue has helped me for almost two decades in my legal struggles.

  Germar Rudolf-Scherer, the German chemist who was condemned to a prison term in Stuttgart and who went subsequently into exile, had to flee again with his young family because the German police raided his parents/in-laws' homes in Germany and found out his hiding place. He is now safely in exile in another European country, at least temporarily, because German arrest warrants are now valid in most countries of the newly United Europe.

  Dr. Fredrick Töben of the Adelaide Institute in Australia is going before the Australian Human Rights Commission for questioning the Holocaust on his website. He will be zeroing in on the teachings of the Talmud.

  David Irving is once again safely on American soil, where he likes to write his books in sunny Florida. Lecture tours are sure to follow!

  Gregory Douglas, author of "Gestapo Müller", a controversial book about one of Hitler's top cops who, he alleged, survived the war and changed his name in order to serve America, is also in trouble with German prosecutors. He is sending out press releases about the repressive German regime. He gives interviews etc. Good! The more, the better!

  Jerome Brentar, the man chiefly responsible for the freeing of John Demjanjuk, and who added his dog's name to the list of "Holocaust victims" at Yad Vashem to prove that nobody checks the authenticity of names or claims, is asking friends to help him establish that the Holocaust is, in fact, not history but a propaganda lie fast turning into a temporal religion for brainwashed, mind-dead Jews and Gentiles.

  Send any information to Brentar! His strategy is an exceedingly important one that will impact every American: If he can convince a court that the Holocaust is a new religion, it cannot be financially supported or endorsed by state or federal funds or taught as part of the school curriculum. If the court rules, on the other hand, that it is "factual" history, then it is open to scholarly investigations which cannot then be criminalized.

  The Brentar strategy seems a win-win situation. Scour your local papers for anecdotal evidence of how the Holocaust is treated in your public schools and universities.

  Here is his address:
  Jerome Brentar
  911 E 185th Street
  Cleveland, Ohio 44119, USA


Som synes bemöter judarna som vanligt revisionisternas argument med hot och rop på polis.

Hur länge skall denna judiska lek och bollandet med sanningen fortsätta?

Förmodligen kommer de att vidhålla den nuvarande historieskrivningen så länge de kan dra maximal nytta av den.

Sedan när det börjar bli för farligt att fortsätta att göra vissa påståenden, kommer de själva att på sedvanligt vis nedmontera sina egna propagandalögner och säga typ: "Vi judar har ju alltid vetat att siffrorna om 6 miljoner dödade judar varit en överdrift. I själva verket är det nazister som hittat på och underblåst dessa barocka siffror för att sedan kunna skylla på judarna!"

Bra paralleller till förintelsemyten och hur judarna hanterat den är de andra judiska propagandamyterna. Till dessa skall vi lägga den judiska myten om slaget vid Massada i det gamla Palestina, myten om hur judarna erövrade Palestina från palestinierna 1948, myterna om sexdagarskriget 1967 och alla de myter och lögner som sionisterna använde för att krossa Irak i kriget 1991.

I alla dessa senare fall har sioinisterna, till slut, själva erkänt att alla deras tidigare påståenden bara var myter och krigspropaganda.

Det är bara förintelsemyten som står kvar - orubblig - även om de judiska "historikerna" och deras köpta lakejer numera erkänt att det mesta i den officiella historieskivningen om koncentrationslägren varit lögnaktigt. De sex miljonerna, de är den magiska pelaren i den nuvarande holocaust-religionen, och de kommer nog att hänga med några år till.

.97 08 20

Jakubowski och Jerusalem Post räds Radio Islams framgångar

Jackie Jakubowski, chefredaktör för Judisk Krönika, hör till en av de mest aktiva judiska propagandisterna i Sverige. Radio Islams lyckade informationskampanj i Sverige, och globalt, skrämmer Jakubowski och hans sionist-vänner ända in i märgen. De ser framför sig hur åratal av slugt och systematiskt genomarbetad hjärntvätt av det svenska folket, med krigslögner och propaganda, hur detta gigantiska företag håller på att raseras.

Och det av en enda, ynka, liten radiostation som vågar opponera sig mot den judiska makten, och som har förstått att sanningen till slut alltid kommer att segra.

En bra inblick i denna sionistiska fruktan, får man i en artikel som Jakubowski skrev i Dagens Nyheter, 7/8-1997, och som hade rubriken "Nazistisk hets på närradion":

"För exakt tio år sedan startade en nazistisk närradiostation i Sverige, Radio Islam. Med ett avbrott, då Radio Islam fick tidsbegränsat sändningsförbud och när dess ansvarige utgivare Ahmed Rami avtjänade sitt straff på sex månader för hets mot folkgrupp (den sista tiden av fängelsevistelsen producerade han sina program från cellen!), har Radio Islam sänt den, med dagens europeiska mått mätt, grövsta nazistiska propagandan. Det är också Radio Islam som sprider ett fyrsidigt "revisionistiskt" flygblad i gymnasieskolor och studentbostäder i Stockholm, Uppsala och andra delar av landet och som bjudit in till Sverige den kände franske "historierevisionisten" Robert Faurisson, som ifrågasätter den nazistiska Förintelsen.

Ingenting har kunnat stoppa Radio Islams verksamhet. Tvärtom. Närradionämnden har nyligen gett Ahmed Rami utökad sändningstid så hans hets finns nu i etern 40 timmar i veckan, utöver de synnerligen påkostade hemsidor Radio Islam producerar på Internet.

En nyligen uppmärksammad undersökning om skolelevers attityder till demokrati rasism med mera, som Centrum för invandringsforskning och Brottsförebyggande rådet genomfört, visar bland annat att en tredjedel av de svenska skolelever som ingår i studien inte är säkra på att Förintelsen under andra världskriget ägt rum. Den självklara frågan bör vara: Av vem, och på vilket sätt, har dessa ungdomar påverkats i den riktningen? En kunskapskälla måste ha varit Radio Islam, som öppet och med myndigheternas tillstånd bedriver "revisionistisk" propaganda.

Närradion tillkom efter riksdagens beslut för att öka yttrandefriheten och bredda opinionsbildningen. Det var knappast Radio Islams antisemitiska och nazistiska hets man haft i åtanke.

Jackie Jakubowski"


Det finns flera saker i Jakubowskis alster som är värda att kommentera.

Till att börja med utgör Jakubowskis inlägg ett startskott för den framtida sionistiska kampanjen mot Radio Islam, som drar igång den kommande hösten. Den numera riksberömda "undersökningen" som Jakubowski hänvisar till, hade för denna kampanj ett förberedande syfte. Genom att förvanska sina egna undersökningsresultat, kommer Jakubowski & Co fram till "att en tredjedel av de svenska skolelever som ingår i studien inte är säkra på att Förintelsen under andra världskriget ägt rum". Detta konstaterande är ett bedrägeri eftersom undersökningen kom fram att två tredjedelar av de utfrågade var helt säkra på att den sk "förintelsen" av judarna skett. Den övriga tredje delen utgjordes av en grupp där bara någon liten procent uttryckligen sade att de hyste tvivel på huruvida "förintelsen" ägt rum.

Så slutsatsen att "en tredjedel betvivlar förintelsen" är en medveten lögn. Denna lögn används sedan av sionisterna som intäkt för att påtrycka statsminister Göran Persson (bl.a. genom hans judiska medarbetare som handelsministern Leif Pagrotsky och rikspolischefen Sten Heckscher) till att sprida ännu mer förintelse-propaganda i de svenska hushållen. Ty sionister har en förkärlek för hjärntvätt.

Det andra målet är att använda det förvanskade resultatet, för att driva på kraven att stänga Radio Islam och förfölja dess många sympatisörer. Detta framkommer tydligt i Jakubowskis artikel, där han uttryckligen skriver att det måste vara Radio Islams "propaganda" som lett till den påstådda revisionistiska påverkan på de svenska gymnasieeleverna.

För att återgå till den nämnda "undersökningen" måste det här nämnas att det i USA, för några år sedan, publicerades en liknande undersökning med liknande resultat. En femtedel av amerikanerna skulle enligt denna undersökning betvivla den sk "förintelsen". De påstådda resultaten utlöste ett välregisserat "ramaskri" i det av amerikanska judar kontrollerade medierna. Krav ställdes på ännu med propaganda i de amerikanska skolorna för att bekämpa "revisionisternas historieförfalskning". Ett år senare erkänner man dock att hela undersökningens resultat feltolkats.

I TIME, 30:e maj 1994, kunde man läsa att "chefen för det amerikanska opinionsinstitutet som 1993 genomförde den i vida kretsar citerade Holocaust-undersökningen där det framgick att en på fem amerikaner betvivlade att Holocaust hade skett, nu avfärdar resultatet. Burns Roper erkände att frågan som hade använts i undersökningen hade en sådan utformning att de svarande missletts".

Ingen svensk massmedia-kommentar till den svenska undersökningen har någonsin tagit upp den amerikanska motsvarigheten, och hur det gick för den. Av förståeliga skäl.

Jakubowski nämner i sin artikel att det är Centrum för invandringsforskning och Brottsförebyggande rådet som står bakom undersökningen, men nämner inga namn. Och det kan man förstå.

För de två främsta aktörerna bakom denna undersökning är inga andra än Jakubowskis nära medarbetare, nämligen den sionistiske juden Stéphane Bruchfeld och "historikern" Helene Lööw. Dessa två pajaser arbetar heltid på att hålla möten, dit bl.a. lärare i det närmaste tvångskommenderas, för att indoktrinera dem om hur "förintelsen" skall läras ut till gymnasieeleverna.

Stéphane Bruchfeld är aktivist i den judiska organisationen "Svenska Kommittén mot Antisemitism", där han är medlem. Allt han gör präglas av ett djupt engagemang för den judiska apartheidstaten Israel. Således står han bakom flera av sionisternas senaste operationer mot sanningen i vårt land. Bl.a. var han ansvarig för fängslandet av den svenske revisionisten Ditlieb Felderer. Bruchfeld har deltagit i hetskampanjen mot professor Jan Bergman, och han är författare till flera alster vars enda syfte är att cementera "förintelse"-begreppet hos de svenska skolungdomarna och försöka reparera de eventuella skador Radio Islams information åsamkat den sionistiska bubblan av lögner.

Bruchfelds heltidsengamenag det senaste året har varit, ej helt överraskande, just att samla in "bevis" och bearbeta politker, för hans och hans kommittés anmälan mot Radio Islams hemsidor för "hets mot folkgrupp".

En ytterligare kommentar: Radio Islam gläds åt att Jakubowski frustrerat skriver i sin artikel att "ingenting har kunnat stoppa Radio Islams verksamhet. Tvärtom.". Dock är det klart irriterande att Jakubowski ska ha det så svårt att hålla sig till sanningen. Att slänga ur sig ett påstående som att "närradionämnden har nyligen gett Ahmed Rami utökad sändningstid så hans hets finns nu i etern 40 timmar i veckan", är svårförståeligt. Ty Jakubowski vet mycket väl att Radio Islam fick sin senaste utökning av sändningstiderna, i början av sommaren, och att stationen nu sänder 35 timmar i veckan. Man kan undra varför han tar till överdrifter.

Eller man kanske inte alls ska undra.

Nu är det så att Jakubowski inte är ensam i den judiska sfären om att klaga på Radio Islam.

Den stora engelskspråkiga israeliska tidningen Jerusalem Posts elektroniska Internet-version, hade en artikel den 12/8-1997, med titeln "Weaving a web of hatred", skriven av dess journalist Aryeh Dean Cohen. I artikeln klagar han över alla de "antisemitiska" hemsidor som han tycker Internet dräller av:

"Who's behind the sites? Anyone from veteran antisemites and Holocaust deniers like Toronto's Ernst Zundel - who's set to offer his revisionist video documentary shot at Auschwitz over the Net - to Ahmed Rahmi, who once read Mein Kampf over Swedish public radio until he was stopped. Now Rahmi spews his bigotry via the Net, specifically on a site called Radio Islam which, among other offerings, makes available a download of the Protocols of the Elders of Zion in several different languages."

Ännu ett exempel på judisk ohederlighet och chutzpah - judisk fräckhet. Självklart har Ahmed Rami aldrig någonsin läst högt ur Hitlers politiska manifest "Mein Kampf" i Radio Islam, detta är bara judiskt önsketänkande!

Men så här jobbar sionisterna, har man inget man kan komma med för att försöka smutskasta sina politiska motståndare, ja då får man hitta på något istället.

Lågt!!!

Judar, har ni inga bättre metoder?

97 08 15

Hebreiska som EU-språk? Svar på en insändare införd i SvD, 11/8-1997

Den 11/8-1997, infördes följande insändare i Svenska Dagbladet:

"Språksituationen inom EU, med tolv accepterade språk som skall översättas sinsemellan, är ohållbar.

Ännu värre blir det när ytterligare stater (Estland, Tjeckien och Ungern) blir medlemmar. Detta fungerar inte i praktiken och kostnaderna för översättningarna är astronomiska. Det enda vettiga är att införa ett enda språk inom EU. Man bör av prestigehänsyn icke välja något av medlemsländernas språk.

En utmärkt lösning vore att som enda spåk välja hebreiska. Detta är också rimligt med tanke på hur judarna har förföljts och fått lida genom århundraderna. Vi får aldrig glömma Förintelsen!

H Helling, Enskede"

En motreplik till H. Hellings förslag om att judarnas hebreiska skall bli EUs officiella språk

"En utmärkt lösning vore att som enda språk välja hebreiska. Detta är också rimligt med tanke på hur judarna har förföljts och fått lida genom århundraderna. Vi får aldrig glömma Förintelsen", skriver Du.

Nu förstår jag inte riktigt vad Du menar. Varför vore en så utmärkt lösning? Är det hebreiska ett så lätt språk att lära sig eller finns så många här i Europa, en majoritet, som redan kan hebreiska? Eller skulle detta vara en kompensation för lidande? I så fall vore detta orättvis mot andra, zigenare t ex (Gud vet hur många dödades under andra världskriget!). Vi kanske bör välja två språk i stället för ett. Men vad ska vi göra om även ryssarna, de också, kommer in i EU (med tanke på Förintelsen som pågick i Ryssland sedan kommunisterna tagit makten). Nej, på detta sätt hamnar vi precis där vi började.

Dessutom, i konsekvensens namn, kan Ditt förslag leda långt. Ska vi välja bara språk eller ännu mer, flaggan t ex (det är enklare med en stjärna istället för tolv som, ännu värre, har ingen förankring längre i verkligheten). Sedan är vi inte enade om religion vilket kan skapa spänning t o m konflikter (Samuel P. Huntington "Civilisationernas kamp", Timbro Tendens).

Nej, bäste Helling, Ditt förslag är förvirrande. Jag är övertygad att vi, som lever här i Europa, kommer att lösa det på ett praktiskt sätt. Antingen väljer vi ett levande europeiskt språk eller också ett som känns igen i alla länderna i Europa, nämligen latinet.

Och samtidigt, var så säker, offren kommer aldrig att glömmas oavsett nationalitet och oavsett om bödeln bar brun eller röd uniform."

 

 Tillbaks till Radio Islams övriga nyheter på svenska


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!